umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo

Bio4Energy Researchers' Meeting

Rowan AnnaStrom2021The Winter 2021 Bio4Energy Researchers' Meeting is announced.

When: 2 December, from 10 a.m. to 3 p.m.

Where: Skellefteå, Sweden (Stadshotellet)


This is a biannual event, open to all Bio4Energy researchers and students. Here is where we share news and information on ongoing research projects and upcoming calls for research proposals. This time around, also expect news on what is being done to secure a future for the Bio4Energy Research Environment beyond the year of 2022. 

For the first time in a couple of years, we are able to offer an event on location. If you are a Bio4Energy researcher, please mark the date and expect more information to arrive in your inbox in the coming months.


We look forward to seeing you at Skellefteå!

The Bio4Energy Programme Managers and Communications

Read more: Bio4Energy Researchers' Meeting

Key Enabling Technologies for a Sustainable Future – Swedish-Finnish Seminar on Bioeconomy

DATE:Starts 10/25/2021Ends 10/25/2021

TIME:Starts at 9:00 AMEnds 12:00 PM

WHERE:Online


Bio-based products such as wood buildings, green chemicals, textiles and packaging are areas where Finland and Sweden hold a strong position. Investments are being made on a wide front, both in production capacity and in research and development. 

Welcome to take part in exciting results from the projects and other initiatives within the Nordic circular bioeconomy and hear the company views to the future development.

The conference will be digital via Zoom and the spoken language will be English.

Program 

09.00 CET  (10.00 EEST)  Welcome and introduction

Anna Wiberg, BioInnovation and Teija Laitinen, CLIC Innovation

Circular bioeconomy, an important part of sustainable development in Finland and Sweden 

Presentations of Vinnova and Business Finland

Canadian view of Nordic development 

Orlando Rojas, Canada’s University of British Columbia (UBC)

Keynote presentation of a European brand owner

 

Read more: Key Enabling Technologies for a Sustainable Future – Swedish-Finnish Seminar on Bioeconomy

Fossilfri konkurrenskraft -- Nu genomförs färdplanerna

När: 27 oktober, klockan 9 - 15:30

Var: Berns Salonger, Stockholm


Hur långt har arbetet med utvecklingen av en fossilfri industri och fossilfria transporter kommit?

För tre år sedan lämnade de första branscherna in sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen och visade upp hur de kan utvecklas och vilka åtgärder som krävs för att de ska nå klimatmålen.

Sedan dess har 22 branscher tagit fram färdplaner och nu är det dags att ta temperaturen på hur det går med genomförandet. Vilka åtgärder har vidtagits, vilka tekniska innovationer har börjat utvecklas och vad har hänt med de politiska förslagen?

Program
09:00 Nu genomförs färdplanerna!

Per Bolund, miljö- och klimatminister
Ibrahim Baylan, näringsminister
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

09:30 Full fart framåt – branscher i förändring

Stora steg har tagits inom till exempel stålbranschen, elbranschen, fordonsbranschen och återvinningsindustrin. Lyssna på industriledarnas erfarenheter och planer för framtiden.

Fossilfritt stål - Martin Lindqvist, vd och Koncernchef SSAB
Plaståtervinning på riktigt - Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning
Byggsektorn ställer om - Lena Hök, hållbarhetsdirektör Skanska
Nya möjligheter med trä - Lotta Lyrå, vd Södra
Alla ska ha el - Åsa Pettersson, vd Energiföretagen

Read more: Fossilfri konkurrenskraft -- Nu genomförs färdplanerna

Renewable Fuels & Systems: Programme Conference

event-cover-image
Förnybara drivmedel och system - Programkonferens 2021

Förnybara drivmedel och system - Programkonferens 2021

 Tisdag, 16 november 2021 klockan 13:00

 Digitalt under två eftermiddagar

Under två eftermiddagar den 16-17 november genomförs den avslutande programkonferensen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Målet med samverkansprogrammet är att sprida kunskap om och öka systemförståelsen för hur hållbara förnybara drivmedel kan bidra till transportsektorns fossilfrihet.

Vad kan du förvänta dig?

Forskningsprojekten i programmet bidrar med analyser som kan stödja vetenskapligt underbyggda beslut fattade av politiker, myndigheter, industri och andra organisationer.

Under konferensen kommer forskarna själva berätta om resultaten från de mest aktuella projekten och du får möjlighet att bredda din kunskapsbas om transportsektorns hållbara energiförsörjning.

Hur?

Konferensen genomförs digitalt under två eftermiddagar. I bokningssteget väljer du om du vill delta under båda dagarna eller en av dem. Mer information om konferensprogrammet kommer att publiceras inom kort.

Välkommen!

Samverkanprogrammet Förnybara drivmedel och system finansieras av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Forskningsagendans dag -- Skogsindustrierna

 

Skog, pappersmaskin samt bild på medarbetare i skogsindustrin.


