umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo
Month Flat Week Day
Date: Wednesday, May 29, 2013 1:00 pm - 6:00 pm
Categories: General
Contact info Ing-Marie de Wall, Processum Biorefinery Initiative
Välkommen att lära känna Processums nya samarbetspartner SP vid årsstämmorna!

Välkommen till Processums medlemsmöte och Intresseföreningens ordinarie föreningsstämma onsdagen den 29 maj, klockan 13.00 i Hörsalen på Hörneborgsvägen 12. Vi börjar som vanligt med lunch kl 12.00. I omedelbar anslutning till föreningsstämman hålls ordinarie bolagsstämma i Processum Biorefinery Initiative AB.

Direkt efter de ordinarie stämmorna arrangerar vi ett kreativt öppet medlemsmöte där vi får stifta bekantskap med flera av SP:s verksamheter relevanta för bioraffinaderiområdet. Vi får också möjlighet att påbörja diskussionen om vilka intressanta samarbeten och projekt som kan etableras mellan medlemsföretag och organisationer i vårt kluster och SP. Detaljprogram finner du i bilagan till detta mail.

Som vanligt hoppas vi på bred uppslutning från samtliga medlemmar och intressenter. Anmälan görs till Ing-Mari de Wall, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast den 23 maj. Meddela även vilka som kommer att delta vid lunch och middag.

Hjärtligt Välkomna!

Processum Intresseförening                   Processum Biorefinery Initiative AB

Lars Salomonsson                                  Peter Blomqvist & Clas Engström

genom

Ing-Mari de Wall

Processum Biorefinery Initiative AB
Box 70
SE-891 22  Örnsköldsvik
Phone: +46 (0)660 751 78
Mobile: +46 (0)70 629 83 04

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.processum.se