umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo
Bio4Energy

BioInnovation:s forskarskola: Informations- och matchmakingmöte, Online Event

Friday, November 27, 2020 2:00 pm - 4:30 pm
This event does not repeat
Informations- och matchmakingmöte

BioInnovation öppnar utlysning för doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer

Bio4Energy Board Meeting, Umeå, Sweden

Monday, December 07, 2020 2:00 pm - 4:00 pm
This event does not repeat

BioInnovation årskonferens, Online Event

Wednesday, December 09, 2020 9:00 am - 12:15 pm
This event does not repeat

Bio4Energy Information & Matchmaking Event, Online

Wednesday, December 16, 2020 9:00 am - 12:00 pm
This event does not repeat

Forskningsagendans Dag, Online Event

Wednesday, January 13, 2021 9:00 pm - Thursday, January 14, 2021 12:00 am
This event does not repeat

Bioekononmi Riksdag/Bioeconomy Parliament, Lund, Sweden

Wednesday, May 05, 2021 9:00 pm - Friday, May 07, 2021 9:00 pm
This event does not repeat