umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo

Bio4Energy

 • 'Green' Hyrdrocarbons Will be Turned into Fossil-free Fuels - Audio


  Radio spot in Swedish by courtesy of Sveriges Radio P4 Västerbotten. Published with permission.


  Radio spot in Finnish and Swedish by courtesy of Sveriges Radio Sisuradio. Published with permission.
 • 'Natural' Choice of New Leader for Bio4Energy Wood Pre-processing

  TL MT SL 11116Sylvia Larsson is a new leader for the research and development platform Bio4Energy Wood Pre-processing. She is pictured together with her platform colleagues Torbjörn Lestander (left) and Mikael Thyrel. Photo by Bio4Energy.Bio4Energy Wood Pre-processing has a new leader. As of 2018, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) at Umeå takes over the reins of Bio4Energy’s smallest research and development platform. Already an established research leader in Bio4Energy and head of the pilot facilities at the SLU Biomass Technology Centre(BTC), she is the management’s and the previous platform leader This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.preferred choice of successor.

  “She has shown that she is a successful research leader with encompassing knowledge on the pre-treatment of biomass. [Since the launch of Bio4Energy] she has taken on the role as head of lab at BTC Röbäcksdalen and become an appreciated thought leader in the [Bio4Energy] Graduate School”, according to Bio4Energy’s programme manager This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  “We see Sylvia as Torbjörn's natural successor and are confident that she has both the necessary qualifications and will make a substantial contribution” as a platform leader, Boström added.

  Since clinching her Bachelor of Science degree in Energy Engineering at Umeå University in 1999, Larsson has been working her way up the academic ladder as an affiliate of the SLU and winning her current title of associate professor in 2014. She manages a research group of two students and works closely with associate professor Torbjörn Lestander and researchers Mikael Thyrel, Mikko Mäkelä, Alejandro Grimm, Magnus Rudolfsson and David Agar; all members of Bio4Energy.

 • 2018

 • 2019

 • 2020

 • 2021

  Renewable TFuelsSystems Credit f3 CentreNär: Tisdag, 15 juni 2021 klockan 13:00

  Var: Via det webbaserade konferenssytemet Teams

  Till anmälan


  I det här webbinariet berättar forskare om hur de utvärderat en ny teknik för omvandling av biomassa till förnybart flygbränsle.

  Nyheten är att man rundat problemet med kravet på att torka biomassaråvaran innan den kan förgasas. Råvaran förbehandlas till en flytande massa som pumpas in i förgasningsreaktorn. Att utesluta torkningen öppnar för möjligheten att använda både blöta och blandade råvaror från skogs- och jordbrukets restströmmar.

  Med beräkningar visar forskarna att den nya metoden har samma energieffektivitet och kolverkningsgrad som övriga tekniker för tillverkning av biodrivmedel.Ur livscykelperspektiv kan metoden reducera utsläppen av västhusgaser med 90 procent jämfört med fossilt flygbränsle om svensk skogsråvara och elmix används i processen.

  Metoden testas nu experimentellt för att undersöka potentialen för stor skala och kommersialisering. Det innebär ett steg närmare en inhemsk produktion av bioflygbränsle, som kan efterfrågas i ljuset av skärpt reduktionsplikt.

  Här kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

  Webinariet genomförs via Teams, är kostnadsfritt och öppet för alla. 

  Länk för att ansluta skickas med bokningsbekräftelsen.

  Välkommen!

  Det här webbinariet är en del av en serie från Förnybara drivmedel och system, ett samverkansprogram med finansiering från Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

  --

  Webbinarium: Forskningsprojektet Bioflex

  Torsdag, 29 april 2021 klockan 14:00

  I det här webbinariet berättar forskare om ett nytt sätt att kombinera termokemiska tekniker som kan bidra till målet att minska klimatutsläppen från transportsektorn.

  I projektet BioFlex har forskargruppen sammanfört två välkända tekniker för produktion av biodrivmedel, pyrolys och förgasning. Teknikkombinationen gör det möjligt att utnyttja en större del av kolet som finns i biomassan. Det sker genom att producera mer av mellanprodukten lätta olefiner, som förutom att vara en råvara för grön bensin och diesel är mycket användbar inom kemiindustrin.

  Processkombinationen ger alltså mer biodrivmedel av samma mängd biomassa, samtidigt som en flexibel mellanprodukt med flera användningområden skapas.

  Här kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

  Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Det genomförs online via Teams och du ansluter via länken som skickas per epost med din bokningsbekräftele.


  Till anmälan 


  Välkommen!

  --

  ChB LJ EW Bio4Energy C MattiasPetterssonWhen: 10 June 2021, from 1 p.m. to 3 p.m.

  Where: Via online conferencing


  The theme for the Spring 2021 Bio4Energy Researchers' Meeting is Collaboration Projects Enabled by the Bio4Energy Strategic Funds.


  --

  Gör dig redo för internationella forskningsprojekt inom bioekonomin


  Register here (please click the link)


  Nu är Horizon Europe lanserat. EU:s nya ramprogram inom forskning och innovation har en budget om 95,5 miljarder euro. Programmet är därmed en stor möjlighet för Sveriges företag, institut och akademi att i samverkan med utländska aktörer söka finansiering för utvecklingsprojekt med betydelse för bioekonomin.

  Den 15 april bjuder BioInnovation och SusFor in till ett gemensamt digitalt seminarium om Horizon Europe och möjligheter att finansiera internationella projekt. Här får du konkret information om intressanta ämnesområden, tips om stöd i ansökningsprocessen och exempel från aktörer som tidigare drivit internationella projekt.

