Month Flat Week Day
Date: Thursday, May 03, 2018 11:00 am - Friday, May 04, 2018 7:00 pm
Duration: 1 Day, 8 Hours
Categories: Events General
Contact info Jörgen Held
5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2018

REGATEC 2018 har ett tekniskt och industriellt fokus och är inriktad mot framställning av biometan via mikrobiell och termokemisk omvandling av biomassa och avfall, Power-to-gas och förgasning för kraftvärmeproduktion. Konferensen går av stapeln den 3-4 maj 2018 på Radisson BLU, Toulouse, Frankrike.
 
För mer info www.regatec.org
 
_______________________________________
Dr. Jörgen Held
CEO Renewable Energy Technology International AB
Tel: +46 (0)723-182 582
Web: http://www.eng.renewtec.se/