Events under 'Events'
Monday, September 23, 2019
Bio4Energy

Event Name

Date

Public Seminar: Combining Three Trends for Smarter Transport, Almedalen, Sweden

Självkörande, utsläppsfritt och delat - rätt väg till ett hållbart transportsystem? I framtiden kör bilarna själva, delas av flera resande och drivs av el och fossilfria bränslen. Men får vi inte fler fordon på vägarna när bilen kan användas som kontor? Vad vet vi om bästa drivmedel för olika behov? Hur kan ett nytt, annorlunda transportsystem se ut? Vad behöver göras, och av vem? Sverige har chans att ta ledningen i omställningen av transportsystemet. För att kunna genomföra en kraftfull och måldriven omställning till ett välfungerande, koldioxidneutralt, säkert och energieffektivt transportsystem krävs en samlad insats. Men samsyn kring målen saknas ännu. Alla känner inte heller till de förutsättningar och möjligheter som forskning och industri kan erbjuda. Ledande transportforskare ger här en bild av läget och presenterar visioner om det framtida transportsystemet med fokus på förnybara bränslen, delade transporter och autonoma fordon. Idéer och utmaningar diskuteras av en panel av experter från politiken, akademin, näringslivet och offentliga sektorn. Är Sverige berett att ställa om transportsystemet så att de fossila utsläppen från trafiken försvinner till 2030? Går det att nå svensk samsyn? Paneldeltagare: Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet (mp) Jessica Rosencrantz, vice ordförande i Trafikutskottet (m) Tord Hermansson, biträdande forskningschef, Volvo Car Group Malin Andersson, enhetschef Utveckling och internationellt, Göteborgs stad Elna Holmberg, föreståndare, Swedish Electromobility Centre Frances Sprei, forskare, Chalmers Fredrik von Corswant, föreståndare Revere, Chalmers Moderator: Johan Wester   Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Almedalen Tid: tisdag 3 juli kl 13.30-14.30 Vi ses i Almedalen! Alla Chalmers aktiviteter i Almedalen   3 JULI  
Tuesday, July 03, 2018 13:30 - 14:30
This event does not repeat

International Conference on Biofuels & Bioenergy, Madrid, Spain

International Conference on Biofuels & Bioenergy
Monday, July 16, 2018 11:00 - Wednesday, July 18, 2018 11:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Monday, September 03, 2018 13:00 - 15:00
This event does not repeat

Bio4Energy Board Meeting, Umeå, Sweden

Wednesday, September 05, 2018 13:00 - 15:00
This event does not repeat

IBFRA18 - Cool Forests at Risk, Laxenburg, Austria

Monday, September 17, 2018 9:00 - Thursday, September 20, 2018 19:00
This event does not repeat

Advanced Biofuels' Conference, Gothenburg, Sweden

The Swedish Bioenergy Association is organising the 4th edition of the Advanced Biofuels Conference.  
Tuesday, September 18, 2018 9:00 - Thursday, September 20, 2018 9:00
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Thursday, October 11, 2018 13:00 - 15:00
This event does not repeat

Bio4Energy Autumn 2018 Researchers' Meeting, Umeå, Sweden

Tuesday, October 16, 2018 10:00 - 17:00
This event does not repeat

Bio4Energy Advisory Board Meets the Bio4Energy Board & Selected Research Leaders, Umeå, Sweden

Wednesday, October 17, 2018 10:00 - 12:00
This event does not repeat

Bio4Energy Thesis Defence: Real-time Breath Gas Analysis of Carbon Monoxide, Umeå, Sweden

PhD student This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak30b4da69e4ccb1875f2ec271a9511a8f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy30b4da69e4ccb1875f2ec271a9511a8f = 'ramin.ghorbani' + '@'; addy30b4da69e4ccb1875f2ec271a9511a8f = addy30b4da69e4ccb1875f2ec271a9511a8f + 'umu' + '.' + 'se'; var addy_text30b4da69e4ccb1875f2ec271a9511a8f = 'Ramin Ghorbani Ghomeshi ';document.getElementById('cloak30b4da69e4ccb1875f2ec271a9511a8f').innerHTML += ''+addy_text30b4da69e4ccb1875f2ec271a9511a8f+''; will defend his thesis Real-time breath gas analysis of carbon monoxide – Laser-based detection and pulmonary gas exchange modeling. His supervisor has been Umeå University (UmU) researcher This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak50fe33a99586953dd256bab8039bfc9f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy50fe33a99586953dd256bab8039bfc9f = 'Florian.schmidt' + '@'; addy50fe33a99586953dd256bab8039bfc9f = addy50fe33a99586953dd256bab8039bfc9f + 'umu' + '.' + 'se'; var addy_text50fe33a99586953dd256bab8039bfc9f = 'Florian Schmidt';document.getElementById('cloak50fe33a99586953dd256bab8039bfc9f').innerHTML += ''+addy_text50fe33a99586953dd256bab8039bfc9f+''; , PI on Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies. Opponent will be Jonathan D. Beauchamp, Department of Sensory Analytics at the Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV, Germany. Time and place: From 9 a.m. to 12 p.m. at the KBC Building of UmU, Small Lecture Hall, KB.E3.01 (Lilla Hörsalen).All welcome.
Friday, October 19, 2018 9:00 - 12:00
This event does not repeat

Baltic Collaboration Prize Ceremony, Umeå, Sweden

Baltic Collaboration Prize 2018 goes to Jyri-Pekka Mikkola, professor at Umeå University and a PI on Bio4Energy Chemical Catalysis and Separation Technologies.
Saturday, October 20, 2018 10:00 - 11:00
This event does not repeat

