Weekly View
Mon. 25 May, 2015 - Sun. 31 May, 2015

Mon. 25 May, 2015

Bio4Energy Thesis Defence: Fine particle emissions and slag formation in fixed-bed biomass combustion, Umeå, Sweden (Mon. 25 May, 2015 12:00 - 14:30)

Bio4Energy Thesis Defence Fine particle emissions and slag formation in fixed-bed biomass combustion, Umeå, Sweden

Jonathan Fagerström - energiteknik inriktning mot termisk processkemi

Datum: 2015-05-25 Tid: 13.00 Plats: KBC-huset, KB3A9 (lilla hörsalen i KBC-huset)       Evenemanget vänder sig till:                studenter -         allmänheten -         anställda

Jonathan Fagerström, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, försvarar sin avhandling med svensk titel Partikelemissioner och slaggbildning vid rosterförbränning av biomassa - aspekter av bränsledesign.

Engelsk titel: Fine particle emissions and slag formation in fixed-bed biomass combustion - aspects of fuel engineering.

Fakultetsopponent: Bengt-Johan Skrifvars, docent, Åbo akademi, fakulteten för naturvetenskap och teknik.

Huvudhandledare: Christoffer Boman.

Doktorand: Jonathan Fagerström           Arrangör: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Kontaktperson: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Telefon: 072-202 34 48 Evenemangstyp: Disputation    

Tue. 26 May, 2015

Korea Rural Economic Institute visit to Bio4Energy, Umeå, Sweden (Tue. 26 May, 2015 14:30 - 15:30)

Department of Forest Policy Research,

Korea Rural Economic Institute

Wed. 27 May, 2015

EIP AGRI Workshop: Connecting primary production and industry for the development of new biomass supply chains for the bio-based economy, Sardinia, Italy (Wed. 27 May, 2015 8:00 - Fri. 29 May, 2015 8:00)

EIP AGRI Workshop: Connecting primary production and industry for the development of new biomass supply chains for the bio-based economy, 27-28 May in Sardinia, Italy.

BIC/BBI publisised this event.

Thu. 28 May, 2015

EIP AGRI Workshop: Connecting primary production and industry for the development of new biomass supply chains for the bio-based economy, Sardinia, Italy (Wed. 27 May, 2015 8:00 - Fri. 29 May, 2015 8:00)

EIP AGRI Workshop: Connecting primary production and industry for the development of new biomass supply chains for the bio-based economy, 27-28 May in Sardinia, Italy.

BIC/BBI publisised this event.

Thesis defence: Biochemical conversion of biomass to biofuels, Gothenburg, Sweden (Thu. 28 May, 2015 12:30 - 13:30)

Biochemical conversion of biomass to biofuels.

Swedish title: Biokemisk omvandling av biomassa till biobränsle.

Faculty opponent: Tom Granström, St1 Biofuels, Finland.

Supervisors: Christer Larsson and Jyri-Pekka Mikkola.

Fri. 29 May, 2015

EIP AGRI Workshop: Connecting primary production and industry for the development of new biomass supply chains for the bio-based economy, Sardinia, Italy (Wed. 27 May, 2015 8:00 - Fri. 29 May, 2015 8:00)

EIP AGRI Workshop: Connecting primary production and industry for the development of new biomass supply chains for the bio-based economy, 27-28 May in Sardinia, Italy.

BIC/BBI publisised this event.

Sat. 30 May, 2015

There are no events on this day.

Sun. 31 May, 2015

There are no events on this day.

Categories

 
 

Search Calendar