Date: Wednesday, May 05, 2021 8:30 am - 12:00 pm
Categories: Events * General
Contact info Bio4Energy Programme Managers, through Communications

logga BioInnovation

 
 
 
 

Landskap

Välkommen till BioInnovations Generalförsamling 2021!

Den 5 maj ser vi fram emot att mötas digitalt och ta steg för att bygga framtidens BioInnovation. Detta arbete önskar vi genomföra tillsammans med dig som intressent.

Under 2020 halvtidsutvärderades det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med goda betyg. Utvärderingens resultat ger vårt program en stabil grund och vind i ryggen när det nu är dags att ta sikte på nästa generations innovationsprogram.

På Generalförsamlingens möte presenterar vi resultaten från utvärderingen och inleder vår strategiska diskussion.

Vi berättar också mera om BioInnovations kommande satsning inom textilområdet samt om uppstarten av företagsforskarskolan inom resurssmarta processer.

Datum: 5 maj 2021
Tid: 08:30-12.00
Mötet genomförs digitalt. 

Skicka gärna inbjudan vidare till en eller flera personer i din organisation som har möjlighet att bidra till vår strategiska diskussion.


Välkommen!

Anna Wiberg
Programchef, BioInnovation

Läs mer och anmäl dig här!