RSS feed Bio4Energy

Partners & Funds

Second call for projects: Deadline 24 September 2014, Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, f3
 Marie Curie grants: Mobility for Growth, VINNOVA
 

 


European Commission consultation: Have your say on the future of science, IP Frontline
 

Sök medel för forskningssamarbete med Sydkorea, Swedish Foundation for Strategic Research
 

Sjätte omgången Ingvar Carlsson Award, Swedish Foundation for Strategic Research
 


 

 

 

New report on Sweden's participation in EU FP7 research funding programme: 'Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7) - Lägesrapport 2007 - 2012', VINNOVA
 


Swedish Energy Agency research funding programme announced for 2013-2016: 'Nydanande och behovsmotiverad FoU med energirelevans 2013-2016'
 

Aarhus University will be setting up a Programme for Biorefining, Faculty of Agricultural Sciences, AArhus University
 


Open Positions
Ledare för BioDriv sökes Print E-mail
Written by Anna Strom   
Monday, 15 September 2014 14:06

Nytt-jobb 210x140Svebio söker Dig som är engagerad i miljöfrågor och näringslivsutveckling baserad på hållbara lösningar och vill ta över ansvaret för vår biodrivmedelsatsning, BioDriv.

BioDriv verkar för att effektivt och lönsamt ersätta fossila drivmedel i alla typer av transporter, väg, sjöfart och flyg. Tjänsten innebär ett omfattande näringspolitiskt arbete med argumentation för biodrivmedel i tal och skrift, på svenska och engelska.

Arbetet innebär att hålla ihop nätverket av medlemsföretag som arbetar med drivmedel inom Svebio och att i kontakter och diskussion med politiker, media och tjänstemän ta fram bra lösningar som utvecklar branschen. Arbetet innebär även att tillsammans med medlemsföretagen kommunicera fördelarna med biodrivmedel till beslutsfattare och en bredare allmänhet.

Biodrivmedelsarbetet är prioriterat inom Svebio, transportsektorn är den sektor som idag använder mest fossila bränslen och biodrivmedel har stor potential att på ett hållbart sätt ersätta dem.

Det vi önskar av vår nya medarbetare är att:

  • Du ska kunna argumentera i tal och skrift, på svenska och engelska, och driva din och vår åsikt.
  • Du bör omfatta Svebios värderingar om generella styrmedel och frihandel och att de förnybara energislagen ska konkurrera på lika villkor.
  • Du ska arbeta med marknads- och utvecklingsfrågor för biodrivmedel, biogas och biooljor. Hålla en aktiv dialog med våra medlemsföretag och arrangera möten och seminarier tillsammans med övriga medarbetare.
  • Du skall vara kommunikativ och kunna leda projektaktiviteter för att sprida kunskap om biodrivmedlen till olika målgrupper.
  • Om du har kunskap eller erfarenhet från hur politiskt arbete fungerar i Sverige och i Bryssel så är det en klar fördel.
Read more...
 
Energidirektör för Skogsindustrierna/Verksamhetsledare SKGS Print E-mail
Written by Anna Strom   
Wednesday, 10 September 2014 08:59

Skogsindustrierna-logotyp-pngVill du påverka den svenska och den europeiska energipolitiken? Vill du tillsammans med kunniga kollegor och i en spännande bransch verka för att Sverige utvecklas till en hållbar bioekonomi?

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i ca 60 koncerner/företag samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustriernas uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I samverkan med företagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik, marknadsfrågor för trämekaniska produkter.

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna Skogsindustrierna, Innovations- & Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret (SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet).

Som Energidirektör för Skogsindustrierna och verksamhetsledare för den energiintensiva industrins samverkansorgan SKGS arbetar du för en långsiktig energipolitik med en konkurrenskraftig energiförsörjning, bland annat genom opinionsbildning.

På Skogsindustrierna arbetar du tillsammans med högt specialiserade och kompetenta kollegor för att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft. Du kommer att fokusera på frågeställningar kring energi, konkurrenskraftiga elpriser och en fungerande långsiktig energipolitik. Arbete sker i nära samverkan med medlemsföretagen.

Som verksamhetsledare för samverkansorganet SKGS leder du arbetet och med att driva en effektiv opinionsbildning för den svenska basindustrin som synliggör vikten av en konkurrenskraftig energiförsörjning och en fungerande långsiktig energipolitik över de politiska blockgränserna. Du arbetar i nära samarbete med kollegor i berörda branschorganisationer.

