Events under 'General'
Wednesday, November 14, 2018
Bio4Energy

Event Name

Date

World Forest Week, 24-28 September, Rome, Italy

World Forest Week, Food and Agricultural Organisation of the United Nations
Monday, September 24, 2012 8:00 - Saturday, September 29, 2012 8:00
This event does not repeat

ACI 3rd Annual Lignofuels Summit, Stockholm, Sweden

ACI’s 3rd Annual Lignofuels Summit will be taking place in Stockholm, Sweden, on 26-27 September 2012. The two-day conference will bring together industry stakeholders to discuss ways of integrating processes and technologies for production of fuels from lignocellulosic feedstocks.

In addition to the conference, during the afternoon of Tuesday 25th September a limited number of conference attendees will have the opportunity to attend a site visit to Chemrec’s BioDME plant as well as SunPine’s CTO plant.

EcoSeed is supporting Lignofuels 2012 therefore all subscribers are entitled to a special discount on registration. To claim simply contact Dimitri Pavlyk on +44 (0)20 7981 2503 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., quoting EEF3ES.
Wednesday, September 26, 2012 8:00 - Friday, September 28, 2012 8:00
This event does not repeat

Introduction for new employees at Umeå University

Introduction for new employees at UmU.
Friday, September 28, 2012 7:00 - Sunday, September 30, 2012 7:00
This event does not repeat

Researchers' Night, Europe wide

Friday, September 28, 2012 15:00 - 23:00
This event does not repeat

Forest Refine Seminar: Skog, transporter och bioraffineraderi, Umeå, Sweden

Monday, October 01, 2012 10:30 - 18:30
This event does not repeat

The Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2012

The Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2012
Wednesday, October 03, 2012 8:00 - 13:00
This event does not repeat

VINNOVA National Information Day on Energy Calls in FP7, Stockholm, Sweden

Nationell informationsdag om Energi inom FP7

Venue: Sergel Plaza, Lokal Annarella, Brunkebergs torg 9, Stockholm  

Anmälan senast den 30 september. Deltagande är kostnadsfritt. Kontaktperson: Carolina Nilsson, VINNOVA

Programme:

13.00 Introduktion och välkommen
  Presentation av arbetsprogrammet för Energi i FP7 Erfarenheter av att leda och delta i FP7-projekt inom temat Energi Erfarenheter från arbete i FP7 Programkommittén för energi

15.15 Kaffepaus
15.30 Möjlighet att diskutera enskilt med Wiktor Raldow och nationella kontaktpersoner


   
  

Wednesday, October 03, 2012 12:00 - 15:00
This event does not repeat

Bio4Energy Researchers' Meeting, Skellefteå, Sweden

Bio4Energy Researchers' Meeting, Umeå University Campus Skellefteå, Skellefteå, Sweden.

pdf  Bio4Energy_Researchers_Meeting_8_October_2012_Programme
Monday, October 08, 2012 9:00 - 15:00
This event does not repeat

Pacific Rim Summit on Industrial Technology & Bioenergy, Vancouver, Canada

The seventh annual Pacific Rim Summit on Industrial Biotechnology and Bioenergy is the original conference dedicated solely to the growth of the industrial biotechnology and bioenergy sectors in North America and the Asia-Pacific region.

This year's event will be held in Vancouver, Canada from October 10th - 12th, 2012 at the Westin Bayshore. Programs will address the latest in advanced biofuels, alage, biomass production,  biopolymers , bioplastics, dedicated energy crops, renewable chemicals, marine bio-resources and synthetic biology.
Wednesday, October 10, 2012 8:00 - Saturday, October 13, 2012 8:00
This event does not repeat

Renewable Energy Technology Conference & Exhibition, RETECH 2012

RETECH 2012: Renewable Energy Technology Conference & Exhibition, Washington D.C., U.S.A.


Major international renewable energy conference with a focus on business.

 
Wednesday, October 17, 2012 8:00 - Friday, October 19, 2012 8:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting

The meeting is to discuss the 2012 allocation of the money in the Bio4Energy Strategic Fund.
Thursday, October 18, 2012 8:00 - 10:00
This event does not repeat

Renaissance of Biofuels, Umeå, Sweden

Biobränslets renässans – tekniska och miljömässiga utmaningar för fortsatt ökad bioenergiproduktion by Dan Boström, professor i oorganisk kemi

 
Venue: Umeå University, Umeå, Sweden. Social Science Building, S205
Saturday, October 20, 2012 9:40 - 11:10
This event does not repeat

Nordic Wood Biorefinery Conference 2012

4th Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC 2012), Helsinki, Finland

-          abstract submission for oral presentations by 1 April
-          abstract submission for poster presentations by 16 May
 
NWBC 2012 is an "event for a comprehensive overview of the  recent progress in wood-based biorefining research and commercialisation".