  Program 15 april

  09.00 Välkomna
  Anna Wiberg, BioInnovation

  Aktuellt inom EU - Green deal och bioekonomi
  Anna Holmgren, Skogsindustrierna

  Public Private Partnerships som t ex Circular and Biobased Europe (CBE)
  Johan Elvnert, Forest-based Sector Technology Platform (FTP)

  Horizon Europe - om kluster 4 samt 6 och stöd från Vinnova
  Nadine Schweizer, Vinnova

  Exempel på ämnesområden (topics)
  Anna Wiberg, BioInnovation och Lars Högbom, Skogforsk

  10.00 Paus

  10.10 Kommande workshop om att skriva ansökningar
  Monica Schofield, TUTECH

  Stöd för ansökningar inom hållbar industri
  Anders Holmgren, Vinnova

  Nyttan av att delta i Horizon-projekt
  Isabelle Bergkvist, Mellanskog, delar erfarenheter från att leda BBI-projekt

  Aktuella möjligheter för små och medelstora företag
  TBD

  Tandem Forest Value
  Karin Perhans, Formas

  11.15-11.30 Avslutning

  Om seminariet

  Seminariet riktar sig till forskare inom akademin och företag och institut i skogssektorn med ett intresse för större ansökningar. Dagen arrangeras av SusFor och BioInnovation och finansieras av Vinnova. Den är en del i satsningen för ökat svenskt deltagande i EU-finansierad forskning inom den skogsindustriella sektorn.

  SusFor är ett samarbete mellan Skogsfakulteten på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk för att öka intresset för europeiska forskningssamarbeten. 

  BioInnovation är det strategiska innovationsprogrammet för biobaserad forskning och utveckling.

  Välkommen!

  Anna Wiberg, BioInnovation
  Karl Jäghagen, SLU
  Lars Högbom, Skogforsk

  --

   

  16625 Anders Edling hultgren f%c3%b6rminskad

  ANDERS EDLING HULTGREN - General Manager Biorefinery, SCA Energy AB

  En viktig pusselbit för att göra världen mer hållbar

  Anders Edling Hultgren är General Manager Biorefinery på SCA Energy AB. I det här lunchwebbinaritet kommer han att lyfta en viktig pusselbit för att göra världen mer hållbar – hur vi på bästa sätt kopplar samman skogsindustri med olje-/kemiindustri.

  DATUM: Onsdag 26 Maj 2021
  TID: kl 12:00-12:30
  VART: Digitalt möte via ZOOM (delta via länken nedan)

  Ingen föranmälan krävs

  *Organisatörer: Projekten Innovationsplattform Bioekonomi: Accelerera till kommersialisering och North Sweden Cleantech

  Länk till Zoom - delta genom att klicka här

   

  Join by telephone:

  +46 8 4468 2488 Sweden
  Meeting ID: 668 8786 4258

   
  --

  2794 Processum svart
   
  Visa webbversion
   
  15670 Bild nyhetsbrev tallskog i solsken
  VÄLKOMMEN TILL EN DIGITAL PRESENTATION OCH DIALOG KRING:
  Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft
  Tillsammans med Skogsindustrierna och Skogstekniska Klustret bjuder vi in till en digital presentation och dialog kring skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

  Vad innebär Färdplanen för oss?  Magnus Berg är talesperson för näringspolitik och fossilfrihet på Skogsindustrierna och  kommer att berätta mer.

  Tillsammans kommer vi också att diskutera:
  Hur kan vi realisera färdplanen?
  Hur kan bioekonomin leverera på de nationella och de globala målen?
  På vilket sätt kan vi bidra till att förverkliga målen?

  När: Onsdag 14 April
  Tid: 13:00-14:20
  Hur: Digitalt via Zoom

  Agenda
   
  Presentation Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Magnus Berg 
  Workshop 
  Paus/mingel/kaffe 
  Sammanfattning och diskussion
  Avslut 

  Det här är den andra presentationen och dialog kring färdplanerna som arrangeras av aktörer i norra Sverige som arbetar för fossilfrihet och bioekonomi; Bioekonomi i norr.

  Bioekonomi i norr:
  Bio4Energy - BioFuel Region - North Sweden Cleantech - Piteå Science Park - RISE Processum – Skogstekniska Klustret
   
  Anmäl dig här
  --

  Contact Anna Strom at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for more details, or go to the EU Green Week website.

  EU Green Week 2021 Web banner
  --

  BioInnovation

  Du är inbjuden tillSeminarieserien Resurssmart industri del 1: Resurs-/energioptimering

  DATUM: 2021-02-24

  TID: 08:30 - 12:00

  PLATS: Digitalt

  Välkommen till ett digitalt seminarium om resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi

  En nyckelfråga för framtidens biobaserade industrier är tillgången på rätt råvara, till rätt mängd och kostnad. I Sverige behöver denna till stor del återfinnas i skogliga värdekedjor.

  Det här seminariet sätter fokus på resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi, vilket ger ökade möjligheter att frigöra biomassa för ny användning.

  Här får du som är verksam inom industrin eller energibolag träffa entreprenörer och forskare som utvecklar framtidens tekniska lösningar med relativt hög mognadsgrad, det vill säga tekniker som är redo att demonstreras i pilot- eller industriell skala, samt lösningar som implementeras redan idag.

  Under seminariet får du inspiration och kunskap, möjlighet att delta i en matchmaking mellan lösningsägare och behovsägare, samt information om finansieringsmöjligheter.

  Agenda

  08.30 Välkommen och inledning

  Vägen mot en cirkulär ekonomi
  Anna Wiberg, BioInnovation

  Resurs- och energieffektivisering – kärnfråga för skoglig bioinnovation
  Ulf Westerberg, Piteå Science Park 


  Market outlook and industrialisation of cellulose biorefineries
  Taneli Rautio och Jonas Kihlman, Afry
  En beskrivning av marknadsläget för bioraffinaderier globalt, samt om vad som tekniskt är viktigt att ta hänsyn till om man ska industrialisera och bygga ett bioraffinaderi och hur det skiljer sig mot till exempel utbyggnad av ett massabruk. (Delar av presentationen hålls på engelska.)


