umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo

2022

Bio4Energy Events' Archives Spring 2022


Spring 2021 Bio4Energy Researchers' Meeting

 • Written by Anna Strom

ChB LJ EW Bio4Energy C MattiasPetterssonWhen: 10 June 2021, from 1 p.m. to 3 p.m.

Where: Via online conferencing


The theme for the Spring 2021 Bio4Energy Researchers' Meeting is Collaboration Projects Enabled by the Bio4Energy Strategic Funds. • Written by f3 Centre/Swedish Energy Agency


8 juni 2022, 

https cdn.evbuc.com images 254342499 156927359528 1 original

Vad har forskningen hittills lett till och hur går vi vidare?


Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet avslutas under 2022.

Till 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Tiden är knapp. Hur bidrar forskningsresultaten från samverkansprogrammet konkret till att det högt ställda målet nås? Vad behövs för att förnybara drivmedel ska bidra till måluppfyllelsen på bästa sätt? Vilken forskning, vilka styrmedel och vilken samverkan och implementering?

I samverkansprogrammet har forskare, myndigheter, privat och offentlig sektor mötts och samverkat i en stor mängd projekt. Konferensen summerar och exemplifierar resultaten, men diskuterar framför allt vad som behöver göras framåt. Samverkan över olika samhällsgränser kommer fortsatt att vara viktig.

Moderator: Johanna Mossberg, RISE & Bio4Energy Advisory Board

Bekräftade talare:

 • Ola Alterå, Klimatpolitiska rådet
 • Maria Stenström, 2030-sekretariatet
 • Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Alarik Sandrup, Lantmännen
 • Liv Lundberg, RISE
 • Susanne Spicar, Mondo Kommunikation

Programmet uppdateras och pågår mellan kl 13.00-17.00. Inledande lunch och efterföljande mingel erbjuds.

Välkommen att anmäla dig senast den 23 maj.


		På rätt väg? bild

Tid

ons, 8 juni 2022

12:00 – 19:00 CEST

Plats

IVA Konferenscenter

16 Grev Turegatan

114 46 Östermalm

Se karta

Attachments:
Download this file (PROGRAM På rätt väg 8 juni.pdf)Seminar Programme [Seminar Programme] 560 kB Update this file (PROGRAM På rätt väg 8 juni.pdf) Delete this file (PROGRAM På rätt väg 8 juni.pdf)

 • Written by EUBCE Organiser

 

EUBCE 2022 | 9th - 12th May ONLINE & ONSITE


Heinz Ossenbrink
Former European Commission JRC
EUBCE Online Coordinator

Here we go!

We are proud to present you a re-structured call for abstracts for the EUBCE 2022.

The 2022 European Biomass Conference & Exhibit will mark the 30th edition of our EUBCE. It will also feature an expanded scope on biobased products with the “Bio-based Industries Joint Undertaking” as strategic partner. While there is no guarantee, we do feel confident that we re-start an EUBCE 2022 returning to real-world interaction

Nevertheless the online experience of the last two editions of the on-line EUBCE had featured new benefits for presenters, audience and exhibitors. The participation has never been so global before, making the EUBCE the leading Biomass event by allowing presenters and audience to be part of the conference the very first time. Therefore we want the best of both online and real world experience and will make EUBCE 2022 a hybrid event allowing both global reach and face-to-face networking and talks.

In any case I am sure you want to become part of an exciting EUBCE 2022 by providing one, two or more abstracts, no matter whether you will present in person or virtually. Please check our detailed topics description to see that the EUBCE will really be the right conference for you and the right place to share your precious research, your novel ideas and experiences.

Let us meet in Marseille!

   


www.eubce.com

Webbinarium: Elektrolysassisterad förgasning av biomassa för drivmedelsproduktion

 • Written by Anna Strom

Torsdag, 6 maj 2021 klockan 10:00

I det här webbinariet berättar forskare om hur elektrolys kan kombineras med förgasning för att effektivisera produktion av drivmedel från skogsbiomassa.

Förgasning har demonstrerats vid flera anläggningar i Sverige men att skala upp tekniken för kommersiell produktion har visat sig vara förknippat med höga kostnader, särskilt i större skala. Genom en hybridprocess där förgasning kombineras med s.k. MCEC-teknik (smältkarbonatelektrolyscell) i små och medelstora sågverk där biprodukter från virkeshanteringen blir råvara för biodrivmedel, skulle produktionen kunna bli mer effektiv, både ur energi- och kostnadssynpunkt.

Det utvärderade hybridkonceptet med MCEC-teknik erbjuder inte bara ett högre utbyte, utan också en flexibel omvandling där el kan förvandlas till bränsle och omvänt.

Här kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Det genomförs via Teams och du ansluter via länken som skickas med din bokningsbekräftelse.

Till anmälan 

Välkommen!

Det här webinariet anordnas som en av flera kommunikationsinsatser för de projekt som genomförs inom Förnybara drivmedel och system, ett samverkansprogram med finansiering från Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.


 • Written by Skogsindustrierna

Forum for Bioeconomy SE270422När: 27 april 2022, klockan 13-18:15
Var: Stockholm eller via länk


Framtiden finns i skogen 
Sällan har så många röster hörts om den svenska skogen. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som sker i vår närhet och i vår omvärld. Vi utvecklar våra skogsbruksmetoder, vi forskar inom nya användningsområden och vi bygger högre trähus än någonsin.  

2022 års Forum för Bioekonomi 
Årets forum bjuder på framtidsspaning, direktsändning från EU, nätverkande och inspiration. Redan nu kan vi presentera två av årets medverkande talare; Göran Persson, f.d. statsminister och skogsägare och Paul Brannen, Director Public Affairs, CEI-bois – European Woodworking Industry Federation.  

Nytt för i år 
Vi ses först efter lunch och kvällen tillbringar vi genom att tillsammans äta en god middag och fördjupa samtalen. En kuvertavgift kommer att tas ut för dig som väljer att vara med på middagen. 
 

IRL eller via länk? 
Ju fler som kan vara på plats – desto roligare. Om du inte har möjlighet att komma till Oscarsteatern i Stockholm går det bra att vara med via länk*.  

Varmt välkommen 

Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna 

 Plats: Oscarsteatern i Stockholm eller via länk 

Tider: 

12.00 Registrering och fika 

13.00 Programmet startar 

17.30 Slut för dagen 

17.30-18.15 Mingel  

18.30 Middag på Hotel Continental för dig som väljer att vara med 

* Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att anpassa dagen därefter 

KONTAKTA:Elin Bäck


E-post: elin.back@skogsindustrierna.se

PLATS:Oscarsteatern, Kungsgatan 63, 111 22 Stockholm, Sverige eller via länkz


BioInnovation Seminar on EU Funding Possibilities

 • Written by Bio4Energy partners

Gör dig redo för internationella forskningsprojekt inom bioekonomin


Register here (please click the link)


Nu är Horizon Europe lanserat. EU:s nya ramprogram inom forskning och innovation har en budget om 95,5 miljarder euro. Programmet är därmed en stor möjlighet för Sveriges företag, institut och akademi att i samverkan med utländska aktörer söka finansiering för utvecklingsprojekt med betydelse för bioekonomin.

Den 15 april bjuder BioInnovation och SusFor in till ett gemensamt digitalt seminarium om Horizon Europe och möjligheter att finansiera internationella projekt. Här får du konkret information om intressanta ämnesområden, tips om stöd i ansökningsprocessen och exempel från aktörer som tidigare drivit internationella projekt.

Program 15 april

09.00 Välkomna
Anna Wiberg, BioInnovation

Aktuellt inom EU - Green deal och bioekonomi
Anna Holmgren, Skogsindustrierna

Public Private Partnerships som t ex Circular and Biobased Europe (CBE)
Johan Elvnert, Forest-based Sector Technology Platform (FTP)

Horizon Europe - om kluster 4 samt 6 och stöd från Vinnova
Nadine Schweizer, Vinnova

Exempel på ämnesområden (topics)
Anna Wiberg, BioInnovation och Lars Högbom, Skogforsk

10.00 Paus

10.10 Kommande workshop om att skriva ansökningar
Monica Schofield, TUTECH

Stöd för ansökningar inom hållbar industri
Anders Holmgren, Vinnova

Nyttan av att delta i Horizon-projekt
Isabelle Bergkvist, Mellanskog, delar erfarenheter från att leda BBI-projekt

Aktuella möjligheter för små och medelstora företag
TBD

Tandem Forest Value
Karin Perhans, Formas

11.15-11.30 Avslutning

Om seminariet

Seminariet riktar sig till forskare inom akademin och företag och institut i skogssektorn med ett intresse för större ansökningar. Dagen arrangeras av SusFor och BioInnovation och finansieras av Vinnova. Den är en del i satsningen för ökat svenskt deltagande i EU-finansierad forskning inom den skogsindustriella sektorn.

SusFor är ett samarbete mellan Skogsfakulteten på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk för att öka intresset för europeiska forskningssamarbeten. 

BioInnovation är det strategiska innovationsprogrammet för biobaserad forskning och utveckling.

Välkommen!

Anna Wiberg, BioInnovation
Karl Jäghagen, SLU
Lars Högbom, Skogforsk

Biomass and the Challenge of Energy Security

 • Written by ETA-Florence Renewable Energies

When: 23 March, 2022 02:00 PM in Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna
RegistrationPlease click this link


This live event wants to stimulate a discussion about the opportunities which the threefold benefits of Biomass (Security of supply, GHG reduction goals, job creation through technology roll-out) can give. There will be challenges ahead which the Biomass community will discuss at the occasion of the upcoming 30th European Biomass Conference and Exhibition in May, but already now we could chat about issues like timeframes, costs, competing agricultures, Biogas progress and potential.

We are very much looking forward to discuss with the participants how the current political crisis has multiple facets which justify a comprehensive view.

Speaker: Heinz Ossenbrink, former European Commission, JRC, EUBCE Online coordinator

EUBCE 2022: Nominate Your Candidate for the Linneborn Prize

 • Written by Anna Strom 

The European Linneborn Prize for Outstanding Merits to the development of energy from biomass was established by the European Commission in 1994 and is awarded to honor scientific, technical or managerial merit in the development of biomass, to a single european individual (but occasionally to a non-european) for the long period of continuous achievements. See previous winners

The Linneborn Prize 2022 is being awarded annually at the EUBCE conference.

The members of the Linneborn Prize Committee are pleased to invite you to take part in the nomination process for the year 2022.

Find more information on the nomination process.

Linneborn Prize Nomination Deadline: 25 February 2022

Linneborn Prize Chair
Prof. Wim van Swaaij, University of Twente
https://www.linneborn-prize.org/

   


www.eubce.com


Forskningsagendans dag -- Skogsindustrierna

 •  Written by Skogsindustrierna
 

Skog, pappersmaskin samt bild på medarbetare i skogsindustrin.


Välkommen till Forskningsagendans dag!

Forskning och innovation för hållbar utveckling och klimatnytta                                                     logga
Torsdagen den 13 januari 2022 genomför Skogsindustrierna den återkommande och uppskattade Forskningsagendans dag. 
 

Viveka Beckeman, Tomas Lundmark, Maria Wetterstrand samt Annica Bresky.

Viveka Beckeman, Tomas Lundmark, Maria Wetterstrand samt Annica Bresky. 


Medverkande

Medverkar gör företag, forskningsfinansiärer och forskare. Vi är glada för att redan nu kunna presentera Annica Bresky, vd Stora Enso, Maria Wetterstrand, vd Miltton Europe, Tomas Lundmark, professor SLU samt Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna bland våra talare.

Datum och tid

Den 13 januari 2022, klockan 09.00. Det kommer att vara möjligt att följa dagen på plats på Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm men också via en webbsändning. Antalet fysiska platser är begränsat.

Vi ser fram emot en dag som ökar kunskapen om och utvecklingen av en skogsnäring i världsklass!

Välkommen med din anmälan!

Torgny Persson
forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

2021

Bio4Energy Events' Archives Autumn 2021

 • Written by Anna Strom
Rowan AnnaStrom2021The Winter 2021 Bio4Energy Researchers' Meeting is announced.

When: 2 December, from 10 a.m. to 3 p.m.

Where: Skellefteå, Sweden (Stadshotellet)


This is a biannual event, open to all Bio4Energy researchers and students. Here is where we share news and information on ongoing research projects and upcoming calls for research proposals. This time around, also expect news on what is being done to secure a future for the Bio4Energy Research Environment beyond the year of 2022. 

For the first time in a couple of years, we are able to offer an event on location. If you are a Bio4Energy researcher, please mark the date and expect more information to arrive in your inbox in the coming month.


We look forward to seeing you at Skellefteå!

The Bio4Energy Programme Managers and Communications

IEA Bioenergy Triannual Online Conference 2021

 • Written by IEA BioenergyIEA Bioenergy Triannual Online Conference 2021

Bioenergy – A critical part of the path to carbon neutrality

Online, 29 November – 9 December 2021

The three-yearly conference of IEA Bioenergy will be held as a series of online sessions spread over two weeks between 29 November and 9 December 2021. The central theme will be the role of biomass in the transition towards a carbon neutral society.

The IEA Roadmap ‘Net Zero Emissions by 2050’ recognizes bioenergy as an important option, representing 18% of total energy supply in 2050, and playing a major role to reach carbon neutrality of the global energy system, either through the direct replacement of fossil fuels, or to offset emissions indirectly through the combined use of bioenergy with carbon capture and storage/utilisation. An increasing role of biomass/biofuels would be needed in industry, transport as well as heat and power production. The conference sessions will consider latest developments and prospects of biomass/bioenergy in different sectors, as well as sustainable feedstock mobilisation and the role of biomass in a circular bio-economy.

The conference sessions will discuss these main topics:

 • Feedstock mobilisation / Sustainability governance
 • Transport biofuels
 • Green gas
 • Circular economy and industry
 • Bioenergy in the energy system

An Opening Panel, an Industry Panel and two Closing Panels complete the agenda of the event.
Timings of the sessions are spread over the day to facilitate participation from all over the globe. Recordings will also be available on the conference webpage.

Participation is free of charge upon registration. In the registration form you can indicate the sessions you will follow.

 

Renewable Fuels & Systems: Programme Conference

 • Written by f3 Centre/Swedish Energy Agency
event-cover-image
Förnybara drivmedel och system - Programkonferens 2021

Förnybara drivmedel och system - Programkonferens 2021

 Tisdag, 16 november 2021 klockan 13:00

 Digitalt under två eftermiddagar

Under två eftermiddagar den 16-17 november genomförs den avslutande programkonferensen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Målet med samverkansprogrammet är att sprida kunskap om och öka systemförståelsen för hur hållbara förnybara drivmedel kan bidra till transportsektorns fossilfrihet.

Vad kan du förvänta dig?

Forskningsprojekten i programmet bidrar med analyser som kan stödja vetenskapligt underbyggda beslut fattade av politiker, myndigheter, industri och andra organisationer.

Under konferensen kommer forskarna själva berätta om resultaten från de mest aktuella projekten och du får möjlighet att bredda din kunskapsbas om transportsektorns hållbara energiförsörjning.

Hur?

Konferensen genomförs digitalt under två eftermiddagar. I bokningssteget väljer du om du vill delta under båda dagarna eller en av dem. Mer information om konferensprogrammet kommer att publiceras inom kort.

Välkommen!

Samverkanprogrammet Förnybara drivmedel och system finansieras av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.


 •  Written by Organisers

När: 27 oktober, klockan 9 - 15:30

Var: Berns Salonger, Stockholm


Hur långt har arbetet med utvecklingen av en fossilfri industri och fossilfria transporter kommit?

För tre år sedan lämnade de första branscherna in sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen och visade upp hur de kan utvecklas och vilka åtgärder som krävs för att de ska nå klimatmålen.

Sedan dess har 22 branscher tagit fram färdplaner och nu är det dags att ta temperaturen på hur det går med genomförandet. Vilka åtgärder har vidtagits, vilka tekniska innovationer har börjat utvecklas och vad har hänt med de politiska förslagen?

Program
09:00 Nu genomförs färdplanerna!

Per Bolund, miljö- och klimatminister
Ibrahim Baylan, näringsminister
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

09:30 Full fart framåt – branscher i förändring

Stora steg har tagits inom till exempel stålbranschen, elbranschen, fordonsbranschen och återvinningsindustrin. Lyssna på industriledarnas erfarenheter och planer för framtiden.

Fossilfritt stål - Martin Lindqvist, vd och Koncernchef SSAB
Plaståtervinning på riktigt - Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning
Byggsektorn ställer om - Lena Hök, hållbarhetsdirektör Skanska
Nya möjligheter med trä - Lotta Lyrå, vd Södra
Alla ska ha el - Åsa Pettersson, vd Energiföretagen

10:30 Fika
11:00 Full fart framåt – forts….
11:30 Industrins roll i klimatpolitiken

Ett samtal om vad det finns för risker och möjligheter med att näringslivet driver på genom färdplaner vad gäller hinderröjning och minskad risk.

Maria Wetterstrand, vd för Miltton Europe, tidigare språkrör (MP)

11:45 Fossilfritt Sverige - staten och kapitalet sitter i samma båt?

Johanna Alskog, redaktör Altinget Miljö&Energi
PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri

12:00 Lunch
13:00 Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna
13:15 Hur bidrar politiken till att stötta färdplanerna?

Fossilfritt Sverige har plockat fram prioriterade förslag ur färdplanerna för att driva på omställningen. I vilken grad har förslagen genomförts och vad saknas för att höja tempot?

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

13:30 Snabbare tillståndsprocesser – så blir de verklighet

Det kanske vanligaste och viktigaste önskemålet i färdplanerna är snabbare och effektivare tillståndsprocesser. Hur ser problembilden ut idag när en elledning ska dras och vilka delar kan egentligen bli effektivare?

Jon Simonsson, Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)
Therese Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen

14:00 Fika
14:30 Springer EU före Sverige i klimatpolitiken?

Viktiga processer är på gång inom EU med stor påverkan på det svenska klimatarbetet. Hänger svenska företag och politiker med i svängarna och görs tillräckligt för att påverka EU?

Henrik Henriksson, vd, H2 Green Steel
Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna

15:15 Resan mot 2030

Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

15:30 Slut

Moderatorer: Svante Axelsson och Malin Strand, Fossilfritt Sverige

Vi ses på Berns!
(Det är också möjligt att medverka digitalt)

 • Written by Anna Strom

DATE:Starts 10/25/2021Ends 10/25/2021

TIME:Starts at 9:00 AMEnds 12:00 PM

WHERE:Online


Bio-based products such as wood buildings, green chemicals, textiles and packaging are areas where Finland and Sweden hold a strong position. Investments are being made on a wide front, both in production capacity and in research and development. 

Welcome to take part in exciting results from the projects and other initiatives within the Nordic circular bioeconomy and hear the company views to the future development.

The conference will be digital via Zoom and the spoken language will be English.

