Events under 'Events'
Monday, September 23, 2019
Bio4Energy

Event Name

Date

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Monday, January 23, 2017 15:00 - 16:30
This event does not repeat

Skogens Dag, Stockholm, Sweden

MODERATORER: Sverker Olofsson och Camilla Sandström 09.00 – 10.00 Frukostmingel och registrering.10.00 – 10.15 Välkommen! 10.15 – 10.40 Skogen – en nyckel i omställningen till en biobaserad ekonomi. Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister. 10.40 – 12.00 FRAMTIDENS SKOGNya produkter och material. Carina Håkansson, Skogsindustrierna.Tvärvetenskap för framtidens skogsbruk. Annika Nordin, Future Forests, SLU/Umu. Utveckling av nya träd och vedbaserade produkter. Totte Niittylä, Bio4Energy, SLU/Umu. Information om workshop. Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.12.00 – 13.00 LUNCH Wraps, mingel och möjlighet att göra inspel till workshop.13.00 – 14.20 FRAMTIDENS UTMANINGARSkogsstyrelsen – att verka för skogspolitikens jämställda mål. Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen. Avsiktsförklaring jämställdhet Skogsriket Västerbotten. Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten.Fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skogsbruk. Kerstin Westin, Umu.Vad kommer ut från nationella skogsprogrammets remisser? Näringsdepartementet. 14.20 – 15.00 PAUS & WORKSHOP 15.00 – 16.30 TEKNIK & FÖRUTSÄTTNINGAR Beräkningsbaserad design. Martin Servin, Umu. Framtidens utmaningar i skogsbruket och i en skogsägarförening. Håkan Larsson, Södra Skogsägarna. Innovation i värdekedjan. Jan Åhlund, Holmen Skog, Tommy Nilsson, Sveaskog, Magnus Bergman, SCA. Testning av framtidens skogsteknologi. Magnus Karlberg, LTU. Innovationer. Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.Plattform för autonoma maskiner. Pedro La Hera, Skogstekniska klustret/SLU. 16.30 – 17.00 Keynote speaker: Skogsbruk och klimatnytta. Tomas Lundmark, SLU.17.00 – 17.15 Sammanfattning av dagen. Presentation av workshop.17.30 – 18.00 Mingel i Strömsalongerna.18.00 – 21.30 Västerbottensbuffé i Spegelsalen
Wednesday, January 25, 2017 9:00 - 21:00
This event does not repeat

Lignofuels Conference, Helsinki, Finland

Conference Topics Include:     Advanced Biofuels & Materials: European Market Overview Key Developments in Nordic Countries with the Focus on Finland - the Power House of Advanced Biofuels Industry Wood-Based Biorefineries Pave the Way to Successful Bioeconomy    The Role of Advanced Biofuels in Decarbonising Transport Scandinavian Examples - Demonstrating on Going Commitment to Bioenergy Current Status of Swedish Biofuels Development and Government Policy Latest Developments in Modern Biorefineries Solving Enzymatic Problems Advancing Pre-Treatment Processes Supporting Innovation In Advanced Biofuels Industry Conversion of Biomass to Pyrolysis Oil. An Update on The 5 Ton / Hour Empyro Pyrolysis Plant after 2 Years of Operation Renewable Aviation Fuel- Production of Jet Fuels From Biomass Feedstocks Scandinavian Study Outlining Sustainable Aviation Fuels Advancing Efficiency and Optimising the Forest Biomass Supply Chain Finance Session: Why Invest in Advanced Generation Fuels? State of the Art Technologies Future Insights & Latest R&D Work
Wednesday, February 01, 2017 8:00 - Thursday, February 02, 2017 16:00
This event does not repeat

