PhD Position in Energy Engineering: Liquid Absorbents for CO2 Separation


The Division of Energy Science at Luleå University of Technology (LTU) has an open PhD position in the subject of Energy Engineering. Your research studies will largely focus on evaluating the performance of liquid absorbents for the CO2 separation mainly from the cement industry, and may include mapping of alternative carbon dioxide pathways after separation.

The subject of Energy Engineering at the Division of Energy Science belongs to the Department of Engineering Sciences and Mathematics. The Department of Engineering Sciences and Mathematics includes a wide range of subjects and has many successful research groups, recognized degree programs, and respected teachers. Research in the department is related to the materials science of metals, composites, and wood; energy engineering issues regarding processes like gasification and combustion; flow phenomena; how to optimize structures with respect to function and how they are produced; and many other Bio4energy cmykissues.

At the subject of Energy Engineering we work closely with companies/industries in both research and student projects. The research conducted has high international standards, and we collaborate with researchers around the world.

Subject
Energy engineering includes the development of technologies and processes for a sustainable energy supply.  The research focuses on bioenergy technologies and energy efficient use in industry and society.

Read more: PhD Position in Energy Engineering: Liquid Absorbents for CO2 Separation

Förste forskningsingenjör i fysiologisk botanik

UmU LogoAnsök här

Institutionen för fysiologisk botanik, en av de institutioner som verkar inom Umeå Plant Science Centre, söker en förste forskningsingenjör för visstidsanställning från och med den 1 januari 2018 till och med den 30 augusti 2019. Arbetet går ut på att studera "Stressberoende metabolisk reprogrammering".

Beskrivning
Deltagande i ett projekt som handlar om att karakterisera metaboliska förändringar under stress. Projektet innefattar molekylärbiologiska metoder såsom kloning av DNA fragment, analys av T-DNA insertionsmutanter, transformation av Arabidopsisceller, uttrycksanalys med hjälp av rapportörgener och RT-PCR, samt metabolisk analys med hjälp ab GC-MS. Stor del av arbetet är baserat på fenotypisk och kemisk analys av celllinjematerial, vilket kräver stor erfarenhet och noggrannhet. Även etablering av nya cellinjer skall utföras både heterotrofa och auxotrofa. Bio4energy cmyk

Anställningen är på heltid (100%) under perioden 20180101-20190830.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar handhavande av cellkulturer samt utförande av experiment med avsikt att studera förändrad metabolism och genuttryck med hjälp av GC-MS och sekvenserings metodik. Etablerandet av metabolisk metodik involverande stabilt inmärkta metaboliter kommer aven vara en viktig del av arbetsuppgifterna.

Read more: Förste forskningsingenjör i fysiologisk botanik