Program 

09.00 CET  (10.00 EEST)  Welcome and introduction

Anna Wiberg, BioInnovation and Teija Laitinen, CLIC Innovation

Circular bioeconomy, an important part of sustainable development in Finland and Sweden 

Presentations of Vinnova and Business Finland

Canadian view of Nordic development 

Orlando Rojas, Canada’s University of British Columbia (UBC)

Keynote presentation of a European brand owner

 

Parallel Sessions

 

1. Wood materials and Construction – Led by Susanne Rudenstam, Manager, The Swedish Wood Building Council

Wood is a building material that holds great potential for new buildings as well as for renovation and extension of existing buildings. The material is light, strong and eco-friendly. Listen to groundbreaking Nordic research projects that will change the cityscape.
Presentations from research projects on wood materials and construction:
WoodCircus Anne-Christine Ritschkoff, VTT and Dr. Andreas Kleinshmidt von Lengefeld, HOMO SILVESTRIS EUROPAE

InFutUReWood -  Innovative Design for the Future – Use andReuse of Wood (Building) Components Karin Sandberg, RISE

DynaTTB, Dynamic Response of Tall Timber Buildings under Service Load Marie Johansson, RISE

Sawmill 4.0 Johan Oja, Norrskog

2. Biorefinery – Chemicals and fuels – Led by Emilia Moisio, Director New Fibre Businesses, UPM-Kymmene Oyj

The bio-based industry can provide great help in facing today´s climate challenges and promote more sustainable consumption. Just as today’s oil refineries utilise the various fractions of crude oil, the biorefineries can play an important role in processing all the constituents of the biomass: cellulose, hemicellulose, lignin, extractives and proteins. Hear the latest progress in biorefining and the relevant regulation and listen to several projects that take bio-based solutions to global markets through new cross-border collaboration.
The introduction and future views to the biorefining Emilia Moisio, Director New Fibre Businesses, UPM-Kymmene Oyj

Fit for 55 and the development of biochemicals and biofuels Marko Janhunen, UPM-Kymmene
Presentations from research projects:
OptiBark Rauni Seppänen, Holmen
MiniRefine Henrik Rådberg, Preem
 
BtoMi - Low value biomass to high quality manufacturing industry Thomas Bräck, Meva Energy

3. Textiles –  Led by Maria Ström, Innovation Manager, Wargön Innovation

The global need for textile fibers has grown rapidly and constitutes a societal challenge. Textiles based on cellulose holds great potential for both technical textiles and fashion. The demand for green and circular textile fibers is growing. Listen to world leading innovations from the Nordic countries on upscaling of bio-based solutions and recycling of textile fibers.

Introduction Cecilia Tall, TEKO and Marja-Liisa Niinikoski, Finnish Textile & Fashion
Presentations form research projects:
100 % bio-based and biodegradable airlaid nonwoven Maria Wennman, Organoclick
NordicBio Pirjo Heikkilä, VTT and Henric Nedéus, Cellcomb
Paneldiscussion: Textile innovation in the Nordic Metsä Spring, Renewcell and TreeToTextile
New textile project - BioInnovation Hanna de la Motte, RISE, Erik Perzon, IVL

4. Packaging – Led by Ali Harlin, Research professor, VTT 

Global trade of packaging is increasing and there is an increasing demand for efficient, sustainable and smart packaging solutions. Fiber-based packaging is developed for more and more applications to replace fossil-based plastics. Listen to the overview of the packaging development and the brand owners’ views to the future of bio-based packaging taking into account the changing regulatory landscape. Hear also the offering of two innovative SME companies.

Overview to the packaging development and future foresight including impact of the regulation Ali Harlin, VTT

Nestle views to the future of bio-based packaging Alexey Visthal, Nestle

Huhtamäki views to the future of bio-based packaging Tanja Virtanen-Leppä, Huhtamäki

SME companies having interesting offering of bio-based solutions: Case Woodly and Case Paboco

Tommi Vuorinen, Woodly
Gittan Schiöld, Paboco

12.00 CET (13.00 EEST) Closing of the seminar

EU Green Week 2021: Call for Partner Event Proposals

 •  Written by Anna Strom
Contact Anna Strom at Bio4Energy Communications for more details, or go to the EU Green Week website.

EU Green Week 2021 Web banner

 

Bio4Energy Events' Archives Spring 2021

Renewable TFuelsSystems Credit f3 CentreNär: Tisdag, 15 juni 2021 klockan 13:00

Var: Via det webbaserade konferenssytemet Teams

Till anmälan


I det här webbinariet berättar forskare om hur de utvärderat en ny teknik för omvandling av biomassa till förnybart flygbränsle.

Nyheten är att man rundat problemet med kravet på att torka biomassaråvaran innan den kan förgasas. Råvaran förbehandlas till en flytande massa som pumpas in i förgasningsreaktorn. Att utesluta torkningen öppnar för möjligheten att använda både blöta och blandade råvaror från skogs- och jordbrukets restströmmar.

Med beräkningar visar forskarna att den nya metoden har samma energieffektivitet och kolverkningsgrad som övriga tekniker för tillverkning av biodrivmedel.Ur livscykelperspektiv kan metoden reducera utsläppen av västhusgaser med 90 procent jämfört med fossilt flygbränsle om svensk skogsråvara och elmix används i processen.

Metoden testas nu experimentellt för att undersöka potentialen för stor skala och kommersialisering. Det innebär ett steg närmare en inhemsk produktion av bioflygbränsle, som kan efterfrågas i ljuset av skärpt reduktionsplikt.

Här kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Webinariet genomförs via Teams, är kostnadsfritt och öppet för alla. 

Länk för att ansluta skickas med bokningsbekräftelsen.

Välkommen!

Det här webbinariet är en del av en serie från Förnybara drivmedel och system, ett samverkansprogram med finansiering från Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.


Webbinarium: Forskningsprojektet Bioflex

Torsdag, 29 april 2021 klockan 14:00

I det här webbinariet berättar forskare om ett nytt sätt att kombinera termokemiska tekniker som kan bidra till målet att minska klimatutsläppen från transportsektorn.

I projektet BioFlex har forskargruppen sammanfört två välkända tekniker för produktion av biodrivmedel, pyrolys och förgasning. Teknikkombinationen gör det möjligt att utnyttja en större del av kolet som finns i biomassan. Det sker genom att producera mer av mellanprodukten lätta olefiner, som förutom att vara en råvara för grön bensin och diesel är mycket användbar inom kemiindustrin.

Processkombinationen ger alltså mer biodrivmedel av samma mängd biomassa, samtidigt som en flexibel mellanprodukt med flera användningområden skapas.

Här kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Det genomförs online via Teams och du ansluter via länken som skickas per epost med din bokningsbekräftele.


Till anmälan 


Välkommen!


ChB LJ EW Bio4Energy C MattiasPetterssonWhen: 10 June 2021, from 1 p.m. to 3 p.m.

Where: Via online conferencing


The theme for the Spring 2021 Bio4Energy Researchers' Meeting is Collaboration Projects Enabled by the Bio4Energy Strategic Funds.
Gör dig redo för internationella forskningsprojekt inom bioekonomin


Register here (please click the link)


Nu är Horizon Europe lanserat. EU:s nya ramprogram inom forskning och innovation har en budget om 95,5 miljarder euro. Programmet är därmed en stor möjlighet för Sveriges företag, institut och akademi att i samverkan med utländska aktörer söka finansiering för utvecklingsprojekt med betydelse för bioekonomin.

Den 15 april bjuder BioInnovation och SusFor in till ett gemensamt digitalt seminarium om Horizon Europe och möjligheter att finansiera internationella projekt. Här får du konkret information om intressanta ämnesområden, tips om stöd i ansökningsprocessen och exempel från aktörer som tidigare drivit internationella projekt.

Program 15 april

09.00 Välkomna
Anna Wiberg, BioInnovation

Aktuellt inom EU - Green deal och bioekonomi
Anna Holmgren, Skogsindustrierna

Public Private Partnerships som t ex Circular and Biobased Europe (CBE)
Johan Elvnert, Forest-based Sector Technology Platform (FTP)

Horizon Europe - om kluster 4 samt 6 och stöd från Vinnova
Nadine Schweizer, Vinnova

Exempel på ämnesområden (topics)
Anna Wiberg, BioInnovation och Lars Högbom, Skogforsk

10.00 Paus

10.10 Kommande workshop om att skriva ansökningar
Monica Schofield, TUTECH

Stöd för ansökningar inom hållbar industri
Anders Holmgren, Vinnova

Nyttan av att delta i Horizon-projekt
Isabelle Bergkvist, Mellanskog, delar erfarenheter från att leda BBI-projekt

Aktuella möjligheter för små och medelstora företag
TBD

Tandem Forest Value
Karin Perhans, Formas

11.15-11.30 Avslutning

Om seminariet

Seminariet riktar sig till forskare inom akademin och företag och institut i skogssektorn med ett intresse för större ansökningar. Dagen arrangeras av SusFor och BioInnovation och finansieras av Vinnova. Den är en del i satsningen för ökat svenskt deltagande i EU-finansierad forskning inom den skogsindustriella sektorn.

SusFor är ett samarbete mellan Skogsfakulteten på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk för att öka intresset för europeiska forskningssamarbeten. 

BioInnovation är det strategiska innovationsprogrammet för biobaserad forskning och utveckling.

Välkommen!

Anna Wiberg, BioInnovation
Karl Jäghagen, SLU
Lars Högbom, Skogforsk


 

16625 Anders Edling hultgren f%c3%b6rminskad

ANDERS EDLING HULTGREN - General Manager Biorefinery, SCA Energy AB

En viktig pusselbit för att göra världen mer hållbar

Anders Edling Hultgren är General Manager Biorefinery på SCA Energy AB. I det här lunchwebbinaritet kommer han att lyfta en viktig pusselbit för att göra världen mer hållbar – hur vi på bästa sätt kopplar samman skogsindustri med olje-/kemiindustri.

DATUM: Onsdag 26 Maj 2021
TID: kl 12:00-12:30
VART: Digitalt möte via ZOOM (delta via länken nedan)

Ingen föranmälan krävs

*Organisatörer: Projekten Innovationsplattform Bioekonomi: Accelerera till kommersialisering och North Sweden Cleantech

Länk till Zoom - delta genom att klicka här

 

Join by telephone:

+46 8 4468 2488 Sweden
Meeting ID: 668 8786 4258

 

2794 Processum svart
 
Visa webbversion
 
15670 Bild nyhetsbrev tallskog i solsken
VÄLKOMMEN TILL EN DIGITAL PRESENTATION OCH DIALOG KRING:
Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Tillsammans med Skogsindustrierna och Skogstekniska Klustret bjuder vi in till en digital presentation och dialog kring skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Vad innebär Färdplanen för oss?  Magnus Berg är talesperson för näringspolitik och fossilfrihet på Skogsindustrierna och  kommer att berätta mer.

Tillsammans kommer vi också att diskutera:
Hur kan vi realisera färdplanen?
Hur kan bioekonomin leverera på de nationella och de globala målen?
På vilket sätt kan vi bidra till att förverkliga målen?

När: Onsdag 14 April
Tid: 13:00-14:20
Hur: Digitalt via Zoom

Agenda
 
Presentation Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Magnus Berg 
Workshop 
Paus/mingel/kaffe 
Sammanfattning och diskussion
Avslut 

Det här är den andra presentationen och dialog kring färdplanerna som arrangeras av aktörer i norra Sverige som arbetar för fossilfrihet och bioekonomi; Bioekonomi i norr.

Bioekonomi i norr:
Bio4Energy - BioFuel Region - North Sweden Cleantech - Piteå Science Park - RISE Processum – Skogstekniska Klustret
 
Anmäl dig här

Contact Anna Strom at Bio4Energy Communications for more details, or go to the EU Green Week website.

EU Green Week 2021 Web banner

BioInnovation

Du är inbjuden tillSeminarieserien Resurssmart industri del 1: Resurs-/energioptimering

DATUM: 2021-02-24

TID: 08:30 - 12:00

PLATS: Digitalt

Välkommen till ett digitalt seminarium om resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi

En nyckelfråga för framtidens biobaserade industrier är tillgången på rätt råvara, till rätt mängd och kostnad. I Sverige behöver denna till stor del återfinnas i skogliga värdekedjor.

Det här seminariet sätter fokus på resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi, vilket ger ökade möjligheter att frigöra biomassa för ny användning.

Här får du som är verksam inom industrin eller energibolag träffa entreprenörer och forskare som utvecklar framtidens tekniska lösningar med relativt hög mognadsgrad, det vill säga tekniker som är redo att demonstreras i pilot- eller industriell skala, samt lösningar som implementeras redan idag.

Under seminariet får du inspiration och kunskap, möjlighet att delta i en matchmaking mellan lösningsägare och behovsägare, samt information om finansieringsmöjligheter.

Agenda

08.30 Välkommen och inledning

Vägen mot en cirkulär ekonomi
Anna Wiberg, BioInnovation

Resurs- och energieffektivisering – kärnfråga för skoglig bioinnovation
Ulf Westerberg, Piteå Science Park 


Market outlook and industrialisation of cellulose biorefineries
Taneli Rautio och Jonas Kihlman, Afry
En beskrivning av marknadsläget för bioraffinaderier globalt, samt om vad som tekniskt är viktigt att ta hänsyn till om man ska industrialisera och bygga ett bioraffinaderi och hur det skiljer sig mot till exempel utbyggnad av ett massabruk. (Delar av presentationen hålls på engelska.)


Breakoutsessions med matchmaking
Presentation av pitchar från lösningsägare och dialog med behovsägare 

 • Effektivisera förbränningsprocesserna 
 • Bättre bränslen 
 • Effektivare processer som nyttjar termisk energi 

Här är ett axplock av företag som kommer att pitcha. Teman för pitcharna presenteras på seminariets fördjupningssida. Informationen uppdateras kontinuerligt. 

 • Visionsteknik
 • Blue Thing
 • Infrasonic
 • Klingmill
 • C-Green Technology
 • Solfirman
 • Acosense
 • SLU
 • LTH
 • Sandtec
 • Valmet
 • Wibax Biofuels AB

11.30-12.00 Summering 

 • Det här tar vi med oss från våra breakoutsessions

 • Finansieringsmöjligheter
  Energimyndigheten
  BioInnovation
 • Hur går vi vidare

Läs mer om bakgrunden till seminariet här!

Seminariet är kostnadsfritt. 

Välkommen med din anmälan!

Vill du pitcha?

Har du frågor om seminariet eller vill pitcha en tekniklösning, kontakta Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park och klustersamordnare Bothnia Bioindustries Cluster, e-post: ulf.westerberg@piteasciencepark.se, tfn: 070-537 22 00.


Om seminarieserien

Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries ClusterPaper ProvinceLubircKlimatledande processindustri och RISE Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först ut som värd är Bothnia Bioindustries Cluster och Piteå Science Park. Läs mer om seminarieserien!


Seminar: Framtidens förnybara drivmedel

When: 10 februari 2021, 13:00 - 14:15f3 Centre png
Where: Online Event, Register Here

Förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen till fossilfrihet. Möjligheterna att ytterligare öka produktionen såväl som användningen av dem i Sverige är goda. I omställningen från fossilt till förnybart finns både möjligheter och risker. En sådan fråga rör tillgång och konkurrens i användning av biomassa. För att kunna utnyttja möjligheterna och undvika riskerna måste de avgörande besluten i företag och hos myndigheter baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Idag pågår många projekt på området förnybara drivmedel och en mängd forskningsrön har kommit fram kring olika alternativ. Vid seminariet diskuteras möjligheter och utmaningar med olika drivmedel och system.

Program

 • Välkomna!
  Betty Malmberg, riksdagsledamot, ordförande Rifo
  Annika Åhnberg, ordförande f3:s styrgrupp
 • Forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel och klimatmål
  Ingrid Nohlgren, föreståndare f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
 • Konkurrensen om biomassan – en hållbar modell för att klara drivmedelsbehovet
  Göran Berndes, professor i fysisk resursteori, Chalmers
 • Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett systemperspektiv
  Julia Hansson, senior forskare bioenergi-, transport- och energisystemanalyser, IVL
 • Biodrivmedel, elvägar, batterifordon och bränsleceller- olika fossiloberoende lösningar för långväga godstransporter på väg
  Kristina Holmgren, senior forskare energi- och miljösystemanalyser, VTI
 • Panelsamtal och diskussion
  Helena Gellerman, riksdagsledamot (L)
  Isak From, riksdagsledamot (S)
  Diskussionsledare: Annika Åhnberg, f3

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via digital plattform.

Anmälan är öppen fram till kl 12.00 den 10 februari. Teams-länk för att ansluta till webbinariet får du med din anmälningsbekräftelse.

Webbinariet planeras att spelas in.

Webbinariet arrangeras av

Rifo - Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
Forum för kontakt och dialog mellan riksdagsledamöter och forskare

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
Nationellt kunskapscentrum där industri, högskolor, institut och myndigheter samverkar för en långsiktigt hållbar drivmedelsförsörjning till transportsektorn

Förnybara drivmedel och system
Samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3

2020

Bio4Energy Events' Archives Autumn 2020

BioInnovation:s forskarskola -- Informations- och matchmakingmöte

BioInnovation logotypNär: 27 november, klockan 13:00-15:30

Välkommen till ett digitalt möte där vi tillsammans med Vinnova berättar mer om utlysningens inriktning och om praktiska förutsättningar för en ansökan, presenterar satsningens koordineringsprojekt samt anordnar en matchmaking där lärosäten erbjuds att presentera aktuell verksamhet inom utlysningens områden.

Till anmälan


Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system -- Programkonferens 2020

https cdn.evbuc.com images 99411306 156927359528 1 originalVälkomna till 2020 års digitala programkonferens via Teams!

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av resultat från projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, som finansieras av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Årets konferens kretsar kring temana råvarutillgång, klimateffektivitet hos förnybara drivmedel, samt hur resurs- och kostnadseffektiv produktion av förnybara drivmedel kan möjliggöras. Inom ramen för temana presenteras pågående projekt inom samverkansprogrammet.

Tid: Onsdag 25 november, klockan 9:50 – 14:30

Plats: Digitalt

Anmäl dig här!

Program

Med reservation för ändringar. Ett detaljerat program kan ses här.

9.5010.00  Virtuellt fika och check-in

10.0010.30 – Välkommen!

Introduktion av programkansliets föreståndare Ingrid Nohlgren, och Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri vid Energimyndigheten.

10.30–11.05  Tema: Tillräcklig tillgång på hållbara råvaror

Introduktion av Maria Saxe, hållbarhetschef Stora Enso.

11.05–11.15  PAUS

11.15– 12.05  Tema: Förnybara drivmedel med hög klimateffektivitet

Introduktion av Ola Wallberg, professor vid institutionen för kemiteknik, Lunds tekniska högskola.

12.05–13.05  LUNCH

13.05–13.40  Tema: Resurs- och kostnadseffektiv produktion av förnybara drivmedel

Introduktion av Björn Fredriksson Möller, senior rådgivare E.on Energilösningar

13.40-13.50 – PAUS

13:50–14:20 – Tema: Resurs- och kostnadseffektiv produktion av förnybara drivmedel (fortsättning)

14.20–14.30  Summering och avslut

Svante Söderholm, ordförande för programrådet Förnybara drivmedel och system

Konferensen genomförs digitalt via Teams. Länk för att ansluta skickas ut per e-post dagarna innan konferensen. Konferensspråk: Svenska.

Välkommen!

Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose & Cellulose Derivatives

We do not cancel, we adapt

Bild startsida

This year’s Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives will due to the pandemic have a different format: web based and more compressed. It launches at noon and ends at 2 p.m. CET on 17 November 2020.

The programme includes key-note speakers Gabriella Schild, Project Manager at the Research Center of the Lenzing Group and Leif Karlson, Principal Scientist at Nouryon. Registration is open and more information about the programme will be coming soon.

This workshop is of course free of charge and your only effort is to register via the registration link and you will receive the connection details in time for the workshop.

This also means that we move the physical two-day Cellulose Workshop at Örnsköldsvik to 16-17 November 2021.

Organisers

kau_2011_rgb_jpg_16076         umu-logo-left-EN

Sponsors

ABG new logo         Processum      Utskrift

Webbinarium: Låt oss prata om fossilfri konkurrenskraft

Bioekonomi i Norr
Bio4Energy ꟾ BioFuel Region ꟾ North Sweden Cleantech ꟾ Piteå Science Park ꟾ RISE Processum

Fardplaner 051120


INBJUDAN:

»LÅT OSS PRATA OM FÄRDPLANER FÖR FOSSILFRI KONKURRENSKRAFT«

Välkommen till en digital presentation och dialog kring:

Klimatfärdplan: För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige

Gert Nilsson från Jernkontoret presenterar färdplanen som svensk stålindustri har tagit fram för att vi ska få en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri. Här får vi höra om hur industrin ska ta sig an utmaningen att de direkta utsläppen från stålindustrin står för cirka 11 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

NÄR                  17 november klockan 10:00 -- 11:30 

VEM                  Alla som är intresserade och alla som arbetar för att bidra till färdplanernas ambitioner och vill börja med att lära sig mer om dessa

HUR                  Anmäl dig här så får du en länk till webbinariet

Det här är den första presentationen och dialog kring färdplanerna som arrangeras av aktörer i norra Sverige som arbetar för fossilfrihet och bioekonomi; Bioekonomi i Norr.

