umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo

Avslutande seminarium Förnybara drivmedel och system


8 juni 2022,

https cdn.evbuc.com images 254342499 156927359528 1 original

Vad har forskningen hittills lett till och hur går vi vidare?


Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet avslutas under 2022.

Till 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Tiden är knapp. Hur bidrar forskningsresultaten från samverkansprogrammet konkret till att det högt ställda målet nås? Vad behövs för att förnybara drivmedel ska bidra till måluppfyllelsen på bästa sätt? Vilken forskning, vilka styrmedel och vilken samverkan och implementering?

I samverkansprogrammet har forskare, myndigheter, privat och offentlig sektor mötts och samverkat i en stor mängd projekt. Konferensen summerar och exemplifierar resultaten, men diskuterar framför allt vad som behöver göras framåt. Samverkan över olika samhällsgränser kommer fortsatt att vara viktig.

Moderator: Johanna Mossberg, RISE & Bio4Energy Advisory Board

Bekräftade talare:

 • Ola Alterå, Klimatpolitiska rådet
 • Maria Stenström, 2030-sekretariatet
 • Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Alarik Sandrup, Lantmännen
 • Liv Lundberg, RISE
 • Susanne Spicar, Mondo Kommunikation

Programmet uppdateras och pågår mellan kl 13.00-17.00. Inledande lunch och efterföljande mingel erbjuds.

Välkommen att anmäla dig senast den 23 maj.

Attachments:
Download this file (PROGRAM På rätt väg 8 juni.pdf)Seminar Programme[Seminar Programme]560 kB

Read more: Avslutande seminarium Förnybara drivmedel och system

Bio4Energy Researchers' Meeting

                We are delighted to invite the Bio4Energy researchers and students to save the date for the Summer 2022 Researchers’ Meeting.

When: 16 June 2022
Where: Umeå, Sweden

This will be the second on-location event in years, for the Bio4Energy researchers to meet and greet.

Bio4Energy members, mark your calendars! Please find a meeting programme attached to this post.

The Bio4Energy Programme Managers, their Deputy and Communications
Attachments:
Download this file (Programme Bio4Energy Researchers' Meeting 160622.pdf)Meeting Programme: 16 June 2022[ ]272 kB

Read more: Bio4Energy Researchers' Meeting

Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment

Call for papers - 28th International Conference Impacts of Fuel Quality on Power Production and the Environment

cropped Final Logo
When: 19-23 September 2022

Where: Åre, Sweden


This conference, 28th in the series, will highlight solutions to the significant fuel-quality challenges facing power producers using current power technologies such as fluidised bed, sub-critical boilers, incineration, as well as newer technologies such as IGCC, PFBC, super- and ultra-super-critical boilers, oxy-fuel systems and gasifiers. These challenges involve fuel preparation and blending, slagging, fouling, corrosion, aerosol formation, ash disposal, catalyst poisoning, availability and capacity, as well as sensors and control strategies.

The conference emphasises end-results and application of fundamental information to minimise fuel quality impacts on power
production and the environment. The conference will focus on traditional fuels, particularly traded coals, low-grade and low-rank coals and opportunity fuels such as biomass, tires, black liquor, MSW, waste sludge and pet coke. Fundamental studies, pilot-scale investigations, full-scale evaluations and computer simulation papers are encouraged.

Sessions for the conference will include, but are not limited toBio4energy cmyk

• Coal and opportunity fuels such as waste and biomass
• Fuel characterisation, preparation and upgrading
• Co-combustion
• Ash characterisation
• Slagging
• Deposit build-up, consolidation and shedding
• Fly ash and aerosol formation
• Corrosion at high temperatures
• Influence of ash on process performance: Operational and emission problems
• Diagnostics, sensors and controls

Read more: Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment

Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose & Cellulose Derivatives

Cellulose Workshop 2021 300x150Cellulose Workshop, 15-16 November 2022 at Örnsköldsvik, Sweden

The Cellulose Workshop has over the years developed into an international forum of professionals interested in recent cellulose development. In 2020, 110 participants representing universities, institutes and companies from Austria, Chile, Denmark, France, Germany, Latvia, Norway, Russia, Sweden and USA had registered and at any given time around 70 participants took part in the workshop. The keynote presentations were very interesting and attracted several questions from the international audience.

The next physical two-day Cellulose Workshop has been moved to 2022 and will be held at Örnsköldsvik, Sweden, 15-16 November 2022. We intend to arrange a physical conference, but depending on the Covid-19 pandemic situation in the world, this might be changed.

A conference programme and more information will follow. We look forward to seeing you there.