Renaissance of Biofuels, Umeå, Sweden

Date: Saturday, October 20, 2012 9:40 - 11:10
Contact info: Dan Boström, Bio4Energy Environmental Platform
Biobränslets renässans – tekniska och miljömässiga utmaningar för fortsatt ökad bioenergiproduktion by Dan Boström, professor i oorganisk kemi

 
Venue: Umeå University, Umeå, Sweden. Social Science Building, S205

Search Calendar