Seminar: Swedish forestry's research agenda, Stockholm, Sweden

Start Date: Wednesday, January 11, 2017 9:00 - 17:00
Duration: 8 Hours
Contact info: Dan Boström, Bio4Energy Programme Manager
Skogsnäringens forskningsagenda den 11 januari 2017

Den 11 januari 2017 kommer skogsnäringens forskningsbehov och utvecklingsmöjligheter att diskuteras under ett heldagsseminarium på IVA i Stockholm. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ger politikens syn på skogsnäringen, BillerudKorsnäs vd Per Lindberg berättar om satsningen kring en forskningsplattform som regeringen och landets sex ledande skogsföretag står bakom och skogsnäringens nya forskningsagenda kommer att presenteras. Fler föredragshållare från industrin och andra forskningsfinansiärer presenteras framöver.

Search Calendar