Dagens digitala workshop arrangeras av Swerim och BioFuel Region.

 • Johan Eriksson, Swerim hälsar välkommen. Inledning och presentation av deltagare
 • Biokolsproduktion i norra Sverige. Kurt Sjöblom, ENVIGAS
 • Presentation: Klimatplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige, Gert Nilsson, Jernverket
 • Hur kan arbetet med denna färdplan utveckla norra Sverige? Frågor och diskussion med Magnus Matisons, BioFuel Region 

Bioekonomi i Norr
Bio4Energy ꟾ BioFuel Region ꟾ North Sweden Cleantech ꟾ Piteå Science Park ꟾ RISE Processum

Swerim: Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri.

BioFuel Region – för ett ofossilt norra Sverige: BioFuel Region är ett medlemsägt företag som arbetar för en omställning till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta.

Webbinarium: Drop-in-bränslen från svartlutsdelströmmar

Webbinarium: Drop-in-bränslen från svartlutsdelströmmar – överbryggning av gapet mellan kort- och långsiktiga teknikspår

Webbinarium: Drop-in-bränslen från svartlutsdelströmmar – överbryggning av gapet mellan kort- och långsiktiga teknikspår
Onsdag, 11 november 2020 klockan 13:00-14:00

Av det totala svartlutsflödet i massabruk skulle en delström kunna användas som råvara i framställning av drop-in-biodrivmedel. För bruk som begränsas av återvinningskapaciteten i sodapannan skulle det innebära att man kan öka massaproduktionen, samtidigt som den parallella biodrivmedelsproduktionen kan ge ett bidrag till omställningen av transportsystemet på relativt kort sikt. Detta är intressant i ljuset av reduktionsplikten.

På det här webbinariet presenteras resultaten från en utvärdering av biodrivmedelsproduktionen och effekterna i massabruket av en avlastad sodapanna. De aktuella undersökta teknikspåren för biodrivmedelsproduktion som kan integreras i massabruk är baserade på ligninförvätskning/vätebehandling respektive svartlutsförgasning/syntes via methanol-to-gasoline-process.

Resultaten från studien kan öka drivkrafterna för investering i massabruksintegrerad produktion av drivmedel med hög växthusgasprestanda.

Här kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Det genomförs online via Teams och du ansluter via länken som skickas per epost med din bokningsbekräftelse.

Välkommen!

Webbinariet anordnas som en av flera kommunikationsinsatser för projekt genomförda inom Förnybara drivmedel och system, ett samverkansprogram med finansiering från Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.


Webbinarieserie: Massa- och pappersindustrins energianvändning

I november och december arrangerar Energimyndigheten webbinarier vid tre tillfällen: 6 november, 20 november och 4 december. Samtliga startar med en virtuell fika 8.45 med första presentation klockan 9.00.

Rullar med kartong i pappersindustri

Webbinarierna organiseras som en avslutning och resultatspridning av utvalda projekt i FoU-programmet Massa- och pappersindustrins energianvändning finansierat av Energimyndigheten under 2016–2020.  

Med webbinarierna riktar vi oss till alla som är engagerade och intresserade av industrins utmaningar och utvecklingsfrågor. Webbinarierna har som mål att vara lättillgängliga och innehålla presentationer av tre intressanta projekt per tillfälle.

Webbinarierna är en serie med följande teman:

Reservera följande datum! 6 november, 20 november samt 4 december (fredagar klockan 8.45–10.15 cirka). Ingen anmälan krävs. Deltagande sker via Teams, länk till att ansluta kommer finnas tillgänglig på denna sida. 

Preliminär agenda:

 • Presentation av projekten (tre projekt med respektive 15–20 minuters presentationer) och projektens resultat och industriimplikationer.
 • Diskussion och frågestund efter varje projekt.
 • Summering av sessionen där generella implikationer för industrins forsknings- och innovationsutveckling diskuteras samt ytterligare eventuella frågor.
 • Energimyndighetens bioekonomistrategi och satsningar inom området.  

Du är även välkommen att vidarebefordra inbjudan till dina kollegor som kan tänkas vara intresserade av att delta.

Autumn 2020 Bio4Energy Researchers' Meeting

ChB LJ EW Bio4Energy C MattiasPetterssonThis is the final announcement of the Autumn 2020 Bio4Energy Researchers' Meeting. Because of the risk of spread of Covid-19, this event has been turned into an online meeting.

When: 5 November 2020, from 9 a.m. to 12 p.m.

Where: Online Event

This event is open to all the Bio4Energy researchers and student researchers.

The Bio4Energy members will receive a meeting programme and an invitation to respond to a calendar event, closer to the time. If you suspect that your name fell off our mailing list, please send an e-mail to Bio4Energy Communications at info@bio4energy.se.

 

We look forward to meeting with the Bio4Energy researchers and students in November!


The Programme Managers and Communications

Swedish Webinar on Digitalisation and Artificial Intelligence in Industry

Artificial Intelligence 150920Time: 20 October, 2-5 p.m. CET

Venue: Online Event

Language: English

This seminar is organised by the Swedish Energy Agency as a part of the Swedish involvement in one of the technology collaboration programmes (TCP) affiliated with the International Energy Agency: Industrial Energy-related Technologies and Systems (IETS TCP). An international collaboration in the area of digitalisation and artificial intelligence (AI) for energy efficiency and greenhouse gas (GHG) mitigation in industry has recently started in the IETS TCP.

Digitalisation and AI are one of the important areas for achieving deep decarbonisation in industry. Due to the breadth of this area, work has started within the IETS TCP to identify the part that is most relevant for energy efficiency and GHG mitigation. In that work, specific tasks of high importance to start a further international collaboration in have been identified. These are:

 • Methods and Applications of Digital Twins
 • Lessons Learned and Created Values by Digitalisation
 • Digitalisation Implementation Roadmaps

In this collaboration, groups from a large number of countries will participate and they it will be led by the National Resources and Ecole Polytechnique, Montreal, Canada. The collaboration will take the form of networking between participating groups and sharing of experiences and results. Academia, institutes and industry will be involved in the collaboration.

In the webinar, the leaders from Canada will present work done so far and further plans. Swedish experts will present ongoing and planned projects in Sweden and, finally, there will be a discussion about the different tasks and a possible Swedish participation.

Target groups for the webinar are representatives from industry, universities, institutes and regional and governmental authorities.

The aims of the seminar are to increase the knowledge in Sweden in this area and to create a network in Sweden and discuss the Swedish contribution in the international collaboration, as well as to discuss the need for further work.

To participate, please send an email to thore.berntsson@chalmers.se or to thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se by 9 October.

The webinar is free of charge. A full programme will be distributed shortly.


Welcome!

Thore Berntsson,
CIT Industriell Energi and Chair of the  IETS TCP

 

About the IETS TCP

The IETS TCP is part of a network of autonomous collaborative partnerships focused on a wide range of energy technologies known as Technology Collaboration Programmes or TCPs. The International Energy Agency (IEA) created the Technology Collaboration Programmes as a network of independent collaborations that enable governments and industries from around the world to lead programmes and projects on a wide range of energy technologies and related issues. For more information, please visit the IETS TCP website.


Webbinarium: Alkoholer som drivmedel i arbetsfordon

When: 22 September 2020, 1-2 p.m. CEST
Where: Online
Registration: Please click this link

Kan förnybara alkoholer ersätta fossila drivmedel i arbetsmaskiner?

About this Event

Genom att i arbetsfordon ersätta eller komplettera diesel med förnybara alkoholbränslen, kan utsläppen av koldioxid minst halveras. Bränslet och tekniken finns, men de affärsmässiga förutsättningarna måste förbättras.

I en nyligen avslutad studie har miljönytta, affärsmässiga förutsättningar och praktisk hantering av alkoholer, jämfört med fossil diesel och biodiesel (HVO) studerats.

Välkommen till en timmas webinarium där projektet och resultaten presenteras och du får chans att ställa dina frågor.

Här kan du läsa mer om projektet och ta del av resultatrapporten.

Webinariet är öppet för alla och kostnadsfritt. Det genomförs online via Teams. Länk för deltagande skickas ut till alla anmälda senast dagen före webinariet. För att delta i webinariet krävs därför att du lämnar din e-postadress när du anmäler dig. Inga kontaktuppgifter sparas eller används i andra syften.

Det här webinariet anordnas som en av flera kommunikationsinsatser för de projekt som genomförs inom Förnybara drivmedel och system, ett samverkansprogram med finansiering från Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Bio4Energy Events' Archives Spring 2020

Spring 2020 Bio4Energy Researchers' Meeting

When: 17 June 2020, 9 a.m. to 11 a.m.

Where: Via teleconferencing

This event is open to all the Bio4Energy researchers and student researchers. You can expect to receive information from the programme managers and the Bio4Energy research and development platforms.

The Bio4Energy members will receive a meeting programme and an invitation to respond to a calendar event, closer to the time. If you suspect that your name fell off our mailing list, please send an e-mail to Bio4Energy Communications at info@bio4energy.se.

 

We look forward to meeting with the Bio4Energy researchers and students in June!


The Programme Managers and Communications

 
Add attachmentAdd attachment

Svenskt seminarium om internationellt samarbete kring klimatgasutsläpp i industrin

ietsTid: Torsdag 20 februari, klocken 10-16

Plats: Energimyndighetens lokaler, Rosenlundsgatan 9, Stockholm


Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems).

I oktober 2019 anordnade en internationell expertworkshop inom Deep Decarbonisation in Industry med inbjudna deltagare. Där gavs och SEAdiskuterades en bred överblick avseende färdplaner, teknik, system, cirkulär ekonomi, risker, styrmedel och behov av internationellt samarbete.

I seminariet kommer resultaten från workshopen att presenteras och diskuteras ur svensk synvinkel. Det är en uppföljning av ett tidigare seminarium 2018 inom området.

Bakgrunden till seminariet är behovet av utveckling och ökat samarbete nationellt och internationellt för att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045. Det krävs omfattande förändringar inom industrin med åtgärder inom samtliga områden som diskuterades på den internationella workshopen. Detta kommer att presenteras och diskuteras under seminariet.

Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter.

Syftena med seminariet är:

--Att öka kunskapen i Sverige
--Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat nationellt och internationellt samarbete
--Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete
--Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete

Om du är intresserad av att deltaga, skicka ett mail till thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se eller thore.berntsson@chalmers.se senast 11 februari. Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program kommer inom kort att cirkuleras till dem som anmält intresse.

Välkommen!

Thore Berntsson, Ordförande i IEA, IETS
Attachments:
Download this file (Program seminarium 20 februari.pdf)Seminar programme [ ] 154 kB Update this file (Program seminarium 20 februari.pdf) Delete this file (Program seminarium 20 februari.pdf)

2019

Bio4Energy Events' Archives Spring 2019


Zeolite Membrane Meeting, IZMM-2019

IZMM2019Dear colleagues,

You are kindly invited you to participate at the 8th International Zeolite Membrane Meeting (IZMM-2019).

When: 16-20 June 2019

Where: Luleå, Sweden

The IZMM-2019 in Luleå is the continuation of a successful series including the IZMM conferences at Gifu (Japan)-1998, Purmerend (the Netherlands)-2001, Breckenridge (Colorado, USA)-2004, Zaragoza (Spain)-2007, Loutraki (Greece)-2010, Jeju (South Korea)-2013 and Dalian (China)-2016.

At the conference, 8 keynote lectures, 43 oral and 50 poster presentations, both from academia and industry, regarding membranes and gas and liquid separation technologies will be presented, and the future challenges in the field will be discussed. 

Please submit your abstract by e-mail to: izmm2019@ltu.se. We have several deadlines for regular oral/poster presentations and for recent research reports (RRR) posters, the latter ends on 31 May 2019.

Best regards,

IZMM-2019 organizing committee

Bio4Energy is represented at this conference by Jonas Hedlund on the research and development platform Bio4Energy Chemical Catalysis and Separation Technologies, and Mattias Grahn of the Bio4Energy Industrial Network.

BioBase 2019

BioBase2019When: 10-12 June 2019

Where: Piteå, Sweden


Bio4Energy has a session called: Tailored trees, improved growth, new products and challenges towards a bioeconomy.

Click here to access the conference website.

Piteå Science Park and partners invite you to the conference BIOBASE at Piteå, Sweden 10 - 12 June 2019. They will take you on a journey towards a circular and bio-based society and how they believe we can mitigate climate change to make Europe prosperous.

Northern Sweden is one of the regions in Europe with the highest proportion of forests land per area, with one of the world’s strictest regulations for sustainable forestry and an industrial value chain producing a variaty of bio-based materials and products. We also have institutes, as well as universities, who conduct forest-related research. Therefore, the region has unique prerequisites for producing "green" bioenergy, advanced biofuels and bio-based materials.

At the conference you will learn about:

 • A variety of biobased materials and products;
 • Second generation advanced biofuels;
 • A state of the art factory for industrialised construction of wood based apartment buildings;
 • A sawmill and componant factory;
 • A pulp and papermill and future possibilites with new fuels and chemicals;
 • Advanced research and innovation for future biobased materials and products and;
 • Sustainable forestry.

Conference target groups:

 • Politicians and political experts - EU, national and regional level
 • Decisions makers and officials of public actors
 • Industry associations
 • Trade and industry
 • Bioeconomy clusters
 • The research community
 • Non-governmental organisations

Bio4Energy is represented at this conference by researchers Robert Lundmark, Totte Niittylä, Torgny Näsholm and Carlos Martín, along with the programme managers Dan Boström and Ulrika Rova and young researchers Dalia Abdelfattah and Pooja Yadav.

We are part of the conference exhibition! Come to meet our programme manager and deputy programme manager.

BioBase2019 profile MG


Conference: Social Science in Our Time

13005157 multiracial group of friends with hands in stackFull title: 14th Nordic Environmental Social Science Conference (NESS): Social Science in Our time

When: 10-12 June 2019

Where: Luleå University of Technology, Luleå, Sweden

Contents

NESS 2019 focuses on new directions in Nordic environmental social science research and particularly emphasise the importance of social science for managing current challenges on the international and national as well as the local governance agenda. From a multi-disciplinary social science perspective, we focus on the interconnectedness of the global challenges of today and the available solutions on all institutional levels. Whereas other disciplines offer technical solutions to certain environmental challenges, environmental social science is key for these solutions to be adopted in societies. Social science is also crucial in order to understand why conflicts occur – and how they can be overcome. Social science perspectives are thus invaluable for managing current sustainability challenges such as, but not restricted to, climate change, food, water, energy, natural resource extraction and the development towards a new bio economy.

The NESS 2019 workshops cover various aspects of today’s environmental social science in a broad sense and we thus welcome both theoretical/conceptual papers and empirically focused papers as well as policy relevant papers, focusing on all levels from the international to the local level. The hosting Social Science Division at LTU specialises in close collaborations regarding environmental social science within law, history, political science and economics. We welcome 250 Nordic and international researchers to NESS 2019 to emphasise the important role of environmental social science in our time.

WS5: Transformative Change for a Green Industry: Nordic Experiences and Challenges

WS12: Forest ecosystem services – policies, management and practices

Bio4Energy is represented at this conference by Patrik Söderholm and Robert Lundmark, both on the research and development platform Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy, together with Johanna Mossberg of the Bio4Energy Advisory Board and Hans Hellsmark, Chalmers University of Technology.

Energy ConFusion Conference

Energy confusionWhen: 3-5 June 2019

Where: Skellefteå, Sweden

Energy ConFusion is a business meetup and conference for a sustainable future. A three-day international event in Skellefteå, Sweden, with discussions on electrification, energy storage and smart energy solutions. Energy ConFusion is a mix of conference, events, exhibition areas and matchmaking opportunities aimed at building a new business and co-operation ecosystem in the north of Sweden. Do not miss out!

Arranged by North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech is a regional innovation and export platform in northern Sweden that supports cleantech business development and promotes cleaner growth in collaboration with academia, public and private sector.

Bio4Energy is represented at the conference by Jyri-Pekka Mikkola and Anders Nordin.

We are part of the conference exhibition! Come to meet us and our partners RISE Energy Technology Centre, Piteå Science Park, RISE Processum and Biofuel Region.

See all partners


Webinar: Life Cycle Insights for Creating Sustainable Cities

GetachewAssefa 3rd B4E webinarThird webinar in the series Sustainable Cities and Circular Bioeconomy

Speaker: Doctor Getachew Assefa, Faculty of Environmental Design, University of Calgary, Canada

Title: Life Cycle Insights for Creating Sustainable Cities


When: 28 May 2019 from 4 p.m. CEST.

Where: Online or by personal attendance at Umeå University, KBC Building, Focus Environment (just off the main hall of KBC)

Registration is available here (please click on the link)


The deadline for registration is 24 May.

For more information, please contact: Dalia Abdelfattah, Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy, Umeå University

B4E SAB TeamUmeaUni 500pxYour host team from left: Kavitha Shanmugam, Dalia Abdelfattah, Krishna Upadhyayula, Mats Tysklind and Dong Wang; all part of Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy at Umeå University, Sweden. Pictured here together with cooperation partners at Umeå Enegi, northern Sweden's main energy utility.

This event is organised by Bio4Energy, in cooperation with Green Technology and Environmental Economics at Umeå University.


Biobränsle, styrmedel, flygskam – Hur kan flyget minska sin klimatpåverkan?

Den 27 maj är Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3 Centre) med och anordnar ett seminarium om flygets klimatpåverkan där bl.a. Maria Wetterstrand, ordförande i Biojetutredningen kommer att medverka. Seminariet är ett samarrangemang med två av Chalmers styrkeområden – Energi och Transport.

Klicka här för mer information om seminariet. 
 
Klicka här för att anmäla dig.


Seminariet startar med ett förmingel och wraps kl 11:30.

Preliminärt program
12:00-14:00 Moderator: Maria Grahn Maria Grahn. Välkommen. Ingrid Nohlgren, f3. Introduktion. Flygbränslen i ett systemperspektiv. Maria Wetterstrand. Flygbränsleutredningen. (30 min) Anna Elofsson, Chalmers.

RES Meet 150519x600 CreditAnnaStromAll the Bio4Energy researchers and student researchers are invited to join the Spring 2019 Bio4Energy Researchers' Meeting.


When: 15-16 May, lunch to lunch

Where: Medlefors konferens, Skellefteå, Sweden


The event will highlight Bio4Energy's Strategic Projects, editions of 2016 and 2018:

 • Bio4Energy Strategic Collaboration Projects on a New and Important Topic
 • Bio4Energy and Green Technology Webinar Series: Sustainable Cities and Circular Bioeconomy
 • PI Discussions: Bio4Energy beyond 2020

The Researchers' Meetings are free of charge for members of Bio4Energy, but registration is required by 1 May.

The Registration is now closed.


Seminar: Biochar for Various Applications

C DupontSpeaker: Doctor Capucine Dupont, visiting researcher, Department of Environmental Engineering and Water Technology, IHE Delft Institute for Water Education, Delft, Netherlands

Title: Compatibility between biomass feedstock, thermal processes and products, with focus on biochar for various applications

When: Thursday 23 May 2019 at 1 p.m.

Where: Umeå University, Chemical Biological Centre, Large Focus Room (KB301), Umeå, Sweden


Bio4energy cmyk
Bio4Energy contact: Stina Jansson, Bio4Energy Environment and Nutrient Recycling

All welcome.Public lectures: Skogen som källa till nya klimatvänliga produkter

UR biobased products 210519 LTU

När: 23 maj klockan 12-13

Var: The Great Northern, Storgatan 53, 93130 Skellefteå, SwedenVälkomna på föreläsning i Skellefteå den 23 maj!

Skogsindustrin och skogsindustrins produkter har en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Allt som görs av olja kan i princip göras av skog. Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, vid Luleå tekniska universitet och Bio4Energy och Ann-Britt Edfast, chef för forskning och utveckling vid Sveaskog, och Bio4Energy Advisory Board, föreläser om högaktuella gemensamma forskningssamarbeten i syfte att hitta nya klimatvänliga produkter av skogsrester – allt från fiskfoder och hälsokost till gröna drivmedel och biokol.


