BioInnovation Conference: Exploring Opportunities for Bioeconomy Growth, Stockholm, Sweden

Start Date: Tuesday, November 24, 2015 14:00 - 18:00
Duration: 4 Hours
BioInnovation Conference 2015: Exploring Opportunities for Bioeconomy Growth

BioInnovation Conference 2015: Exploring Opportunities for Bioeconomy Growth

Inspireras av lyckade bioinnovationer från olika branscher, speeddejta med industrialister, entreprenörer, finansiärer och forskare för att hitta gemensamma intresseområden och ta del av de nya biobaserade material, produkter och tjänster.     Den här eftermiddagen utforskar vi möjligheter för bioekonomisk tillväxt. På plats finns näringsliv, akademi, institut, myndigheter och politiska representanter med gemensamt intresse för bioekonomi och innovation.
Programmet presenteras i september men boka datumet redan nu.   På förmiddagen samma dag är det BioInnovations General Assembly.   Datum: 24 november kl 13.00-16.30. Lunch serveras från kl 12. Dagen avslutas med mingel. Plats: SUP46 (Start-Up People of Sweden), Regeringsgatan 29, Stockholm   Välkommen!

Search Calendar