umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

2022
Article Count:
1
2021

Renewable TFuelsSystems Credit f3 CentreNär: Tisdag, 15 juni 2021 klockan 13:00

Var: Via det webbaserade konferenssytemet Teams

Till anmälan


I det här webbinariet berättar forskare om hur de utvärderat en ny teknik för omvandling av biomassa till förnybart flygbränsle.

Nyheten är att man rundat problemet med kravet på att torka biomassaråvaran innan den kan förgasas. Råvaran förbehandlas till en flytande massa som pumpas in i förgasningsreaktorn. Att utesluta torkningen öppnar för möjligheten att använda både blöta och blandade råvaror från skogs- och jordbrukets restströmmar.

Med beräkningar visar forskarna att den nya metoden har samma energieffektivitet och kolverkningsgrad som övriga tekniker för tillverkning av biodrivmedel.Ur livscykelperspektiv kan metoden reducera utsläppen av västhusgaser med 90 procent jämfört med fossilt flygbränsle om svensk skogsråvara och elmix används i processen.

Metoden testas nu experimentellt för att undersöka potentialen för stor skala och kommersialisering. Det innebär ett steg närmare en inhemsk produktion av bioflygbränsle, som kan efterfrågas i ljuset av skärpt reduktionsplikt.

Här kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Webinariet genomförs via Teams, är kostnadsfritt och öppet för alla. 

Länk för att ansluta skickas med bokningsbekräftelsen.

Välkommen!

Det här webbinariet är en del av en serie från Förnybara drivmedel och system, ett samverkansprogram med finansiering från Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

--

Webbinarium: Forskningsprojektet Bioflex

Torsdag, 29 april 2021 klockan 14:00

I det här webbinariet berättar forskare om ett nytt sätt att kombinera termokemiska tekniker som kan bidra till målet att minska klimatutsläppen från transportsektorn.

I projektet BioFlex har forskargruppen sammanfört två välkända tekniker för produktion av biodrivmedel, pyrolys och förgasning. Teknikkombinationen gör det möjligt att utnyttja en större del av kolet som finns i biomassan. Det sker genom att producera mer av mellanprodukten lätta olefiner, som förutom att vara en råvara för grön bensin och diesel är mycket användbar inom kemiindustrin.

Processkombinationen ger alltså mer biodrivmedel av samma mängd biomassa, samtidigt som en flexibel mellanprodukt med flera användningområden skapas.

Här kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Det genomförs online via Teams och du ansluter via länken som skickas per epost med din bokningsbekräftele.


Till anmälan 


Välkommen!

--

ChB LJ EW Bio4Energy C MattiasPetterssonWhen: 10 June 2021, from 1 p.m. to 3 p.m.

Where: Via online conferencing


The theme for the Spring 2021 Bio4Energy Researchers' Meeting is Collaboration Projects Enabled by the Bio4Energy Strategic Funds.


--

Gör dig redo för internationella forskningsprojekt inom bioekonomin


Register here (please click the link)


Nu är Horizon Europe lanserat. EU:s nya ramprogram inom forskning och innovation har en budget om 95,5 miljarder euro. Programmet är därmed en stor möjlighet för Sveriges företag, institut och akademi att i samverkan med utländska aktörer söka finansiering för utvecklingsprojekt med betydelse för bioekonomin.

Den 15 april bjuder BioInnovation och SusFor in till ett gemensamt digitalt seminarium om Horizon Europe och möjligheter att finansiera internationella projekt. Här får du konkret information om intressanta ämnesområden, tips om stöd i ansökningsprocessen och exempel från aktörer som tidigare drivit internationella projekt.

Program 15 april

09.00 Välkomna
Anna Wiberg, BioInnovation

Aktuellt inom EU - Green deal och bioekonomi
Anna Holmgren, Skogsindustrierna

Public Private Partnerships som t ex Circular and Biobased Europe (CBE)
Johan Elvnert, Forest-based Sector Technology Platform (FTP)

Horizon Europe - om kluster 4 samt 6 och stöd från Vinnova
Nadine Schweizer, Vinnova

Exempel på ämnesområden (topics)
Anna Wiberg, BioInnovation och Lars Högbom, Skogforsk

10.00 Paus

10.10 Kommande workshop om att skriva ansökningar
Monica Schofield, TUTECH

Stöd för ansökningar inom hållbar industri
Anders Holmgren, Vinnova

Nyttan av att delta i Horizon-projekt
Isabelle Bergkvist, Mellanskog, delar erfarenheter från att leda BBI-projekt

Aktuella möjligheter för små och medelstora företag
TBD

Tandem Forest Value
Karin Perhans, Formas

11.15-11.30 Avslutning

Om seminariet

Seminariet riktar sig till forskare inom akademin och företag och institut i skogssektorn med ett intresse för större ansökningar. Dagen arrangeras av SusFor och BioInnovation och finansieras av Vinnova. Den är en del i satsningen för ökat svenskt deltagande i EU-finansierad forskning inom den skogsindustriella sektorn.