Välkommen till Forskningsagendans dag!

Forskning och innovation för hållbar utveckling och klimatnytta                                                     logga
Torsdagen den 13 januari 2022 genomför Skogsindustrierna den återkommande och uppskattade Forskningsagendans dag. 
 

Viveka Beckeman, Tomas Lundmark, Maria Wetterstrand samt Annica Bresky.

Viveka Beckeman, Tomas Lundmark, Maria Wetterstrand samt Annica Bresky. 


Medverkande

Medverkar gör företag, forskningsfinansiärer och forskare. Vi är glada för att redan nu kunna presentera Annica Bresky, vd Stora Enso, Maria Wetterstrand, vd Miltton Europe, Tomas Lundmark, professor SLU samt Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna bland våra talare.

Datum och tid

Den 13 januari 2022, klockan 09.00. Det kommer att vara möjligt att följa dagen på plats på Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm men också via en webbsändning. Antalet fysiska platser är begränsat.

Vi ser fram emot en dag som ökar kunskapen om och utvecklingen av en skogsnäring i världsklass!

Välkommen med din anmälan!

Torgny Persson
forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

European Biomass Conference & Exhibit

 

EUBCE 2022 | 9th - 12th May ONLINE & ONSITE


Heinz Ossenbrink
Former European Commission JRC
EUBCE Online CoordinatorHere we go!

We are proud to present you a re-structured call for abstracts for the EUBCE 2022.

The 2022 European Biomass Conference & Exhibit will mark the 30th edition of our EUBCE. It will also feature an expanded scope on biobased products with the “Bio-based Industries Joint Undertaking” as strategic partner. While there is no guarantee, we do feel confident that we re-start an EUBCE 2022 returning to real-world interaction

Nevertheless the online experience of the last two editions of the on-line EUBCE had featured new benefits for presenters, audience and exhibitors. The participation has never been so global before, making the EUBCE the leading Biomass event by allowing presenters and audience to be part of the conference the very first time. Therefore we want the best of both online and real world experience and will make EUBCE 2022 a hybrid event allowing both global reach and face-to-face networking and talks.

In any case I am sure you want to become part of an exciting EUBCE 2022 by providing one, two or more abstracts, no matter whether you will present in person or virtually. Please check our detailed topics description to see that the EUBCE will really be the right conference for you and the right place to share your precious research, your novel ideas and experiences.

Let us meet in Marseille!

 

   


www.eubce.com

 

Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment

Call for papers - 28th International Conference Impacts of Fuel Quality on Power Production and the Environment

cropped Final Logo
When: 19-23 September 2022

Where: Åre, Sweden


This conference, 28th in the series, will highlight solutions to the significant fuel-quality challenges facing power producers using current power technologies such as fluidised bed, sub-critical boilers, incineration, as well as newer technologies such as IGCC, PFBC, super- and ultra-super-critical boilers, oxy-fuel systems and gasifiers. These challenges involve fuel preparation and blending, slagging, fouling, corrosion, aerosol formation, ash disposal, catalyst poisoning, availability and capacity, as well as sensors and control strategies.

The conference emphasises end-results and application of fundamental information to minimise fuel quality impacts on power
production and the environment. The conference will focus on traditional fuels, particularly traded coals, low-grade and low-rank coals and opportunity fuels such as biomass, tires, black liquor, MSW, waste sludge and pet coke. Fundamental studies, pilot-scale investigations, full-scale evaluations and computer simulation papers are encouraged.

Sessions for the conference will include, but are not limited toBio4energy cmyk

• Coal and opportunity fuels such as waste and biomass
• Fuel characterisation, preparation and upgrading
• Co-combustion
• Ash characterisation
• Slagging
• Deposit build-up, consolidation and shedding
• Fly ash and aerosol formation
• Corrosion at high temperatures
• Influence of ash on process performance: Operational and emission problems
• Diagnostics, sensors and controls

Read more: Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment

Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose & Cellulose Derivatives

Cellulose Workshop 2021 300x150Cellulose Workshop, 15-16 November 2022 at Örnsköldsvik, Sweden

The Cellulose Workshop has over the years developed into an international forum of professionals interested in recent cellulose development. In 2020, 110 participants representing universities, institutes and companies from Austria, Chile, Denmark, France, Germany, Latvia, Norway, Russia, Sweden and USA had registered and at any given time around 70 participants took part in the workshop. The keynote presentations were very interesting and attracted several questions from the international audience.

The next physical two-day Cellulose Workshop has been moved to 2022 and will be held at Örnsköldsvik, Sweden, 15-16 November 2022. We intend to arrange a physical conference, but depending on the Covid-19 pandemic situation in the world, this might be changed.

A conference programme and more information will follow. We look forward to seeing you there.