  Breakoutsessions med matchmaking
  Presentation av pitchar från lösningsägare och dialog med behovsägare 

  • Effektivisera förbränningsprocesserna 
  • Bättre bränslen 
  • Effektivare processer som nyttjar termisk energi 

  Här är ett axplock av företag som kommer att pitcha. Teman för pitcharna presenteras på seminariets fördjupningssida. Informationen uppdateras kontinuerligt. 

  • Visionsteknik
  • Blue Thing
  • Infrasonic
  • Klingmill
  • C-Green Technology
  • Solfirman
  • Acosense
  • SLU
  • LTH
  • Sandtec
  • Valmet
  • Wibax Biofuels AB

  11.30-12.00 Summering 

  • Det här tar vi med oss från våra breakoutsessions

  • Finansieringsmöjligheter
   Energimyndigheten
   BioInnovation
  • Hur går vi vidare

  Läs mer om bakgrunden till seminariet här!

  Seminariet är kostnadsfritt. 

  Välkommen med din anmälan!

  Vill du pitcha?

  Har du frågor om seminariet eller vill pitcha en tekniklösning, kontakta Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park och klustersamordnare Bothnia Bioindustries Cluster, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tfn: 070-537 22 00.


  Om seminarieserien

  Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries ClusterPaper ProvinceLubircKlimatledande processindustri och RISE Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först ut som värd är Bothnia Bioindustries Cluster och Piteå Science Park. Läs mer om seminarieserien!

  KONTAKTA: Ulf Westerberg


  E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Telefon: +46 70 537 22 00

   

  --

  Seminar: Framtidens förnybara drivmedel

  When: 10 februari 2021, 13:00 - 14:15f3 Centre png
  Where: Online Event, Register Here

  Förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen till fossilfrihet. Möjligheterna att ytterligare öka produktionen såväl som användningen av dem i Sverige är goda. I omställningen från fossilt till förnybart finns både möjligheter och risker. En sådan fråga rör tillgång och konkurrens i användning av biomassa. För att kunna utnyttja möjligheterna och undvika riskerna måste de avgörande besluten i företag och hos myndigheter baseras på bästa tillgängliga kunskap.

  Idag pågår många projekt på området förnybara drivmedel och en mängd forskningsrön har kommit fram kring olika alternativ. Vid seminariet diskuteras möjligheter och utmaningar med olika drivmedel och system.

  Program

  • Välkomna!
   Betty Malmberg, riksdagsledamot, ordförande Rifo
   Annika Åhnberg, ordförande f3:s styrgrupp
  • Forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel och klimatmål
   Ingrid Nohlgren, föreståndare f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
  • Konkurrensen om biomassan – en hållbar modell för att klara drivmedelsbehovet
   Göran Berndes, professor i fysisk resursteori, Chalmers
  • Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett systemperspektiv
   Julia Hansson, senior forskare bioenergi-, transport- och energisystemanalyser, IVL
  • Biodrivmedel, elvägar, batterifordon och bränsleceller- olika fossiloberoende lösningar för långväga godstransporter på väg
   Kristina Holmgren, senior forskare energi- och miljösystemanalyser, VTI
  • Panelsamtal och diskussion
   Helena Gellerman, riksdagsledamot (L)
   Isak From, riksdagsledamot (S)
   Diskussionsledare: Annika Åhnberg, f3

  Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via digital plattform.

  Anmälan är öppen fram till kl 12.00 den 10 februari. Teams-länk för att ansluta till webbinariet får du med din anmälningsbekräftelse.

  Webbinariet planeras att spelas in.

  Webbinariet arrangeras av

  Rifo - Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
  Forum för kontakt och dialog mellan riksdagsledamöter och forskare

  f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
  Nationellt kunskapscentrum där industri, högskolor, institut och myndigheter samverkar för en långsiktigt hållbar drivmedelsförsörjning till transportsektorn

  Förnybara drivmedel och system
  Samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3

 • A Biorefinery Research Environment

  tree_on_globeThe research environment Bio4Energy aims to create highly efficient and environmentally sound biorefinery processes—including methods and tools for making products such as biofuels, "green" chemicals and new bio-based materials—that draw on biomass sourced from forests or organic waste as a raw material. 

  Raw materials, or "feedstock", should be used as completely and as efficiently as possible at all stages of the biorefinery value chain. This is taken to mean from the designing or planting of the first seed for growing a tree, through to the development of consumer products that can be commercialised and add value for their soundness in terms of economic, environmental and social impact. 

  Some of the things Bio4Energy aims to do differently are to use all parts of the tree and to recycle or recover by-products that typically go to waste in mainstream forestry operations. Some of the Bio4Energy scientists—there are more than 220 of them—are developing processes by which to turn such residual streams into energy, high-value specialty chemicals or other bio-based products.


  Research organisation

  At the core of Bio4Energy are two process platforms. They are Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologiesand Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies. Researchers on the two research and development (R&D) platforms turn out new or improved processes for making advanced biofuels, such as dimethyl ether or second-generation bioethanol; new bio-based materials or "green" chemicals which, in turn, may be used as building blocks in bio-based products. These may be plastics or pharmaceuticals, coatings, liners, adhesives or a number of other things; all based on woody feedstock or organic waste as a raw material.

  The research environment Bio4Energy also has a team that studies and develops the woody feedstock. Simply put, researchers on the R&D platform Bio4Energy Feedstock, hosted by Umeå Plant Science Centre, make "better" trees. Since Bio4Energy is based in Scandinavia, a large part of which sits in the boreal belt, the foremost feedstock for the technology processes being developed derives from spruce and pine trees, or residue from industrial processes in which they are used, such as pulping. However, poplar or hybrid aspen trees are also being studied and the question put whether these tree species may be grown successfully on northern latitudes. A part of the Materials and Bioscience branch of the research institute RISE is part of the platform Bio4Energy Feedstock. It has developed an encompassing database by which genetic data may be cross-read with data on mechanical characteristics of trees: the Bio4Energy Traits Database.