Iberoamerican Congress on Biorefineries, Jaén, Spain

From the organisers:After Los Cabos, Baja California (Mexico) in 2012, Jaen (Spain) in 2013 and Concepción (Chile) in 2015, it is the right time to organise the most important Iberoamerican Congress on Biorefineries now in our 4th edition (4-CIAB) again in Jaén. We hope that our SIADEB members as well as all Iberoamerican community on Biorefineries find this event for getting new knowledge about the current developments that are happening in our field both in Europe and Latin American countries. I trust that you all also find this 4-CIAB very fruitful for networking and hoping to meet you in October at Jaén.
Wednesday, October 24, 2018 9:00 - Saturday, October 27, 2018 9:00
This event does not repeat

KBC Days

The Chemical Biological Centre at Umeå University is hosting this event.
Wednesday, November 07, 2018 9:00 - Friday, November 09, 2018 9:00
This event does not repeat

European Biomass to Power 2018, Stockholm, Sweden

Wednesday, November 07, 2018 9:00 - Friday, November 09, 2018 9:00
This event does not repeat

Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives

Registration is open for the Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives.
Tuesday, November 13, 2018 9:00 - Thursday, November 15, 2018 9:00
This event does not repeat

Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin, Stockholm, Sweden

Save the Date! Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin Tid: 21 november 2018, kl 10.00-16.00 Plats: Energimyndighetens lokal Bullerö, Rosenlundsgatan 9, Stockholm Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems). Inom IEA, IETS planeras en internationell workshop kring Deep Decarbonization in Process Industry under hösten 2019. För att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045 krävs omfattande förändringar inom bland annat industrin, inom vilken processindustrin står för den allra största delen av utsläppen. Åtgärder behöver genomföras på flera områden: nya tekniker, nya systemlösningar, effektivisering, samspel med andra sektorer, nytt tänkande vad avser organisation, innovation, rollfördelning mellan stat, industri, akademi, etc. Dessa aspekter kommer att presenteras och diskuteras under seminariet. Det finns stora möjligheter att minska klimatgasutsläppen i processindustrin eller till och med i vissa fall skapa negativa utsläpp, om rimliga framtida ekonomiska förutsättningar införs. I svensk industri, i samarbete med staten och akademin, pågår en spännande utveckling mot nya lösningar, som kommer att belysas på seminariet. Fortsatta kraftfulla aktiviteter inom området kommer också att behövas. Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter. Syftena med seminariet är: --Att öka kunskapen i Sverige --Att diskutera behovet av fortsatt svensk forskning inom området --Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete --Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete --Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat internationellt samarbete Om du är intresserad av att deltaga, skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcb5c22b131066580ea518fcf690d4d1c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycb5c22b131066580ea518fcf690d4d1c = 'thore.berntsson' + '@'; addycb5c22b131066580ea518fcf690d4d1c = addycb5c22b131066580ea518fcf690d4d1c + 'chalmers' + '.' + 'se'; var addy_textcb5c22b131066580ea518fcf690d4d1c = 'thore.berntsson' + '@' + 'chalmers' + '.' + 'se';document.getElementById('cloakcb5c22b131066580ea518fcf690d4d1c').innerHTML += ''+addy_textcb5c22b131066580ea518fcf690d4d1c+''; eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcb966413aa5bd2084a3afb96517cd16a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycb966413aa5bd2084a3afb96517cd16a = 'thore.berntsson' + '@'; addycb966413aa5bd2084a3afb96517cd16a = addycb966413aa5bd2084a3afb96517cd16a + 'cit' + '.' + 'chalmers' + '.' + 'se'; var addy_textcb966413aa5bd2084a3afb96517cd16a = 'thore.berntsson' + '@' + 'cit' + '.' + 'chalmers' + '.' + 'se';document.getElementById('cloakcb966413aa5bd2084a3afb96517cd16a').innerHTML += ''+addy_textcb966413aa5bd2084a3afb96517cd16a+''; , senast 8 november 2018. Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program kommer att skickas ut inom kort. Välkommen! Thore Berntsson Ordförande i IEA,IETS
Wednesday, November 21, 2018 10:00 - 16:00
This event does not repeat

Conference: Flera filer mot framtidens drivmedel, Stockholm, Sweden

Konferensen samarrangeras årligen av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.
Thursday, November 22, 2018 9:00 - Friday, November 23, 2018 9:00
This event does not repeat

Processum and Bio4Energy Joint Membership and Industrial Network Event, Örnsköldsvik, Sweden

Monday, November 26, 2018 12:00 - 17:30
This event does not repeat

Bio4Energy Steering Group Meeting, by phone

Tuesday, December 04, 2018 14:00 - 16:00
This event does not repeat

International Conference on Recycling: Reduce, Reuse and Recycle, Vancouver, Canada

Recycling 2018 invites all the participants across the globe to attend the 9th International conference on Recycling: Reduce, Reuse and Recycle. Which is going to be held in Vancouver, Canada during December 5-6, 2018. We extend a warm welcome to the distinguished Nobel laureates, speakers, delegates related to recycling research, Recycling Industries, Recycling Associations and Policy Makers, from around the world to Vancouver for 9th International Conference on Recycling: Reduce, Reuse and Recycle. It is going to be held during December 05-06, 2018 in Vancouver, Canada. The theme of the conference is “Make our planet a cleaner place to live’’. The conference mainly focuses on the importance of Recycling, Recycling Basics and Waste Management Techniques. This Recycling Conferences aims to bring together leading recycling industries, recycling researchers, policy makers, and academics, including Nobel laureates to exchange and share their experiences and research results about all aspects of recycling and related areas.
Wednesday, December 05, 2018 15:00 - Friday, December 07, 2018 15:00
This event does not repeat

Search Calendar