Seminar: Feedstock for Sustainable Biofuel Production, Umeå, Sweden

Feedstock for sustainable biofuel production - Perspectives on tailor-made feedstock, influence of choice of method on estimates of climate impact and the role of EU policy and regulation a co-arrangement by f3, SLU and Bio4Energy 6 February 2017, 10:15 a.m. – 6:30 p.m. Venue: P.O. Bäckströms sal/aulan, SLU, Umeå The aim of the seminar is to give different perspectives on the feedstock side of the value chain of biofuel production. We choose to focus on the potential of tailor-made feedstock, effects of the choice of method on evaluating sustainability issues, as well as give an update of the role of EU policies and regulation in the development of sustainable biofuel production. The target audience is industrial, public and academic actors with an interest in the use of forest biomass, biorefinery and biofuel production and use. In addition, this will be an excellent opportunity to network with researchers, industry representatives and actors from the public sector representing the value chain of renewable transportation fuels. The programme contains plenary presentations and study visits to the Biomass Technology Centre (BTC) and the demonstration plant for torrefaction in Holmsund, IDU.    f3 – fossil free fuels: The aim of the networking organization f3 is to contribute, through scientifically based knowledge, to the development of environmentally, economically and socially sustainable renewable fuels, as part of a future sustainable society. http://www.f3centre.se/ SLU – Swedish University of Agricultural Sciences: The vision of SLU is to be a world-class university in the fields of life and environmental sciences. https://www.slu.se/en/ Bio4Energy: The research environment Bio4Energy aims to create highly efficient and environmentally-sound biorefinery processes—including methods and tools for making products such as biofuels, "green" chemicals and new bio-based materials—which draw on biomass sourced from forests or organic waste as a raw material. http://www.bio4energy.se/
Monday, February 06, 2017 9:00 - 18:00
This event does not repeat

Umeå Renewable Energy Meeting, Umeå, Sweden

UREM 2017
Tuesday, February 14, 2017 9:00 - 10:00
This event does not repeat

Europaforum 2017, Skellefteå, Sverige

Europaforum 2017Plats: Skellefteå statshotell Tema: Regionen i EU- en union i förändringProgram: http://www.europaforum.nu/media/62183/program-efns-skelleftea-22-23-februari-2017.pdf Frågan om EUs framtid är mer aktuellt än någonsin. Samtidigt som vi ser splittring mellan medlemsstater så efterfrågar regionerna mer utbyte och inflytande. Europaforum norra Sverige är de fyra nordligaste länens alldeles egna påverkansinstans, där politiska företrädare från lokal och regional nivå i de fyra nordligaste länen påverkar den politik som EFNS driver. Under dagarna i Skellefteå kommer vi att bland annat lansera och diskutera den aktuella OECD-rapporten för de glest befolkade områdena i norra Skandinavien, EUs framtida regionalpolitik, Brexit och vad en eventuell regionombildning skulle kunna betyda för EU-politiken. Vi kommer också anta politiska positioner för påverkan. Skriv in Europaforum Norra Sverige 2017 i din kalender. Forumet kommer att hållas på Skellefteå Stadshotell, så passa på att boka rum redan idag. För löpande information om Europaforum Norra Sverige, besök vår hemsida . För mer information: Terese Ryndal Internationell strateg vid Region Västerbotten 070-690 57 06, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6e5bb4e08d88165974a0a6fe0698396d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6e5bb4e08d88165974a0a6fe0698396d = 'terese.ryndal' + '@'; addy6e5bb4e08d88165974a0a6fe0698396d = addy6e5bb4e08d88165974a0a6fe0698396d + 'regionvasterbotten' + '.' + 'se'; var addy_text6e5bb4e08d88165974a0a6fe0698396d = 'terese.ryndal' + '@' + 'regionvasterbotten' + '.' + 'se';document.getElementById('cloak6e5bb4e08d88165974a0a6fe0698396d').innerHTML += ''+addy_text6e5bb4e08d88165974a0a6fe0698396d+''; Micaela Löwenhöök Kommunikatör opinionsbildning vid Region Västerbotten 070-316 37 01 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4ae96f902885e10354edeedc37861b61').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4ae96f902885e10354edeedc37861b61 = 'micaela.lowenhook' + '@'; addy4ae96f902885e10354edeedc37861b61 = addy4ae96f902885e10354edeedc37861b61 + 'regionvasterbotten' + '.' + 'se'; var addy_text4ae96f902885e10354edeedc37861b61 = 'micaela.lowenhook' + '@' + 'regionvasterbotten' + '.' + 'se';document.getElementById('cloak4ae96f902885e10354edeedc37861b61').innerHTML += ''+addy_text4ae96f902885e10354edeedc37861b61+'';
Wednesday, February 22, 2017 9:00 - Thursday, February 23, 2017 17:00
This event does not repeat

Presentation of Strategic Innovation Programme RE:Source, Umeå, Sweden

Öppet seminarium om det strategiska innovationsprogrammet RE:Source titeln ”Hur kan innovationsprogrammet RE:Source bidra till utveckling av resurs och avfallsområdet?” Föredrag av Evalena Blomqvist, programchef 8.30-9.30  Umeå Folkets Hus, kaffe/te och frukostmacka serveras13.00-14.00 Umeå universitet, KBC-huset sal KB.F3.01 (f.d. KB3B3)
Monday, February 27, 2017 13:00 - 14:00
This event does not repeat

