Skogens Dag, Stockholm, Sweden

Date: Wednesday, January 25, 2017 9:00 - 21:00
Duration: 12 Hours
Contact info: Totte Niittylä, Bio4Energy Feedstock
MODERATORER: Sverker Olofsson och Camilla Sandström

09.00 – 10.00 Frukostmingel och registrering.

10.00 – 10.15 Välkommen!

10.15 – 10.40 Skogen – en nyckel i omställningen till en biobaserad ekonomi. Sven-Erik Bucht,
landsbygdsminister.

10.40 – 12.00 FRAMTIDENS SKOG

Nya produkter och material. Carina Håkansson, Skogsindustrierna.

Tvärvetenskap för framtidens skogsbruk. Annika Nordin, Future Forests, SLU/Umu.

Utveckling av nya träd och vedbaserade produkter. Totte Niittylä, Bio4Energy, SLU/Umu.

Information om workshop. Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.

12.00 – 13.00 LUNCH

Wraps, mingel och möjlighet att göra inspel till workshop.

13.00 – 14.20 FRAMTIDENS UTMANINGAR

Skogsstyrelsen – att verka för skogspolitikens jämställda mål. Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen.

Avsiktsförklaring jämställdhet Skogsriket Västerbotten. Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten.

Fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skogsbruk. Kerstin Westin, Umu.

Vad kommer ut från nationella skogsprogrammets remisser? Näringsdepartementet.

14.20 – 15.00 PAUS & WORKSHOP

15.00 – 16.30 TEKNIK & FÖRUTSÄTTNINGAR

Beräkningsbaserad design. Martin Servin, Umu.

Framtidens utmaningar i skogsbruket och i en skogsägarförening.

Håkan Larsson, Södra Skogsägarna.

Innovation i värdekedjan. Jan Åhlund, Holmen Skog, Tommy Nilsson, Sveaskog, Magnus Bergman, SCA.

Testning av framtidens skogsteknologi. Magnus Karlberg, LTU.

Innovationer. Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.

Plattform för autonoma maskiner. Pedro La Hera, Skogstekniska klustret/SLU.

16.30 – 17.00 Keynote speaker: Skogsbruk och klimatnytta. Tomas Lundmark, SLU.

17.00 – 17.15 Sammanfattning av dagen. Presentation av workshop.

17.30 – 18.00 Mingel i Strömsalongerna.

18.00 – 21.30 Västerbottensbuffé i Spegelsalen

Search Calendar