Flat View
November 2018
November 2018

Wed. 7 Nov, 2018

KBC Days (Wed. 7 Nov, 2018 9:00 - Fri. 9 Nov, 2018 9:00)

The Chemical Biological Centre at Umeå University is hosting this event.

Thu. 8 Nov, 2018

KBC Days (Wed. 7 Nov, 2018 9:00 - Fri. 9 Nov, 2018 9:00)

The Chemical Biological Centre at Umeå University is hosting this event.

Fri. 9 Nov, 2018

KBC Days (Wed. 7 Nov, 2018 9:00 - Fri. 9 Nov, 2018 9:00)

The Chemical Biological Centre at Umeå University is hosting this event.

Tue. 13 Nov, 2018

Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives (Tue. 13 Nov, 2018 9:00 - Thu. 15 Nov, 2018 9:00)

Registration is open for the Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives.

Wed. 14 Nov, 2018

Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives (Tue. 13 Nov, 2018 9:00 - Thu. 15 Nov, 2018 9:00)

Registration is open for the Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives.

Thu. 15 Nov, 2018

Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives (Tue. 13 Nov, 2018 9:00 - Thu. 15 Nov, 2018 9:00)

Registration is open for the Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives.

Wed. 21 Nov, 2018

Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin, Stockholm, Sweden (Wed. 21 Nov, 2018 10:00 - 16:00)

Save the Date! Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin Tid: 21 november 2018, kl 10.00-16.00 Plats: Energimyndighetens lokal Bullerö, Rosenlundsgatan 9, Stockholm Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems). Inom IEA, IETS planeras en internationell workshop kring Deep Decarbonization in Process Industry under hösten 2019. För att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045 krävs omfattande förändringar inom bland annat industrin, inom vilken processindustrin står för den allra största delen av utsläppen. Åtgärder behöver genomföras på flera områden: nya tekniker, nya systemlösningar, effektivisering, samspel med andra sektorer, nytt tänkande vad avser organisation, innovation, rollfördelning mellan stat, industri, akademi, etc. Dessa aspekter kommer att presenteras och diskuteras under seminariet. Det finns stora möjligheter att minska klimatgasutsläppen i processindustrin eller till och med i vissa fall skapa negativa utsläpp, om rimliga framtida ekonomiska förutsättningar införs. I svensk industri, i samarbete med staten och akademin, pågår en spännande utveckling mot nya lösningar, som kommer att belysas på seminariet. Fortsatta kraftfulla aktiviteter inom området kommer också att behövas. Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter. Syftena med seminariet är: --Att öka kunskapen i Sverige --Att diskutera behovet av fortsatt svensk forskning inom området --Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete --Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete --Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat internationellt samarbete Om du är intresserad av att deltaga, skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakfb5b5e7d4a5b26bfc8dfa97e6ee120c9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfb5b5e7d4a5b26bfc8dfa97e6ee120c9 = 'thore.berntsson' + '@'; addyfb5b5e7d4a5b26bfc8dfa97e6ee120c9 = addyfb5b5e7d4a5b26bfc8dfa97e6ee120c9 + 'chalmers' + '.' + 'se'; var addy_textfb5b5e7d4a5b26bfc8dfa97e6ee120c9 = 'thore.berntsson' + '@' + 'chalmers' + '.' + 'se';document.getElementById('cloakfb5b5e7d4a5b26bfc8dfa97e6ee120c9').innerHTML += ''+addy_textfb5b5e7d4a5b26bfc8dfa97e6ee120c9+''; eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8f8b9a7a1fc9f0d200fe1aa57d4a2657').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8f8b9a7a1fc9f0d200fe1aa57d4a2657 = 'thore.berntsson' + '@'; addy8f8b9a7a1fc9f0d200fe1aa57d4a2657 = addy8f8b9a7a1fc9f0d200fe1aa57d4a2657 + 'cit' + '.' + 'chalmers' + '.' + 'se'; var addy_text8f8b9a7a1fc9f0d200fe1aa57d4a2657 = 'thore.berntsson' + '@' + 'cit' + '.' + 'chalmers' + '.' + 'se';document.getElementById('cloak8f8b9a7a1fc9f0d200fe1aa57d4a2657').innerHTML += ''+addy_text8f8b9a7a1fc9f0d200fe1aa57d4a2657+''; , senast 8 november 2018. Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program kommer att skickas ut inom kort. Välkommen! Thore Berntsson Ordförande i IEA,IETS

Thu. 22 Nov, 2018

Conference: Flera filer mot framtidens drivmedel, Stockholm, Sweden (Thu. 22 Nov, 2018 9:00 - Fri. 23 Nov, 2018 9:00)

Konferensen samarrangeras årligen av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Fri. 23 Nov, 2018

Conference: Flera filer mot framtidens drivmedel, Stockholm, Sweden (Thu. 22 Nov, 2018 9:00 - Fri. 23 Nov, 2018 9:00)

Konferensen samarrangeras årligen av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Mon. 26 Nov, 2018

Categories

 
 

Search Calendar