SusFor är ett samarbete mellan Skogsfakulteten på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk för att öka intresset för europeiska forskningssamarbeten. 

BioInnovation är det strategiska innovationsprogrammet för biobaserad forskning och utveckling.

Välkommen!

Anna Wiberg, BioInnovation
Karl Jäghagen, SLU
Lars Högbom, Skogforsk

--

 

16625 Anders Edling hultgren f%c3%b6rminskad

ANDERS EDLING HULTGREN - General Manager Biorefinery, SCA Energy AB

En viktig pusselbit för att göra världen mer hållbar

Anders Edling Hultgren är General Manager Biorefinery på SCA Energy AB. I det här lunchwebbinaritet kommer han att lyfta en viktig pusselbit för att göra världen mer hållbar – hur vi på bästa sätt kopplar samman skogsindustri med olje-/kemiindustri.

DATUM: Onsdag 26 Maj 2021
TID: kl 12:00-12:30
VART: Digitalt möte via ZOOM (delta via länken nedan)

Ingen föranmälan krävs

*Organisatörer: Projekten Innovationsplattform Bioekonomi: Accelerera till kommersialisering och North Sweden Cleantech

Länk till Zoom - delta genom att klicka här

 

Join by telephone:

+46 8 4468 2488 Sweden
Meeting ID: 668 8786 4258

 
--

2794 Processum svart
 
Visa webbversion
 
15670 Bild nyhetsbrev tallskog i solsken
VÄLKOMMEN TILL EN DIGITAL PRESENTATION OCH DIALOG KRING:
Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Tillsammans med Skogsindustrierna och Skogstekniska Klustret bjuder vi in till en digital presentation och dialog kring skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Vad innebär Färdplanen för oss?  Magnus Berg är talesperson för näringspolitik och fossilfrihet på Skogsindustrierna och  kommer att berätta mer.

Tillsammans kommer vi också att diskutera:
Hur kan vi realisera färdplanen?
Hur kan bioekonomin leverera på de nationella och de globala målen?
På vilket sätt kan vi bidra till att förverkliga målen?

När: Onsdag 14 April
Tid: 13:00-14:20
Hur: Digitalt via Zoom

Agenda
 
Presentation Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Magnus Berg 
Workshop 
Paus/mingel/kaffe 
Sammanfattning och diskussion
Avslut 

Det här är den andra presentationen och dialog kring färdplanerna som arrangeras av aktörer i norra Sverige som arbetar för fossilfrihet och bioekonomi; Bioekonomi i norr.

Bioekonomi i norr:
Bio4Energy - BioFuel Region - North Sweden Cleantech - Piteå Science Park - RISE Processum – Skogstekniska Klustret
 
Anmäl dig här
--

Contact Anna Strom at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for more details, or go to the EU Green Week website.

EU Green Week 2021 Web banner
--

BioInnovation

Du är inbjuden tillSeminarieserien Resurssmart industri del 1: Resurs-/energioptimering

DATUM: 2021-02-24

TID: 08:30 - 12:00

PLATS: Digitalt

Välkommen till ett digitalt seminarium om resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi

En nyckelfråga för framtidens biobaserade industrier är tillgången på rätt råvara, till rätt mängd och kostnad. I Sverige behöver denna till stor del återfinnas i skogliga värdekedjor.

Det här seminariet sätter fokus på resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi, vilket ger ökade möjligheter att frigöra biomassa för ny användning.

Här får du som är verksam inom industrin eller energibolag träffa entreprenörer och forskare som utvecklar framtidens tekniska lösningar med relativt hög mognadsgrad, det vill säga tekniker som är redo att demonstreras i pilot- eller industriell skala, samt lösningar som implementeras redan idag.

Under seminariet får du inspiration och kunskap, möjlighet att delta i en matchmaking mellan lösningsägare och behovsägare, samt information om finansieringsmöjligheter.