Energifrågorna är av mycket stor vikt då elkostnaderna får stora konekvenser för Skogsindustriernas medlemsföretag och den svenska basindustrin. Du företräder Skogsindustriernas medlemsföretag och SKGS gentemot politiker och andra beslutsfattare och arbetar långsiktigt för att driva opinion och  beslut som bidrar till att stärka den svenska skogsindustrins och elintensiva basindustrins  förutsättningar.

Read more...
 
SP Seeks Master's Students to Build LCA on Algae Biofuel Print E-mail
Written by SP staff, editing by A.S.   
Tuesday, 01 July 2014 16:28

SP Science-PartnerAlgae fuels–building a Lifecycle Assessment (LCA) Model based on Algae Fuel R&D Platform of the SP Technical Research Institute of Sweden (SP) for future EU/Swedish algae fuel scenarios

As algae fuel research and development (R&D) and algae biomass production for road and air transport progress worldwide, it is of the outmost importance to understand whether and how such algae-based biofuel can be produced in a sustainable way. In addition, the impacts on European and Swedish technology, the overall energy mix and material input into algae biofuel systems have to be quantified and described. The SP and Bio4Energy are involved in algae biofuel R&D from algae strains selection to PhotoBio Reactors and Raceways production systems.

The goal of this Master’s thesis is to build an LCA/Whell-to-Wheels (WTW) model based on state of the art data from literature on current algae production pathways and SP experience. The typical five algae fuel production steps will be modelled: Cultivation, harvesting, oil extraction, biofuel production and by-product monetisation. The SP seeks two student trainees to build an LCA model of algae fuel production based on the SP's R&D platform. The students will preferably do their research work together. 

Description of Master’s thesis work on LCA/WTW model of algae biofuel

An LCA model of algae biofuel production and use will be constructed based on existing results from the SP algae biofuel R&D platform and state of the art LCA modelling tools (e.g.: GREET) and literature models. This WTW model will be dedicated to future Swedish and European algae fuel production and quantify uncertainties to establish a European consensus among EU algae fuels projects and studies.

Read more...
 
SP Technical Institute of Sweden Seeks Reserachers in Chemistry, Materials Print E-mail
Written by SP staff, editing by A.S.   
Tuesday, 01 July 2014 16:29
The SP Technical Research Institute of Sweden conducts the widest range of SP Science-Partner
research of any institute in Sweden. The Group employs 1,300 people who develop and provide technologies for more than 10,000 customers. Would you like to join the SP? Register your CV in its "speculative application" database. 

The SP's work spans most areas of technology–from food to fire technology. As an employee, you will have the opportunity to work independently, while having access to a vast network of international contacts. You will also be able to develop research ideas. The SP acts as a bridge between academic and industrial research.

SP Group expanding

The SP will be seeking new employees over the next few years. It will be looking for creative engineers, chemists and biologists, whether just starting out or greatly experienced. People with a broader profile for the SP's interdisciplinary projects and activities, for example within architecture and social sciences, are also encouraged to submit their CV.

Register your CV

Register your CV in our speculative application database by clicking on the "Apply Now" ("Sök tjänsten") button on this page.

The SP Group consists of the parent company SP Technical Research Institute of Sweden and subsidiaries SP Process Development, SP Processum, AstaZero, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute, SIK – the Swedish Institute for Food and Biotechnology, SMP Swedish Machinery Testing Institute, Glafo, the Glass Research Institute, JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering.

 
f3 Centre Call for Research Projects: Renewable Transportation Fuels & Systems Print E-mail
Written by f3 staff & A.S.   
Saturday, 28 June 2014 14:38
f3 Centre, has issued its second call for research projects in the research programme Renewable Transportation Fuels and Systems. On this programme the f3 Centre collaborates with the Swedish Energy Agency. Please find the details of the call below, in Swedish. The deadline for applications is 24 September 2014 at 2 p.m..
 
Bio4Energy is one of the f3 Centre member organisations. If you are a Bio4Energy researcher, please contact Bio4Energy's f3 coordinator, Joakim Lundgren, before submitting your application.
 
Contacts:
 
Bio4Energy f3 Centre Coordinator: Joakim Lundgren, phone: +46 92 049 1307
 
f3 Centre Manager Ingrid Nyström, phone: +46 31 772 4565
 
Swedish Energy Agency Anders Holmgren, phone: +46 16 544 2443
Read more...