IVA Seminar: Effektiva framtida strategiska forskningsinvesteringar, Stockholm, Sweden

Date: Thursday, June 16, 2016 17:00 - 19:30
Duration: 2 Hours, 30 Minutes
Contact info: Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien

Search Calendar