Potential of Forests: Open Seminar, Umeå, Sweden

Start Date: Tuesday, March 06, 2012 12:00 - 16:30
Potential of Forests: Opening Seminar given in Swedish Venue: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) at Umeå, P.O. Bäckströms sal Möjligheternas skog - öppna föreläsningar Programme (in Swedish): 13.00-13.05 Introduktion av moderator Eva Fridman, miljöstrateg, Region Västerbotten 13.05-13.25 Skogen och kolet, Annika Nordin, SLU 13.30-13.50 Skog för vila och återhämtning, Elisabet Sonntag-Öström, leg. sjukgymnast och doktorand i yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet 14.00-14.20 Biosfärens betydelse för atmosfärens växthusgasbalans, Mats Nilsson, SLU 14.30-14.50 Framtiden - en skog av möjligheter, Tomas Lämnås, SLU 14.50-15.20 Paus 15.20-15.40 Skogsbioteknik för ett grönare samhälle, Hannele Tuominen, universitetslektor, fysiologisk botanik, Umeå universitet 15.45-16.05 Implementering av ett genusperspektiv i skogs- och jägmästarutbildningarna, Kim Wickman, SLU 16.10-16.30 Hur ska vi använda skogen? Koka, såga, bränna eller spara den? Runar Brännlund, professor, nationalekonomi, Umeå universitet 16.35-16.55 Älgens påverkan på skogsekosystemet, Inga-Lill Persson, SLU 17.00-17.20 Humanister i skogen, Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå universitet

Search Calendar