July 2018

Print
Flat View
July 2018

Mon. 2 Jul, 2018

Public Seminar: Fossilfrihet – med eller utan palmolja?, Almedalen, Sweden (Mon. 2 Jul, 2018 10:00 - 12:00)

Tue. 3 Jul, 2018

Public Seminar: Bioflygbränsle – har morgondagens flyg träflis i tankarna?, Almedalen Sweden (Tue. 3 Jul, 2018 11:30 - 12:45)

Bioflygbränsle – har morgondagens flyg träflis i tankarna?

Sverige satsar kraftfullt på biobränslen för flyg som ett led i att nå klimatmålen i Parisöverenskommelsen. Svenskt inrikesflyg ska flyga på biobränslen 2030 men för att klara teknikskiftet krävs såväl process-, teknik- och tjänsteutveckling som nya affärsmodeller.

Sveriges regering satsar kraftfullt på biobränslen för flyg då fossiloberoende transporter är en nödvändighet för att nå klimatmålen i Parisöverenskommelsen. Målet är att svenskt inrikesflyg ska flyga på biobränslen 2030. För att klara teknikskiftet krävs såväl process-, teknik- och tjänsteutveckling som nya affärsmodeller. Ingen aktör kan klara omställningen på egen hand utan samverkan - över hela värdekedjan är nyckeln för att Sverige ska lyckas. Hur åstadkommer vi samverkan och vem leder arbetet? Och vilka är de styrmedel som kommer att krävas? Satsningen på biobränslen ger möjligheter till en ny biobaserad näringslivsutveckling men räcker skogen för morgondagens behov? Flygresandet ökar snabbare än tekniken utvecklas, inte minst utlandsresorna. Hur stor effekt har satsningen i praktiken? Norge har kommit längre än Sverige – vad kan vi lära av vårt grannland?

Moderator: Johanna Mossberg, RISE

Medverkande:

  • Maria Fiskerud, RISE
  • Niklas Johansson, Statssekreterare Näringsdepartementet
  • Lena Wennberg, Miljöchef Swedavia
  • Rebecka Le Moine, Biolog och språkrör för Gröna studenter
  • Lars Lind, Perstorp
  • Jonas Lindmark, Energimyndigheten

Plats: RISE Trädgård i Almedalen, Kinbergs plats 3, Visby

Public Seminar: Combining Three Trends for Smarter Transport, Almedalen, Sweden (Tue. 3 Jul, 2018 13:30 - 14:30)

Självkörande, utsläppsfritt och delat - rätt väg till ett hållbart transportsystem?

I framtiden kör bilarna själva, delas av flera resande och drivs av el och fossilfria bränslen. Men får vi inte fler fordon på vägarna när bilen kan användas som kontor? Vad vet vi om bästa drivmedel för olika behov? Hur kan ett nytt, annorlunda transportsystem se ut? Vad behöver göras, och av vem?

Sverige har chans att ta ledningen i omställningen av transportsystemet. För att kunna genomföra en kraftfull och måldriven omställning till ett välfungerande, koldioxidneutralt, säkert och energieffektivt transportsystem krävs en samlad insats. Men samsyn kring målen saknas ännu. Alla känner inte heller till de förutsättningar och möjligheter som forskning och industri kan erbjuda.

Ledande transportforskare ger här en bild av läget och presenterar visioner om det framtida transportsystemet med fokus på förnybara bränslen, delade transporter och autonoma fordon. Idéer och utmaningar diskuteras av en panel av experter från politiken, akademin, näringslivet och offentliga sektorn. Är Sverige berett att ställa om transportsystemet så att de fossila utsläppen från trafiken försvinner till 2030? Går det att nå svensk samsyn?

Paneldeltagare:
Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet (mp)
Jessica Rosencrantz, vice ordförande i Trafikutskottet (m)
Tord Hermansson, biträdande forskningschef, Volvo Car Group
Malin Andersson, enhetschef Utveckling och internationellt, Göteborgs stad
Elna Holmberg, föreståndare, Swedish Electromobility Centre
Frances Sprei, forskare, Chalmers
Fredrik von Corswant, föreståndare Revere, Chalmers

Moderator: Johan Wester


 

Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Almedalen
Tid: tisdag 3 juli kl 13.30-14.30

Vi ses i Almedalen!

Alla Chalmers aktiviteter i Almedalen

 

3

JULI

 

Mon. 16 Jul, 2018

International Conference on Biofuels & Bioenergy, Madrid, Spain (Mon. 16 Jul, 2018 11:00 - Wed. 18 Jul, 2018 11:00)

International Conference on Biofuels & Bioenergy

Tue. 17 Jul, 2018

International Conference on Biofuels & Bioenergy, Madrid, Spain (Mon. 16 Jul, 2018 11:00 - Wed. 18 Jul, 2018 11:00)

International Conference on Biofuels & Bioenergy

Wed. 18 Jul, 2018

International Conference on Biofuels & Bioenergy, Madrid, Spain (Mon. 16 Jul, 2018 11:00 - Wed. 18 Jul, 2018 11:00)

International Conference on Biofuels & Bioenergy