Seminar: How to write an 'abstract' and on 'impact' in an EU grant application, Umeå, Sweden

Start Date: Thursday, February 21, 2013 8:00 - 11:30
Contact info: Karl Jäghagen, Virtual EU Project Office, VEUPO, Phone: +46 72-533 8819
Det virtuella EU projektkontoret (VEUPO) inbjuder till ett seminarium om hur du kan förbättra avsnitten ”Abstract” och ”Impact” i din EU-ansökan.

Datum: 2013-02-21
Tid: 09.00 - 12.30
Plats: Umeå University, Naturvetarhuset, Föreläsningssal N200

Search Calendar