Webinar: A Framework for Studying Food-Energy-Water Nexus at Regional Scale

Ganti Murthy OSUSecond webinar in the series Sustainable Cities and Circular Bioeconomy


Speaker: Professor Ganti S. Murthy, Department of Biological and Ecological Engineering, Oregon State University, Oregon, U.S.A.

Title: A Framework for Studying Food-Energy-Water Nexus at Regional Scale: Case Study of Mid-Columbia River BasinWhen: 29 April 2019 from 4 p.m. CEST.

Where: Online or by personal attendance at Umeå University, KBC Building, Focus Environment (just off the main hall of KBC)

Registration is available here (please click on the link)


The deadline for registration is 28 April.

For more information, please contact: Dalia Abdelfattah, Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy, Umeå University

B4E SAB TeamUmeaUni 500pxYour host team from left: Kavitha Shanmugam, Dalia Abdelfattah, Krishna Upadhyayula, Mats Tysklind and Dong Wang; all part of Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy at Umeå University, Sweden. Pictured here together with cooperation partners at Umeå Enegi, northern Sweden's main energy utility.


This event is organised by Bio4Energy, in cooperation with Green Technology and Environmental Economics at Umeå University.


Webinar: Sustainability Assessment of Biochar from Forest Materials and Its Applications

Maureen Puettmann Woodlife ORFirst webinar in the series Sustainable Cities and Circular Bioeconomy


Speaker: Maureen Puettmann, WoodLife Environmental Consultants, Corvallis Oregon, USA, Consortium for Research on Renewable Industrial Materials

Title: Sustainability Assessment of Biochar from Forest Materials and its Applications


When: 9 April 2019 from 4 p.m. CEST.

Where: Online or by personal attendance at Umeå University, KBC Building, Focus Environment (just off the main hall of KBC)


The deadline for registration is 5 April.

For more information, please contact: Dalia Abdelfattah, Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy, Umeå University

B4E SAB TeamUmeaUni 500pxYour host team from left: Kavitha Shanmugam, Dalia Abdelfattah, Krishna Upadhyayula, Mats Tysklind and Dong Wang; all part of Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy at Umeå University, Sweden. Pictured here together with cooperation partners at Umeå Enegi, northern Sweden's main energy utility.

This event is organised by Bio4Energy, in cooperation with Green Technology and Environmental Economics at Umeå University.


Swedish Centre for Biomass Gasification: Programme Conference

SFC logotypeProgramkonferens Svenskt förgasningscentrum 2019

Inom ramen för Svenskt förgasningscentrum (SFC) genomförs årliga programkonferenser med presentation av nya resultat och för nätverkande mellan alla intressenter. Konferenserna ger en unik möjlighet att få en överblick av förgasningsforskningen i Sverige och att kunna nätverka med många av aktörerna på detta område.

Datum: 2-4 april 2019
Plats: Eriksbergshallen, Göteborg
Värd: Chalmers

Klicka här för att se programmet.

Klicka här för att anmäla er. Sista anmälningsdag är 11 mars 2019.


Bio4Metals Final Conference/slutkonferens

 

Biokol, eller processad biomassa som har förbehandlats för att öka kolhalten och få egenskaper som liknar stenkol, har blivit hett i norra Sverige. I slutet av förra året fick flera aktörer i norra Sverige pengar från Klimatklivet för utveckling av biokol. När metaller framställs används i dag fossilt kol och det innebär en stor klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Industrin har länge arbetat för att minska utsläppen. I projektet Bio4Metals undersöks hur biokol kan användas vid metallframställning.

NÄR

27 mars 2019, 10.00 – 16.00

VAR

Kulturens hus i Luleå

VEM

Alla som är intresserade av broarna mellan skogs-och metallindustrin

ANMÄLAN

Klicka här för att anmäla er senast den 13 mars

09.30

Kaffe

10.00

Inledning

METALL- INDUSTRIN

Industriföretagen inleder med att kort berätta i vilka enhetsprocesser biokol kan bli aktuellt, hinder och möjligheter, önskemål och krav på kvalitet, volymer och tidplan.

 

·         Utsikter för en fossilbränslefri järnmalmsförädling, Johan Sandberg, LKAB

·         Kolets framtid på Rönnskär, Andreas Johansson, Boliden AB

·         LCHF: Höganäs recept för hållbar framställning av metallpulver, Ryan Robinson Höganäs AB

·         Biokolsprojekt @ SSAB Special Steels i Oxelösund, Bo Sundelin, SSAB Special Steels

·         Biokol och vätgasbaserad ståltillverkning, Christer Ryman, Hybrit Development AB

 

Samlad frågestund

SKOGEN

Tillgänglighet av biomassa för biokolsproduktion, nu och om 10 år,
Eva Fridman, Sveaskog

12.00

Mingellunch

PRODUKTION BIOKOL

Biokolsproducenter berättar om planer för biokolproduktion.
Frågestund

FORSKNING

Forskningen introduceras i treminuterspass och sedan intervjuas forskarna för att vi ska få veta mer om kvalité och möjlig användning av biokolet som producerats i projektet.
Frågestund

KAFFE
SAMTAL

Kaffe och gemensam mötesplats där du kan ställa dina frågor direkt till föreläsarna eller diskutera med de andra mötesdeltagarna.

Kontaktperson: Barbro Kalla, BioFuel Reigon

Fakta om projektet

Titel: Bio4Metals, Bioreduktionsmedel för metallurgiska processer

Partner i projektet är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Future Eco North Sweden AB, Bioendev AB, Processometri AB, BioFuel Region AB och Swerim AB. Projektet pågår under tre år och avslutas 2019.

Swerim koordinerar projektet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten och egna insatser från samverkanspartner. Den totala budgeten är på drygt 10 miljoner kronor, varav EU står för hälften.

Kontakt
Maria Lundgren, projektledare
maria.lundgren@swerim.se

HTC Konferens 13-14 mars i Umeå

HTC Konferens 13-14 mars i Umeå

Välkommen till en tvådagars-konferens där industri och akademi möts och diskuterar utvecklingen inom HTC – hydrotermisk karbonisering. HTC är en metod med stor potential för omvandling av slam och andra våta och svårhanterliga material till värdefulla produkter, såsom biokol.

To the Registration/Klicka här för att registrera dig

Agenda Day 1. March 13 - Academic Focus

All presentations will be held in English during day 1.

Time

Speaker

Affiliation

Title

11:30 – 12:30

Lunch

   

12:30 – 12:35

Lale Andreas, Erik Rosenbaum

Luleå tekniska universitet, MTC

Welcome and opening

12:35 – 12:45

Mats Tysklind

Umeå universitet - Green North and Bio4Energy

The Green North Project

12:45 – 13:00

Kenneth Latham

Umeå universitet - Green North and Bio4Energy

Introduction HTC

13:00 – 13:45

Magdalena Titirici

Department of Chemical Engineering, Imperial College London

 TBA

13:45 – 14:05

Fika/Break

 

14:05 – 14:25

Carlos Martín

Umeå universitet - Bio4Energy

Hydrothermal pretreatment of lingo­cellulosic materials for enzymatic hydrolysis of cellulose

14:25 – 14:45

Sylvia Larsson

SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology - Bio4Energy

Hydrothermal treatment of forest industrial waste-water residues

14:45 – 15:15

Discussion

   

15:15 – 15:35

Erik Marklund

Luleå tekniska universitet

HTC of construction & demo­lition waste – The influence of process parameters

15:35 – 15:55

Ivan Kozyatnyk

Umeå universitet - Green North and Bio4Energy

Sustainable hydrothermal con­ver­sion of humic acids into added-value products

16:00 – 16:30

Discussion and Fika/Break

                                  

16:30 – 16:50

Kentaro Umeki

Luleå tekniska universitet - Bio4Energy

HTC/HTL as pre-treatment for energy application

16:50 – 17:10

Kenneth Latham

Umeå universitet - Green North and Bio4Energy

Hydrothermal carbonization of lignin at different residence times and temperatures

17:10 – 17:30

Discussion and wrap-up Day 1

 

Day 2. March 14 - Applied Focus

Time

Speaker

Affiliation

Title

08:30 – 08:45

Lale Andreas

Luleå tekniska universitet

Summary Day 1 and Intro Day 2

08:45 – 09:30

Peter Axegård

C-Green Technology - Bio4Energy Advisory Board

Towards industrial implementation of HTC treatment of biosludge

09:30 – 09:45

Fika/Break

   

09:45 – 10:05

Sven Tunell

Vakin

 Rötslam-problem & möjligheter

10:05 – 10:25

Jerker Fick

Umeå universitet

HTC of sewage sludge- challenges & possibilities

10:25 – 10:45

Nils Gilenstam

SCA Obbola

Avvattningsproblematik inom massaindustrin

10:45 – 11:05

     

10:05 – 11:30

Discussion

 

11:30 – 12:30

Lunch

   

12:30 – 12:50

Magdalena Titirici

Department of Chemical Engineering, Imperial College London

 TBA

12:50 – 13:10

Malte Lilliestråle, Lukas Bigum

Biokol Sverige

Phosporous recovery from HTC treated sludge

13:10 – 13:30

Mirva Niinipuu

Umeå universitet - Bio4Energy

Chemical activation of hydro­chars for adsorption of environmental contami­nants

13:30 – 14:00

Marc Buttmann

TerraNova, Düsseldorf

TerraNova® Ultra - 2 years of con­tinuous operation of the first com­mercial HTC plant for sewage sludge treatment and Phosphorous recovery

14:00 – 14:30

Discussion

 

14:30 – 14:45

Mats Tysklind

Umeå universitet - Green North and Bio4Energy

Wrap-up

14:45 – 15:00

Fika and end of Day 2

 

Kontakt

Erik Rosenbaum
E-post: erik.rosenbaum@umu.se
Tel: 090-786 53 36

Lale Andreas
Biträdande professor vid Luleå tekniska universitet
E-post.lale.andreas@ltu.se 
Tel. 0920-49 22 62

Mer information tillkommer löpande

To the Registration/Klicka här för att registrera digSwedish Seminar on Strategic Evaluation of Industrial Biorefineries

Time: Thursday 7 March 2019, 10 a.m. - 4 p.m.

Place: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericons Plan 4, Stockholm, Sweden 

Language spoken: English

The Swedish Energy Agency is organising this seminar as a part of Sweden's involvement in the International Energy Agency, Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IEA, IETS). 

Industrial biorefineries will be set a foot. There are uncertainties and risks involved in this type of capital-intensive investment. The IEA and partners have developed methods and tools for minimising risks and improving the base for strategic decision-making in industry. Methods and tools developed in Sweden, as well as some major international ones will be presented and discussed at the seminar.

Such uncertainties and risks influence both the economy and consequences of implementing different types of biorefinery concepts. Future conditions for value chains, integration, policy instruments and energy prices as well as regional availability of biomass types, process industries, green power, will have a considerable influence on the choice of feedstock, processes and products. Available decision support systems and ex-ante methods or tools deal with aspects of importance for decision-making regarding such concepts.

Target groups for this seminar are representatives from industry, universities, institutes and regional and government authorities.

To participate, please send an e-mail to thore.berntsson@chalmers.se or to thore.berntsson@cit.chalmers.se by 27 February.

Welcome!

Thore Berntsson

Chair of IEA, IETS


Swedish Center for Biomass Gasification: Workshop

SFC logotypeNya styrmedel för förnybara drivmedel och dess påverkan på framtida förgasningsetableringar

När: 31 januari 2019, klockan 10-16
Var: Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. 

Malvinas väg 10, Q-huset, våningsplan 2, Rum B218.

Workshop som arrangeras av Svenskt förgasningscentrum (SFC)

Svenskt förgasningscentrum (SFC) arrangerar en workshop som presenterar och diskuterar nya styrmedel för förnybara drivmedel och deras påverkan på biodrivmedelindustrin, både i allmänhet men framförallt med siktet mot etablering av förgasningsanläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige.

Programmet innehåller bland annat presentationer om det nya förnybarhetsdirektivet (RED II), den nya reduktionsplikten, deras effekter på drivmedelsmarknaden och förgasningsteknikens potentiella roll i ett fossilfritt Sverige, samt ger deltagarna en möjlighet att diskutera dessa frågor.

Frågeställningar som arrangemanget avser att belysa och diskutera är om:

 • befintliga styrmedel är tillräckliga för en storskalig implementering av biodrivmedelsproduktion genom exempelvis förgasningsteknik?

Om inte:

 • vad saknas?
 • vilken form av ytterligare styrmedel eller stimulanser borde införas?

Ingen avgift. Begränsat antal platser.

Bio4Energy Events' Archives Autumn 2019När: 27 november 2019
Var: RISE Processum, Hörneborgsvägen 10, Domsjö, Sverige


PROGRAM MED HÅLLTIDER

10:00 WORKSHOP: Hur får vi till stånd affärer mellan små och stora bolag? Exempel från digitaliseringslösningar.

 • Inspirationsföreläsning med Gun Blom-Lundgren, IBM och Pär Hässel, YourCompany.

Startup bolaget som lyckats göra affär med storbolag. Så gjorde vi?

 • Workshop, Gunnar Westin & Helena Näsström RISE Processum, Pelle Berglund, Bizmaker
 • Sammanfattning Gunnar Westin, RISE Processum, Pelle Berglund, Bizmaker

12:00 Sopplunch
13:00 Höstens medlemsmöte startar

 • Välkommen, Karin Johnson, RISE Processum
 • Restströmmar, Gunnar Westin, RISE Processum
 • Sammanfattning av förmiddagens workshop, Pelle Berglund, Bizmaker
 • De skogliga accelerator bolagen pitchar

14:30 Fikapaus

 • Treesearch, Jenny Joensuu, Treesearch
 • Bio4Energy, Leif Jönsson, Umeå Universitet

17:00 Gemensam middag

 

 

RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

 • RISE Processum
 • Bio4Energy Strategic Partner

  Conference: Building a Sustainable European Biofuel Industry

  When: 4 - 6 November 2019https cdn.evbuc.com images 071019

 • Where: Gothia Towers, Gothenburg, Sweden

 • Sustainable bioenergy development relies on a combination of sustainable resource procurement, production and use of low carbon fuels and chemicals, as well as a joined-up approach to research and policy that looks at the whole energy system.

  This conference will focus on the key objective of sustainable biofuel implementation prospects in Norway, Sweden and the UK. It will bring together researchers, industry specialists and policy-makers to review the status of bioenergy deployment, analyze the future of sustainable biofuel production and use in Europe, and connect sectorial expertise with a view to supporting sustainable biofuel production and greenhouse gas mitigation.

  Industry, policy and research co-align along common interests and objectives. The conference wishes to facilitate networking and bridge gaps between different research and business areas, parts of the biofuel production value chain, and also, of course, country borders.


  Attachments:
  Download this file (NO-UK-SE Biofuels conference Nov 2019_v190916.pdf)Conference programme [ ] 393 kB Update this file (NO-UK-SE Biofuels conference Nov 2019_v190916.pdf) Delete this file (NO-UK-SE Biofuels conference Nov 2019_v190916.pdf)

When: Thursday 17 October 2019, 13.00-16.45

Where: Rosenlundsgatan 9, Stockholm (the Swedish Energy Agency Stockholm Office)

Language: English

This seminar is arranged by the Swedish Energy Agency as a part of the Swedish involvement in the International Energy Agency, Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IEA, IETS). An international collaboration in the area of separation technologies is ongoing within IETS, with Lund University as leader. Separation technologies consume more energy in most process industries than any other type of technology. Important examples are membrane technology, evaporation, drying, distillation, adsorption/desorption and filtration.

Developments towards more efficient such processes are one of the keys towards a more sustainable process industry. This is true both for traditional industry types and e. g. biorefineries, in which different dewatering technologies are of high importance. There is an ongoing interesting development in several of these technologies, both in Sweden and internationally. Some important developments will be presented and discussed at the seminar.

Target groups for the seminar are representatives from industry, universities, institutes and regional and governmental authorities. The aims of the seminar are to increase the knowledge in Sweden in this area, to create a network in Sweden and discuss the Swedish contribution in the international collaboration as well as to discuss need for further work. If you want to participate, please register by e-mail to thore.berntsson@cit.chalmers.se by Friday 4 October 2019. There seminar is free of charge. A full programme will be distributed shortly. Welcome! Thore Berntsson Chair of IEA, IETS.

Programme

13.00-13.30 IEA, IETS and new activities on separation technologies -- Thore Berntsson, chair of IEA, IETS Communication and Information in IEA, IETS and; Helene Johansson, IETS secretariat

13.30-13.50 Increasing need for efficient separation technologies in process industry -- Mikael Hannus, VP Group Innovation and R&D, Stora Enso

13.50-14.30 Separation, a major cost item in chemical process industry -- Ann-Sofi Jönsson, Senior Professor, Chemical Engineering, Lund University

Energy-efficient and sustainable membrane cleaning for lignocellulosic biorefineries -- Frank Lipnizki, Professor, Chemical Engineering, Lund University

14.30-14.50 Energy efficient separation and dewatering in present and future biorefineries -- Hans Theliander, Professor, Chemical Engineering, Chalmers

14.50-15.10 Coffee

15.10-15.50 Development of highly efficient heating surfaces for falling film evaporation -- Anders Åkesjö,PhD, Chemical Engineering, Chalmers

Energy-efficient non-aqueous solvents for CCS in industry -- Helena Svensson, Senior Lecturer, Chemical Engineering, Lund University

15.50-16.45 General Discussion -- Thore Berntsson, Discussion Leader


Fossilfritt flygdagarna

When: 25-26 September 2019

Where: Karlstad, Sweden


Autumn 2019 Bio4Energy Researchers' Meeting

RES Meet 150519x600 CreditAnnaStromWhen: 22 October 2019, from 10 a.m. to 5 p.m.

Where: Skellefteå, Sweden


Dual theme

 • Bio4Energy System Analysis and Bioeconmy
 • Bio4Energy Beyond 2020

Please click the link below to register ("Read more...")

Add attachmentAdd attachment

International Congress on Catalysis for Biorefineries 2019

CatBior2019 logoBio4Energy will be represented at this event by Jyri-Pekka Mikkola, Bio4Energy Chemical Catalysis and Separation Technologies. He is part of the CatBior 2019 Scientific Committee.

CatBior 2019

When: 23-27 September 2019

Where: Turku/Åbo, Finland

The conference covers all aspects of application of catalysis on biorefineries, particularly
• Fundamental and applied catalysis in biorefinery
• Molecular insights in processing of biomass
• Use of lignocellulosic, algal biomass, vegetable oils and other biomass
• Industrial demonstrations
• Catalysis in its variety – homogeneous, enzymatic and heterogeneous catalysis

Riverside 2 ÅboRiverside ÅboÅbo at night.png

Advanced Biofuels Conference 2019

ABC2019 no dates

The Swedish Bioenergy Association (SVEBIO) invites participants to attend the 5th Advanced Biofuels Conference


When:
17-19 September 2019

Where:
Stockholm, Sweden

Advanced biofuels are key for reducing emissions in European transport, to believe Svebio, organiser of the Advanced Biofuel Conference 2019, 17-19 September in Stockholm, Sweden.

Svebio mentions the advent of commercial breakthroughs and new technologies, the putting in place of new policy measures and the presence of new or changing business models.

This year, therefore, the conference will feature the developments in European Union policy, a purported transition in the energy system towards renewable fuels, new technologies and partnerships. Biofuels such as HVO100, bio-CNG, E85, ED95, B100 will be discussed. These blend with fossil fuels.

The target audience of the Advanced Biofuels Conference are people involved in the creation of a sustainable transport sector. Speakers or delegates will be policy makers and politicians, leading scientists, researchers, engineers, as well as executives and representatives from companies and other organisations. The conference will entail:

 • Two conference days, six sessions and more than 30 high-level speakers covering automotive, aviation and maritime transport markets for blended or pure biofuels.
 • A pre-conference programme that includes study visits to RISE Research Institutes of Sweden Science Park, as well as Scania Production Facility and Henriksdal, one of Scandinavia’s largest biogas plants.
 • A mini exposition that has stands for networking, and there will be an exclusive conference evening dinner cruise on the waterways of Stockholm.
 • A workshop organised by ETIP Bioenergy and RISE on financing and investing in biofuels with innovative, advanced technologies, in view of upgrading biorefineries for large-scale production.

