Företagsforskarskolan vid Umeå universitet söker nya projekt

UmU LogoFöretagsforskarskolan för innovation och samverkan vid Umeå universitet söker nya projekt där företag, stiftelser eller offentlig förvaltning arbetar tillsammans med en forskare under fyra år för att lösa ett gemensamt forskningsproblem för framtiden.
Behörig att söka doktorandresurs är forskare som är anställd vid Umeå universitet och har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande. Ansökningar från samtliga ämnesområden är välkomna.

Villkor för doktorandresursen

Företagsforskarskolan finansierar 50 procent av doktorandlönen i det sökta projektet under 48 månader, kostnader vid kurser som ges av Företagsforskarskolan samt full lön för 3 månaders praktik för doktoranden hos den externa parten.

Den externa parten ska stå för 50 procent av doktorandlönen med full kostnadstäckning under 48 månader inklusive sedvanlig löneökning enligt doktorandtrappan. Övriga kostnader som berör doktoranden, t. ex. drift- och resekostnader, ska den sökande säkerställa medel för.

Doktoranden som ingår i Företagsforskarskolan kommer att vara antagen vid en institution vid Umeå universitet.

Ansökan ska lämnas in senast 9 oktober 2015.

Mer information

PhD Student in Genetics Sought for Placement at Umeå

slu logo rgb webDepartment of Forest Genetics and Plant Physiology in Umeå: One PhD student in the research education subject Genetics


PhD student position funded by Swedish Strategic Research Foundation 

Genomic Selection Using Genome-wide Dense Marker Data in Norway Spruce. To strengthen innovation of biological production system, the Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) has supported eight projects in a Framework Grants for Research. Genomic breeding of Norway spruce project applies genomics to genetic improvement of Norway spruce, the commercially most important forestry species in Sweden. We are looking for PhD to conduct research on GWAS and genomic selection (GS) in Norway spruce. Duties: Selection based on genome sequencing is a new frontier research area for genetic improvement of animal and plant. You will be involved in several research area including 1. Phenotyping of wood properties based on Silviscan (density, modulus of elasticity, microfibril angle, fiber dimensions), Kajaani (fiber length), and NIR/FTIR-spectroscopy (chemical properties, biomass and calorimetric content) technologies. 2. Experimental study of GS for Norway spruce using genotype and wood phenotype data generated from a large Norway spruce population. Two special GS cases (shortening breeding cycle and increasing selection intensity) will be examined for Norway spruce.

Read more: PhD Student in Genetics Sought for Placement at Umeå

Sök stipendier från Svenska Föreningen för Förbränningsforskning

SFRC utlyser ett eller flera stipendier, på vardera 10 000 kr, för framstående examensarbeten inom förbränningsteknik eller energiteknik med förbränningsteknisk anknytning.

De som slutfört och redovisat ett förbränningsrelaterat examensarbete vid Umeå universitet 2015 kan söka.

Sista dag för ansökan och slutlig rapport är den 31 december 2015.

SFRCs Förbränningsstipendium

SFRCs hemsida

SSF Funds for Mobility Academia - Industry

Bio4Energy publishes this call as a service to its researchers and to the Swedish funding agency, Swedish Foundation for Strategic Research.

SSF utlyser 45 miljoner till ökad rörlighet         

SSF har två årliga program för ökad rörlighet och samverkan mellan akademi och näringsliv/klinik.

Det ena är för industridoktorander och det andra kallar vi Strategisk mobilitet, ett program som på ett enkelt sätt erbjuder en möjlighet för en person att byta fot under en kortare period.

Den typiska sökanden är en forskare som under ett år vill arbeta med ett projekt inom industrin, eller tvärtom. Men det kan också handla om en läkare som vill göra en fördjupad studie. inom sin disciplin, eller en universitetsforskare som kliniskt vill pröva en ny behandlingsmetod.

Kort om Industridoktorand

Bidragsnivån är 2,5 Mkr/projekt och ska medfinansieras av företag med verksamhet i Sverige. SSF har avsatt 30 miljoner, vilket då räcker till 12 bidrag.

Sista ansökningsdag är den 2 september.

Kort om Strategisk mobilitet

Varje bidrag täcker en forskare eller motvarande persons lön under 4-12 månaders utbytestjänstgöring inom något av stiftelsens ansvarsområden. SSF har avsatt 15 miljoner vilket brukar räcka till ungefär 15 bidrag.

Sista ansökningsdag är den 10 september.

Read more: SSF Funds for Mobility Academia - Industry

SP Technical Institute of Sweden Seeks Researchers in Chemistry, Materials

Bio4Energy counts several researchers based at the SP Technical Research Institute of Sweden. Here we publish a call for applications by the SP mother organisation.
The SP Technical Research Institute of Sweden conducts the widest range of SP Science-Partner
research of any institute in Sweden. The Group employs 1,300 people who develop and provide technologies for more than 10,000 customers. Would you like to join the SP? Register your CV in its "speculative application" database. 

The SP's work spans most areas of technology–from food to fire technology. As an employee, you will have the opportunity to work independently, while having access to a vast network of international contacts. You will also be able to develop research ideas. The SP acts as a bridge between academic and industrial research.

SP Group expanding

The SP will be seeking new employees over the next few years. It will be looking for creative engineers, chemists and biologists, whether just starting out or greatly experienced. People with a broader profile for the SP's interdisciplinary projects and activities, for example within architecture and social sciences, are also encouraged to submit their CV.

Register your CV

Register your CV in our speculative application database by clicking on the "Apply Now" ("Sök tjänsten") button on this page.

The SP Group consists of the parent company SP Technical Research Institute of Sweden and subsidiaries SP Process Development, SP Processum, AstaZero, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute, SIK – the Swedish Institute for Food and Biotechnology, SMP Swedish Machinery Testing Institute, Glafo, the Glass Research Institute, JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering.

External Opportunities
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7) - Lägesrapport 2007 - 2012', VINNOVA
Campus developing ways to deliver education worldwide, University of California
och behovsmotiverad FoU med energirelevans 2013-2016'
Sustainable Chemical Processes: A new journal from Chemistry Central, BioMed Central

Strengthening Sweden´s position in heat and electricity production from renewable fuels, Swedish Energy Agency
Grants for international recruitment of leading researchers, Swedish Research Council
Call for academic publications on Applied Technologies and Innovations, Academic Publishing Platforms
European funding programmes explained, Curie
A boost to funding for research on sustainability of biofuels, VINNOVA
EU International Strategy for Research and Innovation, EU External Action Service
Stanford University Announces Certificate Program in Renewable Energy, Biofuels Journal
Aarhus University will be setting up a Programme for Biorefining, Faculty of Agricultural Sciences, AArhus University
Academic Opportunities in European Science, Science