Events under 'Events'
Thursday, September 19, 2019
Bio4Energy

Event Name

Date

Biofuel Region Seminar, Piteå, Sweden

BioFuel Region Vad har trähus, fiskfoder och biobränsle gemensamt? BioFuel Region - 2017-03-30 14:06 CEST Välkommen till Piteå den 10 maj och vårt seminarium; Bioekonomin växer i norra Sverige! Vi i arrangerar det tillsammans med Bothnia Bioindustries Cluster och inleder med BioFuel Regions årsstämma. Norra Sverige visar vägen för hur en omställning från en fossil ekonomi till en bioekonomi ska gå till. Vi får ta del av Piteås föredömliga arbete på detta område. Med skogen i fokus vill vi informera, inspirera och visa på vägar framåt. Plats:                  Furunäset Hotell & Konferens, Belonasvängen 2B, Piteå Dag & tid:           10 maj, kl. 10:00–16:30 Anmälan:            Anmäl här dig senast den 26 april Program: 9.30 Fika, registrering Öppen Stämma 10.00 Välkommen, Lena Karlsson Engman, ordförande BioFuel Region 10.05 Föreningsstämma 10.35 Bolagsstämma BFR Seminarium 11.00 Bioekonomins betydelse för Piteå, Anders Lundkvist, vice ordf. kommunstyrelsen Piteå 11.15 Introduktion till Bioekonomi, Magnus Matisons, BioFuel Region 11.30 Genombrott för flerfamiljshus i trä, Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg Lindbäcks visar vägen till ökat träbyggande med en storsatsning på industriell tillverkning av flerfamiljshus i Piteå.I dag byggs ca 3 000 lägenheter per år i trä, men prognoser för framtiden pekar på uppskattningsvis 10 000 lägenheter. Byggsektorn släpper ut cirka 10 miljoner ton koldioxid per år, i princip lika mycket som samtliga personbilar. Själva byggprocessen står för ungefär hälften, där största delen är kopplad till materialval. Upphandling med ett livscykelperspektiv på skalets klimatpåverkan kan stärka denna bransch och ge ökad sysselsättning och klimatnytta. 12.00 Lunch 13.00 Flaggskepp bioraffinaderi, Magnus Hallberg, RISE Processum Produktion av en miljon ton textilcellulosa i Domsjö fabriker Örnsköldsvik tillsammans med ytterligare flertalet biobaserade produkter; fiskoder av protein, gröna kemikalier, biodrivmedel, lignosulfonat och biogas. 13.30 Förnybara fordonsbränslen från skogsindustrins sidoströmmar, Lars Stigsson, Suncarbon Idag producerar Sunpine i Piteå talldiesel från massabrukens tallolja. HVO diesel är nu det dominerande biobränslet i Sverige men för en framtida expansion behöver råvarubasen utvidgas och en mycket intressant råvara är lignin från våra massabruk. Ett träd innehåller ca. 2% tallolja men det innehåller 30% lignin. 14.00 Slurry Hydro Cracker vid RISE ETC, Magnus Marklund, RISE ETC Ny pilot och stärkt testbäddsmiljö för uppgradering av förvätskade biomaterial invigs inom kort i Piteå. 14.15 Fika med utställning 14.45 Klustersamverkan inom en skogsindustriell värdekedja, Ulf Westerberg, Piteå Science Park Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) skall verka för innovation inom regionens skogliga värdekedja och därmed steg mot kommersialisering av nya material och produkter. Detta kan omfatta såväl mer grundläggande FoU, som testbäddar och demonstrationsanläggningar, för att på sikt möjliggöra kommersiella anläggningar. 15.15 Skogsskötsel för ökad tillväxt i skogen, Hans Winsa, Sveaskog Vår skog växer långsamt men med hjälp av tillväxtbefrämjande åtgärder kan vi få fram mer råvara för en växande bioekonomi. Ska vi ha ett tillväxtmål i skogen? 15.45 Bioekonomisk tillväxt möjligheter och hot, Magnus Matisons, BioFuel Region 16.00 Paneldiskussion 16.30 Avslutning Ladda ner bifogade filer PDF-dokument   Dela på sociala medier Nyhetsrum   Uppdatera ditt nätverk   Sluta följ
Wednesday, May 10, 2017 12:00 - 18:30
This event does not repeat

