Seminar in Swedish: Hur kan Sverige ställa om till mer hållbara transporter?, Stockholm, Sweden

Start Date: Thursday, January 23, 2014 11:30 - 15:00
Contact info: Ministry of Enterprise, Energy and Communications, Swedish Government; B4E representative is Joakim Lundgren, B4E Process Integration Platform

Seminarier om fossiloberoende fordonsflotta - Hur kan Sverige ställa om till mer hållbara transporter?

Näringsdepartementet arrangerar i början av nästa år seminarier om hur Sverige kan ställa om till mer hållbara transporter. För att identifiera åtgärder som reducerar transportsektorns fossilberoende i linje med visionen om klimatneutrala transporter år 2050 tillsatte regeringen utredningen Dir. 2012:78 Fossiloberoende fordonsflotta - ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser.

Utredare professor Thomas B. Johansson har överlämnat slutbetänkandet Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 till it- och energiminister Anna-Karin Hatt. För att ta del av synpunkter kring föreslagna åtgärder arrangeras nu tre seminarier. Anna-Karin Hatt lyssnar in diskussionen med forskare, näringslivs- och myndighetsrepresentanter om hur utredningens förslag kan bli verklighet och vilken betydelse de kan få för den kommande utvecklingen.
Mer information om seminariernas innehåll kommer, men anmäl dig redan nu och skugga tiden i din kalender.

Tid och plats: Stockholm den 23 januari, kl. 12.30-15.00. Plats, KTH, Stockholm

Göteborg den 14 februari, kl.10-12.30. Plats, Chalmers, Göteborg

Stockholm den 21 februari, kl. 9.30-12.00. Plats, Näringsdepartementet, Stockholm

Search Calendar