RSS feed Bio4Energy

Partners & Funds


 


 

 

 

New report on Sweden's participation in EU FP7 research funding programme: 'Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7) - Lägesrapport 2007 - 2012', VINNOVA
 


Swedish Energy Agency research funding programme announced for 2013-2016: 'Nydanande och behovsmotiverad FoU med energirelevans 2013-2016'
 

Aarhus University will be setting up a Programme for Biorefining, Faculty of Agricultural Sciences, AArhus University
 


Open Positions
Master's Project: Feasibility Study of Combined Mushroom & Biofuel Production in Sweden Print E-mail
Written by Shaojun Xiong, editing by A.S.   
Monday, 30 March 2015 13:02

Bio4energy cmyk

A Master’s project: Feasibility stslu logo rgb webudy of a new industrial development for combined mushroom and biofuel production in rural areas of Sweden

Sustainable production of food and fuels are supporting pillars of a bioeconomy. The EU has adopted as a strategy promoting the creation of a European bioeconomy. In order for such an economy to grow, it is important to seek approaches for environmentally-friendly and economically cost-efficient conversion of biomass to food and fuels. Currently, surplus forestry residue from timber and pulp production, as well as wood processing, is mostly used for direct combustion. This type of process has low cost efficiency. Greater cost efficiency could be obtained if wood components were extracted and converted to high-value added chemicals or other bio-based products, such as medicinal products. Alternatively, edible mushrooms could be grown.

This master project will study possibilities of a new industrial development using forest residues in combined mushroom and fuel production in a rural area in Sweden. The idea is to use forest residues as substrates for producing mushroom for human consumption. The spent substrates may then be used as feedstock for making biofuel.

Mushrooms may be used in value-added food products and natural pharmaceuticals as a promoter of health. Some white-rot mushrooms produce lignin-modifying enzymes which may benefit bio-based conversion processes for ethanol production.

The assignment will include: (1) an assessment of resource availability for mushroom substrates; (2) an investigation of existing technologies and adaptation; (3) an investigation of potential use of spent mushroom substrate; (4) analyses of the market and the economics of the process and; (5) a mapping of environmental considerations, policies and regulations.

For more information, contact: Associate professor (docent) Shaojun Xiong, Department of Forest Biomaterials and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, phone: + 46 90 786 8778.

The deadline for applications is 15 May 2015.

 
PhD Student in Energy Engineering, Biomass Gasification Print E-mail
Written by Kentaro Umeki, editing by A.S.   
Friday, 13 March 2015 18:43

ltuPhD student position in Energy Engineering with special emphasis on biomass gasification at Luleå, Sweden; Ref: 749-15Bio4energy cmyk

The Division of Energy Science at Luleå University of Technology (LTU) has an open PhD position on the subject of Energy Engineering. The main objective of the PhD project is to develop a new technology to reduce by-products in biomass gasification.

BACKGROUND

The subject of Energy Engineering at the Division of Energy Science belongs to the Department of Engineering Sciences and Mathematics. The Department of Engineering Sciences and Mathematics includes a wide range of subjects and has many successful research groups, recognised degree programmes and respected teachers. Research in the department is related to the materials science of metals, composites and wood; energy engineering issues regarding processes like gasification and combustion; flow phenomena; how to optimise structures with respect to function and how they are produced and many other issues.

At the subject of Energy Engineering we work closely with companies/industries in both research and student projects. The research conducted has high international standards, and we collaborate with researchers around the world.

SUBJECT DESCRIPTION

Energy Engineering includes the development of technologies and processes for a sustainable energy supply. The research focuses on bioenergy technologies and energy efficient use in industry and society.

DUTIES

As a PhD student you will work for a doctoral degree as the final goal, according to the goals specified in the Higher Education Ordinance. In parallel with your thesis work, you will also undertake courses during your research education. Your thesis work will be performed as part of a project that develops a new burner design to reduce emission from combustion and gasification. The project was granted financial support from the Norbotten Research Council and will involve researchers from all over Sweden. This project will develop a technique to modify the flow field near pulverised burners, and investigate how the change in flow field affects the dispersion of powder particles and combustion/gasification reactions. Major activities are experimental measurements of near-burner region and statistical and theoretical analyses of experimental data.

For mor information on the project, click on this link.

Read more...
 
BioInnovation Seeks an Innovation Process Leader Print E-mail
Written by Anna Strom   
Thursday, 23 April 2015 13:34

Bio4Energy is a member of the Swedish national initative BioInnovation.                                 