The final programme and registration is available under this link.

SVEBIO contact: Tomas Ekbom


Welcome to the Advanced Biofuels Conference 2019 – Europe is ready for advanced biofuels!

Conference: Algae Biomass for a Sustainable Future

TransAlgae logotypeWe are inviting you to take part in our final conference where we will present our results from the project TransAlgae. You will hear all about how to cultivate, harvest, extract, transform and value for the society from Scandinavian micro and macro algae.

When: 4 September 2019, from 10 a.m. to 5 p.m.

Where: Swedish University of Agricultural Sciences at Umeå, Umeå, Sweden


Register here by August 28!

Nanocellulose Seminar for a Sustainable Earth

Bio4energy cmyk

When: 27 August 2019, 1-2 p.m.

Where: Bruxgården, Tjänstemannagatan3, Domsjö, Sweden


Guest Speaker: Prof. Feng Hong, Chemical Engineering and Biotechnology, College of Chemistry, Donghua University, Shanghai, China

Hosts: Leif Jönsson, Bio4Energy/Umeå University and Björn Alriksson,RISE Processum AB
UmU LogoAll welcome.SP Processum logotype PNG

2018

Bio4Energy Events' Archives Autumn 2018


Workshop: Nya styrmedel för förnybara drivmedel och dess påverkan på framtida förgasningsetableringar

SFC logotype 2018
Inbjudan till workshop den 11 december

Tid: Tisdag den 11 december 2018 kl. 10-16 (Vi bjuder på lunch, kaffe och smörgås till registrerade deltagare)

Plats: Stockholm (lokal meddelas senare)

Svenskt förgasningscentrum (SFC) arrangerar en workshop som presenterar och diskuterar nya styrmedel för förnybara drivmedel och deras påverkan på biodrivmedelindustrin, både i allmänhet men framförallt med siktet mot etablering av förgasningsanläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige.

Programmet innehåller bland annat presentationer om det nya förnybarhetsdirektivet (RED II), den nya reduktionsplikten, deras effekter på drivmedelsmarknaden och förgasningsteknikens potentiella roll i ett fossilfritt Sverige, samt ger deltagarna en möjlighet att diskutera dessa frågor.

Frågeställningar som arrangemanget avser att belysa och diskutera är om:

 • befintliga styrmedel är tillräckliga för en storskalig implementering av biodrivmedelsproduktion genom exempelvis förgasningsteknik?

Om inte:

 • vad saknas?
 • vilken form av ytterligare styrmedel eller stimulanser borde införas?

Klicka här för att anmäla dig för deltagande, senast den 20 november.

Välkommen!

Svenskt Förgasningscentrum, SFC

Joakim Lundgren, Lars Waldheim

Konferens: Flera filer mot framtidens drivmedel

cdn.evbuc.com images 49969405 156927359528 1

Årets programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system har titeln Flera filer mot framtidens drivmedel.

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende. Det kommer att kräva en omställning till fossilfria och energieffektiva fordon, ett transporteffektivt samhälle och ökad användning av förnybara bränslen.

Omställningen rymmer stora möjligheter, men också risker och fallgropar. Det innebär att frågeställningarna är komplexa och kräver ett systemperspektiv. Valet av de rätta lösningarna måste baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Välkommen att delta i en dag full av presentationer och diskussioner kring aktuella systemperspektiv på frågeställningar om möjligheterna att ytterligare öka produktionen så väl som användningen av förnybara drivmedel i Sverige. Vi ger också chans och utrymme till att presentera konkreta projektidéer och nätverka med möjliga framtida samarbetsparter under momentet Pitch & match (separat anmälan här).

Konferensen är en mötesplats för att hämta inspiration, finna nya projektidéer och affärsmöjligheter och diskutera hur vi tillsammans når målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Den vänder sig till forskare, industriaktörer, beslutsfattare, tjänstemän och andra inom akademi, institut, industri, produktion, distribution, myndigheter, kommuner och regioner som arbetar med alla aspekter av utveckling, produktion, användning av och omställning till hållbara förnybara drivmedel. Anmäl dig idag för att säkra en plats!

Konferensen samarrangeras årligen av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

När: 22 november 2018, klockan 9:30-17

Var: Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, SE-11219 Stockholm

Till registreringen


Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin

Tid: 21 november 2018, kl 10.00-16.00

Plats: Energimyndighetens lokal Bullerö, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-related Technologies and Systems). Inom IEA, IETS planeras en internationell workshop kring Deep Decarbonisation in Process Industry under hösten 2019.

För att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045 krävs omfattande förändringar inom bland annat industrin, inom vilken processindustrin står för den allra största delen av utsläppen. Åtgärder behöver genomföras på flera områden: nya tekniker, nya systemlösningar, effektivisering, samspel med andra sektorer, nytt tänkande vad avser organisation, innovation, rollfördelning mellan stat, industri, akademi, etc. Dessa aspekter kommer att presenteras och diskuteras under seminariet.

Det finns stora möjligheter att minska klimatgasutsläppen i processindustrin eller till och med i vissa fall skapa negativa utsläpp, om rimliga framtida ekonomiska förutsättningar införs. I svensk industri, i samarbete med staten och akademin, pågår en spännande utveckling mot nya lösningar, som kommer att belysas på seminariet. Fortsatta kraftfulla aktiviteter inom området kommer också att behövas.

Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter.

Syftena med seminariet är:

--Att öka kunskapen i Sverige

--Att diskutera behovet av fortsatt svensk forskning inom området

--Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete

--Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete

--Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat internationellt samarbete

Om du är intresserad av att deltaga, skicka ett mail till Thore Berntsson, senast 8 november 2018.

Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program kommer inom kort.

Välkommen!

Thore Berntsson

Ordförande i IEA, IETS

Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives

Written by Anna Strom

Registration is open for the 8th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives.CelluloseWorkshop2018Gemensamt Medlemsmöte RISE Processum & Industrinätverksträff Bio4Energy

Det är dags för höstens medlemsmöte inom RISE Processum och Bio4Energys industrinätverksträff.Processum darkblue rgb Vi hoppas träffa dig och dina kollegor i en inspirerande, nätverkande och engagerande dag.

Anteckna gärna 26 november kl. 12.00-17.30 i din kalender. Vi återkommer med inbjudan innehållande en mer detaljerad agenda inom kort.Bio4energy cmyk

Hälsningar
RISE Processum & Bio4Energy


Tema Agenda 2030

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Det är temat för höstens medlemsmöte och industrinätverksträff, där vi i en workshop tillsammans tittar på hur vi ska arbeta för att bidra till Agendans målsättningar och vilka av målen som bör ligga i störst fokus för oss i vårt arbeta framåt. Workshopen leds av ESAM, som har lång erfarenhet av bland annat cirkulär ekonomi, ledarskap för hållbar utveckling och mångfald.

Vi ser fram emot en lärorik och intressant dag!


Autumn 2018 Bio4Energy Researchers' Meeting

Audience 210518 400
Time: 16 October 2018

Place: Väven P5, Umeå, Sweden

Theme: Bio4Energy Support Platforms & Techno Economics


This event is open to all Bio4Energy researchers and students, but registration is required to info@bio4energy.se by 10 October 2018.

Advanced Biofuels 2018

ABC2018_header_web

During 18–20 September 2018, the Swedish Bioenergy Association is organising its 4th Advanced Biofuels Conference at Gothenburg, Sweden, covering advances in the aviation, maritime and road transport sectors. 


The Nordic countries are a hotbed of activity when it comes to advancing and implementing biofuels in transport. Already in 2015, Sweden and Finland had surpassed the European Union target for 2020 regarding renewable energy in transport. Hydrotreated vegetable oil biodiesel is the most important type of advanced biofuel in terms of commercial production capacity. Other types of biofuels available on the Swedish market are compressed biogas, 85-to-95 per cent ethanol blends with hydrocarbons and wholly "green" diesel.

To the conference programme.

Conference contact: Tomas Ekbom, +46 8 441 7083.

Bio4Energy Events' Archives Spring 2018

Spring 2018 Bio4Energy Researchers' Meeting

Audience2 webWhen: 21-22 May

Where: Kust Hotell, Piteå, Sweden

Theme: Bio4Energy Process Tracks & System Perspectives


The seminar is open to all Bio4Energy researchers and students who register to info@bio4energy.se  by 7 May.

We look forward to seeing the Bio4Energy researchers and students at Piteå!

Attachments:
Download this file (Bio4Energy-Researchers-Meeting_21-22-May-2018_Programme.pdf)Bio4Energy Spring 2018 Researchers' Meeting: Programme [Contact: Anna Strom, Bio4Energy Communications, info@bio4energy.se , phone: +46 73 905 2239] 620 kB Update this file (Bio4Energy-Researchers-Meeting_21-22-May-2018_Programme.pdf) Delete this file (Bio4Energy-Researchers-Meeting_21-22-May-2018_Programme.pdf)

--

RISE Processum Membership Seminar

Medlemsmöte 11 april
 
Visa webbversion
Save-the-date
 
Den 11 april är det dags för vårens medlemsmöte. Programmet för dagen är just nu under uppbyggnad och vi kan utlova ett spännande möte med både nyheter och möjligheter för diskussion och dialog.

En inbjudan innehållande fullständigt program kommer att skickas ut inom kort, men notera gärna datum och tid i din kalender redan nu.

Datum: Onsdag 11 april
Tid: 14.00-18.00 (med efterföljande middag)
Plats: Processum, Hörneborgsvägen 10, Domsjö


Årstämmor för RISE Processum AB och Processum Intresseförening kommer att hållas samma dag och kommer att vara öppet för de som är intresserade. Stämmorna sker innan årsmötet. Följande tider gäller för årsstämmorna:

12.00-13.00 Sopplunch
13.00-14.00 Årsstämmor


--

Bioeconomy Parliament/Bioekonomiriksdagen 2018
Bioekonomi i Norr Fotorättigheter North Sweden Cleantech

Bio4Energy and its partners Biofuel Region, RISE Processum, Botnia Bioindustries Cluster and North Sweden Cleantech will participate in this event. Come to meet us at our booth in the exhibition area. We look forward to seeing you at Karlstad!
 

When: 21-22 March 2018 

Where: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A, Karlstad, SwedenMessage from Dag Hallén, Region Värmland:

Under två dagar samlas nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer från Sverige och Norge till en Bioekonomiriksdag. 
För mer information se bifogad fil.  
 
Varmt välkomna önskar, 

Region Värmland, Paper Province och samarbetspartnerBioecon Parli 21 21 March 2018

Attachments:
Download this file (Bioekonomiriksdagen_2018 save the date.pdf)Bioekonomiriksdagen 2018 [ ] 1153 kB Update this file (Bioekonomiriksdagen_2018 save the date.pdf) Delete this file (Bioekonomiriksdagen_2018 save the date.pdf)

--

Bio4Energy Workshop on Max IV Synchrotron: Use & Access

Bio4energy cmyk

When: 26 February, 1-5 p.m.

Where: Umeå University, Chemical Biological Centre (KBC), KBC Focus Environment (adjacent to the KBC main hall), SE-901 87 Umeå, Sweden

Registration: Spaces are limited for this event and registration is mandatory. Secure your spot by sending an e-mail message to info@bio4energy.se .

Programme

1 p.m.   Welcome and outline of the workshop programme

1:10     The MAX IV Synchrotron: What it is and why it is needed — Marjolein Thunnissen, Max IV Laboratory, Head User Office, 
            Lund University

1:35     Questions and answers

1:45     The Research Environment Bio4Energy: Research interests and possible areas of use

Five-minute presentations, followed by questions and answers:

1:50     Bio4Energy Feedstock — Totte Niittylä, platform leader

2 p.m.  Bio4Energy Wood Pre-processing — Mikael Thyrel, researcher

2:10     Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies, Bio4Energy Environment and Nutrient Recycling — Markus Broström, 
            platform leader

2:20     Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies — Carlos Martín Medina

2:30     Coffee or tea break

3 p.m.   Advice on Use and Access — Marjolein Thunnissen (Interactive session with discussion)

4 p.m.   Possibility of personalised guidance (separate meeting with Marjolein, on a per-platform basis)

5 p.m.   End of workshop  

--

Sustainable Biomass Handling, Pre-treatment & Processing Meeting

Survey in Conclusion to the Meeting


We would like to invite you to participate in a short online survey for targeting crucial development needs in biomass handling, storage, processing and pre-treatment​.

Go to survery                  Hamid Salehi
It is with great pleasure that we welcome you to attend the Sustainable Biomass Handling, Pretreatment & Processing Meeting.slu logo rgb web

Time: 16-17 January 2018 SEA logo

Place: Umeå, Sweden

This meeting aims to gather industrialists, researchers, equipment producers, and leading specialists in order to discuss current developments and future trends in biomass materials handling. The meeting paves a way to gather visionaries through talks and presentations and to put forward thought provoking strategies and active collaborations. Please participate, share and showcase your innovations, research findings, and expertise, as well as your technical shortcomings, perceived knowledge gaps, and urgent development needs, with delegates from many European countries.

More information, invited speaker list and registration form are available here: https://www.eventbrite.com/e/sustainable-biomass-handling-pretreatment-processing-meeting-tickets-40070492923
Attachments:
Download this file (Preliminary schedule Biomass Handling EB incl.pdf)Preliminary programme [ ] 98 kB Update this file (Preliminary schedule Biomass Handling EB incl.pdf) Delete this file (Preliminary schedule Biomass Handling EB incl.pdf)

2017

Bio4Energy Events' Archives Autumn 2017

BIOBASE - Circular & Bio-based Economy

Biobase 930x450Bio4Energy will be represented at this event by Dan Boström , programme manager; Ulrika Rova , vice programme manager; Maxime Noël , researcher Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies and; Fredrik Granberg , research technician Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies.

Attachments:
Download this file (Biobase_program_dag1-2_inbjudan.pdf)Conference programme BioBase, 22-23 November, Piteå, Sweden [ ] 879 kB Update this file (Biobase_program_dag1-2_inbjudan.pdf) Delete this file (Biobase_program_dag1-2_inbjudan.pdf)


--

Autumn 2017 Bio4Energy Researchers' Meeting

Bio4energy cmykThe Autumn 2017 Bio4Energy Researchers' Meeting will be held over a single day.

When: 15 November 2017, 10 a.m. - 5 p.m.

Where: Quality Hotel Skellefteå Stadshotell, Skellefteå, Sweden

Theme: New Activities and Leaders

For whom: All Bio4Energy researchers who register

Bio4Energy contact: Anna Strom , Communications

We look forward to seeing the Bio4Energy researchers!

 
--

Renewable Fuels & Systems: Programme Conference

When: 25-26 October 2017SEA logo
Where: Swedish University of Agricultural Sciences, 8 Almas Allé, 750 07 Uppsala, Sweden

Conference language: Swedish


f3 Centre pngEvent description in Swedish:

Under denna avslutande programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, etapp 2014-2017, kommer resultat från 29 projekt att presenteras. Samverkansprogrammets övergripande mål är att stärka kunskapsbasen om förnybara drivmedels potentiella roll i ett hållbart energisystem och en hållbar transportsektor samt om nödvändiga förutsättningar för att utveckla hållbara förnybara drivmedel i större skala. Projekten som bedrivs i programmet ska sammantaget och för en bred användargrupp ge en helhetsbild av energieffektivitet, växthusgasprestanda och kostnader samt andra förutsättningar för att uppnå en omställning av transportsektorn.

Programkonferensen kommer utöver projektresultaten att erbjuda nätverksaktiviteter och information om framtida satsningar och strategier. Detta år inkluderar flera av programpunkterna även livscykelperspektivet och dess betydelse för t.ex. miljöprestandabedömningar av förnybara drivmedel. Konferensen kan också presentera följande keynote speakers:

-            Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) och ordförande i riksdagens trafikutskott

-            Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef Volvo Lastvagnar

-            Åsa Håkansson, Affärsutveckling Preem

-            Jonas Lindmark, Energimyndigheten

-            Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet och Equest

Konferensen samarrangeras av Energimyndigheten, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel och Energimyndighetens projekt Svensk plattform för livcykelperspektivet som projektleds av Swedish Life Cycle Center.

Till programmet

Till anmälan


--

Umeå Plant Science Centre 50-year Anniversary Symposium

UPSC 50 logo 1920x1080In August, the Umeå Plant Science Centre will be 50 years. This will be celebrated with a symposium. You are invited to attend and listen to talks about the past, the present and the future of plant science at Umeå.

When: 21-23 August 2017

Where: Large Lecture Hall, Chemical-biological Centre (KBC), Umeå University, Umeå, Sweden

Go to the programme

Bio4Energy Events' Archives Spring 2017

Bio4Energy Spring 2017 Researchers' Meeting
 
B4E RES Meet Oct AnnaStrom2016When: 8-9 June 2017 at Skellefteå, Sweden

Where: Hotel Aurum, Konferenscenter

Theme: Bio4Energy Accelerated Integration and Future Past 2020

This is a conference for all researchers in Bio4Energy listed as a member of one of the Bio4Energy research and development platforms and who register to info@bio4energy.se . (Please see invitation sent by e-mail.)


We look forward to seeing the Bio4Energy researchers!


Conference organisers:
Ulrika Rova , Bio4Energy Deputy Programme Manager
Johannes Hanson , Bio4Energy Feedstock
Magnus Marklund , Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies
Anna Strom , Bio4Energy Communications

--

13th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries, 7-9 June 2017      

Bio4Energy will be represented at this event by Jyri-Pekka Mikkola , researcher on Bio4Energy Chemical Catalysis and Separation Technologies and a professor at Umeå University RRB 13 6 7617


 


--

4th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2017 
  
Regatec 2017REGATEC 2017 has a technical and industrial focus and is directed towards microbial and thermochemical conversion of biomass and waste to biomethane, Power-to-gas, biomass gasification for CHP production and cryogenic upgrading/liquefaction. REGATEC includes plenary and parallel sessions, a poster session, an exhibition and excellent opportunities to network and find new collaboration and business partners. The latest advances will be presented by leading experts, as well as industrial scale plants.

Date and place: 22-23 May 2017, Pacengo, Verona, Italy

Contact: Jörgen Held , Renewable Energy Technology International AB

--

Joint Seminar f3 - B4E - SLU: Feedstock for Sustainable Biofuel Production  

- Perspectives on tailor-made feedstock, influence of choice of method on estimates of climate impact and the role of EU policy and regulation

f3 Centre pngThe aim of the seminar is to give different perspectives on the feedstock side of the value chain of biofuel production. We choose to focus on the potential of tailor-made feedstock, effects of the choice of method on evaluating sustainability issues, as well as give an update of the role of EU policies and regulation in the development of sustainable biofuel production. The target audience is industrial, public and academic actors with an interest in the use of forest biomass, biorefinery and biofuel production and use. In addition, this will be an excellent opportunity to network with researchers, industry representatives and actors from the public sector representing the value chain of renewable transportation fuels.

The programme contains plenary presentations and study visits to the Biomass Technology Centre (BTC) and the demonstration plant for torrefaction in Holmsund, IDU.

Time: 6 February 2017, 10:15 a.m. – 6:30 p.m. slu logo rgb web
Place: P.O. Bäckströms sal/aulan, SLU, Umeå, Sweden


All welcome, but registration is required. 

Register here
(please click on the link).

