Flat View
January 2017
January 2017

Wed. 11 Jan, 2017

Seminar: Swedish forestry's research agenda, Stockholm, Sweden (Wed. 11 Jan, 2017 9:00 - 17:00)

Skogsnäringens forskningsagenda den 11 januari 2017 Den 11 januari 2017 kommer skogsnäringens forskningsbehov och utvecklingsmöjligheter att diskuteras under ett heldagsseminarium på IVA i Stockholm. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ger politikens syn på skogsnäringen, BillerudKorsnäs vd Per Lindberg berättar om satsningen kring en forskningsplattform som regeringen och landets sex ledande skogsföretag står bakom och skogsnäringens nya forskningsagenda kommer att presenteras. Fler föredragshållare från industrin och andra forskningsfinansiärer presenteras framöver.

Fri. 20 Jan, 2017

Seminar: Hållbarhetskriterier och LCA för biobaserade produkter, Stockholm, Sweden (Fri. 20 Jan, 2017 10:00 - 14:00)

BioInnovation SeminarEn förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin pågår inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor. Förstudien har den formella titeln Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige och den koordineras av SIS, Swedish Standards Institute. Ett antal parter är redan med – men vi vill ha input från fler och även fler som är villiga att delta i ett framtida projekt om dessa frågor! Vill du påverka utformningen av BioInnovations eventuellt framtida hållbarhetsprojekt? Kan du tänka dig att delta i ett sådant projekt? Eller vill du helt enkelt bli informerad om vad som är på gång och/eller vad befintlig standard innehåller? Välkommen på workshop den 20 januari 2017! Var: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm När: 20 januari 2017 09.00–12.00; kaffe och smörgås från 08.30, lunch 12.00–13.00 för de som önskar Anmäl dig via denna länk. Sista anmälningsdag är 12 januari. Om du vill ha mer information, vänligen kontakta; Maria Gustafsson Projektledare, SIS Tfn: +46 72 280 19 40 E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakacbaa1c35bc22f103a5640ab4c9d150c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyacbaa1c35bc22f103a5640ab4c9d150c = 'maria.gustafsson' + '@'; addyacbaa1c35bc22f103a5640ab4c9d150c = addyacbaa1c35bc22f103a5640ab4c9d150c + 'sis' + '.' + 'se'; var addy_textacbaa1c35bc22f103a5640ab4c9d150c = 'maria.gustafsson' + '@' + 'sis' + '.' + 'se';document.getElementById('cloakacbaa1c35bc22f103a5640ab4c9d150c').innerHTML += ''+addy_textacbaa1c35bc22f103a5640ab4c9d150c+'';

Mon. 23 Jan, 2017

Wed. 25 Jan, 2017

Skogens Dag, Stockholm, Sweden (Wed. 25 Jan, 2017 9:00 - 21:00)

MODERATORER: Sverker Olofsson och Camilla Sandström 09.00 – 10.00 Frukostmingel och registrering.10.00 – 10.15 Välkommen! 10.15 – 10.40 Skogen – en nyckel i omställningen till en biobaserad ekonomi. Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister. 10.40 – 12.00 FRAMTIDENS SKOGNya produkter och material. Carina Håkansson, Skogsindustrierna.Tvärvetenskap för framtidens skogsbruk. Annika Nordin, Future Forests, SLU/Umu. Utveckling av nya träd och vedbaserade produkter. Totte Niittylä, Bio4Energy, SLU/Umu. Information om workshop. Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.12.00 – 13.00 LUNCH Wraps, mingel och möjlighet att göra inspel till workshop.13.00 – 14.20 FRAMTIDENS UTMANINGARSkogsstyrelsen – att verka för skogspolitikens jämställda mål. Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen. Avsiktsförklaring jämställdhet Skogsriket Västerbotten. Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten.Fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skogsbruk. Kerstin Westin, Umu.Vad kommer ut från nationella skogsprogrammets remisser? Näringsdepartementet. 14.20 – 15.00 PAUS & WORKSHOP 15.00 – 16.30 TEKNIK & FÖRUTSÄTTNINGAR Beräkningsbaserad design. Martin Servin, Umu. Framtidens utmaningar i skogsbruket och i en skogsägarförening. Håkan Larsson, Södra Skogsägarna. Innovation i värdekedjan. Jan Åhlund, Holmen Skog, Tommy Nilsson, Sveaskog, Magnus Bergman, SCA. Testning av framtidens skogsteknologi. Magnus Karlberg, LTU. Innovationer. Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.Plattform för autonoma maskiner. Pedro La Hera, Skogstekniska klustret/SLU. 16.30 – 17.00 Keynote speaker: Skogsbruk och klimatnytta. Tomas Lundmark, SLU.17.00 – 17.15 Sammanfattning av dagen. Presentation av workshop.17.30 – 18.00 Mingel i Strömsalongerna.18.00 – 21.30 Västerbottensbuffé i Spegelsalen

Categories

 
 

Search Calendar