VINNOVA National Information Day on Energy Calls in FP7, Stockholm, Sweden

Date: Wednesday, October 03, 2012 12:00 - 15:00
Contact info: Carolina Nilsson, VINNOVA

Nationell informationsdag om Energi inom FP7

Venue: Sergel Plaza, Lokal Annarella, Brunkebergs torg 9, Stockholm  

Anmälan senast den 30 september. Deltagande är kostnadsfritt. Kontaktperson: Carolina Nilsson, VINNOVA

Programme:

13.00 Introduktion och välkommen
  Presentation av arbetsprogrammet för Energi i FP7 Erfarenheter av att leda och delta i FP7-projekt inom temat Energi Erfarenheter från arbete i FP7 Programkommittén för energi

15.15 Kaffepaus
15.30 Möjlighet att diskutera enskilt med Wiktor Raldow och nationella kontaktpersoner


   
  

Search Calendar