Agenda

08.30 Välkommen och inledning

Vägen mot en cirkulär ekonomi
Anna Wiberg, BioInnovation

Resurs- och energieffektivisering – kärnfråga för skoglig bioinnovation
Ulf Westerberg, Piteå Science Park 


Market outlook and industrialisation of cellulose biorefineries
Taneli Rautio och Jonas Kihlman, Afry
En beskrivning av marknadsläget för bioraffinaderier globalt, samt om vad som tekniskt är viktigt att ta hänsyn till om man ska industrialisera och bygga ett bioraffinaderi och hur det skiljer sig mot till exempel utbyggnad av ett massabruk. (Delar av presentationen hålls på engelska.)


Breakoutsessions med matchmaking
Presentation av pitchar från lösningsägare och dialog med behovsägare 

 • Effektivisera förbränningsprocesserna 
 • Bättre bränslen 
 • Effektivare processer som nyttjar termisk energi 

Här är ett axplock av företag som kommer att pitcha. Teman för pitcharna presenteras på seminariets fördjupningssida. Informationen uppdateras kontinuerligt. 

 • Visionsteknik
 • Blue Thing
 • Infrasonic
 • Klingmill
 • C-Green Technology
 • Solfirman
 • Acosense
 • SLU
 • LTH
 • Sandtec
 • Valmet
 • Wibax Biofuels AB

11.30-12.00 Summering 

 • Det här tar vi med oss från våra breakoutsessions

 • Finansieringsmöjligheter
  Energimyndigheten
  BioInnovation
 • Hur går vi vidare

Läs mer om bakgrunden till seminariet här!

Seminariet är kostnadsfritt. 

Välkommen med din anmälan!

Vill du pitcha?

Har du frågor om seminariet eller vill pitcha en tekniklösning, kontakta Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park och klustersamordnare Bothnia Bioindustries Cluster, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tfn: 070-537 22 00.


Om seminarieserien

Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries ClusterPaper ProvinceLubircKlimatledande processindustri och RISE Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först ut som värd är Bothnia Bioindustries Cluster och Piteå Science Park. Läs mer om seminarieserien!

KONTAKTA: Ulf Westerberg


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +46 70 537 22 00

 

--

Seminar: Framtidens förnybara drivmedel

When: 10 februari 2021, 13:00 - 14:15f3 Centre png
Where: Online Event, Register Here

Förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen till fossilfrihet. Möjligheterna att ytterligare öka produktionen såväl som användningen av dem i Sverige är goda. I omställningen från fossilt till förnybart finns både möjligheter och risker. En sådan fråga rör tillgång och konkurrens i användning av biomassa. För att kunna utnyttja möjligheterna och undvika riskerna måste de avgörande besluten i företag och hos myndigheter baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Idag pågår många projekt på området förnybara drivmedel och en mängd forskningsrön har kommit fram kring olika alternativ. Vid seminariet diskuteras möjligheter och utmaningar med olika drivmedel och system.

Program

 • Välkomna!
  Betty Malmberg, riksdagsledamot, ordförande Rifo
  Annika Åhnberg, ordförande f3:s styrgrupp
 • Forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel och klimatmål
  Ingrid Nohlgren, föreståndare f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
 • Konkurrensen om biomassan – en hållbar modell för att klara drivmedelsbehovet
  Göran Berndes, professor i fysisk resursteori, Chalmers
 • Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett systemperspektiv
  Julia Hansson, senior forskare bioenergi-, transport- och energisystemanalyser, IVL
 • Biodrivmedel, elvägar, batterifordon och bränsleceller- olika fossiloberoende lösningar för långväga godstransporter på väg
  Kristina Holmgren, senior forskare energi- och miljösystemanalyser, VTI
 • Panelsamtal och diskussion
  Helena Gellerman, riksdagsledamot (L)
  Isak From, riksdagsledamot (S)
  Diskussionsledare: Annika Åhnberg, f3

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via digital plattform.

Anmälan är öppen fram till kl 12.00 den 10 februari. Teams-länk för att ansluta till webbinariet får du med din anmälningsbekräftelse.

Webbinariet planeras att spelas in.

Webbinariet arrangeras av

Rifo - Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
Forum för kontakt och dialog mellan riksdagsledamöter och forskare

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
Nationellt kunskapscentrum där industri, högskolor, institut och myndigheter samverkar för en långsiktigt hållbar drivmedelsförsörjning till transportsektorn

Förnybara drivmedel och system
Samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3

Article Count:
2
2020
Article Count:
2
2019
Article Count:
2
2018
Article Count:
2
2017
Article Count:
2
2016
Article Count:
2
2015
Article Count:
2
2014
Article Count:
2
2013
Article Count:
1
2012
Article Count:
1

Bio4Energy on Twitter