Thesis defence: Sustainability Measures in Quicklime, Cement Clinker Production; Umeå, Sweden

Start Date: Friday, January 29, 2016 14:15 - 16:00
Duration: 1 Hour, 45 Minutes
Contact info: Matias Erikson, Bio4Energy Thermal Conversion Technologies
Fredagen den 29 januari försvarar Matias Eriksson, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Sustainability measures in quicklime and cement clinker production. Svensk titel: Åtgärder för ökad hållbarhet vid produktion av bränd kalk och cementklinker.

Disputationen äger rum klockan 13:15 i sal N420, Naturvetarhuset.

Fakultetsopponent är Associate Professor Flemming Jappe Frandsen, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technichal University of Denmark

Search Calendar