European Biomass Conference & Exhibition, Copenhagen, Denmark

EUBCE 2018 News No. 3 Be Part of the World Leading Biomass Specialist Conference in Copenhagen, Denmark     Call for Papers: Submit your abstract by 6th November 2017 Exhibition: Early Bird Deadline until 15th November 2017 Sponsoring: Good reasons to become a EUBCE Sponsor     The 26th EUBCE will take place at the Bella Center in Copenhagen. The core of the traditional EUBCE conference will be held over 4 days from May 14th to 18th. There will also be an extension to the core conference and exhibition in order to showcase the many achievements in the field of biomass utilisation in Denmark that are an integral part of the country becoming fossil-free by 2050. Members of the national organising committee will organise special technical visits to sites in the centre of the country where biomass is the key renewable feedstock into processes producing renewable energy, biofuels, biochemicals and biomaterials as well as integrating bioproducts into traditional established fossil-based systems. It is envisaged to dedicate one day to visit and discuss successful biomass utilisation technologies and the policies that support their development and implementation in the real world. It will be the most important international Conference in the field of biomass in 2018. The experts of the biomass sector will meet in Copenhaghen to discuss new concepts, trends and developments in science and industry. The EUBCE provides the most inspiring platform for dialogue and information exchange across the world. Call for Papers: Submit your abstract by 6th November 2017 Present, publish, promote your research and contribute to the EUBCE 2018 conference programme! Submit an abstract by 6th November 2017. Abstracts shall be written in English and must include a summary (approx. 1,200 characters). Connect with other researchers and industry representatives Share your research, results, and ideas Develop relationships with potential collaborators, employers, and funders Expand your knowledge in related fields of research The Conference will be structured along the following main topics: 1. BIOMASS RESOURCES 2. BIOMASS CONVERSION TECHNOLOGIES FOR HEATING, COOLING AND ELECTRICITY 3. BIOMASS CONVERSION TECHNOLOGIES FOR FUELS, CHEMICALS AND MATERIALS 4. BIOMASS POLICIES, MARKETS AND SUSTAINABILITY 5. BIOENERGY INTEGRATION IN ENERGY SYSTEMS Apply for Journal Publication Apply for 2018 Student Awards The unique value of EUBCE Conference Proceedings with open access policy Publish your research in the indexed and accessible EUBCE Conference Proceedings Make your presentation available to those who heard your work and want to contact you, or those who missed your presentation and want to learn about your research or are seeking to a fuller understanding of your research Promote your research worldwide The EUBCE Proceedings are published promptly, indexed in Web of Science and Scopus, easily found, cited, widely accessible to leading research organizations, conference attendees, and individual researchers worldwide The EUBCE conference proceedings have moved to a full free access policy and will be searchable and citable online as soon as they are published.   Conference Testimonials   Uwe R. Fritsche Scientific Director IINAS, Germany "The best reasons to visit this kind of conferences is that you meet excellent people who give you ideas, perspectives on what you are doing. So, as a scientist, I think there's an imminent value in participating in the conference ...".   Paolo Frankl Head of Renewable Energy Division IEA, France "The added value of a conference like this is that we hear about state of the art’s science and technologies in the context of policy making and this is another value for all the participants both on the scientific and the policy making side." All testimonials in full length on Exhibition: Early Bird Deadline until 15th November 2017 Benefit from a 10% Early Bird Discount until 15th November 2017 Why the Biomass industry should join EUBCE EUBCE the European Biomass Conference and Exhibition, is the most inspiring international conference within the biomass sector. For more than 30 years, it has been serving globally as the annual meeting point for biomass experts from research, development and the industry. The EUBCE focuses on upstream research and technologies. It covers the latest findings in R&D. The future of biomass will be shaped by this unique forum for exchange providing an outstanding platform for building alliances between research and industry. Meet with your target group at the EUBCE and talk to your customers about the latest developments on biomass technologies and markets.   Sponsoring: Good reasons to become a EUBCE Sponsor Obtain maximum visibility and attract the attention of the biomass community Connect your company to one of the most recognized and successful international bioenergy events with excellent scientific content Choose between different sponsorship opportunities and packages Benefit from the worldwide communication and dissemination services of the event.      
Sunday, May 14, 2017 9:00 - Thursday, May 18, 2017 17:00
This event does not repeat

Advanced Biofuels 2017, Gothenburg, Sweden

Wednesday, May 17, 2017 9:00 - Friday, May 19, 2017 17:00
This event does not repeat

4th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, Pacengo, Italy

REGATEC 2017 
Monday, May 22, 2017 9:00 - Tuesday, May 23, 2017 17:00
This event does not repeat

Mexican Center for Bioenergy Visits Bio4Energy & Partners, Umeå & Örnsköldsvik, Sweden

Mexican Center for Bioenergy Visits Bio4Energy & Partners, Umeå & Örnsköldsvik, Sweden
Wednesday, May 24, 2017 10:00 - 17:00
This event does not repeat

