Conference: Flera filer mot framtidens drivmedel, Stockholm, Sweden

Date: Thursday, November 22, 2018 9:00 - Friday, November 23, 2018 9:00
Contact info: Elisabeth Wetterlund, Bio4Energy f3 Centre Coordinator
Konferensen samarrangeras årligen av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Search Calendar