RSS feed Bio4Energy

Partners & Funds


IIASA Young Scientists Summer Programme, International Institute for Applied Systems Analysis
 Marie Curie grants: Mobility for Growth, VINNOVA
 

 

Sök medel för forskningssamarbete med Sydkorea, Swedish Foundation for Strategic Research
 


 

 

 

New report on Sweden's participation in EU FP7 research funding programme: 'Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7) - Lägesrapport 2007 - 2012', VINNOVA
 


Swedish Energy Agency research funding programme announced for 2013-2016: 'Nydanande och behovsmotiverad FoU med energirelevans 2013-2016'
 

Aarhus University will be setting up a Programme for Biorefining, Faculty of Agricultural Sciences, AArhus University
 


Open Positions
Researcher in Chemical Technology, Upscaling of Zeolite Membranes Print E-mail
Written by LTU staff; Editing by A.S.   
Monday, 15 December 2014 14:32

ltuBio4energy cmykForskare i kemisk teknologi med inriktning mot uppskalning av zeolitmembran

Ref: 2907-14

Bakgrund

Vid forskningsämnet Kemisk teknologi bedrivs flera forskningsprojekt med inriktning mot uppskalning av zeolitmembran. Vi söker därför en person med erfarenhet av arbete i forskningslaboratorium med stort intresse och engagemang för att föra våra forskningsresultat närmare användbara produkter.

Ämnesbeskrivning

Kemisk teknologi omfattar utformning och analys av industriella kemiska processer och produkter genom experimentella och teoretiska studier. Av speciell vikt är materialutveckling för kemitekniska applikationer. För närvarande bedriver vi två forskningsprojekt med stöd från energimyndigheten och länsstyrelsen i Norrbotten där uppskalning av zeolitmembran är en viktig del. Som forskare i kemisk teknologi med inriktning mot uppskalning av zeolitmembran kommer du att bidra till ett framgångsrikt genomförande av dessa projekt.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är framställning av rörformade zeolitmembran samt karakterisering av dessa med olika typer av permeationsexperiment samt svepelektronmikroskopi. Andra göromål på institutionen och andra forskningsområden inom ämnet kan förekomma.

Read more...
 
Researcher in Energy Technology, Energy Systems Print E-mail
Written by LTU staff; Editing by A.S.   
Monday, 15 December 2014 13:34

ltuForskare i energiteknik med inriktning mot energisystemBio4energy cmyk

Ref: 3109-14

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill utföra forskning inom ämnesområdet Energiteknik. Din forskning kommer handla om systemrelaterad forskning rörande biodrivmedel.

Bakgrund

Energiteknik finns vid Avdelningen för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Forskningen inom institutionen berör materialvetenskap om metaller, kompositer och trä, energitekniska frågor om processer som förgasning och förbränning, strömningsfenomen och hur man kan optimera konstruktioner med avseende på både funktion och hur de ska produceras samt en hel del andra frågeställningar. Energiteknik har ett nära samarbete med företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. I vår verksamhet kombinerar vi arbeten på system-/komponentnivå med detaljerade studier inom energiomvandlingsprocessen. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning

Ämnet Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Arbetsuppgifter

I din forskning kommer du att leda och arbeta i ett nyligen beviljat projekt som avser att skapa ökade kunskaper gällande hinder för en ökad användning av hög-inblandade biodrivmedel som etanol och biogas i personbilar och tunga fordon. Projektet drivs i nära samarbete med industri och forskare från Lunds Universitet. Arbetet inkluderar projektledning, planering och utförande av projektet. Du kommer även att arbeta med nya projektansökningar som relaterar till biodrivmedelsområdet.

Read more...
 
Assistant Professor in 'Environmental' System Analysis Print E-mail
Written by UmU staff; Editing by A.S.   
Wednesday, 10 December 2014 16:09

Umeå University is making, in collaboration with local companies in Umeå, a targeted effort in Green Technology and UmU LogoEnvironmental Economics. The goal of the initiative is that through a series of strategic recruitments create an integrated research environment in the areas of green technology and environmental economics whose overall academic skills are unique to Sweden.

In this area we are looking for someone with expertise especially in Environmental Systems Analysis. Within that area, there is a strong trend to develop and improve interdisciplinary strategies and methods capable of describing the environmental impact of complex process chains' and products' full life-cycle. A focal area is the development of techno-scientific life cycle assessments which can meet the future Bio4energy cmykdemands of a sustainable society.

At Umeå University several major research projects are currently running within the areas of energy, materials and chemicals fields, in collaboration with the trade and industry, and where the development of environmental systems analysis can be applied advantageously. Extensive research is carried out on environmental chemical elements in various biogeochemical and ecological systems, at the microscopic and macroscopic level. Properties and flows of metals and organic substances in society and the environment have for a long time been an established profile area, for example in terms of chemical flows in processes, emissions, water and industrial residue/waste. System aspects in the energy sector is another example, where the research environment Bio4Energy constitutes a national strategic research investment. At Umeå University there are also many other adjoining areas of research, and it is therefore desirable that the applicant can be included in joint projects with companies and collaboration with other research groups within the university. The development of the environmental system analysis field will thus link many existing research areas at Umeå University.

