umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo

At the end of April scientists and industry met outside the city of Luleå in northern Sweden to form a network for collaboration in Bio4Energy. Next meeting will take place the 5th of October, 2010 in Örnsköldsvik.

Around 50 participants from the three universities in Bio4Energy and from the energy-, forest- and pulpindustries met to discuss challenges and how science and practice can co-operate towards the development of biorefineries in northern Sweden. The meeting created great interest and a next meeting is planned for the 5th of October, 2010 in the the town of Örnsköldsvik.

Industri och forskare bildar nätverk för samarbete i Bio4Energy

I slutet på april träffades forskare och industrirepresentanter på Hotell Nordkalotten i Luleå för att bilda ett intressentnätverk för samarbete inom Bio4Energy. Nästa träff äger rum den 5 oktober, 2010 i Örnsköldsvik.

Drygt 50 deltagare från de tre universiteten i Bio4energy samt representanter från energi-, skogs- och massaindustrin diskuterade utmaningar och hur företagen och forskningen kan befrukta varandra och stimulera utvecklingen av bioraffinaderier i norra Sverige. Stor delaktighet och energi hos deltagarna ledde till att ett nästa möte bestämdes nu till hösten, den 5 oktober 2010 i Örnsköldsvik.

Bio4Energy on Twitter