Fascinating Plants Day, Umeå, Sweden

Fascinerande växter – seminariedag om växtforskning i Umeå Forskare från Umeå Plant Science Center – Umeå universitet och SLU – berättar om sin forskning. UR Samtiden är på plats och filmar för Kunskapskanalen. Populärvetenskapliga föredrag på temat fascinerande växter. Kaffe och te i pausen.                              Alla är välkomna! Program: Torsdagen den 9 mars P-O Bäckströms sal (aulan), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 12.00 Välkommen! Natalie von der Lehr (moderator, frilansjournalist) 12.05 Hur vet träden att det är höst? (svensk presentation) Stefan Jansson (professor, Umeå universitet) På hösten får träden sina höstfärger och bladen faller till slut men hur vet träden egentligen att hösten kommer? Professor Stefan Jansson vid Umeå universitet förklarar hur trädens kalender fungerar och varför bladen blir gula på hösten. 12.30 How do plants make plumbing pipes from cells? (engelsk presentation) Sacha Escamez (postdoktor, Umeå universitet) Sacha Escamez will explain how plants utilize some of their cells to build pipe-like structures that allow them draw water and nutrients in the soil in order to distribute it throughout their bodies. 12.55 Fotosyntesen – ett samarbete mellan cellens energifabriker (svensk presentation) Per Gardeström (professor, Umeå universitet)  Per Gardeström kommer att förklara hur fotosyntesen fungerar för att med hjälp av solljus fixera koldioxid från luften. Han kommer fokusera på samarbetet mellan kloroplaster och mitokondrier som båda är delar av växtcellerna och viktiga för deras energiförsörjning.  13.20 Traffic in plant cells – sending cargo the right way (engelsk presentation) Anirban Baral (postdoktor med Rishikesh Bhalerao, SLU) Anirban Baral will explain how different compartments with different functions in a plant cell exchange information and material between each other. He will show with specific examples what happens with the plant when the traffic is not regulated properly.  13.45 Chemicals as tools to dissect plants (engelsk presentation) Siamsa Doyle (forskare med Stéphanie Roberts, SLU)  Siamsa Doyle, plant cell biologist, will talk about the use of chemicals that block proteins controlling plant functions. The effects of these chemicals on the plants can tell researchers a lot about the proteins and their roles in plant growth and development. Like this, chemicals can be used to virtually “dissect” plants and learn more about them. 14.10 Paus och kaffe 14.40 Getting together: The fungus-root symbiosis in forest tree (engelsk presentation) Judith Felten (universitetslektor, SLU) Judith Felten, group leader at UPSC, will talk about the knowns and unknowns of the fascinating mechanism that allows roots and fungi to form a beneficial relationship (symbiosis). The fungus provides soil-nutrients to the tree and receives photosynthetic sugars from the tree. Like this both partners benefit from each other and stimulate each other’s growth.  15.05 Därför är världen grön – om växter och deras försvar (svensk presentation) Benedicte Albrectson (forskare, Umeå universitet) Benedicte Albrectson kommer att tala om hur växter försvarar sig med hjälp av kemiska ämnen. Hon kommer fokusera på en speciell klass av dessa ämnen, som kallas fenoler, och förklara hur hennes forskargrupp analyserar dem.  15.30 Framtidens skogsgenetik med gamla fältförsök (svensk presentation) Anders Fries (forskare, SLU)  Anders Fries forskare i skogsgenetik berättar om vad gamla fältförsök har lärt oss om vedegenskaper och vad molekylärgenetiska studier i dem kan lära oss.
Thursday, March 09, 2017 12:00 - 15:00
This event does not repeat

Bioekonomiriksdag, Örnsköldsvik, Sweden

Come meet Bio4Energy's programme managers at this event: Dan Boström and Ulrika Rova
Tuesday, March 14, 2017 10:00 - Wednesday, March 15, 2017 18:00
This event does not repeat