Seminar Programme

10:15 Registration and coffee

10:45 Welcome! f3 Centre, SLU and Bio4Energy: A short introduction and presentation of current activitiesBio4energy cmyk
          Johanna Mossberg, f3; Erik Fahlbeck, SLU; Dan Boström, Bio4Energy

11:15 Forest resources from a future perspective – technology potentials, challenges and knowledge gaps. Moderator: Johanna Mossberg, director  f3 Centre

- Tailor-made feedstock – more and better trees for biofuel production - Magnus Hertzberg, CSO, SweTree Technologies AB

- Addressing key challenges for the development of a bio-based economy from a feedstock perspective - Annika Nordin, Swedish University of Agricultural Sciences

12:15 Lunch

13:15 Towards realisation of the integrated forest-based biorefinery. Moderator: Johanna Mossberg, director f3

- Transportation fuels from black liquor lignin integrated in a pulp mill - Anders Hultgren, Development Manager, Biofuels & Biochemicals, SCA

- Systemic constraints and drivers for production of renewable transport fuels - Philip Peck, Associate Professor, IIIEE, Lund University

Evaluation of climate impact from forest resource use

- The method’s influence on climate impact assessment for biofuels and other forest biomass uses - Diego Peñaloza, Researcher, RISE - Research Institutes of Sweden

- Bio-energy or carbon sink? How large is the biomass potential and what should it be used for? - Jinggang Guo, Centre for Environmental and Resource Economics, Department of Forest Economics, SLU & Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy

15:15 Coffee and cake on the go towards buses for study visit

15:30-18:30 Study visits: Limited number of participants, registration mandatory

- Biomass Technology Centre (BTC): Tailor-made feedstock in practice

- The torrefaction demonstration plant in Holmsund (IDU): An entrepreneurial journey from idea to industrial-scale demonstration

--

Advanced Biofuels 2017

ABC 2017 600pxBio4Energy will be represented at this event by Leif Jönsson , head of the R&D platform Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies and a professor at Umeå University

Welcome to the International Advanced Biofuels Conference – For Aviation, Maritime and Land Transport

With the global climate change agreement in force, agreed in Paris, France, the focus is now on direct measures. The sectors for aviation, maritime and land transport face change. The biggest challenge is the transition to a sustainable society. Svebio believes in using biofuels to reduce greenhouse gas emissions, in "recarbonising" with green carbon. 

Main organiser of the Advanced Biofuels' conference 17-19 May 2017, at Gothenburg, Sweden, is the Swedish Bioenergy Association. Among its partners are the Bioenergy branch of the International Energy Agency and the Swedish Centre for Renewable Transportation Fuels. Study visits are scheduled for 17 May, before the start of sessions.
 
Leading scientists, researchers, engineers and politicians, as well as representatives from industry, organisations, governments and authorities are expected to attend the conference. 

For more information, go to advancedbiofuelsconference.org or, if you are interested in contributing as a speaker or as an exhbitor, contact Tomas Ekbom.

Download conference flyer

--

ERIFORE Workshop: European Open-access Infrastructure for the Bioeconomy      

ERIFORE logo e1455178115196Bio4Energy will be represented at this event by Fredrik Granberg , researcher on Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies at the Luleå University of Technology.


We warmly welcome you to the 2nd open ERIFORE Workshop on 27 March 2017 in Stockholm, Sweden.

ERIFORE is a Horizon 2020 funded project with the aim to establish a cooperation network between European open access research infrastructures in the field of forest based bioeconomy.The project uses a participatory approach to involve a variety of actors in a dialogue on the research infrastructure capabilities and future development needs in order to establish a strong collaboration network in Europe.

The aim of the workshop is to present an overview of European forest based research infrastructure capabilities and emerging concepts to response plans for future infrastructure needs. Initial business and governance models for alternative research infrastructure cooperation arrangements will be discussed. In addition, the team of ERIFORE will present three selected case studies assessing the capability of European forest-based bioeconomy research infrastructure in new bio-based product development. Gathering the main research institutions and key industrial players active in this field opens up a unique opportunity for networking, discussion of future strategies and exploitation of knowledge.

The workshop will be held at Tidningshuset in Stockholm.

Please register by 15.3.2017. The event is free of charge, however there are limited number of seats available for workshop.

Workshop programme

Workshop registration

Welcome!

Mika Härkönen, ERIFORE Coordinator, VTT (Finland)

--

Workshop: Recent Developments in Fluidised-bed Biomass Gasification      

SFC logotypeBio4Energy will be represented at this event by Marcus Öhman , Bio4Energy Thermochemical Conversion Technologies, and Joakim Lundgren, Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy

The Swedish Centre for Biomass Gasification (SFC) is organising a workshop on Recent Developments in Fuidised-bed Biomass Gasification, together with TU Vienna and Bioenergy2020+ to be held in Vienna, Austria, 8-9 May 2017. Exact location and venue will be announced later, but it will be in the central parts of Vienna. We hope that you find the programme interesting and that you will have the opportunity to participate.

If you intend to participate, please send an e-mail to Joakim Lundgren by 19 April. If you have special dietary requirements, please says so in your e-mail.


--

Bioekonomiriksdag      

Processum Microfeed 7991Bio4Energy is a partner to, and an exhibitor at, this event - Come to meet our programme managers!


14 - 15 March 2017

11 a.m. - 6 p.m.

Arken konferens, Örnsköldsvik


Organisers: Näringsdepartementet, Skogsindustrierna, Cleaner Growth, Processum, Vinnova, IKEM, Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen Västernorrland.

Bioekonomiriksdagen är ett stort steg för Sverige att bli en ledande nation inom den nya bioekonomin. Den svenska bioekonomin utvecklas snabbt just nu. Därför kommer vi att samla nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer över hela landet. Branschen står inför en rad utmaningar som behöver gemensamma lösningar och med Bioekonomiriksdagen vill vi skapa en unik plattform för att ta tillvara den potential som finns.

Bioekonomiriksdagen innehåller såväl seminarier som föreläsningar och paneldebatter med högintressanta deltagare. Bland andra är vi glada över att välkomna Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Anders Fröberg, ordförande IKEM, Göran Persson, ordförande Europeiska tankesmedjan Think Forest samt f.d. statsminister, Pia Sanvdvik, vd RISE, Mattias Goldmann, vd tankesmedjan FORES och Anders Wijkman, fd ordförande Miljömålsberedningen.

Read more: Bioekonomiriksdag

2016

Bio4Energy Events' Archives Autumn - Winter 2016

7th Workshop on Cellulose: Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives,15-16 November 2016Karlstads universitet 150x150Bio4Energy researchers at Umeå University are organising this workshop, together with Karlstad University. The deadline UmU Logofor submission of abstract is 30 May and for registration 30 October. Please send your abstracts to Ola Sundman and register here.

Place: Arken Konferens, Örnsköldsvik, Sweden


Conference sessions
- Cellulose dissolutions
- Cellulose chemistry and dervatives
- Spinning of cellulose fibres Bio4energy cmyk
- Cellulose structure and composites
- Regeneration of cellulose
- Nanocellulose
- Industrial perspectives
- Dissolving pulp preparations and properties

*Best paper and poster
*Visit to Domsjö Industrial Area and MoRe Research/SP Processum

Bio4Energy contacts are Ola Sundman and Leif Jönsson, both of the R&D platform Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies.

--

Seminar: Accelerated Breeding of Aspen, 27 OctoberBio4Energy Poplar PlantationBio4Energy poplar plantation in southern Sweden. Photo by Henrik Böhlénius.Researchers on the R&D platforms Bio4Energy Feedstock and Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies are organising this seminar in connection with a thesis defence on the pretreatment and enzymatic saccharification of lignocellulose: Formation and effects of pseudolignin.

Time: from 1 to 4 p.m.

Place: Chemical-biological Building of Umeå University, room KB2C5, Umeå, Sweden

Programme
1 p.m.          Welcome, Hannele Tuominen
1:10-1:35     Bioprocessing of aspen, Leif Jönsson
1:35-2:00     Recalcitrance of aspen wood in bioprocessing, Sacha Escamez
2:00-2:10     Short break with coffee
2:10-2:35     Progress with the SwAsp genotyping, Nat Street
2:35-3:00     Silviscan analysis of aspen, Sven-Olof Lundqvist
3:00-4:00     General discussion

Bio4Energy contact: Hannele Tuominen, Bio4Energy Feedstock/Umeå Plant Science Centre

--

SP Processum - Bio4Energy Membership & Industrial Network Seminar, 26 October 2016B4E SP Proc Ind Ntwk 211014 063SP Processum and Bio4Energy joint study visit to an Industrial Demonstration Unit for biomass torrefaction at Holmsund, Sweden. Torrefaction is a form of biomass pre-treatment by roasting. Photo by Anna Strom.Once again SP Processum and Bio4Energy will co-host a seminar for the SP Processum member companies and the Bio4Energy Industrial Network.

The theme of the day is a question: How, jointly, can we strengthen our position as a leading biorefinery region further still?

Time: 12 p.m. - 6 p.m.

Place: SP Processum, Hörneborgsvägen 10, Örnsköldsvik, Sweden

Registration: This seminar is by invitation. Please register by responding to the invitation you receive as an SP Processum member company or a representative of the Bio4Energy Industrial Network.

A programme for the day will be circulated in our networks early autumn 2016.

Bio4Energy contact: Anna Strom, Communications

--

Bio4Energy Researchers' Meeting, 25 October 2016
IMG 4502"And these are our new R&D platforms..." A snapshot from the 'Bio4Energy 2' Kick-off Event at Skellefteå, Sweden, in February. Photo by Bio4Energy.The Autumn 2016 Bio4Energy Researchers' Meeting will follow up on the February 2016 Kick-off Event to announce Bio4Energy's second programme period. Then and there, Bio4Energy's new or updated research and development platforms were introduced, along with a new programme management. In total 80 peoplesenior and junior researchers, students and support staffcame to make the event a golden opportunity for learning and networking.

Now that introductions are done, the 25 October Researchers' Meeting will be down to business and discussions on how, building the foundation of solid partnership between the member organisations and their international collaborators, to put the unique knowledge base and R&D infrastructure to use for biorefinery scientists around the world and make it a locomotive for Swedish biorefinery development. For remember:

Bio4Energy develops methods and tools for conducting efficient and sustainble biorefinery  
From Seed to Advanced Fuels and Chemicals

This event is free of charge for Bio4Energy researchers, but registration is required. The Bio4Energy management and Steering Group invite all Bio4Energy researchers to sign up!

Time: 11 a.m. -  6 p.m., followed by an optional dinner

Place: Väven P5, Storgatan 46 A, Umeå, Sweden

Theme: Bio4Energy Strategic Research Projects

Bio4Energy contact: Anna Strom, Communications

--

Swedish Energy Association Conference 2016, 23-24 AugustAkkats power station Credit LTULuleå University of Technology (LTU), Umeå University and Swedish energy utility Vattenfall will be hosting a conference on the transformation of the energy systems of Sweden and neighbouring countries. Research and development, innovation, politics will be discussed at this topically broad conference aiming to find out how to speed the transition to a sustainable society, starting with the energy system.

Place: Luleå, Sweden

Bio4Energy contact: Conference coordinator is Robert Lundmark, professor at the LTU and member of the R&D platform Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy.

New as of 8 August: Detailed conference programme

Press and media: Invitation to attend.

Bio4Energy Events' Archives Spring 2016

Saleh Hooshmand Photo AS B4EThesis Defence: Processing of Continuous Fibers Based on Nanocellulose, Luleå, Sweden, 9 June 2016

PdD student Saleh Hooshmand of the Luleå University of Technology (LTU) will be defending his thesis Processing of continuous fibers based on nanocellulose: Influence of dispersion and orientation on mechanical properties.

His supervisors at the LTU have been professors Kristiina Oksman and Aji Mathew who are members of the research and development platform Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies.

Opponent will be professor Stephen Eichhorn, University of Exeter, United Kingdom.

Time and place: 10 a.m. at the LTU, room E632.

All welcome.

--

Magnus Rudolfsson Photo AS B4EThesis Defence: Characterisation and Densification of Carbonised Lignocellulosic Biomass, Umeå, Sweden, 9 June 2016

PhD student Magnus Rudolfsson of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) at Umeå will be defending his thesis Characterisation of Carbonised Lignocellulosic Biomass.

His advisor at the SLU has been professor Torbjörn Lestander who is a member of the research and development platform Bio4Energy Wood Pre-processing.

Opponent will be Jonas Dahl, SP Technical Research Institute of Sweden.

Time and place
: 1 p.m. at the SLU, room Björken.

All welcome.

--

Sennai Mesfun Photo AS Bio4EnergyThesis Defence: Process Integration to Increase Woody Biomass Utilisation for Energy Purposes, Luleå, Sweden, 9 June 2016

PdD student Sennai Mesfun of the Luleå University of Technology (LTU) will be defending his thesis Process integration to increase woody biomass utilisation for energy purposes.

His supervisors at the LTU have been professor Andrea Toffolo of the research and development platform Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy.

Opponent will be associate professor Francesco Fantozzi, Department of Engineering & Biomass Research Center, University of Perugia, Perugia, Italy.

Time and place
: 2 p.m. at the LTU, room E632.

All welcome.

--

RikardGebartPublic Seminar: Fuel from the Forest via Biomass Gasification, Stockholm, Sweden, 10 May 2016

The Luleå University of Technology (LTU), SP Technical Research Institute of Sweden, Swedish Energy Agency, IVA Nord, IVA Section 8 Forest Technology and the Swedish Forest Industries have the pleasure to invite you to a seminar on biofuels from forest industry residues streams.

Seminar coordinator is Bio4Energy researcher Rikard Gebart (pictured right), professor at the LTU.
The seminar is free of charge and registration is available here.

--

QiujuGao 416Thesis Defence: On the dioxin formation in thermochemical conversion of biomass - Levels, distributions and fingerprints, Umeå, Sweden, 29 April 2016

PdD student Qiuju Gao of Umeå University (UmU) will be defending her thesis On the dioxin formation in thermochemical conversion of biomass - Levels, distribution and fingerprints.

Her advisor at UmU has been senior lecturer Stina Jansson who is a member of the research and development platform Bio4Energy Environment and Nutrient Recycling.

Opponent will be Bogdan Dlugogorski, dean of the School of Engineering at Murdoch University in Australia.
Time and place: 10 a.m. at the KBC Building of Umeå University, in room KB3A9.

All welcome.

--

Research Seminar: Formation of Dioxins from Chlorophenol in Catalytic Reactions, Umeå, Sweden, 28 April 2016

Professor Bogdan Dlugogorski, Murdoch University, Australia will hold a research seminar entitled Formation of Dioxins from Chlorophenol in Catalytic Reactions.

Time and place: 1 p.m. at room KB3A9, KBC Building, Umeå University.
Bio4energy cmyk
All welcome.

--
MatsTysklind FridaRoyne

Thesis Defence: Exploring the Relevance of Uncertainty in the Life-cycle Assessment of Forest Products, Umeå, Sweden, 22 April 2016

PhD student Frida Royne , of Umeå University and the SP Technical Research Institute of Sweden, will be defending her thesis Exploring the Relevance of Uncertainty in the Life-cycle Assessment of Forest Products.

Her main advisor has been professor Mats Tysklind who is a member of the research and development platform Bio4Energy System Analysis and Bioeconomy.

Oppenent will be José Potting, professor at the KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

Time and place: 10 a.m. at the Chemical-biological Centre of Umeå University, room KB3B1.

All welcome.

--

Stina Jansson PPPopular Science Lecture: Agricultural Residues for Water Purification in Africa, Umeå, Sweden, 17 March 2016

Stina Jansson, lecturer Umeå University and member of Bio4Energy Environment and Nutrient Recycling will hold a popular science lecture at a cafe, downtown Umeå. Go to: http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/evenemang/vetenskapslunch/


Time and place: From 12:15 p.m. at Kafé Station

All welcome.

Bio4Energy contact: Stina Jansson , Bio4Energy Environment and Nutrient Recycling

--

Sacha EscamezThesis Defence: Xylem cells cooperate in the control of lignification and cell death during plant vascular development, Umeå, Sweden, 4 March 2016

PhD student Sacha Escamez of Umeå University (UmU) will be defending his thesis Xylem cells cooperate in the control of lignification and cell death during plant vascular development.

His advisor at UmU has been professor Hannele Tuominen who is a member of the research and development platform Bio4Energy Feedstock.

Opponent will be Andrew Groover, Department of Plant Biology, University of California, Davis, California, U.S.A.

Time and place: 1 p.m. at the KBC Building of Umeå University, in room KB3A9.

All welcome.
UmU LogoBio4energy cmyk     upsc logo ftg transpbg
--

UREM 2016 profile picUmeå Renewable Energy Meeting 2016, Umeå, Sweden, 23-25 February 2016

Tuesday 23 February, Sliperiet, Umeå Arts Campus, Umeå University (UmU)
2-4 p.m. Popular science lectures for school children and the general public. Chair: Sylvia Larsson, Bio4Energy Wood Pre-processing Platform
- Skogen är inte bara träd, Stellan Marklund, Department of Chemistry, Umeå University, Sweden and Bio4Energy - A National Strategic Research Environment
- Hur gör vi bränslen från solen?, Thomas Wågberg, Department of Physics, Umeå University, Solar Fuels - Strong Research Environment at UmU
- Mer electricitet med speglar, Erik Pihl, Research Liaison Officer, Future Earth, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm
UmU Logo
Wednesday 24 February, Chemical Biological Centre KBC, Umeå University, Stora hörsalen, KB3B1

10:45-11:30 a.m. Energy beyond oil, Michael Gretzel, Université Polytechnique de Lausanne, Lausanne, France

11:30-11:45 a.m. Biomass utilisation in Sub-Saharan Africa - Thermochemical and environmental perspectives, Christoffer Boman, Umeå University, Sweden and Bio4Energy Environment and Nutrient Recycling

12:00-12:30 p.m. Towards a sustainable bioeconomy - Development of synthetic biology tools for production platsforms in cyanobacteria, Eva-Maria Aro, University of Turku, Finland

2:30-3 p.m. Mobilisation of biomass: Feedstock quality, Garold L. Gresham, Idaho National Laboratory, Idaho, U.S.A. - Special guest of Bio4Energy

3:30-4 p.m. Using waste resources at a pulp and paper industry for sustainable algae biomass and bio-based oil production - The Bäckhammar pilot case, Susanne Ekendahl, SP Technical Research Institute of Sweden, Borås

5:30 p.m. Poster session and evening reception

Thursday 25 February
, Chemical Biological Centre KBC, Umeå University, Stora hörsalen, KB3B1slu logo rgb web

9:45-10:00 a.m. A new pre-treatment approach for the production of second-generation ethanol from cassava stems, Carlos Martín, Umeå University, Sweden and Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies

10:15-10:45 a.m. Coffee break

10:45-11:15 a.m. Synthetic cluster models of biological and heterogeneous oxygen evolving catalysts, Theodor Agapie, California Insitute of Technology, Pasadena, CA, U.S.A.

11:15-11:30 a.m. Invertases are involved in biosynthesis in aspen wood, Umut Rende, Swedish University of Agricultural Sciences at Umeå, Sweden and Bio4Energy Feedstock
Bio4energy cmyk
11:45 a.m. - 12:15 p.m Production of single cell protein as protein source for feed from forest industry side streams, Hans Grundberg, Domsjö Fabriker AB, DomInnova, Örnsköldsvik, Sweden

12:30-1:30 p.m. Lunch (Separate Meet-the-Speakers Lunches will be organised for selected speakers together with PhD students and postdoctoral researchers who participate in the conference.)

1:30-2 p.m. Towards carbon-negative bioenergy - Biochar in bioenergy systems, Ondrej Masek, School of GeoSciences, University of Edinburgh, U.K.

2:00-2:15 p.m. Integrating biogas and microalgae production in pulp and paper mills, Alyssa Blumenthal, Lindköping University, Sweden and Swedish Fulbright Commission

2:30-3 p.m. Industrial use of algae and cyanobacteri - Experiences from the Bio Refine Tech project, Esa Tyystjärvi, University of Turku, Finland

3-3:30 p.m. Coffee break

3:30-4 p.m. Production of terpenoids in cyanobacteria, Pia Lindberg, Dept. of Chemistry, Uppsala University

4:15-4:30 Mikael Thyrel, Swedish University of Agricultural Sciences at Umeå, Sweden and Bio4Energy Wood Pre-processing

4:30-5:15 Steven Long, University of Illinois, Urbana, U.S.A.