Innovationsprocessledare sökes till BioInnovations sekretariat

Ditt uppdrag är centralt för vår framgång. Du är den sammanhållande kraften för strukturen och kvaliteten i våra processer och metoder. Tillsammans med Programchefen, som du rapporterar till, definierar och utvecklar du våra arbetssätt och förankrar dessa hos våra intressenter och samverkande myndigheter. Du koordinerar våra innovationsprojekt och säkerställer kvaliteten i genomförandet. Den dokumentation och de avtal som behövs för verksamheten och våra projekt har du ansvaret för. Samtidigt är du en ambassadör för BioInnovation och delaktig i allt som händer på sekretariatet. Rollen ställer stora krav på din anpassningsförmåga, initiativkraft och förmåga att få saker gjorda.

Vi söker dig som har erfarenhet av att utveckla och implementera processer kopplat till innovation och som förstår vilka krav som ställs på oss i vår samverkan med myndigheterna och våra intressenter. Det är viktigt att du är en utåtriktad person som attraheras av vår vision och som trivs med komplexa utmaningar, där du behöver agera både strategiskt och operativt. Vi förväntar oss också att du ska vara bekväm i det digitala landskapet.

Vill du vara med och utveckla Sveriges biobaserade ekonomiska framtid? Du får ett omväxlande uppdrag med möjligheter att påverka och som ställer stora krav på din innovativa talang, din förmåga att bemöta våra intressenter och agera affärsmässigt.

Read more...
 
SSF Funds for Mobility Academia - Industry Print E-mail
Written by Anna Strom   
Friday, 24 April 2015 12:49

Bio4Energy publishes this call as a service to its researchers and to the Swedish funding agency, Swedish Foundation for Strategic Research.

SSF utlyser 45 miljoner till ökad rörlighet         

SSF har två årliga program för ökad rörlighet och samverkan mellan akademi och näringsliv/klinik.

Det ena är för industridoktorander och det andra kallar vi Strategisk mobilitet, ett program som på ett enkelt sätt erbjuder en möjlighet för en person att byta fot under en kortare period.

Den typiska sökanden är en forskare som under ett år vill arbeta med ett projekt inom industrin, eller tvärtom. Men det kan också handla om en läkare som vill göra en fördjupad studie. inom sin disciplin, eller en universitetsforskare som kliniskt vill pröva en ny behandlingsmetod.

Kort om Industridoktorand Bidragsnivån är 2,5 Mkr/projekt och ska medfinansieras av företag med verksamhet i Sverige. SSF har avsatt 30 miljoner, vilket då räcker till 12 bidrag.

Sista ansökningsdag är den 2 september.

Kort om Strategisk mobilitet Varje bidrag täcker en forskare eller motvarande persons lön under 4-12 månaders utbytestjänstgöring inom något av stiftelsens ansvarsområden. SSF har avsatt 15 miljoner vilket brukar räcka till ungefär 15 bidrag.

Sista ansökningsdag är den 10 september.

Read more...
 
SP Technical Institute of Sweden Seeks Reserachers in Chemistry, Materials Print E-mail
Written by SP staff, editing by A.S.   
Tuesday, 01 July 2014 16:29

Bio4Energy counts several researchers based at the SP Technical Research Institute of Sweden. Here we publish a call for applications by the SP mother organisation.

The SP Technical Research Institute of Sweden conducts the widest range of SP Science-Partner
research of any institute in Sweden. The Group employs 1,300 people who develop and provide technologies for more than 10,000 customers. Would you like to join the SP? Register your CV in its "speculative application" database. 

The SP's work spans most areas of technology–from food to fire technology. As an employee, you will have the opportunity to work independently, while having access to a vast network of international contacts. You will also be able to develop research ideas. The SP acts as a bridge between academic and industrial research.

SP Group expanding

The SP will be seeking new employees over the next few years. It will be looking for creative engineers, chemists and biologists, whether just starting out or greatly experienced. People with a broader profile for the SP's interdisciplinary projects and activities, for example within architecture and social sciences, are also encouraged to submit their CV.

Register your CV

Register your CV in our speculative application database by clicking on the "Apply Now" ("Sök tjänsten") button on this page.

The SP Group consists of the parent company SP Technical Research Institute of Sweden and subsidiaries SP Process Development, SP Processum, AstaZero, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute, SIK – the Swedish Institute for Food and Biotechnology, SMP Swedish Machinery Testing Institute, Glafo, the Glass Research Institute, JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering.