Events under 'Events'
Thursday, September 20, 2018
Bio4Energy

Event Name

Date

High-level visit from Heilongjiang to Umeå University, Bio4Energy, Umeå, Sweden

High-level visit from Heilongjiang to Umeå University, Bio4Energy
Monday, September 19, 2016 10:00 - 20:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Thursday, September 22, 2016 9:00 - 11:00
This event does not repeat

Seminar: Synthetic Biology and Bioengineering to Optimise Energy Crops, Umeå, Sweden

Time: Thursday 6 October at 3 p.m.

Plac: KB3B1 Stora hörsalen

UPSC Seminar

Speaker:  Dominique Loqué Director of Cell Wall Engineering at the Joint BioEnergy Institute, UC Berkeley, CA, USA

Title: Synthetic Biology and Bioengineering to Optimize Energy Crops

Host: Totte Niittylä, Bio4Energy Feedstock

Thursday, October 06, 2016 15:00 - 16:30
This event does not repeat

Hur kan innovationsprogrammet RE:Source bidra till utveckling av resurs och avfallsområdet?, Umeå, Sweden

Time: Monday 10 October 10:30 a.m.

Place: N220 Natural Sciences Building, Umeå University

Speaker: Evalena Blomqvist, SP in Borås/Gothenburg

Title: Hur kan innovationsprogrammet RE:Source bidra till utveckling av resurs och avfallsområdet?

Host: Stina Jansson, Bio4Energy Environment and Nutrient Recycling

Monday, October 10, 2016 10:30 - 12:00
This event does not repeat

European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy, Glasgow, UK

The European Forum for Industrial
Biotechnology and the Bioeconomy
SECC, Glasgow | 18-20 October 2016
Tuesday, October 18, 2016 10:00 - Thursday, October 20, 2016 18:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Tuesday, October 18, 2016 15:00 - 17:00
This event does not repeat

Bio4Energy Researchers' Meeting, Umeå, Sweden

Tuesday, October 25, 2016 11:00 - 18:00
This event does not repeat

SP Processum & Bio4Energy Industrial Network/Membership Seminar, Örnsköldsvik, Sweden

Wednesday, October 26, 2016 12:00 - 19:00
This event does not repeat

Seminar: Accelerated Breeding of Aspen, Umeå, Sweden

Seminar on Accelerated Breeding of Aspen

Place: KB2C5, Umeå University

 Host: Hannele Tuominen, Bio4Energy Feedstock
Thursday, October 27, 2016 13:00 - 16:00
This event does not repeat

Bio4Energy Thesis Defence: Pretreatment and enzymatic saccharification of lignocellulose, Umeå, Sweden

Full title: Pretreatment and enzymatic saccharification of lignocellulose: formation and effects of pseudolignin
Friday, October 28, 2016 13:00 - 14:30
This event does not repeat

KBC Days, Umeå, Sweden

Tuesday, November 08, 2016 9:00 - Wednesday, November 09, 2016 16:00
This event does not repeat

Bio4Energy Thesis Defence: Three-dimensional Structured Carbon Foams, Umeå, Sweden

Bio4Energy PhD student at Umeå University Tung Ngoc Pham will be defending his thesis Three-dimensional structured carbon foam: Synthesis and Applications Monday 14 November at 1 p.m. in room KB.E3.01, KBC Building of Umeå University, Umeå, Sweden. 
Monday, November 14, 2016 13:00 - 17:00
This event does not repeat

Workshop on Regenerated Cellulose & Cellulose Derivatives, Örnsköldsvik, Sweden

The 7th Workshop on Cellulose

Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives

Örnsköldsvik, Sweden, November 15-16, 2016 

Call for papers

This 7th semi-annual international workshop is arranged in cooperation between Umeå University and Karlstad University and is focused on basic and applied studies in the field of cellulose, nanocellulose, regenerated cellulose and cellulose derivatives. The workshop is sponsored by leading suppliers of dissolving pulps and machinery to guarantee that the workshop will have a mix of academic and applied presentations.