  The R&D platforms Bio4Energy Wood Pre-processing and Bio4Energy Chemical Catalysis and Separation Technologies, for their part, are there to facilitate the journey that the carbohydrate and aromatic content of the biomass must make for it to be converted to products, as well as a cost-competitive alternative to petrochemicals. Seemingly small inventions in these platforms may make all the difference in terms of the efficiency of the thermal or biochemical conversion of biomass to fuels or chemicals. The task then of the platform Bio4Energy System Analysis and Bioeconomyis to make sure various processes, such as in a biorefinery, function with maximal efficiency in terms of energy use and as a unit. In a biorefinery, a number of processes and their streams of primary and side products have to function efficiently together. This is Bio4Energy's most recent R&D platform and its members also carry out integrated market analyses and environmental system analyses.

  Finally the task of the platform Bio4Energy Environment and Nutrient Recyclingis to check and make sure that the methods and tools being developed by the other six platforms have a low or no detrimental impact on the environment, with the aim of 'closing the loop' in terms of only inputting renewable raw materials and limiting noxious emissions to air, ground and water to a strict minimum. In the first programme period of Bio4Energy, 2010-2015, the platform's dual foci were placed on system analysis assessing mainly climate change-inducing emissions of bio-based processes, on the one hand, and on limiting organic emissions at source, on the other. In Bio4Energy's second programme period, 2016-2020, the perspective has been expanded to encompass resource efficiency along the value chain of biorefinery products and calculating the cost of various options for making sure biorefinery operations are sustainable.

  One vision, many partners

  A large number of industrial operators have endorsed Bio4Energy and are part of a Bio4Energy Industrial Network. The scientists cooperate with them to develop advanced biofuels, "green" chemicals or other bio-based products, such as new materials made using nanotechnology. Another strand of work focuses on eliminating noxious emission or undesirable residues from existing industrial processes. For instance, methods are being developed to convert biomass ashes and sludge into renewable energy, liming materials or low-polluting fertilizers. In some cases, high-temperature processes in combination with filters that capture particulate matter and heavy metals will be used to rid the biorefinery process of toxic organic compounds.

  Another promising line of research in Bio4Energy targets the capture and recycling of carbon dioxide (CO2), the international reference for greenhouse gases. New technologies for CO2capture and reuse that rely on catalytic conversion are being invented. When it comes to development, Bio4Energy researchers have realised inventions that have led to pilot facilities being installed (just off the campus of the lead organisation Umeå University) for the pre-treatment of biomass by roasting (torrefaction), at a BTX Fornax facility. Two other groups have made ample use of Sweden's only demonstration unit for bioethanol production, the Biorefinery Demonstration Plantat Örnsköldsvik, Sweden. Yet others collaborate with Swedish pellet industry, characterising and modulating biomass materials at the Biomass Technology Centre that hosts pilot facilities for the separation and fractionation of biomass at SLU Röbäcksdalen, at Umeå, Sweden. Further north, at Piteå, Bio4Energy researchers are an integral part of a team tasked with trialling, perfecting and upscaling production of biofuels made via the gasification route. At the LTU Green Fuelscentre, "ultra" low-polluting dimethyl ether (bioDME) fuel is made from a residual product of the pulping process, black liquor, using entrained-flow gasification technology. Part of the same industrial site, the RISE Energy Technology Center has facilities for optimising gasification and pyrolysis processes and serves as link between academia and industry.

  A research 'environment'

  Bio4Energy is not only a research programme, but also a research environment. At its core are three Swedish universities recognised as national leaders in education and research on bioenergy, biotechnology and forest management. They are Umeå University, Luleå University of Technologyand the Swedish University of Agricultural Sciences at Umeå. A large number of Sweden-based firms and a handful of innovation and research institutes have signed up to become partners. Of these, RISE (groups in the Materials and Bioscience and Bioeconomy branches, respectively) and the RISE Energy Technology Center are founding members of Bio4Energy. RISE Processum and Piteå Science Park, both of which organisations are close to or representing industry, are the Strategic Partners of Bio4Energy. Several other cooperation partners could be mentioned here.

  Moreover, scientific collaboration is underway with research organisations or groups in Europe as well as in the U.S.A., Bolivia, Australia, Canada, China, Korea, Japan, Russia, Taiwan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Zimbabwe, South Africa and other countries. The Bio4Energy research programme is committed to the sustainable use of natural resources and aware of the European Union's efforts to combat climate change by lessening the reliance on fossil fuels and increasing the use of renewable energy. In particular, Bio4Energy works to align its practices on advice issued by the European Technology Platforms devoted to forests, plants and biofuels. Since early 2014, Bio4Energy is a member of the European Bio-based Industries' Consortium, which has seen the birth of a Bio-based Industries' Joint Undertaking (BBI JU) as a part of the European Union's Joint Technology Initiatives' process. In Sweden, the programme part of Bio4Energy is a member of BioInnovationa cross-sectoral platform designed to promote bio-based innovationand of the f3 Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels.

  Bio4Energy aims to be a driving force for innovation and thereby the creation of small and medium-sized enterprises. It has set up its own Graduate School on the Innovative Use of Biomass to provide post-secondary training for a new generation of academic researchers, to develop scientific expertise in bioenergy, bio-based chemicals and, as a separate strand, biotechnology.

  Bio4Energy was born in late 2009, when the Swedish government agreed to offer a constellation of 44 mostly Swedish biorefinery researchers its support for developing over five years a Strategic Research Environment, tasked with drawing together some of the best brains in bioenergy and biorefinery research and development, as well as create links and collaboration within the academic cluster and cooperation with industrial actors.

  The government's generous support, topped up with contributions from the member universities and external funds won as a result of it, have allowed Bio4Energy to expand from the initial 44 to 220 researchersin September 2022, originating from a number of countries but affiliated with one or more of Bio4Energy's founding member organisations. In 2009, more than 20 industrial companies pledged their support for the creation of Bio4Energy by signing letters of endorsement.

