Month Flat Week Day
Date: Thursday, May 08, 2014
Duration: All Day
Categories: General
Contact info Chalmers Area of Advance

8 maj: Energieffektiviseringens roll i utveckling av kemiklustret i Stenungsund

Simon Harvey, Professor, Värmeteknik och maskinlära