Event: 'Renaissance Of Biofuels, Umeå, Sweden' Print
  General
Bio4Energy
Date: Saturday, October 20, 2012 - 10:40
Duration: 30 Minutes
Contact Info:
Dan Boström, Bio4Energy Environmental Platform
Email: dan.boström@chem.umu.se

Biobränslets renässans – tekniska och miljömässiga utmaningar för fortsatt ökad bioenergiproduktion by Dan Boström, professor i oorganisk kemi

 
Venue: Umeå University, Umeå, Sweden. Social Science Building, S205