Seminar: Preparing for Horizon 2020, Umeå, Sweden

Start Date: Wednesday, February 20, 2013 8:00 - 11:30
Contact info: Virtual EU Project Office, VEUPO; Karl Jäghagen, phone: +46 72-533 8819
Det virtuella EU projektkontoret (VEUPO) inbjuder till en workshop om Horisont 2020, det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet som ersätter FP7.

Datum:
2013-02-20
Tid:09.00 - 12.30
Plats: Umeå University, Naturvetarhuset, Föreläsningssalen N200

Search Calendar