Autumn 2018 Bio4Energy Researchers' Meeting

Audience 210518 400Time: 16 October 2018

Place: Väven P5, Umeå, Sweden

Theme: Bio4Energy Support Platforms & Techno EconomicsThis event is open to all Bio4Energy researchers and students, but registration is required to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 10 October 2018.

RISE Processum & Bio4Energy Membership - Industry Event

Gemensamt Medlemsmöte RISE Processum & Industrinätverksträff Bio4Energy

Det är dags för höstens medlemsmöte inom RISE Processum och Bio4Energys industrinätverksträff.

Vi hoppas träffa dig och dina kollegor i en inspirerande, nätverkande och engagerande dag.

Anteckna gärna 26 november kl. 12.00-17.30 i din kalender. Vi återkommer med inbjudan innehållande en mer detaljerad agenda inom kort.

Hälsningar
RISE Processum & Bio4Energy

 

Tema Agenda 2030

 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Det är temat för höstens medlemsmöte och industrinätverksträff, där vi i en workshop tillsammans tittar på hur vi ska arbeta för att bidra till Agendans målsättningar och vilka av målen som bör ligga i störst fokus för oss i vårt arbeta framåt. Workshopen leds av ESAM, som har lång erfarenhet av bland annat cirkulär ekonomi, ledarskap för hållbar utveckling och mångfald.

Vi ser fram emot en lärorik och intressant dag!

 

 

Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin

Tid: 21 november 2018, kl 10.00-16.00

Plats: Energimyndighetens lokal Bullerö, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-related Technologies and Systems). Inom IEA, IETS planeras en internationell workshop kring Deep Decarbonisation in Process Industry under hösten 2019.

För att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045 krävs omfattande förändringar inom bland annat industrin, inom vilken processindustrin står för den allra största delen av utsläppen. Åtgärder behöver genomföras på flera områden: nya tekniker, nya systemlösningar, effektivisering, samspel med andra sektorer, nytt tänkande vad avser organisation, innovation, rollfördelning mellan stat, industri, akademi, etc. Dessa aspekter kommer att presenteras och diskuteras under seminariet.

Det finns stora möjligheter att minska klimatgasutsläppen i processindustrin eller till och med i vissa fall skapa negativa utsläpp, om rimliga framtida ekonomiska förutsättningar införs. I svensk industri, i samarbete med staten och akademin, pågår en spännande utveckling mot nya lösningar, som kommer att belysas på seminariet. Fortsatta kraftfulla aktiviteter inom området kommer också att behövas.

Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter.

Syftena med seminariet är:

--Att öka kunskapen i Sverige

--Att diskutera behovet av fortsatt svensk forskning inom området

--Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete

--Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete

--Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat internationellt samarbete

Om du är intresserad av att deltaga, skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., senast 8 november 2018.

Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program kommer inom kort.

Välkommen!

Thore Berntsson

Ordförande i IEA, IETS

Konferens: Flera filer mot framtidens drivmedel

cdn.evbuc.com images 49969405 156927359528 1Årets programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system har titeln Flera filer mot framtidens drivmedel.

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende. Det kommer att kräva en omställning till fossilfria och energieffektiva fordon, ett transporteffektivt samhälle och ökad användning av förnybara bränslen.

Omställningen rymmer stora möjligheter, men också risker och fallgropar. Det innebär att frågeställningarna är komplexa och kräver ett systemperspektiv. Valet av de rätta lösningarna måste baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Välkommen att delta i en dag full av presentationer och diskussioner kring aktuella systemperspektiv på frågeställningar om möjligheterna att ytterligare öka produktionen så väl som användningen av förnybara drivmedel i Sverige. Vi ger också chans och utrymme till att presentera konkreta projektidéer och nätverka med möjliga framtida samarbetsparter under momentet Pitch & match (separat anmälan här).

Konferensen är en mötesplats för att hämta inspiration, finna nya projektidéer och affärsmöjligheter och diskutera hur vi tillsammans når målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Den vänder sig till forskare, industriaktörer, beslutsfattare, tjänstemän och andra inom akademi, institut, industri, produktion, distribution, myndigheter, kommuner och regioner som arbetar med alla aspekter av utveckling, produktion, användning av och omställning till hållbara förnybara drivmedel. Anmäl dig idag för att säkra en plats!

Konferensen samarrangeras årligen av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

När: 22 november 2018, klockan 9:30-17

Var: Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, SE-11219 Stockholm

Till registreringen

International Congress on Catalysis for Biorefineries 2019

CatBior2019 logoBio4Energy will be represented at this event by Jyri-Pekka Mikkola, Bio4Energy Chemical Catalysis and Separation Technologies. He is part of the CatBior 2019 Scientific Committee.

CatBior 2019

When: 23-27 September 2019
Where: Turku/Åbo, Finland

The conference covers all aspects of application of catalysis on biorefineries, particularly
• Fundamental and applied catalysis in biorefinery
• Molecular insights in processing of biomass
• Use of lignocellulosic, algal biomass, vegetable oils and other biomass
• Industrial demonstrations
• Catalysis in its variety – homogeneous, enzymatic and heterogeneous catalysisRiverside 2 ÅboRiverside ÅboÅbo at night.png