Read more...
 
Ph Researcher in Biochemical Process Technology Print E-mail
Written by LTU staff   
Tuesday, 09 December 2014 17:08

ltuDoktorand i biokemisk processteknik

Ref: 2971-14

 
Doktorand i Biokemisk processteknik med inriktning mot utveckling cellfabriker för produktion av biobaserade kemikalier och bränslen. Forskargruppen i forskningsämnet Biokemisk processteknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet (LTU) har en lång erfarenhet av att utveckla integrerade processer som kombinerar bioteknik och kemi för att producera Bio4energy cmyklivsmedel, kemikalier, mediciner och bränsle.

Ämnesbeskrivning

Forskningen fokuserar på biokemiska processer för produktion och förädling av kemikalier, bränslen och material från biomassa.
 
Arbetsuppgifter

Vi söker nu en doktorand som är intresserad av att utveckla nya biobaserade processer som omfattar hela värdekedjan från förbehandling, fraktionering, enzymatisk hydrolys, mikrobiell omvandling för produktion av kemikalier och biobränslen från lignocellulosa. Som doktorand kommer du att delta i undervisningen i miljö- och processteknik program. Det huvudsakliga arbetet kommer att utföras vid LTU i Luleå.
Read more...
 
Postdoc Researcher in Modelling, Genetic Analysis of Wood Dynamic Traits Print E-mail
Written by UPSC staff/Editing by A.S.   
Monday, 08 December 2014 18:16

upsc logo ftg transpbgPostdoctoral research position at the Umeå Plant Science Centre, a research excellence centre shared by Umeå University and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The position will be affiliated with the SLU Department of Forest Genetics and Plant Physiology and make an important contribution to Bio4Energy.

Modelling and genetic analysis of juvenile to mature transition for micro-fibril angle (MFA) in Norway spruce innventia logo cl(Picea abies): A prerequisite to performing association mapping of MFA

Norway spruce is the most important Swedish commercial tree species and provides the majority of the annual forest production and export from Sweden. Research to accelerate the breeding cycle and increasing genetic gain should be prioritised. Therefore, the aim of the study is to develop mathematical models to accurately estimate biologically meaningful parameters describing micro-fibril angle juvenile-mature transition (MFAj-m) in Norway Spruce. Analysing this type of functional data analysis will allow, in a second step, for an accurate estimation of parameters for performing an association mapping analysis. Unraveling the genetics behind wood slu logo rgb webjuvenile-mature transition and MFA will be of great value when it comes to reducing the rotation age of the trees, while avoiding undesirable effects from high micro-fibril angle typical of young trees.

Duties

The project will consist of three major sequential steps:

  1. Mathematical modeling of the genetically controlled part of the radial/time variation of MFA and, based on this, parameterisation of the MFAj-m;
  2. Estimating the size of genetic variation, heritability, and breeding values for MFAj-m in the sampled population, and;
  3. Association mapping (AM) to identify the genes underlying MFAj-m.Bio4energy cmyk

Qualifications

Highly motivated candidates with experience in the modelling of dynamic traits and statistical analyses, quantitative and population genetics or forest genetics are encouraged to apply. To qualify for the position, you should have a PhD degree in subjects relevant for the position, such as one in Biology or Statistics. The PhD degree should not be more than three years' old. Good communication and writing skills in the English language are required to succeed in this role.

Read more...
 
SP Technical Institute of Sweden Seeks Reserachers in Chemistry, Materials Print E-mail
Written by SP staff, editing by A.S.   
Tuesday, 01 July 2014 16:29

Bio4Energy counts several researchers based at the SP Technical Research Institute of Sweden. Here we publish a call for applications by the SP mother organisation.

The SP Technical Research Institute of Sweden conducts the widest range of SP Science-Partner
research of any institute in Sweden. The Group employs 1,300 people who develop and provide technologies for more than 10,000 customers. Would you like to join the SP? Register your CV in its "speculative application" database. 

The SP's work spans most areas of technology–from food to fire technology. As an employee, you will have the opportunity to work independently, while having access to a vast network of international contacts. You will also be able to develop research ideas. The SP acts as a bridge between academic and industrial research.

SP Group expanding

The SP will be seeking new employees over the next few years. It will be looking for creative engineers, chemists and biologists, whether just starting out or greatly experienced. People with a broader profile for the SP's interdisciplinary projects and activities, for example within architecture and social sciences, are also encouraged to submit their CV.

Register your CV

Register your CV in our speculative application database by clicking on the "Apply Now" ("Sök tjänsten") button on this page.

The SP Group consists of the parent company SP Technical Research Institute of Sweden and subsidiaries SP Process Development, SP Processum, AstaZero, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute, SIK – the Swedish Institute for Food and Biotechnology, SMP Swedish Machinery Testing Institute, Glafo, the Glass Research Institute, JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering.