f3 Centre Programme Conference Renewable Fuels & Systems, Gothenburg, Sweden

Start Date: Thursday, February 04, 2016 10:00 - 18:00
Duration: 8 Hours
Contact info: Heléne Johansson, f3 Centre Coordinator, phone +46 72 550 3543
Programkonferens samverkansprogrammet
Förnybara drivmedel och system
Torsdag 4 februari 2016
Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
10.00 Välkomna!
Det här är samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
Johanna Mossberg, föreståndare f3 Centre
10.30 Andra program och initiativ hos Energimyndigheten med koppling till
drivmedelsområdet– en översikt
Anders Holmgren, programansvarig Energimyndigheten
10.50 Projektpresentationer
12.00 LUNCH
13.00 Projektpresentationer
14.30 FIKA
15.00 Projektpresentationer
16.20 Inspiration: Samordning av drivmedelsrelaterad forskning ger resultat
– exemplet LU Biofuels
Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola
16.40 Frågestund med programrådet
17.00 Avslutning
Anmälan
Anmäl dig senast 15 januari via:
https://www.eventbrite.com/e/programkonferens-fornybara-drivmedel-och-systemregistrering-19291800294
Mer information
Frågor besvaras av Heléne Johansson, projektkoordinator f3
E-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 072-550 35 43
Välkommen!/f3 och Energimyndigheten, genom Johanna Mossberg (föreståndare
f3) och Anders Holmgren (ansvarig handläggare)

Search Calendar