  Press and mediaare most welcome to contact Bio4Energy Communications by e-mail to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by phone at +46 90 786 5247 (weekdays).

  --
  Hereunder is the standard sentence that researchers may put towards the end of their scientific articles to acknowledge or thank Bio4Energy for its support:

  We thank Bio4Energy, a Strategic Research Environment appointed by the Swedish government, for supporting this work.
  --

 • Autumn 2017 Bio4Energy Researchers' Meeting, Skellefteå, Sweden

  A seminar programme and an invitation to register have been sent to the Bio4Energy researchers.

  If you are a Bio4Energy researcher, but have not received an invitation, please contact Anna Strom, phone: +46 90 786 5247.

 • Bio4Energy Accelerated Integration, Future Past 2020

  Accelerated Integration and Future Past 2020 was the theme for a recent Spring 2017 Bio4Energy Researchers' Meetingor Bio4Energy biannual conference for its researchers. The presenters were all recruited for their willingness to collaborate more widely across the Bio4Energy Research and Development Platforms.

  JH-UR_8617
  LK_8617
  ME_8617
  MT_8617
  NS-8617
  PCh_8617
  RG-G_8617
  1/7 
  start stop bwd fwd  The second day of two had a focus on Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy. Platform leader This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.of the Luleå University of Technology said two important considerations, when assessing emerging technologies in a system perspective, were to apply appropriate system boundaries and to take into account the societal context at the time of commercialisation of any resulting products.

 • Bio4Energy Advisory Board Meeting, Umeå, Sweden

 • Bio4Energy Board Meeting, via Skype

 • Bio4Energy Creates Presence in Norway–New Professorship for PI with Biotechnology Focus

  Bio4Energy                Ready for new adventures: Researcher Carlos Martín Medina will take up a professorship in Norway, giving Bio4Energy its first presence there. Photo by Anna Strom©2021. is about to have its first solid presence in Norway, with researcher This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., native of Cuba, taking up a professorship in Biomass and Bioresources Utilisation at the Inland Norway University of Applied Sciences at Hamar.

  Thanks to continued research funding, Martín will continue to advise a research group at Umeå University in Sweden, whose members belong to the platform Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies.

  Notably, an encompassing project on biorefinery production from quinoa residues and capacity building for the bioeconomy; which is a collaboration with the Bolivian Universidad Mayor de San Andrés; will continue for at least another five years.

  “It is kind of a dream [that I have] to be a bridge between the research communities of Sweden and Norway”, Martín told Bio4Energy Communications in an online interview. 

  Taking up his new position, Martín will also start a new role as a member of a new European Union initiative to promote raw materials for biorefinery based on different types of organic waste.

 • Bio4Energy Events' Archives Autumn - Winter 2016

  7th Workshop on Cellulose: Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives,15-16 November 2016Karlstads universitet 150x150Bio4Energy researchers at Umeå University are organising this workshop, together with Karlstad University. The deadline UmU Logofor submission of abstract is 30 May and for registration 30 October. Please send your abstracts to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and register here.

  Place: Arken Konferens, Örnsköldsvik, Sweden


  Conference sessions
  - Cellulose dissolutions
  - Cellulose chemistry and dervatives
  - Spinning of cellulose fibres Bio4energy cmyk
  - Cellulose structure and composites
  - Regeneration of cellulose
  - Nanocellulose
  - Industrial perspectives
  - Dissolving pulp preparations and properties

  *Best paper and poster
  *Visit to Domsjö Industrial Area and MoRe Research/SP Processum

  Bio4Energy contacts are Ola Sundman and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., both of the R&D platform Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies.

  --

  Seminar: Accelerated Breeding of Aspen, 27 OctoberBio4Energy Poplar PlantationBio4Energy poplar plantation in southern Sweden. Photo by Henrik Böhlénius.Researchers on the R&D platforms Bio4Energy Feedstockand Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologiesare organising this seminar in connection with a thesis defence on the pretreatment and enzymatic saccharification of lignocellulose: Formation and effects of pseudolignin.

  Time: from 1 to 4 p.m.

  Place: Chemical-biological Building of Umeå University, room KB2C5, Umeå, Sweden

  Programme
  1 p.m.          Welcome, Hannele Tuominen
  1:10-1:35     Bioprocessing of aspen, Leif Jönsson
  1:35-2:00     Recalcitrance of aspen wood in bioprocessing, Sacha Escamez
  2:00-2:10     Short break with coffee
  2:10-2:35     Progress with the SwAsp genotyping, Nat Street
  2:35-3:00     Silviscan analysis of aspen, Sven-Olof Lundqvist
  3:00-4:00     General discussion

  Bio4Energy contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Bio4Energy Feedstock/Umeå Plant Science Centre

  --

  SP Processum - Bio4Energy Membership & Industrial Network Seminar, 26 October 2016B4E SP Proc Ind Ntwk 211014 063SP Processum and Bio4Energy joint study visit to an Industrial Demonstration Unit for biomass torrefaction at Holmsund, Sweden. Torrefaction is a form of biomass pre-treatment by roasting. Photo by Anna Strom.Once again SP Processum and Bio4Energy will co-host a seminar for the SP Processum member companies and the Bio4Energy Industrial Network.

  The theme of the day is a question: How, jointly, can we strengthen our position as a leading biorefinery region further still?

  Time: 12 p.m. - 6 p.m.

  Place: SP Processum, Hörneborgsvägen 10, Örnsköldsvik, Sweden

  Registration: This seminar is by invitation. Please register by responding to the invitation you receive as an SP Processum member company or a representative of the Bio4Energy Industrial Network.

  A programme for the day will be circulated in our networks early autumn 2016.

  Bio4Energy contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Communications

  --

  Bio4Energy Researchers' Meeting, 25 October 2016
  IMG 4502"And these are our new R&D platforms..." A snapshot from the 'Bio4Energy 2' Kick-off Event at Skellefteå, Sweden, in February. Photo by Bio4Energy.The Autumn 2016 Bio4Energy Researchers' Meeting will follow up on the February 2016 Kick-off Event to announce Bio4Energy's second programme period. Then and there, Bio4Energy's new or updated research and development platforms were introduced, along with a new programme management. In total 80 peoplesenior and junior researchers, students and support staffcame to make the event a golden opportunity for learning and networking.

