RSS feed Bio4Energy

Partners & Funds


SSEESS Planning Grant for Sustainable Solutions, Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences
 

IIASA Young Scientists Summer Programme, International Institute for Applied Systems Analysis
 Marie Curie grants: Mobility for Growth, VINNOVA
 

 

Sök medel för forskningssamarbete med Sydkorea, Swedish Foundation for Strategic Research
 


 

 

 

New report on Sweden's participation in EU FP7 research funding programme: 'Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7) - Lägesrapport 2007 - 2012', VINNOVA
 


Swedish Energy Agency research funding programme announced for 2013-2016: 'Nydanande och behovsmotiverad FoU med energirelevans 2013-2016'
 

Aarhus University will be setting up a Programme for Biorefining, Faculty of Agricultural Sciences, AArhus University
 


Open Positions
PhD Student Position in Energy Engineering: Thermal Process Chemistry, Biomass Combustion Print E-mail
Written by LTU staff/Editing by AS   
Monday, 27 October 2014 12:41

ltuApply now

The Division of Energy Sciences at the Luleå University of Technology (LTU) has an open position for a PhD student in Energy Engineering. The position will do research in the domains of thermal process chemistry and engineering of biomass combustion.


Background

Energy Engineering at the Division of Energy Sciences belongs to the Department of LTU Engineering Sciences and Mathematics. The Department of Engineering Sciences and Mathematics has several successful research groups and recognised degree programmes. Researchers at the department work on the material science of metals, composites and wood; energy engineering issues regarding processes such as gasification or combustion; flow phenomena; as well as the way in which to optimise structures with respect to function and how they are produced.

At LTU Energy Engineering researchers cooperate with companies or industries.

Read more...
 
Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond: Utlysning Print E-mail
Written by Anna Strom   
Thursday, 23 October 2014 15:50

Vill du framtidsspana i utlandet?

Svensk massa- och pappersindustri behöver utveckla helt nya produkter och tjänster för att stå sig i den allt tuffare konkurrensen. Förnyelse är ett nyckelord. Stiftelsen avsätter varje år 500 000 kronor till ett Kompetensutvecklingspris. Nu är det dags att börja tänka på 2015 års pris!

Vi tror att du är en forskare som genom en utlandsvistelse under cirka sex månader vill skapa nya kontakter och nätverk och bredda din och Sveriges kompetens. Vi välkomnar branschöverskridande vistelser som kan bidra till insikter om nya produktkrav och produktmöjligheter.

Ansökning sker i två steg:

➤ Skicka i ett första steg in en intresseanmälan. Den ska finnas hos oss senast 22 november.

➤ Ange vem du är, vilken forskningsorganisation du tillhör, din bakgrund ochforskningsinriktning, samt vart du tänker åka.

➤ Redogör för hur vistelsen och din forskning ska bidra till förnyelse.

➤ Intresseanmälan kan också lämnas in av en forskningsorganisation, men måste avse en person.

➤ I början av december väljer stiftelsens styrelse i ett andra steg ut ett mindre antal förslag ochinbjuder berörda forskningsorganisationer att senast 30 januari 2015 inkomma med enslutlig ansökan.

Read more...
 
SP Technical Institute of Sweden Seeks Reserachers in Chemistry, Materials Print E-mail
Written by SP staff, editing by A.S.   
Tuesday, 01 July 2014 16:29

Bio4Energy counts several researchers based at the SP Technical Research Institute of Sweden. Here we publish a call for applications by the SP mother organisation.

The SP Technical Research Institute of Sweden conducts the widest range of SP Science-Partner
research of any institute in Sweden. The Group employs 1,300 people who develop and provide technologies for more than 10,000 customers. Would you like to join the SP? Register your CV in its "speculative application" database. 

The SP's work spans most areas of technology–from food to fire technology. As an employee, you will have the opportunity to work independently, while having access to a vast network of international contacts. You will also be able to develop research ideas. The SP acts as a bridge between academic and industrial research.

SP Group expanding

The SP will be seeking new employees over the next few years. It will be looking for creative engineers, chemists and biologists, whether just starting out or greatly experienced. People with a broader profile for the SP's interdisciplinary projects and activities, for example within architecture and social sciences, are also encouraged to submit their CV.

Register your CV

Register your CV in our speculative application database by clicking on the "Apply Now" ("Sök tjänsten") button on this page.

The SP Group consists of the parent company SP Technical Research Institute of Sweden and subsidiaries SP Process Development, SP Processum, AstaZero, CBI Swedish Cement and Concrete Research Institute, SIK – the Swedish Institute for Food and Biotechnology, SMP Swedish Machinery Testing Institute, Glafo, the Glass Research Institute, JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering.