Future Forests' Workshop on Mineral Weathering, Stockholm, Sweden

Venue: Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. This event will be held in Swedish. Registration is open until 6 November 2012.

Programme (in Swedish):

Moderator   Gustaf Egnell, skog. doktor, SLU

09.00 Samling och registrering
09.30 Välkommen och introduktion
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
09.40 Varför intresserar sig Future Forests för vittring och näringsomsättning?
Hjalmar Laudon, professor, SLU
09.50 Vetenskap, osäkerhet och policy: utmaningar för hållbart skogsbruk
Martyn Futter, fil doktor, SLU
10.10 Försurningseffekten av biomassauttag jämfört med nedfall av försurande ämnen
Johan Iwald, doktorand, SLU
10.20 Trender av försurningsparametrar i sjöar och vattendrag.
Jens Fölster, fil doktor, SLU
10.40 Regional försurningskänslighet hos ytvatten
Anneli Ågren, fil doktor, SLU
11.00 Diskussion av forskningsbehov
11.30 Lunch
13.00 Långsiktiga effekter av förändrad markanvändning på försurning av sjöar och vattendrag.
Jonatan Klaminder, fil doktor, Umeå universitet
13.20 Ett finskt perspektiv på näringsbalans och intensivt skogsbruk
Martin Forsius, professor, Statens Miljöförvaltning, (SYKE)
13.40 Varför har vi valt att återföra aska efter skogsbränsleuttag och hur går det till?
Representant från storskogsbruket
14.00 QWARTS – Ett projekt om vittring.
Kevin Bishop, professor, Uppsala universitet
14.20 Kaffe
14.50 Perspektiv från inbjudna myndigheter och andra intressenter
15.50 Sammanfattning av dagens diskussioner
Stefan Löfgren, docent SLU
16.00 Avslutning

Search Calendar