umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo

On Tuesday 21 September, a delegation from Star-COLIBRI visited Umeå and met with representatives from Bio4Energy to discuss possibilities for collaboration. The Star-COLIBRI project is a Coordination and Support Action funded by FP7. Star-COLIBRI has identified Bio4Energy as one of the top ten high quality star projects. The aim is now to find other projects to collaborate with, something that is called StarClustering.

Present at the meeting were:
From Star-COLIBRI:
Ghislain Gosse, IAR, France
Abbas Kazmi, UoY, U.K
Leena Fagernäs, VTT, Finland
Marjo Kauppi, VTT, Finland

From Bio4Energy:
Stellan Marklund, Umeå University
Jyri-Pekka Mikkola, Umeå University
Torbjörn Lestander, Swedish University of Agriculture
Björn Alriksson, The Biorefinery of the Future/Processum
Anja Hansen, Bio4Energy

Star-COLIBRI stands for Strategic Research Targets for 2020 - Collaboration Initiative on Biorefineries. Read more about Star-COLIBRI at: http://www.star-colibri.eu/

Star-COLIBRI besökte Bio4Energy

En delegation från Star-COLIBRI besökte Umeå tisdag 21 september för att med representanter från Bio4Energy diskutera möjliga samarbeten.

Star-COLIBRI är ett FP7-finansierat projekt som har till uppgift att främja samarbeten mellan olika forskningsprojekt inom området bioraffinaderi. 

Bio4Energy har utsetts till ett av de tio främsta projekten inom området. Målet är nu att hitta lämpliga projekt att samarbeta med.

Vid mötet medverkade:
Från Star-COLIBRI:
Ghislain Gosse, IAR, Frankrike
Abbas Kazmi, UoY, Storbritannien
Leena Fagernäs, VTT, Finland
Marjo Kauppi, VTT, Finland

Från Bio4Energy:
Stellan Marklund, Umeå universitet
Jyri-Pekka Mikkola, Umeå universitet
Torbjörn Lestander, Sveriges Lantbruksuniversitet
Björn Alriksson, Framtidens bioraffinaderi/Processum
Anja Hansen, Bio4Energy 

Läs mer om Star-COLIBRI på: http://www.star-colibri.eu/ 

Bio4Energy on Twitter