Online registration opens in April. Spearkers' list.
Tuesday, October 23, 2012 8:00 - Thursday, October 25, 2012 8:00
This event does not repeat

Nordic Wood Biorefinery Conference, Helsinki, Finland

Nordic Wood Biorefinery Conference October 23-25, 2012 Helsinki, Finland

The Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC), is the leading meeting forum for wood biorefinery professionals, according to the organisers VTT of Finland and Innventia of Sweden. The conference language will be English.

The organisers wish to invite all those interested in wood-based biorefinery to the NWBC 2012. 

The conference programme will consist of keynote lectures, invited and submitted academic articles, as well as poster presentations. Presenters will give a comprehensive overview of the recent progress in wood biorefinery research and commercialisation.

The programme will cover the following main topics
  • Industrial wood biorefining projects, including pulp mill modifications 
  • Emerging new wood biorefineries and biorefinery products 
  • Key research programmes and projects 
  • Socio-economic aspects of wood biorefining 
  • Policy issues relevant to biorefinery
  • Market aspects
Tuesday, October 23, 2012 8:00 - Thursday, October 25, 2012 8:00
This event does not repeat

IIASA 40th Anniversary Conference, Vienna or Laxenburg, Austria

IIASA 40th Anniversary Conference, Vienna or Laxenburg, Austria.

Poster presentation: "Optimal localisation of second generation biofuel production in Sweden".
Wednesday, October 24, 2012
This event does not repeat

Bio4Energy Board Meeting, Umeå, Sweden

Thursday, October 25, 2012 8:00 - Friday, October 26, 2012 8:00
This event does not repeat

5th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives, Örnsköldsvik, Sweden

5th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives

Please forward abstracts to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 31 May 2012.

Professor Ulf Germgård at Karlstad University, Karlstad, Sweden, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel +46 547 001 780 

Ph.D. Kristina Elg Christoffersson at Dominnova, Örnsköldsvik, Sweden, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel +46 6607 5678  

Deadline for submission of abstracts is 30 May 2012.
Tuesday, November 13, 2012 8:00 - Thursday, November 15, 2012 8:00
This event does not repeat

IEA Bioenergy Conference 2012, Vienna, Austria

IEA Bioenergy Conference 2012, Vienna, 13-15 November 2012.
Tuesday, November 13, 2012 8:00 - Thursday, November 15, 2012 8:00
This event does not repeat

4th International Conference on Biofuels Standards, Gaithersburg, U.S.A.

4th International Conference on Biofuels Standards

13–15 November 2012 in Gaithersburg, Maryland, U.S.A.
Tuesday, November 13, 2012 8:00 - Friday, November 16, 2012 8:00
This event does not repeat

Future Forests' Workshop on Mineral Weathering, Stockholm, Sweden

Venue: Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. This event will be held in Swedish. Registration is open until 6 November 2012.

Programme (in Swedish):

Moderator   Gustaf Egnell, skog. doktor, SLU

09.00 Samling och registrering
09.30 Välkommen och introduktion
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
09.40 Varför intresserar sig Future Forests för vittring och näringsomsättning?
Hjalmar Laudon, professor, SLU
09.50 Vetenskap, osäkerhet och policy: utmaningar för hållbart skogsbruk
Martyn Futter, fil doktor, SLU
10.10 Försurningseffekten av biomassauttag jämfört med nedfall av försurande ämnen
Johan Iwald, doktorand, SLU
10.20 Trender av försurningsparametrar i sjöar och vattendrag.
Jens Fölster, fil doktor, SLU
10.40 Regional försurningskänslighet hos ytvatten
Anneli Ågren, fil doktor, SLU
11.00 Diskussion av forskningsbehov
11.30 Lunch
13.00 Långsiktiga effekter av förändrad markanvändning på försurning av sjöar och vattendrag.
Jonatan Klaminder, fil doktor, Umeå universitet
13.20 Ett finskt perspektiv på näringsbalans och intensivt skogsbruk
Martin Forsius, professor, Statens Miljöförvaltning, (SYKE)
13.40 Varför har vi valt att återföra aska efter skogsbränsleuttag och hur går det till?
Representant från storskogsbruket
14.00 QWARTS – Ett projekt om vittring.
Kevin Bishop, professor, Uppsala universitet
14.20 Kaffe
14.50 Perspektiv från inbjudna myndigheter och andra intressenter
15.50 Sammanfattning av dagens diskussioner
Stefan Löfgren, docent SLU
16.00 Avslutning
Tuesday, November 13, 2012
This event does not repeat

Search Calendar