Fascinating Plants Day, Umeå, Sweden

Start Date: Thursday, March 09, 2017 12:00 - 15:00
Duration: 3 Hours

Fascinerande växter – seminariedag om växtforskning i Umeå

Forskare från Umeå Plant Science Center – Umeå universitet och SLU – berättar om sin forskning. UR Samtiden är på plats och filmar för Kunskapskanalen.

Populärvetenskapliga föredrag på temat fascinerande växter.

Kaffe och te i pausen.                             

Alla är välkomna!

Program: Torsdagen den 9 mars

P-O Bäckströms sal (aulan), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

12.00 Välkommen! Natalie von der Lehr (moderator, frilansjournalist)

12.05 Hur vet träden att det är höst? (svensk presentation) Stefan Jansson (professor, Umeå universitet) På hösten får träden sina höstfärger och bladen faller till slut men hur vet träden egentligen att hösten kommer? Professor Stefan Jansson vid Umeå universitet förklarar hur trädens kalender fungerar och varför bladen blir gula på hösten.

12.30 How do plants make plumbing pipes from cells? (engelsk presentation) Sacha Escamez (postdoktor, Umeå universitet) Sacha Escamez will explain how plants utilize some of their cells to build pipe-like structures that allow them draw water and nutrients in the soil in order to distribute it throughout their bodies.

12.55 Fotosyntesen – ett samarbete mellan cellens energifabriker (svensk presentation) Per Gardeström (professor, Umeå universitet)  Per Gardeström kommer att förklara hur fotosyntesen fungerar för att med hjälp av solljus fixera koldioxid från luften. Han kommer fokusera på samarbetet mellan kloroplaster och mitokondrier som båda är delar av växtcellerna och viktiga för deras energiförsörjning. 

13.20 Traffic in plant cells – sending cargo the right way (engelsk presentation) Anirban Baral (postdoktor med Rishikesh Bhalerao, SLU) Anirban Baral will explain how different compartments with different functions in a plant cell exchange information and material between each other. He will show with specific examples what happens with the plant when the traffic is not regulated properly. 

13.45 Chemicals as tools to dissect plants (engelsk presentation) Siamsa Doyle (forskare med Stéphanie Roberts, SLU)  Siamsa Doyle, plant cell biologist, will talk about the use of chemicals that block proteins controlling plant functions. The effects of these chemicals on the plants can tell researchers a lot about the proteins and their roles in plant growth and development. Like this, chemicals can be used to virtually “dissect” plants and learn more about them.

14.10 Paus och kaffe

14.40 Getting together: The fungus-root symbiosis in forest tree (engelsk presentation) Judith Felten (universitetslektor, SLU) Judith Felten, group leader at UPSC, will talk about the knowns and unknowns of the fascinating mechanism that allows roots and fungi to form a beneficial relationship (symbiosis). The fungus provides soil-nutrients to the tree and receives photosynthetic sugars from the tree. Like this both partners benefit from each other and stimulate each other’s growth. 

15.05 Därför är världen grön – om växter och deras försvar (svensk presentation) Benedicte Albrectson (forskare, Umeå universitet) Benedicte Albrectson kommer att tala om hur växter försvarar sig med hjälp av kemiska ämnen. Hon kommer fokusera på en speciell klass av dessa ämnen, som kallas fenoler, och förklara hur hennes forskargrupp analyserar dem. 

15.30 Framtidens skogsgenetik med gamla fältförsök (svensk presentation) Anders Fries (forskare, SLU)  Anders Fries forskare i skogsgenetik berättar om vad gamla fältförsök har lärt oss om vedegenskaper och vad molekylärgenetiska studier i dem kan lära oss.

Search Calendar