Month Flat Week Day
Date: Monday, April 28, 2014 12:00 pm - 12:30 pm
Categories: General
Contact info Monica Andersson, SSF

Swedish Foundation for Strategic Research Visits Umeå University, Umeå, Sweden

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har en ny VD vid namn Lars Hultman. Den 28 april kommer han och programchefen Joakim Amorim till Umeå universitet för en träff med ledningen samt för att träffa forskare och andra medarbetare för presentation av SSF:s forskningsstrategi och bidragssystem.


Detta går av stapeln kl 13.00 i UB 333. Presentationen beräknas ta ca 30 minuter, följd av frågestund. Kom och lyssna på denna intressanta forskningsfinansiär och vad de har att erbjuda.


Kontaktperson: Monica Andersson, SSF, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

För mer information om SSF – se nedan samt besök gärna deras webbplats: www.ssf.se

”SSF – Stiftelsen för strategisk forskning – är en fri oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Den stödda forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt. ” (www.ssf.se)