umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo
Month Flat Week Day
Date: Tuesday, July 01, 2014 12:30 pm - 1:30 pm
Categories: General
Contact info Margareta Wallquist, Chalmers University of Technology, +46 70 845 5658,
Almedalen: Vem ska bestämma vilka nya forskningsanläggningar Sverige ska ha?, Gotland, Sweden
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
 
Beskrivning av evenemanget                

De aktörer som brukar finansiera svensk forskningsinfrastruktur har tagit time out. Alla parter önskar sig mer långsiktighet, bättre svensk samordning och färre nyckfulla beslut. Men hur? Rektorer, finansiärer, industrifolk och politiker diskuterar hur makten över forskarnas verktyg bör utformas.

Utökad beskrivning av evenemanget                        

Svensk forskning kommer under lång tid att präglas av de investeringar som idag görs i nya labb, mätstationer, biobanker, databaser och superdatorer. Färska exempel är Science for life laboratory i Stockholm och Uppsala (Scilifelab) och den världsledande röntgenkällan MAX IV som just nu byggs i Lund. Svenska staten satsar mångmiljonbelopp i båda. Dessa forskningsinfrastrukturer är verktyg för forskare, men också platser där akademin möter näringsliv och samhälle, och ny kunskap växer fram. Vilka verktyg Sverige väljer att satsa medel i påverkar i slutändan vilken ny kunskap som odlas här. Vem ska fatta beslut om våra forskningsinfrastrukturer? Hur? Vad väljer vi bort? Vem ska äga och sköta driften av våra forskningsanläggningar? Allt det är frågor som just nu är föremål för en intensiv politisk diskussion.  Statssekreterare Peter Honeth har definierat forskningsinfrastruktur som den viktigaste forskningspolitiska frågan inför nästa proposition på området 2016.

Medverkande
 
Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet. Ulrika Björkstén, gruppchef, Vetenskapsradion SR. Pia Kinhult, ledamot av regionstyrelsen, Region Skåne. Lars Hultman, vd, SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning). Juni Palmgren, huvudsekreterare Rådet för forskningens infrastrukturer, Vetenskapsrådet. Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet. Ingrid Elam, dekan, Göteborgs universitet. Staffan Edén, vicerektor, Göteborgs universitet. Karin Markides, rektor, Chalmers. Helena L Nilsson, moderator, Västra Götalandsregionen.