  Now that introductions are done, the 25 October Researchers' Meeting will be down to business and discussions on how, building the foundation of solid partnership between the member organisations and their international collaborators, to put the unique knowledge base and R&D infrastructure to use for biorefinery scientists around the world and make it a locomotive for Swedish biorefinery development. For remember:

  Bio4Energy develops methods and tools for conducting efficient and sustainble biorefinery  
  From Seed to Advanced Fuels and Chemicals

  This event is free of charge for Bio4Energy researchers, but registration is required. The Bio4Energy management and Steering Group invite all Bio4Energy researchers to sign up!

  Time: 11 a.m. -  6 p.m., followed by an optional dinner

  Place: Väven P5, Storgatan 46 A, Umeå, Sweden

  Theme: Bio4Energy Strategic Research Projects

  Bio4Energy contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Communications

  --

  Swedish Energy Association Conference 2016, 23-24 AugustAkkats power station Credit LTULuleå University of Technology (LTU), Umeå University and Swedish energy utility Vattenfall will be hosting a conference on the transformation of the energy systems of Sweden and neighbouring countries. Research and development, innovation, politics will be discussed at this topically broad conference aiming to find out how to speed the transition to a sustainable society, starting with the energy system.

  Place: Luleå, Sweden

  Bio4Energy contact: Conference coordinator is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., professor at the LTU and member of the R&D platform Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy.

  New as of 8 August: Detailed conference programme

  Press and media: Invitation to attend.
 • Bio4Energy Events' Archives Autumn 2017

  BIOBASE - Circular & Bio-based Economy

  Biobase 930x450Bio4Energy will be represented at this event by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , programme manager; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , vice programme manager; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , researcher Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies and; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , research technician Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies.

  Attachments:
  Download this file (Biobase_program_dag1-2_inbjudan.pdf)Conference programme BioBase, 22-23 November, Piteå, Sweden [ ] 879 kB Update this file (Biobase_program_dag1-2_inbjudan.pdf) Delete this file (Biobase_program_dag1-2_inbjudan.pdf)


  --

  Autumn 2017 Bio4Energy Researchers' Meeting

  Bio4energy cmykThe Autumn 2017 Bio4Energy Researchers' Meeting will be held over a single day.

  When: 15 November 2017, 10 a.m. - 5 p.m.

  Where: Quality Hotel Skellefteå Stadshotell, Skellefteå, Sweden

  Theme: New Activities and Leaders

  For whom: All Bio4Energy researchers who register

  Bio4Energy contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Communications

  We look forward to seeing the Bio4Energy researchers!

   
  --

  Renewable Fuels & Systems: Programme Conference

  When: 25-26 October 2017SEA logo
  Where: Swedish University of Agricultural Sciences, 8 Almas Allé, 750 07 Uppsala, Sweden

  Conference language: Swedish


  f3 Centre pngEvent description in Swedish:

  Under denna avslutande programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, etapp 2014-2017, kommer resultat från 29 projekt att presenteras. Samverkansprogrammets övergripande mål är att stärka kunskapsbasen om förnybara drivmedels potentiella roll i ett hållbart energisystem och en hållbar transportsektor samt om nödvändiga förutsättningar för att utveckla hållbara förnybara drivmedel i större skala. Projekten som bedrivs i programmet ska sammantaget och för en bred användargrupp ge en helhetsbild av energieffektivitet, växthusgasprestanda och kostnader samt andra förutsättningar för att uppnå en omställning av transportsektorn.

  Programkonferensen kommer utöver projektresultaten att erbjuda nätverksaktiviteter och information om framtida satsningar och strategier. Detta år inkluderar flera av programpunkterna även livscykelperspektivet och dess betydelse för t.ex. miljöprestandabedömningar av förnybara drivmedel. Konferensen kan också presentera följande keynote speakers:

  -            Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) och ordförande i riksdagens trafikutskott

  -            Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef Volvo Lastvagnar

  -            Åsa Håkansson, Affärsutveckling Preem

  -            Jonas Lindmark, Energimyndigheten

  -            Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet och Equest

  Konferensen samarrangeras av Energimyndigheten, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel och Energimyndighetens projekt Svensk plattform för livcykelperspektivet som projektleds av Swedish Life Cycle Center.

  Till programmet

  Till anmälan


  --

  Umeå Plant Science Centre 50-year Anniversary Symposium

  UPSC 50 logo 1920x1080In August, the Umeå Plant Science Centre will be 50 years. This will be celebrated with a symposium. You are invited to attend and listen to talks about the past, the present and the future of plant science at Umeå.

  When: 21-23 August 2017

  Where: Large Lecture Hall, Chemical-biological Centre (KBC), Umeå University, Umeå, Sweden

  Go to the programme

 • Bio4Energy Events' Archives Spring 2017

  Bio4Energy Spring 2017 Researchers' Meeting
   
  B4E RES Meet Oct AnnaStrom2016When: 8-9 June 2017 at Skellefteå, Sweden

  Where: Hotel Aurum, Konferenscenter

  Theme: Bio4Energy Accelerated Integration and Future Past 2020

  This is a conference for all researchers in Bio4Energy listed as a member of one of the Bio4Energy research and development platforms and who register to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . (Please see invitation sent by e-mail.)


  We look forward to seeing the Bio4Energy researchers!