Bio4Energy contacts
: Anna Strom , Bio4Energy Communications; Johannes Hanson , Bio4Energy Feedstock; Sylvia Larsson , Bio4Energy Wood Pre-processing and; Carlos Martín , Bio4Energy Biopolymers and Biochemical Conversion Technologies

--

Bio4energy cmyk'Bio4Energy 2' Kick-off Event, Skellefteå, Sweden, 15-16 February 2016

As the name suggest, this miniconference will officially kick off the second programme period Bio4Energy, starting 1 January 2016. It is open to all the Bio4Energy researchers and their PhD students, but registration is required by e-mail to Anna Strom.

There will be brief presentations of Bio4Energy's new or updated Research and Development Platforms, including their new leaders; as well as research presentations on hot topics in research on biorefinery based on wood or organic waste. Bio4Energy is also very happy to a poster-pitch presentation session for its PhD student and postdoctoral researchers.

There will be time for socialising--and a few surprises revealed. So, if you are a Bio4Energy researcher, do not miss out!

Bio4Energy contact: Anna Strom , Bio4Energy Communications

--

Swedish Centre for Biomass Gasification (SFC) Programme Conference, Gothenburg, Sweden, 1-3 February 2016

Time and Place: 11 a.m. 1 February - 5 p.m. 3 February, Arken Hotel & Art Garden Spa

Monday 1 February
11:00-13:00 Registration and lunch
13:00-13:15 Welcome address, Joakim Lundgren, LTU
13:15-13:45 Keynote lecture 1. TBD
13:45-16:00 Session 1: Entrained flow gasification (Chairman: Kentaro Umeki, LTU)
Introduction (25 min), 4*20 min presentations, 30 min coffebreak
16.00-18.00 Poster session (incl short poster presentations)
19:00- Dinner
Tuesday 2 February
9.00-9.30 Keynote lecture 2. TBD
9:30-11:45 Session 2: Fluidized bed gasification (Chairman: Klas Engvall, KTH)
Introduction (25 min), 4*20 min presentations, 30 min coffebreak
11:45-13:00 Lunch
13.00-15.15 Session 3: Indirect gasification (Chairman: Henrik Thunman, Chalmers)
Introduction (25 min), 4*20 min presentations, 30 min coffebreak
15:15-15:30 Summary
15:30-17.30 Poster session
19:00- Dinner

SFC logotype f3 Centre-SFC Seminar: Full speed towards a fossil free transport sector?, Gothenburg, Sweden, 3 February 2016

- Perspectives on gasification based biofuels and the role of pilot and demonstration plants

Time and place: 8.30 a.m. – 5.00 p.m., Arken Hotel Art Garden Spa, Nordatlanten 100, 41834 Gothenburg, Sweden

Programme:
8:30 Registration and coffee

f3 Centre png09:00 Welcome! - f3 and SFC: A short introduction and presentation of current activities Johanna Mossberg, director f3 and Joakim Lundgren, director Swedish Centre for Biomass Gasification (SFC)

09:20 Systems perspective on gasification based biofuels
- Methane as vehicle fuel – Identifying system solutions with superior performance, Pål Börjesson, Environmental and Energy Systems Studies, Lund University
- Cost-efficient plant localisation?, Elisabeth Wetterlund, Energy Sciences, Luleå University of Technology

Commercialising the bio-based economy

- Policy for successful demonstrations? -Reflections from a technological research perspective, Henrik Thunman, Energy and Environment, Chalmers University of Technology
- Pilot and Demonstration Plants in Innovation Policy and Management, Patrik Söderholm, Business Administration, Luleå University of Technology

International inspiration

- Advanced biofuels strategy to 2030 for the Finnish bioeconomy, Nils-Olov Nylund, VTT
- The role of demonstration plants – a Canadian perspective, Don Smith, BioFuelNet, Canada

12:15 Lunch

13:15-17:00 Study visits: Limited number of participants, registration mandatory, members of f3 and SFC have priority
- Preem Göteborg – Production of renewable diesel and gasoline based on tall oil and other residues - Göteborg Energi GoBiGas – Gasification of forest residues for production of biogas

18:30 Dinner at Chalmerska Huset: Only for members of the f3 Centre, SFC or participants in projects within the joint research program "Förnybara drivmedel och system"

Registration for participants invited by f3: https://www.eventbrite.com/e/full-speed-towards-a-fossil-free-transport-sector-registration-19294304785


--

Matias-Eriksson_PhD

PhD Thesis Defence: Sustainability Measures in Quicklime and Cement Clinker Production, Umeå, Sweden, 29 January 2016

PhD student Matias Eriksson of Umeå University (UmU) will be defending his thesis Sustainability Measures in Quicklime and Cement Clinker Production.

His advisor at UmU has been professor Rainer Backman who is a member of the Bio4Energy research and development platform for Thermal Conversion Technologies.

Opponent will be Flemming Jappe Frandsen, associate professor at the Technical University of Denmark.

Time and place: 1:15 p.m. at room N420, UmU.

All welcome.
UmU Logo
            Bio4energy cmyk

2015

Bio4Energy Events' Archives Autumn - Winter 2015

PhD Thesis Defence: Preparation and Characterisation of Nanocellulose Films and Coatings from Industrial Bio-residues, Luleå, Sweden, 6 November 

2015PhD student Martha Herrera of the Luleå University of Technology (LTU) will be defending her thesis Preparation and Characterisation of Nanocallulose Films and Coatings from Industrial Bio-residues.

Her advisor at the LTU has been professor Kristiina Oksman who is a member of the Bio4Energy Pretreatment and Fractionation Platform.

Opponent will be professor emeritus Per Stenius of Aalto University in Helsingfors, Finland and the Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.

Time and place: LTU, House E, room 246, from 10 a.m.

All welcome.

ltu         

Bio4energy cmyk


-- Bio4energy cmyk

Bio4Energy Researchers' Meeting, Umeå, Sweden, 20-21 October 2015

Bio4Energy PIs and group leaders will meet at the Umeå University Arts' Campus, Sliperiet, from lunch 20 October to lunch 21 October. The subjects of discussion will be a possible second operational period for the research environment of five years from 2016 and its funding.

Bio4Energy contact: Anna Strom , Bio4Energy Communications

--

Henrik SerkPhD Thesis Defence: Cellular Aspects of Lignin Biosynthesis in Xylem Vessels of Zinnia and Arabidopsis, Umeå, Sweden, 16 October 2015

Umeå University PhD student Henrik Serk will be defending his thesis Cellular Aspects of Lignin Biosynthesis in Xylem Vessels of Zinnia and Arabidopsis. His advisor at Umeå University has been the associate professor Edouard Pesquet .

Opponent will be professor Simon Hawkins, Department of Functional and Structural Glycobiology, University of Lille, France.

Time and place: Umeå University, KB3A9 Small Lecture Hall, from 1.30 p.m. All welcome.

  upsc logo ftg transpbgBio4energy cmykUmU Logo

upsc logo ftg transpbg--

Seminar: Genetic engineering of lignin using a bacterial gene, Umeå, Sweden, 24 September 2015

Professor Shinya Kajita (TUAT, Japan) will be coming to Umeå to give a seminar on his latest work strategies to modulate lignin in tree biomass. His breakthrough strategy has been to use genes isolated from bacteria living off the lignin residues from pulp mill stream into poplar wood to modify in vivo the wood structure.Bio4energy cmyk

Bio4Energy researchers who would like to discuss with Prof. Kajita on Thursday 24th September are asked to contact Edouard Pesquet to set a meeting time.

When: 24 September 2015 at 2 p.m.

Where: KBC Building, Umeå University, room KB3A9 ("Lilla hörsalen")

Bio4Energy contact
: Edouard Pesquet, Bio4Energy Feedstock Platform

-- ABC 2015 logo

Advanced Biofuels Conference, Stockholm Arlanda, Sweden, 16-17 September 2015

Bio4Energy is an official partner to this conference which full name is International Advanced Biofuels Conference – For Aviation, Maritime and Land Transport. Held for the first time, and at a venue close to Stockholm-Arlanda Airport, it will bring together academia and industrial representatives (from companies and constellations such as Abengoa, Avinor, Boeing, Bioenergy 2020+, Nestle, Preem, SCA, SkyNRG, Swedavia, Wärtsilä and UNICA) with relevant politicians and policy makers to discuss the future of biofuels, with a focus on advanced biofuels.

A preliminary conference programme and registration is available through the conference homepage.


Bio4Energy contacts are Leif Jönsson , Leader of the Bio4Energy Biochemical Platform and Anna Strom , Bio4Energy Communications.

-- SFC Logo svartvit

SFC Summer School 2015 on Biomass Gasification, Gothenburg, Sweden, 17-21 August

2015 theme: Materials issues at high temperature biomass conversion processes

Organiser: Swedish Centre of Biomass Gasification (SFC)                


Starts             17 August 2015 at 11 a.m. 
Ends                 21 August 2015 at 1 p.m.   
Location                   Gothenburg           
Venue                 Chalmers University of Technology,           Hörsalsvägen 7B, Seminar Room
Preliminary programme  
[http://www.ltu.se /cms_fs/1.106818!/file/Summer_school_2015_JL2.pdf]


Contacts:
 Lena Nilsson, Joakim Lundgren  

Phone SFC Secretariat: +46 920 49 1221

Chalmers: Marie Iwanow , +46 31 772 1191, Henrik Thunman

Register here

Bio4Energy Events' Archives Spring 2015

14th International Congress on Combustion by-products and Their Health Effects, PIC2015, Umeå, Sweden, 14-17 June 2015

Registration deadline: 14 May 2015

 • Registration and Abstract Submission Opens 7 January 2015

 • Abstract Submission Deadline 15 February 2015 - Extended to 9 March 2015

 • Early Bird Registration Deadline 31 March 2015

PIC 2015 Theme: Origin, fate and health effects of combustion-related air pollutants in the coming era of bio-based energy sources

Sessions:

 1. Bio4energy cmykNew fuels – new residual products

 2. Sources and emission control

 3. Dioxins and furans

 4. New and emerging POPs

 5. Flame retardants

 6. Soot and organic aerosols: Formation and characterisation

 7. Metals and ash chemistry in aerosols

 8. Health effects of solid biomass combustion

 9. Health effects of car exhaust – focus on biofuels

 10. New approaches for assessing health effects of air pollution related to combustion

 11. Waste treatment

 12. Advanced diagnostics and measurement methods

Plenary speakers (all confirmed):UmU Logo

 • William Suk, Director Superfund Research Program, NIEHS

 • Bogdan Dlugogorski, Murdoch University, Australia

 • Angela Violi, University of Michigan, U.S.A.

 • John Dyke, University of Southampton, UK

Bio4Energy contact: Stina Jansson , PhD, Organising Chair; Phone: +46 90 786 7622; Local congress homepage 

Scientific programme—highlights:

  Monday, June 15
08:30 Plenary Lecture
  Recent Progress and Future Challenges in Formulating Reaction Mechanisms   for Formation of Halogenated Persistent Organic Pollutants
  Bogdan Z. Dlugogorski,   Mohammednoor Altarawneh
      Parallel sessions
     New fuels – new waste streams Predicting hazard and risk of combustion aerosols: in vitro, in vivo and   in silico studies
13:30 Sources and emission control Novel approaches for assessing health effects of combustion related air   pollution
  Session Keynote: Characterization of PAHs and dioxin-like PCBs in inputs   and outputs of a fluidized bed combustor Session Keynote: Novel approaches for assessing health effects of   combustion related air pollution
  Jo Van Caneghem Tim Nawrot
  Tuesday, June 16  
08:30 Plenary Lecture
  Title TBA
  Angela Violi
  Parallel sessions
  Dioxins and furans Health effects of traffic exhaust – focus on biofuels
09:15 Session Keynote: PCDD/F formation increase in biomass combustion by   copper use – risk from marketed copper salts and use of copper containing   wood preservatives Session Keynote: Health Effects of Traffic Exhaust – Focus on Biofuels
  Roland Weber, Adam Grochowalski Thomas Sandström
  New and emerging persistent organic pollutants Soot and organic aerosols: Formation and characterization/Metals and ash   chemistry in aerosols
13:30 Session Keynote: Mechanism-specific in vitro bioassays in risk assessment   of complex mixtures of polycyclic aromatic compounds (PACs) from contaminated   sites Session keynote: Towards Conceptual Models of the Properties of Fresh and   Processed Carbonaceous Aerosol Emissions
  Magnus Engwall Joakim Pagels
  New and emerging persistent organic pollutants Soot and organic aerosols: Formation and characterization/Metals and ash   chemistry in aerosols
13:30 Session Keynote: Mechanism-specific in vitro bioassays in risk assessment   of complex mixtures of polycyclic aromatic compounds (PACs) from contaminated   sites Session keynote: Towards Conceptual Models of the Properties of Fresh and   Processed Carbonaceous Aerosol Emissions
  Magnus Engwall Joakim Pagels
  Wednesday, June 17
08:30 Plenary Lecture
  Photoionization of Reactive Intermediates of Importance in Combustion
  John Dyke
09:15 Parallell sessions
  Flame retardants – past, present and future Health effects of solid biomass combustion emissions
10:15 Session Keynote: Title TBA Session Keynote: Biomass combustion air pollution and health effects.
  Åke Bergman Torben Sigsgaard
--

Martin-StrandbergPhD researcher Martin Strandberg is part of the Department of Applied Physics and Electronics at Umeå University. Bio4Energy Thesis Defence: From torrefaction to gasification - pilot scale studies for upgrading of biomass, Umeå, Sweden, 10 June 2015

Umeå University PhD student Martin Strandberg (formerly Nordwaeger) will be defending his thesis From torrefaction to gasification: pilot scale studies for upgrading of biomass.

His advisor at Umeå University has been professor Anders Nordin who is a member of the Bio4Energy Pretreatment and Fractionation Platform.

Opponent will be Jaap Kiel, professor at Technische Universiteit in Delft, the Netherlands.

Time and place: Umeå University, Natural Sciences' Building, room N450, from 1 p.m.

Bio4energy cmykUmU Logo--

Jonathan-FagerstromBio4Energy PhD student Jonathan Fagerström does research to check particulate emissions from different biomass conversion methods. He notably investigates thermal conversion methods, such as gasification and combustion. Bio4Energy Thesis Defence: Fuel engineering to deal with fine particle emissions and slag formation, Umeå, Sweden, 25 May 2015

Umeå University PhD student Jonathan Fagerström will be defending his thesis Fine particle emissions and slag formation in fixed-bed biomass combustion - aspects of fuel engineering.

Advisor at Umeå University is the associate professor Christoffer Boman , member of the Bio4Energy Environmental Platform.

Opponent will be Bengt-Johan Skrifvars, associate professor at Åbo Akademi in Finland.

Time and place: 25 May 2015 from 1 p.m. at Umeå University, KBC Building KB3A9.

UmU Logo
Bio4energy cmyk--

International Conference on Renewable Gas Technology 2015, REGATEC 2015, Barcelona, Spain, 7-8 May 2015  

11:00-12:00 Registration
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Welcome and plenary session Dr. Jörgen Held & Prof. Frank Scholwin Dr. Shunichi Nakada, International Renewable Energy Agency Dr. Jan Stambasky, European Biogas Association
14:30-15:30 Coffee break and poster session
15:30-17:00 Biogas cleaning R&D and experiences Mr. Aniruddha Sharma, Carbon Clean Solutions Limited, UK Dr. Marco Linders, TNO, the Netherlands Dr. Adriaan van der Veen, VSL, the Netherlands. Biomass gasification R&D including CHP Prof. Jürgen Karl, University of Erlangen-Nuremberg Dr. Bram van der Drift, Energy Research Centre of the Netherlands Dr. Megan Cooper, Department of Energy & Climate Change, UK
18:30 Welcome drink
19:00-21:00 Conference Gala Dinner
21:00-23:00 Mingle
8 MAY

09:00-10:00 Advances in biogas upgrading MSc Johan Andersson, JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering Dr. Sandra Esteves, University of South Wales Product gas cleaning R&D Dr. Kim Magrini, National Renewable Energy Laboratory Dr. Ersin Üresin, TÜBITAK, Turkey
10:00-10:30 Coffee break
10:30-12:00 Biological methanation incl. P2G Dr. Yifeng Zang, DTU Mr. Dominic Hofstetter, Electrochaea BSc. Johan Holstein, DNV GL – Oil & Gas, the Netherlands Catalytic/biological methanation incl. P2G Prof. Anne-Cécile Roger, Strasbourg University Dr. Niels Bjarne Rasmussen, DGC Mr. Gregor Waldstein, ETOGAS GmbH
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Industrial biogas/landfill gas  projects Márcio Schittini, Ecometano, Brazil Eberhart Wusterhaus-Gomez, Schmack Carbotech Pia Ekelund, Swedish Biogas International Industrial gasification projects Dr. Friedrich Kirnbauer, Bioenergy 2020+ GmbH Mr. Luis Sánchez Angrill, EQTEC Iberia MSc. Malin Hedenskog, Gothenburg Energy
14:30-15:30 Coffee break and poster session
15:30-17:00 Plenary session and conference summary Dr. Jörgen Held, Renewable Energy Technology International AB Dr. Olivier Guerrini, GDF Suez Prof. Frank Scholwin & Dr. Jörgen Held

--

Umeå Renewable Energy Meeting 2015, UREM 2015, Umeå, Sweden, 25-27 March 2015

The Umeå Renewable Energy Meeting—an annual international scientific seminar with a focus is on the latest trends in renewable energy research—2015 is said to have a "Bio4Energy profile". Two Bio4Energy researchers are at the helm of its organisation and part of the organising committee. Other programmes at Umeå University and the Swedish University of Agricultural Sciences supporting the event are BioImprove, Trees and Crops for the Future, Solar Fuels and the Artificial Leaf Project.

UREM-2015-ProfileUREM 2015 thematic focal areas are:

 • Bioeconomy;

 • Advanced biofuels;

 • Thermal and biochemical conversion technologies and;

 • Natural and artificial photosynthesis.

Important dates

Bio4energy cmyk8 February - Last day for submitting abstracts

16 March - Last day of registration

Conference programme

25 March

Opening of the conference: Hans Lindberg, City of Umeå

Opening talk: Professor Emeritus Thomas B. Johansson

Sessions:
 1. UmU LogoRenewable feedstock and advanced biomass fuels
 2. Natural photosynthesis
26 March

Sessions:
 • System analysis and bioeconomy
 • Biochemical conversion technologies
 • Thermochemical conversion technologies
2slu logo rgb web7 March
 • Chemical catalysis
 • Artificial photosynthesis
Closing talk: Professor Pierre Joliot  

Confirmed speakers
Registration for UREM 2015 is available here.

Bio4Energy contacts for this meeting are Umeå University researchers Christoffer Boman  and Carlos Martín , as well as Anna Strom , Bio4Energy Communications.

--

Symposium: Challenges and Opportunities for Sustainable Energy in the coming 100 years, Luleå, Sweden, 19 March 2015

ltu

Starts       19 March 2015 at 8 a.m.
Ends         19 March 2015 at 5 p.m.    
City             Luleå            
Location             Room D770, Luleå University of Technology

Programme

Time Title Speaker
08:00 – 08:45 What does science tell us about climate change? Michael Tjernström, Stockholm University
08:45 – 09:30 Overview of global & regional energy use and scenarios for the future Björn Kjellström, Luleå University of Technology
09:30 – 10:00 Coffee and discussion  
10:00 – 10:45 Current trends in renewable power production in the world Tomas Kåberger, Chalmers University of Technology
10:45 – 11:30 Energiewende, the methanol economy and power to gas Alberto Varone, IASS, Potsdam
11:30 – 13:00 Lunch  
13:00 – 13:45 How is climate change affecting the Arctic region today? Börge Ousland, Polar Explorer
13:45 – 14:30 What is happening in nuclear energy and does it have a place in the future energy system? Henryk Anglart, KTH
14:30 – 15:15 Coffee and discussion  
15:15 – 16:00 Smart sustainable cities of the future Mattias Höjer, KTH (to be confirmed)
16:00 – 17:00 Panel discussion about sustainability, climate, energy and the future  
--

Fredrik-WeilandPhD researcher Fredrik Weiland at the SP Energy Technology Center at Piteå.Thesis Defence: Pressurised entrained-flow gasification of pulverised biomass, Luleå, Sweden, 26 February 2015

Fredrik Weiland  of the Bio4Energy Thermochemical Platform/Bio4Gasification will be defending his PhD thesis Pressurised entrained-flow gasification of pulverised biomass: Experimental characterisation of process performance. His main supervisor has been Rikard Gebart , professor at the Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology. The thesis defence will be opposed by professor Ing Thomas Kolb, Division of Fuel Chemistry and Technology, Engler-Bunte Institute, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany.