Topics of interest for submission include, but are not limited to:

Cellulose chemistry and derivatives

Cellulose structures and composites

Dissolution of cellulose

Dissolving pulp preparation and properties

Nanocellulose, Regeneration of cellulose

Spinning of cellulosic fibres

Deadlines for abstracts

Abstracts of one A4 page are welcome to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. latest May 30, 2016. If the abstract is accepted extended abstracts of max four A4 pages are welcome until October 31.

Information

For more information visit www.celluloseworkshop.com soon to be launched

or contact: Professor Ulf Germgård, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel +46(0)54 70 01 780 or +46(0)70 32 19 584
Tuesday, November 15, 2016 9:00 - Wednesday, November 16, 2016 17:00
This event does not repeat

BioLinx Brokerage Event, Örnsköldsvik, Sweden

Wednesday, November 16, 2016 9:00 - Thursday, November 17, 2016 17:00
This event does not repeat

Gunnar Öquist Fellows Presented, Umeå, Sweden

Thursday 1 December 11.00, and 13.00-15.00, KBC Stora hörsalen KB.E3.03 (KB3B1)

The Kempe Foundations Board will visit KBC and celebrates

5 years of  Gunnar Öquist Fellows

 

At 11:00 : Presentation  of the new Gunnar Öquist Fellows 2016

Everybody is cordially invited to participate..

 

More information:

http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=14767

http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=14768
Thursday, December 01, 2016 13:00 - 15:00
This event does not repeat

Bio4Energy Thesis Defence: Mixed fuels composed of household waste, waste wood, Umeå, Sweden

PhD student Mar Edo Giménez will be defending her thesis Mixed fuels composed of household waste and waste wood - Characterisation, combustion behaviour and potential emissions

Time and place: 9 a.m. at Umeå University, KBC Building, room KB.E3.03
Friday, December 02, 2016 9:00 - 13:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Monday, December 05, 2016 15:00 - 16:30
This event does not repeat

Bio4Energy Thesis Defence: Particle emissions from residential wood and biodiesel combustion, Umeå, Sweden


Wednesday, December 14, 2016 13:00 - 17:00
This event does not repeat

Seminar: Swedish forestry's research agenda, Stockholm, Sweden

Skogsnäringens forskningsagenda den 11 januari 2017

Den 11 januari 2017 kommer skogsnäringens forskningsbehov och utvecklingsmöjligheter att diskuteras under ett heldagsseminarium på IVA i Stockholm. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ger politikens syn på skogsnäringen, BillerudKorsnäs vd Per Lindberg berättar om satsningen kring en forskningsplattform som regeringen och landets sex ledande skogsföretag står bakom och skogsnäringens nya forskningsagenda kommer att presenteras. Fler föredragshållare från industrin och andra forskningsfinansiärer presenteras framöver.
Wednesday, January 11, 2017 9:00 - 17:00
This event does not repeat

Seminar: Hållbarhetskriterier och LCA för biobaserade produkter, Stockholm, Sweden

BioInnovation Seminar

En förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin pågår inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor.

Förstudien har den formella titeln Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige och den koordineras av SIS, Swedish Standards Institute. Ett antal parter är redan med – men vi vill ha input från fler och även fler som är villiga att delta i ett framtida projekt om dessa frågor!

Vill du påverka utformningen av BioInnovations eventuellt framtida hållbarhetsprojekt? Kan du tänka dig att delta i ett sådant projekt? Eller vill du helt enkelt bli informerad om vad som är på gång och/eller vad befintlig standard innehåller? Välkommen på workshop den 20 januari 2017!

Var: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
När: 20 januari 2017 09.00–12.00; kaffe och smörgås från 08.30, lunch 12.00–13.00 för de som önskar

Anmäl dig via denna länk.
Sista anmälningsdag är 12 januari.


Om du vill ha mer information, vänligen kontakta;
Maria Gustafsson
Projektledare, SIS
Tfn: +46 72 280 19 40
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Friday, January 20, 2017 10:00 - 14:00
This event does not repeat

Search Calendar