  Conference organisers:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Bio4Energy Deputy Programme Manager
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Bio4Energy Feedstock
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Bio4Energy Communications

  --

  13th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries, 7-9 June 2017      

  Bio4Energy will be represented at this event by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , researcher on Bio4Energy Chemical Catalysis and Separation Technologies and a professor at Umeå UniversityRRB 13 6 7617


   


  --

  4th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2017 
    
  Regatec 2017REGATEC 2017 has a technical and industrial focus and is directed towards microbial and thermochemical conversion of biomass and waste to biomethane, Power-to-gas, biomass gasification for CHP production andcryogenic upgrading/liquefaction. REGATEC includes plenary and parallel sessions, a poster session, an exhibition and excellent opportunities to network and find new collaboration and business partners. The latest advances will be presented by leading experts, as well as industrial scale plants.

  Date and place: 22-23 May 2017, Pacengo, Verona, Italy

  Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Renewable Energy Technology International AB

  --

  Joint Seminar f3 - B4E - SLU: Feedstock for Sustainable Biofuel Production  

  - Perspectives on tailor-made feedstock, influence of choice of method on estimates of climate impact and the role of EU policy and regulation

  f3 Centre pngThe aim of the seminar is to give different perspectives on the feedstock side of the value chain of biofuel production. We choose to focus on the potential of tailor-made feedstock, effects of the choice of method on evaluating sustainability issues, as well as give an update of the role of EU policies and regulation in the development of sustainable biofuel production. The target audience is industrial, public and academic actors with an interest in the use of forest biomass, biorefinery and biofuel production and use. In addition, this will be an excellent opportunity to network with researchers, industry representatives and actors from the public sector representing the value chain of renewable transportation fuels.

  The programme contains plenary presentations and study visits to the Biomass Technology Centre (BTC) and the demonstration plant for torrefaction in Holmsund, IDU.

  Time: 6 February 2017, 10:15 a.m. – 6:30 p.m. slu logo rgb web
  Place: P.O. Bäckströms sal/aulan, SLU, Umeå, Sweden


  All welcome, but registration is required. 

  Register here
  (please click on the link).

  Seminar Programme

  10:15 Registration and coffee

  10:45 Welcome! f3 Centre, SLU and Bio4Energy: A short introduction and presentation of current activitiesBio4energy cmyk
            Johanna Mossberg, f3; Erik Fahlbeck, SLU; Dan Boström, Bio4Energy

  11:15 Forest resources from a future perspective – technology potentials, challenges and knowledge gaps. Moderator: Johanna Mossberg, director  f3 Centre

  - Tailor-made feedstock – more and better trees for biofuel production - Magnus Hertzberg, CSO, SweTree Technologies AB

  - Addressing key challenges for the development of a bio-based economy from a feedstock perspective - Annika Nordin, Swedish University of Agricultural Sciences

  12:15 Lunch

  13:15 Towards realisation of the integrated forest-based biorefinery. Moderator: Johanna Mossberg, director f3

  - Transportation fuels from black liquor lignin integrated in a pulp mill - Anders Hultgren, Development Manager, Biofuels & Biochemicals, SCA

  - Systemic constraints and drivers for production of renewable transport fuels - Philip Peck, Associate Professor, IIIEE, Lund University

  Evaluation of climate impact from forest resource use

  - The method’s influence on climate impact assessment for biofuels and other forest biomass uses - Diego Peñaloza, Researcher, RISE - Research Institutes of Sweden

  - Bio-energy or carbon sink? How large is the biomass potential and what should it be used for? - Jinggang Guo, Centre for Environmental and Resource Economics, Department of Forest Economics, SLU & Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy

  15:15 Coffee and cake on the go towards buses for study visit

  15:30-18:30 Study visits: Limited number of participants, registration mandatory

  - Biomass Technology Centre (BTC): Tailor-made feedstock in practice

  - The torrefaction demonstration plant in Holmsund (IDU): An entrepreneurial journey from idea to industrial-scale demonstration

  --

  Advanced Biofuels 2017

  ABC 2017 600pxBio4Energy will be represented at this event by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., head of the R&D platform Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies and a professor at Umeå University

  Welcome to the International Advanced Biofuels Conference – For Aviation, Maritime and Land Transport

  With the global climate change agreement in force, agreed in Paris, France, the focus is now on direct measures. The sectors for aviation, maritime and land transport face change. The biggest challenge is the transition to a sustainable society. Svebio believes in using biofuels to reduce greenhouse gas emissions, in"recarbonising" with green carbon. 

  Main organiser of the Advanced Biofuels' conference 17-19 May 2017, at Gothenburg, Sweden, is the Swedish Bioenergy Association. Among its partners are the Bioenergy branch of the International Energy Agency and the Swedish Centre for Renewable Transportation Fuels. Study visits are scheduled for 17 May, before the start of sessions.
   
  Leading scientists, researchers, engineers and politicians, as well as representatives from industry, organisations, governments and authorities are expected to attend the conference. 

  For more information, go to advancedbiofuelsconference.org or, if you are interested in contributing as a speaker or as an exhbitor, contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Download conference flyer

  --

  ERIFORE Workshop: European Open-access Infrastructure for the Bioeconomy      

  ERIFORE logo e1455178115196Bio4Energy will be represented at this event by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , researcher on Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies at the Luleå University of Technology.


  We warmly welcome you to the 2nd open ERIFORE Workshop on 27 March 2017 in Stockholm, Sweden.

  ERIFORE is a Horizon 2020 funded project with the aim to establish a cooperation network between European open access research infrastructures in the field of forest based bioeconomy.The project uses a participatory approach to involve a variety of actors in a dialogue on the research infrastructure capabilities and future development needs in order to establish a strong collaboration network in Europe.

  The aim of the workshop is to present an overview of European forest based research infrastructure capabilities and emerging concepts to response plans for future infrastructure needs. Initial business and governance models for alternative research infrastructure cooperation arrangements will be discussed. In addition, the team of ERIFORE will present three selected case studies assessing the capability of European forest-based bioeconomy research infrastructure in new bio-based product development. Gathering the main research institutions and key industrial players active in this field opens up a unique opportunity for networking, discussion of future strategies and exploitation of knowledge.

  The workshop will be held at Tidningshuset in Stockholm.

