Umeå Plant Science Centre 50-year Anniversary Symposium

UPSC 50 logo 1920x1080In August, the Umeå Plant Science Centre will be 50 years. This will be celebrated with a symposium. You are invited to attend and listen to talks about the past, the present and the future of plant science at Umeå.

When: 21-23 August 2017

Where: Large Lecture Hall, Chemical-biological Centre (KBC), Umeå University, Umeå, Sweden

Go to the programme

Renewable Fuels & Systems: Programme Conference

When: 25-26 October

Where: Swedish University of Agricultural Sciences, 8 Almas Allé, 750 07 Uppsala, Sweden

Conference language: Swedish


Event description in Swedish:

Energimyndigheten och f3 Centre i samverkan med Swedish Life Cycle Center inom ramen för projektet Svensk plattform för livscykelperspektivet

arrangerar Programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Beskrivning

Förnybara drivmedel och system - vad och hur beror det på?

Dagarna syftar till att ge en övergripande bild över vad samverkansprogrammet resulterat i samt ge en möjlighet att sätta en kommande forskningsagenda inom området och lyfta fram viktiga frågeställningar som kvarstår. Resultat från fyra års gemensamt finansierad forskning varvas med samverkan inför kommande utlysningar, nätverksaktiviteter, med mera.

I år lyfter konferensen också in livscykelperspektivet och hur livscykelperspektivet används för beslutsfattande i näringsliv och bland myndigheter. Detta för att få en förståelse för hur livscykelperspektivet gjort nytta och kan användas för att fatta rätt beslut genom att kunna bedöma miljöprestanda för exempelvis förnybara drivmedel.

Konferensen arrangeras av Energimyndigheten och f3 centre, i samverkan med Swedish Life Cycle Center inom ramen för projektet Svensk plattform för livscykelperspektivet.

Ett detaljerat program presenteras senare.