umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo
Month Flat Week Day
Date: Thursday, June 09, 2022 9:00 am - 3:30 pm
Categories: Events General

Program

Kaffe och fralla serveras från 8.30.

Generalförsamling 09.00 - 09.30 

Formellt möte med val av ordförande och programstyrelse. 

Programkonferens 10.00 - 15.30

10:00 Inledning Per Edström, Programchef BioInnovation

Key Note


Cirkulärt träbyggande 

Moderator: Susanne Rudenstam, Kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli

Områdesanalys Cirkulärt träbyggande Amanda Borneke, Specialist cirkulär ekonomi SWECO

Hållbara isolermaterial Jan Nordin, Nouryon

Timber on Top Tomas Alsmarker, Chef Innovation och forskning Svenskt Trä  

11:45 Lunch 

Design för cirkularitet 

Moderator: Sverker Danielsson, Biträdande programchef Bioinnovation

Plastfri nonwoven för hygienprodukter och våtservetter Mårten Hellberg, VD Organoclick 

Biobaserat polymerskum Edvard Hall, VD Bioextrax

Cellulosabaserad ersättare till dagens fossila Cellplast, EPS Jonas Norell, VD LindePac

Områdesanalys Nedbrytbarhet Johanna Wachtmeister, Trossa  

Paus 

Omställning genom samverkan 

Moderator: Per Edström, Programchef BioInnovation

Take-away för mat och dryck – omställning till hållbart förpackningssystem Magnus Fransson, Projektledare Sustainable Innovation

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer Merima Hasani, Koordinator och docent Chalmers

Circular Textile Innovations (Citex) – Hållbar systemförändring inom textilindustrin Hanna de la Motte, Affärs- och innovationschef Materialomställning RISE och Maria Ström, CEO The Loop Factory. 

Vinnovas kommande satsningar Anders Holmgren, Programchef Vinnova 

Avslutande mingel


Datum:
 9 juni 2022  Plats: Wallenbergssalen, Näringslivets hus, Stockholm. Det går också att delta digitalt. 


Välkommen!

Per Edström, Programchef BioInnovation

Anmäl dig här