Month Flat Week Day
Date: Friday, May 16, 2014
Duration: All Day
Categories: General
Contact info Lena Jonsson, Skogstekniska klustret, phone: +46 70-306 1540

Demonstration of Forestry Machinery: Innovativa skördesystem för täta unga skogar, Umeå, Sweden