  Please register by 15.3.2017. The event is free of charge, however there are limited number of seats available for workshop.

  Workshop programme

  Workshop registration

  Welcome!

  Mika Härkönen, ERIFORE Coordinator, VTT (Finland)

  --

  Workshop: Recent Developments in Fluidised-bed Biomass Gasification      

  SFC logotypeBio4Energy will be represented at this event by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies, and Joakim Lundgren, Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy

  The Swedish Centre for Biomass Gasification (SFC) is organising a workshop onRecent Developments in Fuidised-bed Biomass Gasification,together with TU Vienna and Bioenergy2020+ to be held in Vienna, Austria, 8-9 May 2017. Exact location and venue will be announced later, but it will be in the central parts of Vienna. We hope that you find the programme interesting and that you will have the opportunity to participate.

  If you intend to participate, please send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.by 19 April. If you have special dietary requirements, please says so in your e-mail.


  --

  Bioekonomiriksdag      

  Processum Microfeed 7991Bio4Energy is a partner to, and an exhibitor at, this event - Come to meet our programme managers!


  14 - 15 March 2017

  11 a.m. - 6 p.m.

  Arken konferens, Örnsköldsvik


  Organisers: Näringsdepartementet, Skogsindustrierna, Cleaner Growth, Processum, Vinnova, IKEM, Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen Västernorrland.

  Bioekonomiriksdagen är ett stort steg för Sverige att bli en ledande nation inom den nya bioekonomin. Den svenska bioekonomin utvecklas snabbt just nu. Därför kommer vi att samla nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer över hela landet. Branschen står inför en rad utmaningar som behöver gemensamma lösningar och med Bioekonomiriksdagen vill vi skapa en unik plattform för att ta tillvara den potential som finns.

  Bioekonomiriksdagen innehåller såväl seminarier som föreläsningar och paneldebatter med högintressanta deltagare. Bland andra är vi glada över att välkomna Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Anders Fröberg, ordförande IKEM, Göran Persson, ordförande Europeiska tankesmedjan Think Forest samt f.d. statsminister, Pia Sanvdvik, vd RISE, Mattias Goldmann, vd tankesmedjan FORES och Anders Wijkman, fd ordförande Miljömålsberedningen.

  Read more: Bioekonomiriksdag

 • Bio4Energy Extraordinary Steering Group Meeting, by phone

 • Bio4Energy Graduate School

  • BTM 2017For students at the PhD and postdoctoral levels

  • Two generic courses reflecting the strength of the Bio4Energy cluster, with its unique layout of research and development covering the biorefinery value chain

  • Innovation and development activities in direct connection with Bio4Energy’s industrial partners

  • Close involvement of the Bio4Energy strategic partners: RISE Processum and RISE Energy Technology Center

   

  Biorefinery Pilot Research

             

  Systems' Perspectives on Biomass Resources

  Bio4Energy Graduate School: 5 ECTS Bio4Energy Graduate School: 7.5 ECTS
  Course Coordinator: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Course Coordinator: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 • Bio4Energy Graduate School

   

  • For student researchers at the PhD and postdoctoral levels

  • Two generic courses reflecting the strength of the Bio4Energy cluster, with its unique layout of research and development covering the biorefinery value chain

  • Innovation and development activities in direct connection with Bio4Energy’s industrial partners

  • Close involvement of the Bio4Energy strategic partners: Processum and Piteå Science Park

 • Bio4Energy Graduate to Bioethanol Developer SEKAB

  WilfredVermerris MonicaNormark PhotobyAnnaStromMonica Normark, pictured at her thesis defence with Wilfred Vermerris, has taken up a position at Bio4Energy industrial partner SEKAB. Photo by Bio4Energy.Bio4Energy graduate and research engineer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., previously with Bio4Energy’s group of experts on biochemical conversion technologies and industrial biotechnology, has scored a position with bioethanol developer SEKAB in northern Sweden, where she will be working to develop one of the company’s flagship inventions: the CelluAPP™.

  “Monica Normark will be a great asset in our work. The CelluAPP™ makes it possible for companies to turn residual materials into marketable products. It’s a win-win situation for business and the environment”, said SEKAB E-Technology head of biorefinery technology This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in a press release.

  Normark’s previous professional home, professor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.’s group at Umeå University and the R&D platform Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies, have a long history of cooperating with—including handing down new inventions and patents to—SEKAB, which small firm develops bioethanol and “green” chemicals at the Biorefinery Demonstration Plant of the Domsjö industrial cluster, Örnsköldsvik, and is part of the Bio4Energy Industrial Network.
 • Bio4Energy Graduates Who Move on to Industry: Danil Korelskiy to Beckers Group

  DanilKorelskiy Beckers webDanil Korelskiy, a former Bio4Energy student specilising in membrane technology, has moved on to work with the multinational Beckers Group, at Beckers Industrial Coatings in Stockholm. Photo by courtesy of Danil Korelskiy.A number of Bio4Energy graduates—former students at the PhD or postdoctoral level—have moved on to work in industry at the end of their training. Some have gone to small- and medium-sized companies, such as SEKAB, or to larger companies or groups, like BillerudKorsnäs. Conversely, there are examples of PIs who have moved from employment at a commercial company to join the ranks of Bio4Energy researchers, or from the academy to join a research institute.

  A shining example of the first is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., until recently with the research and development (R&D) platform Bio4Energy Chemical Catalysis and Separation Technologies at the Luleå University of Technology(LTU) in northern Sweden. This month, he took up employment with Beckers Industrial Coatings, as a Technical R&D Manager for Coil Coatings for North Europe. He is based at Stockholm, the Swedish capital.

  With a background in Chemical Engineering, Russian-born Korelskiy has been specialising in membrane technology. The Beckers Group, for its part, say they lead the world when it comes to industrially-designed and pre-painted coatings applied to metal sheets and composite panels for roofs or domestic appliances, together with a handful of North American and Asian companies, according to the group's website and Korelskiy.