DOE Workshop On Biobased Functional Replacement Chemicals

DOE Workshop On Biobased Functional Replacement Chemicals Friday, May 5, 2017  The U.S. Department of Energy’s (DOE) Bioenergy Technologies Office (BETO) is hosting a Workshop on Moving Beyond Drop-In Replacements:  Performance Advantaged Bio-Based Chemicals on June 1, 2017, in Denver, Colorado.  The purpose of the workshop is to solicit stakeholder feedback on what research and development is necessary for writing a functional replacements and novel biobased compounds strategic plan.  The discussion, which will be restricted to polymers, small molecules, and other building block chemicals, will center on the following questions:​ Would a strategy document for bio-based novel compounds and functional replacements be useful? What would it look like? What is the best strategy for developing a bio-based novel compounds and functional replacements guiding document? What are the biggest challenges in identifying novel compounds and functional replacements?   What are the most critical properties to screen for when developing screening protocols? How can BETO best bridge the gap between those producing novel bio-based compounds and those who need novel compounds or replacements for their formulations? Registration is available online.©2017 Bergeson & Campbell, P.C.
Thursday, June 01, 2017 17:00 - 1:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Friday, June 02, 2017 13:00 - 14:30
This event does not repeat

World Environment Day, global event

Monday, June 05, 2017
This event does not repeat

International Conference on Renewable Resources & Biorefineries, Wroclaw, Poland

13th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries
Wednesday, June 07, 2017 9:00 - Friday, June 09, 2017 17:00
This event does not repeat

High-level visit to Bio4Energy from Heilongjiang, China; Umeå, Sweden

HeilongjiangChinese provinceHeilongjiang is China's northernmost province, with remote mountain ranges and a flat interior plain. It's named for the Heilong (Black Dragon) river, bordering Russia. Harbin, the capital, is known for Russian architecture, including Russian Orthodox Saint Sophia Cathedral, as well as European-style houses on Zhongyang Street. The city is also famous for its annual International Ice and Snow Sculpture Festival.Area: 454,800 km²Capital: HarbinDivisions: 13 prefectures, 130 counties, 1274 townshipsHDI (2010): 0.704 (high) (12th)Destinations: Harbin, Daxing'anling Prefecture, Mudanjiang, moreInformation by courtesy of Google Inc.
Wednesday, June 07, 2017 13:00 - 17:00
This event does not repeat

European Biomass Conference and Exhibition, Stockholm, Sweden

European Biomass Conference and Exhibition, 25th EUBCE Venue: Stockholmsmässan, Stockholm, Sweden
Monday, June 12, 2017 12:00 - Thursday, June 15, 2017 19:00
This event does not repeat

Bio4Energy Board Meeting, via Skype

Thursday, June 15, 2017 8:30 - 11:00
This event does not repeat

Oleofuels 2017, Krakow, Poland

Oleofuels 2017
Wednesday, June 28, 2017 9:00 - Thursday, June 29, 2017 17:00
This event does not repeat

International Conference on Thermochemical Biomass Conversion Science, Chicago, U.S.A.

Saturday, August 19, 2017 16:00 - 17:00
This event does not repeat

Umeå Plant Science Centre 50-year Anniversary Symposium, Umeå, Sweden

Please see the Bio4Energy Events' page.
Monday, August 21, 2017 9:00 - Wednesday, August 23, 2017 16:00
This event does not repeat

EPNOE Polysaccharide Conference, Jena, Germany

EPNOE International Polysaccharide Conference Who to contactConventus Congressmanagement & Marketing GmbH Carl-Pulfrich-Straße 1 07745 Jena, Germany www.conventus.de Project team Ann-Kathrin Schulte Phone +49 3641 31 16-363 Fax +49 3641 31 16-243  Registration Mandy Wagner Phone +49 3641 31 16-160 Abstracts Stefan Regge Phone +49 3641 31 16-161
Thursday, August 24, 2017 9:00 - Saturday, August 26, 2017 17:00
This event does not repeat

International Plant Spectroscopy Conference, Umeå, Sweden

1st International Plant Spectroscopy Conference
Tuesday, August 29, 2017 9:00 - Wednesday, August 30, 2017 17:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Tuesday, August 29, 2017 13:00 - 15:00
This event does not repeat

Swedish National Research Agenda Seminar, Stockholm, Sweden

Wednesday, September 06, 2017 11:00 - 19:00
This event does not repeat

Kick-off event 'Bioekonomiskt nätverk', Stockholm, Sweden

Contacts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakbdbf22f6e7bb7e7cac79b60911151e57').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybdbf22f6e7bb7e7cac79b60911151e57 = 'Magnus.matisons' + '@'; addybdbf22f6e7bb7e7cac79b60911151e57 = addybdbf22f6e7bb7e7cac79b60911151e57 + 'biofuelregion' + '.' + 'se'; var addy_textbdbf22f6e7bb7e7cac79b60911151e57 = 'Magnus Matisons';document.getElementById('cloakbdbf22f6e7bb7e7cac79b60911151e57').innerHTML += ''+addy_textbdbf22f6e7bb7e7cac79b60911151e57+''; , Bio4Energy Industrial Network
Wednesday, September 13, 2017 9:00 - 17:00
This event does not repeat

Search Calendar