Gasification 2017, Helsinki, Finland

ACI’s 6th Annual Gasification Summit, taking place on 15-16 March 2017 in Helsinki, Finland. The conference will comprise two days of formal presentations, interactive roundtable discussions and excellent networking opportunities. The event will be providing an ideal setting to convene with your peers to discuss both current operational & future planned gasification plants, end product markets, potential barriers & support policies as well as project economics & finance. Agenda Committee: Thomas von Kossak, Shell Alison Kerester, The Gasification And Syngas Technologies Council Juhani Isaksson, Valmet Reinhard Rauch, Bioenergy 2020+ Christiaan Van Der Meijden, Biomass Energy Engineering Chris Higman, Higman Consulting GmbH Silvio Arienti, Amec Foster Wheeler Berend Vreugdenhil, ‎Innovation Manager Gasification, ECN Site Visit: Exclusive Lahti Energy’s Kymijärvi II power plant Site Visit – Tuesday 14th March 2017 During the afternoon of 14th of March 2017 up to 40 conference attendees will receive a unique opportunity to visit Lahti Energy’s Kymijärvi II power plant. Kymijärvi II is the world’s first gasification plant that utilizes solid recovered fuel (SRF). At the 160 MW plant, waste-derived fuel is gasified, the gas is cooled down and cleaned, and the clean gas is then burned in the boiler. There is no extra charge to attend the site visit, but spaces are limited and allocated on a first come first served basis. Please register your attendance for the site visit when booking for the conference.
Wednesday, March 15, 2017 8:00 - 9:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Thursday, March 16, 2017 15:00 - 16:30
This event does not repeat

International Day of Forests 2017

International Day of Forests 2017The United Nations General Assembly proclaimed 21 March the International Day of Forests (IDF) in 2012. The Day celebrates and raises awareness of the importance of all types of forests. On each International Day of Forests, countries are encouraged to undertake local, national and international efforts to organise activities involving forests and trees, such as tree planting campaigns. The theme for each International Day of Forests is chosen by the Collaborative Partnership on Forests. The theme for 2017 is Forests and Energy.
Tuesday, March 21, 2017 1:00 - 2:00
This event does not repeat

Nordic Wood Biorefinery Conference, Stockholm, Sweden

7th Nordic Wood Biorefinery Conference in Stockholm 28-30 March 2017
Monday, March 27, 2017 9:00 - Thursday, March 30, 2017 17:00
This event does not repeat

ERIFORE Workshop on European Infrastructure for Bioeconomy, Stockholm, Sweden

ERIFORE öppen workshop 27 mars om europeisk infrastruktur för skogsbaserad bioekonomi -- 2nd open ERIFORE Workshop on 27th of March 2017 We warmly welcome you to the 2nd open ERIFORE Workshop on 27 March, 2017 in Stockholm, Sweden. ERIFORE is a Horizon 2020 funded project with the aim to establish a cooperation network between European open access research infrastructures in the field of forest based bioeconomy(www.erifore.eu).The project uses a participatory approach to involve a variety of actors in a dialogue on the research infrastructure capabilities and future development needs in order to establish a strong collaboration network in Europe. The aim of the workshop is to present an overview of European forest based research infrastructure capabilities and emerging concepts to response plans for future infrastructure needs. Initial business and governance models for alternative research infrastructure cooperation arrangements will be discussed. In addition, the team of ERIFORE will present three selected case studies assessing the capability of European forest-based bioeconomy research infrastructure in new bio-based product development. Gathering the main research institutions and key industrial players active in this field opens up a unique opportunity for networking, discussion of future strategies and exploitation of knowledge. The workshop will be held at Tidningshuset in Stockholm. Please register by 15.3.2017. The event is free of charge, however there are limited number of seats available for workshop. Link to the registration Welcome! Mika Härkönen, ERIFORE Coordinator, VTT (Finland)
Monday, March 27, 2017 9:00 - 17:00
This event does not repeat

NWBC, Stockholm, Sweden

Tuesday, March 28, 2017 9:00 - Thursday, March 30, 2017 17:00
This event does not repeat

Seminar: Towards a Fossil-free Industrial Sector, Gothenburg, Sweden

Towards a Fossil-free Industrial Sector – Activities at Chalmers The need for rapid and drastic reductions in greenhouse gas emissions is a serious challenge for society. This seminar will provide a forum for presenting important activities at Chalmers and discussions of opportunities for further cooperation with industry, academia and industry. 28 March 2017 10:00–16:30 Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Gothenburg
Tuesday, March 28, 2017 11:00 - 19:00
This event does not repeat

SP Processum Membership Meeting, Örnsköldsvik, Sweden

Tuesday, April 04, 2017 15:00 - 20:00
This event does not repeat

BioInnovation General Assembly, Stockholm, Sweden

Thursday, April 20, 2017 12:00 - 17:00
This event does not repeat

Skogsnäringsveckan 2017, Stockholm, Sweden

Skogsnäringsveckan 2017
Monday, April 24, 2017 15:00 - Tuesday, April 25, 2017 19:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone
Tuesday, May 09, 2017 13:00 - 14:30
This event does not repeat

Search Calendar