Starts at: 10 a.m.

Venue: Luleå University of Technology, room E231.

All welcome.

ltu
           Bio4energy cmyk 

--

Thermo-Fischer-Scientific logoCarbohydrate Seminar on High-performance Anion-exchange Chromatography, Luleå, Sweden, 22 January 2015

A Carbohydrate Seminar on High-performance Anion-exchange Chromatography with Pulsed Amperometric Detection (HPAE-PAD) for carbohydrate analysis, i.e. the Dionex UHPLC system will be held by Bio4Energy researchers at the Luleå University of Technology.

ltuThe seminar will feature Dr. Detlef Jensen from ThermoFisher Scientific and will include a discussion on analytical capabilities (amino acids, water analysis) when using the Corona CAD Charged Aerosol Detector.

All welcome. Lunch and coffee will be provided to attendees who have registered.

Time: 8:30 a.m. - 1 p.m.

Place: Luleå University of Technology

Registration: Please register with Thory Hansson of the LTU by 10 January 2015.

Bio4Energy contact for this seminar is Ulrika Rova of the Bio4Energy Biochemical Platform.

--

f3-Centre pngSeminar: Fossil-free Fuels - Markets and Measures, Gothenburg, Sweden 21 January 2015

Time: 9 a.m. - 4:30 p.m.

Place: Chalmers University of Technology, Room: Palmstedt Hall

Discussion points:

 • Markets for fossil free fuels – technology and market conditions

  Technology and market conditions for fossil free fuel use in road, marine and air transport. Special focus on recent developments in combustion technology and tailor-made biofuels.

 • Policy and renewable transportation fuels for global sustainability

  The role of policy, sustainability and transitional barriers for increasing production and use of renewable fuels in transportation. The session includes a discussion on required research and development in a European context.

Organisers: Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Chalmers University of Technology and the Swedish internal Energy Combustion Consortium. Bio4Energy contact: Joakim Lundgren , f3 Coordinator in Bio4Energy

Programme: pdf  Fossil_free_fuels_-_Markets_and_measures_Second_Announcement_141204_JL

Registration is available here: http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/energy/events/Pages/f3day.aspx.

Bio4Energy is a member of the Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, f3 Centre.

--

SEA-logoSeminar: Process Integration in Industry - New Methods and Applications in Processing Industry and Biorefinery, Stockholm, Sweden, 15 January 2015

Organisers: Swedish Energy Agency and Joakim Lundgren , Luleå University of Technology and Bio4Energy Process Integration Platform

Bio4energy cmykTime: 10 a.m. - 4:30 p.m.

Place: Swedish Energy Authority/Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Further information will be posted here in January 2015.

2014

Bio4Energy Events' Archives Autumn - Winter 2014

Thesis Defence: Spectroscopic characterisation of lignocellulosic biomass, Umeå, Sweden, 5 December 2014

Mikael-Thyrel Stina-JanssonBio4Energy PhD student researcher Mikael Thyrel and Stina Jansson, Bio4Energy PI. Photo by Anna Strom.

Mikael Thyrel of the Bio4Energy Pretreatment and Fractionation Platform will be defending his PhD thesis Spectroscopic characterisation of lignocellulosic biomass. His main supervisor has been Torbjörn Lestander and secondary advisor Rainer Backman, both PIs in Bio4Energy.

Starts at: 10 a.m.

Venue: Swedish University of Agricultural Sciences at Umeå. Room 'Björken'.

All welcome.

Bio4energy cmyk slu logo rgb web

   

 

 


--

Licentiate Seminar: Process and Properties of Continuous Fibres Based on Cellulose Nanocrystals andNanofibres, Luleå, Sweden, 4 December 2014

Saleh Hooshmand of Wood and Bionanocomposites' research group of the Bio4Energy Pretreatment and Fractionation Platform will giving a licentiate seminar on Process and Properties of Continuous Fibres Based on Cellulose Nanocrystals and Nanofibres. Her supervisor has been Kristiina Oxman , professor at the Luleå University of Technology, who is also a Bio4Energy research and development platform leader.

Starts at: 10 a.m.

Venue: LTU E231

All welcome.

          Bio4energy cmyk  ltu

 

 

         
 

--

Thesis Defence: Heterogeneously Catalysed Valorisation of Monoterpenes to High Value-added Chemicals, Umeå,Mikhail-Golets 91014Bio4Energy student researcher Mikhail Gohlets in the laboratory. Photo by courtesy of Mikhail Golets. Sweden, 4 December 2014

Mikhail Golets of the Bio4Energy Catalysis and Separation Platform will be defending his PhD thesis Heterogeneously Catalysed Valorisation of Monoterpenes to High Value-added Chemicals. His main supervisor has been the Umeå University professor Jyri-Pekka Mikkola  who is one of the PIs responsible for research on "green" chemicals in Bio4Energy.

Starts at: 1 p.m.

Venue: Stora hörsalen ("Large Lecture Hall"), KBC Building, Umeå University.

All welcome.

Bio4energy cmykUmU Logo


 

 

            


--

Bio4Energy Researchers' Meeting - End of Round One, Skellefteå, Sweden, 20-21 Bio4energy cmykNovember 2014

This seminar for Bio4Energy researchers will celebrate the end of the first round of Bio4Energy, 2010-2015. It will start with a lunch 20 November and end with a lunch 21 November. The seminar will be free of charge to Bio4Energy researchers, but registration is required. Contact for this meeting is Anna Strom , Bio4Energy Communications.  

Day 1 - 20 November

 • Bio4Energy's Future

 • Christoffer-Boman Linda-Pommer 1572Bio4Energy researchers Christoffer Boman and Linda Pommer at a Bio4Energy Mini Conference in 2012. Photo by Anna Strom.Bio4Energy Research to Be Continued

Day 2 - 21 November

 • New Tracks in Bio4Energy

Venue: Skellefteå City Hotell (Skellefteå Stadshotell)

Registration: to info@bio4energy.se by 13 November

Programme: pdf  Bio4Energy-Researchers-Meeting-20-211114_Programme_final

--

Bio4energy cmyk

Bio4Energy Graduate School, First Leg of Biorefinery Pilot Research Course, Piteå, Sweden, 11-13 November 2014

First leg: 11-13/11 at Piteå
Second leg: 19-23/01/2015 at Örnsköldsvik and Umeå
Third leg: 23-24/03/2015 at Umeå

Course credits: 7.5

Bio4Energy Graduate School: Biorefinery Pilot Research, 1-13 November 2014

Date

Time

Location

Description

Speaker/teacher

PITEÅ

11/11

 1. 30
Pite havsbad

Check in at hotel

Sylvia Larsson (SL), SLU, B4E Pretreatment and Fractionation

 1. 00
  Lunch

 
 1. 00
  Welcome and introduction

SL

 1. 00
Introduction to innovation system roles

Hans Hellsmark (HH), SP, B4E Environmental

 1. 20
Innovation system   roles – group seminar + Coffee

SL & HH

 1. 40
Introduction to Technical Innovation Systems (TIS) and the strategic value of pilot and demonstration plants

HH

 1. 30-17.00
Introduction to Pilot Project Assignment

SL & HH

 1. 30
Dinner

 
 1. 30-20.00
Swimming at the adventure pool

 
 

12/11

 1. 20
ETC

Meet up at the ETC site on Industrigatan 1

SL

 1. 30
Introduction to experiments and seminars

Esbjörn Pettersson (EP), ETC & SL, B4E Thermochemical

 1. 00
ETC block I (2+2 groups for seminar and experiments)

ETC

 1. 00
Buffé lunch and networking

 
 1. 00
ETC block II (2+2 groups for seminar and experiments)

ETC

 1. 00
Summary

EP & SL

 1. 00
Dinner at ETC site

 
 1. 00
  Transportation to Pite havsbad

 
 

13/11

 1. 20
ETC

Meet up at the ETC site on Industrigatan 1

SL

 1. 30
Inspiration lecture part I

Ingvar Landälv (IL), LTU

 1. 30
Coffee and networking (preliminary poster viewing ETC & LTU GF)

 
 1. 00
Inspiration lecture part II

IL

 1. 00
ETC-LTU GF site introduction

Magnus Marklund, ETC & Fredrik Granberg, LTU; B4E Thermochemical

 1. 00
Lunch at Smurfit Kappa Kraftliner facilities

 
 1. 00-13.45
Summary of Piteå gathering

SL


Block I & II:

Seminar content (60-minute presentations with discussions followed by 20 minute break) by researchers on the Bio4Energy Thermochemical Platform:

 1. PEBG – From woody biomass to syngas (Fredrik Weiland, Research Engineer/PhD Candidate LTU)
 2. Purification and upgrading of gas streams (Linda Sandström, Researcher)
 3. Particulate matter formed during biomass conversion (Esbjörn Pettersson, Research Engineer, ETC at Piteå)
Demonstrations/experiments
 1. Preparation and characterisation of wood-based powders (Jonas Wennebro, Development Engineer, ETC at Piteå)
 2. DTF trials on specific biomass powders including aspects of powder feeding (Roger Molinder, Researcher, ETC at Piteå)
 3. Water treatment (Roger Molinder, Researcher, ETC at Piteå)
--

Swedish Energy Agency Seminar on New Industrial Applications of Membrane Processes (in energy engineering/energy technology), Stockholm, Sweden, 12 November 2014 - meeting language will be Swedish

Bio4Energy contact is Joakim Lundgren , Bio4Energy Process Integration Platform/Luleå University of Technology.SEA-logo

Seminarium om IEA:s aktiviteter inom industrisektorn: Membranprocesser i nya industriella tillämpningar

Energimyndigheten bjuder in till seminarium om svenskt deltagande i IEA:s aktiviteter inom industrisektorn.

Tid: 12 november, kl 10:00 – 16:30; Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Programme

10:00 Inledning och välkommen - Jennica Broman, Energimyndigheten

10:15 Internationella samarbetet - Thore Berntsson, IEA, IETS och syfte med dagens Ordförande IETS seminarium

10:35 Membranprocesser

Membranprocesser i bioraffinaderier - Ann-Sofi Jönsson, IETS Annex XVII Inst f kemiteknik, Lunds universitet

Membranes for process intensification and water recovery- Frank Lipnizki, Alfa Laval Business Centre Membranes

12:00 Lunch

13:00 Diskussion om membranprocesser i industrin

13:30 Industriella värmepumpar

Erfarenheter från IEA:s arbete - Roger Nordman, SP

industriella värmepumpar - Per- Åke Franck, CIT

Fortsatt arbete inom IEA Heat Pump Programme och läget i Sverige - Roger Nordman, SP

Vikten av riktig integration av värmepumpar i industriella processer - Per-Åke Franck, CIT

14:50 Kaffe

15:05 Integration av värmepump i pappers- och massaindustri

Öppen fjärrvärme som en katalysator för effektivare energianvändning möjlighet för industriella värmepumpar - Per Gullbrand, Fortum

16:00 Diskussion om industriella värmepumpar

16:30 Seminariet avslutas

--

SP Processum - Bio4Energy Industrial Network Meeting, Umeå, Sweden, 21 October 2014Bio4energy cmyk

An Industrial Network Meeting will be held jointly by Bio4Energy and SP Processum, including a tour of the pilot facilities available to the biorefinery cluster at Umeå and an afternoon session of talks designed to bring industry and academy closer together. More information will be posted here closer to the date. SP Processum logotype PNG

Contacts for this meeting is Anna Strom, Bio4Energy Communications and Sören Back, SP Processum.  

Standardbiljett  

Meeting Programme

9 a.m. Departure for the Biomass Technology Centre pilot facilities at Röbäcksdalen, Umeå, from the Universium at the Umeå University main campus

10:15 a.m. Departure for the BioEndev Torrefaction Demonstration Unit at Holmsund, Umeå, from the BTC pilot at Röbäcksdalen

11:30 a.m. Departure for the Umeå University main campus from the Torrefaction Demonstration Unit at Holmsund

12 p.m. Lunch at the Umeå University Natural Sciences' Building, room N360 and membership discussions by SP Processum

1 p.m. Start of seminar programme, N360

Introduction by Clas Engström, CEO SP Processum and Stellan Marklund, Bio4Energy Programme Manager

2-2:20 p.m. Biochemical conversion of woody biomass into fuels and chemicals: Processes and patents to industry - Leif Jönsson, Bio4Energy Biochemical Platform and Roberth Byström, SEKAB E-Technology

2:30-2:50 p.m. System analysis of industrial processes and products - Johanna Mossberg, Bio4Energy Environmental Platform; Jonas Joelsson, SP Processum and; Joakim Lundgren, Bio4Energy Process Integration Platform

3-3:30 p.m. Coffee break

3:40-4 p.m. Thermochemical conversion of woody biomass into fuels and chemicals: Case of Bio4Gasification - Rainer Backman and Kentaro Umeki, Bio4Energy Thermochemical Platform

4:10-4:30 p.m. Ash chemistry and fuel design for the recycling of nutrients - Nils Skoglund, Bio4Energy Environmental and Thermochemical Platforms

4:40-5:40 p.m. Panel debate - Lars Winter, CEO Domsjö Fabriker; Anders Nordin, BioEndev and Bio4Energy Pretreatment and Fractionation Platform; Elvy Söderström, Municipality of Örnsköldsvik; Leif Jönsson, Bio4Energy Biochemical Platform

6 p.m. Dinner at the KBC Cafeteria, KBC Building, Umeå University

A warm welcome to our partners and friends in industry, the academy and at research institutes!

--

Sylvia-Larsson 914Sylvia Larsson, Bio4Energy Pretreatment and Fractionation Platform. Photo credit: Sylvia Larsson.Associate Professorship Awards, Umeå, Sweden, 2 October 2014

Sylvia Larsson, Bio4Energy Pretreatment and Fractionation Platform and Totte Nittylä, Bio4Energy Feedstock Platform, will hold a lecture each marking their being awarded an associate professorship by the Bio4Energy member organisation Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Sylvia Larsson will give a talk on Feeding the Bioeconomy, while Totte Nittylä has merely announced that he will be presenting his research.

Starting time: 10 a.m.

Venue: SLU at Umeå, Lecture hall Aspen

All welcome. 

slu logo rgb web 

 

--

International conference: Lignin 2014 - Biosynthesis & Utilisation, Umeå, Sweden, 24-28 August Lignin-2014 profile

The Lignin 2014 conference aims to strengthen knowledge on the various aspects of lignin biosynthesis and use, from the basic cell biology, molecular biology to pre-treatment of plant biomass and use of the lignin. The conference is organised with the support of the Formas-financed strong research environment BioImprove and Bio4Energy, the Swedish government's Strategic Research Environment in matters of bioenergy and biorefinery, as well as the Umeå Plant Science Centre. Contacts for this conference are Edouard Pesquet , Bio4Energy Feedstock Platform and Anna Strom , Bio4Energy Communications.

The Lignin 2014 conference will be held at the newly built river-side Arts' Campus of Umeå University, at Umeå, in the city centre of 2014 European Capital of Culture.

The conference will discuss the following topics:The Lignin 2014 Organisation Committee. Photo by Anna Strom©.The Lignin 2014 Organisation Committee. Photo by Anna Strom©.
 1. Cell and developmental biology of lignin;
 2. Lignin monomers synthesis and transcriptional regulation;
 3. Oxidative polymerisation of lignin;
 4. Diversity of natural lignins;
 5. Modification of lignin in plants;
 6. Lignin characterisation technologies;
 7. Lignocellulose processing and extraction of lignin, and;
 8. New applications for lignin and lignin derivatives.

New as of 28 July 2014:

 • Please find an updated conference programme under this link and;
 • The list of confirmed speakers here plus;
 • A visionary video about Sliperiet, the Lignin 2014 conference venue UmU-Arts-Campus Photo-by-UmUThe Lignin 2014 venue: Umeå university's newly buit Arts' Campus - Sliperiet. Photo published with permission.situated in downtown Umeå, and a note on its history.
Registration is available here until 8 August 2014.

Submit your abstract here by 2 August 2014.

Bio4Energy and the UPSC bid participants and speakers a warm welcome to Lignin 2014 and Umeå, the 2014 European Cultural Capital.

The Lignin 2014 Organisation Committee:

Hannele TuominenUmeå Plant Science Centre (UPSC) and Bio4Energy, Umeå University (UmU), Sweden (General scientific contact)

Edouard Pesquet UPSC and Bio4Energy, UmU, Sweden (Plant Biology)

Leif Jönsson – Bio4Energy, UmU, Sweden (Industrial biotechnology, Chemistry)

Ewa Mellerowicz – UPSC and Bio4Energy, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden

Mattias Hedenström - Department of Chemistry, UmU, Sweden

Carlos Martín – Bio4Energy, UmU, Sweden (Chemistry, industrial biotechnology)

Sacha Escamez - UPSC and Bio4Energy, SLU, Sweden

--

PhD Thesis Defence: Ash Chemistry and Fuel Design, Focusing on Combustion of Phosphorus-rich UmU LogoBiomass, Umeå, Sweden, 5 June 2014

PhD researcher Nils Skoglund  of the Bio4Energy Environmental Platform will be defending his thesis Ash Chemistry and Fuel Design, Focusing on Combustion of Phosphorus-rich Biomass.

Starts at: 10:00 a.m.

Venue: Natural Sciences' Building, Room N430

Faculty opponent: Professor Franz Winter, Faculty of Technical Chemistry, Vienna University of Technology, Austria

PhD Student Supervisor: Professor Dan Boström, Umeå University, Department of Bio4energy cmykApplied Physics and Electronics and Bio4Energy Environmental Platform

All welcome.

--

Crash Course in Pulping for PhD Students, Umeå, Sweden, 26-28 May 2014upsc logo ftg transpbg

The Umåe Plant Science Centre (UPSC) will organise this course in connection to the Bio4Energy Graduate School. For more information, contact Hannele Tuominen or Johannes Hanson , both of the Bio4Energy Feedstock Platform.

The purpose of the course is to give biology students an overview and basic understanding of the kraft pulping process in technical, chemical and economical terms. A special focus will be placed on the properties of the raw material and on applying genetic engineering in tree breeding with a view to obtain improvements in the pulping process. The course consists of lectures, discussions and an on-site visit to pulp and paper operations. Students will have to pass a written examination to pass the course.

Contents of the Crash Course in Pulping:
 •           Kraft milling as a heavy industry, economical logistics and social importance;Bio4energy cmyk
 •           Raw materials for chemical pulping;
 •           Chemistry of wood polymers;
 •           Forestry and material flows;
 •           Wood handling, barking, chipping and storage;
 •           Chemistry of kraft pulping;
 •           Kraft pulping equipment;
 •           Closing chemistry and equipment;
 •           Bleaching chemistry and equipment and;
 •           How can GMO trees improve kraft pulping?.

Bio4Energy Events' Archives Spring 2014

Training Courses in Instrumental Analysis for Post-graduate Students, Luleå, Sweden, Various datesltu

The Division of Chemical Engineering at Luleå University of Technology offer the following training courses:
 1. Gas and Liquid Chromatography (5 hp/ECTS credits) – March-April 2014;
 2. Nuclear Magnetic Resonance (5 hp/ECTS credits) – April-May 2014;
 3. Scanning Electron Microscopy (5 hp/ECTS credits) – May 2014;
 4. X-ray Diffraction (5 hp/ECTS credits) – September 2014. 
Each course contains 6-7 lectures describing the theory behind each instrument technique, the structure of the instruments, and the types of analyses that can be made using these techniques.

They also include two laboratory exercises where the participants will have a chance to become familiar with the state-of-art equipment available at the Division of Chemical Engineering. Click here for more information regarding the instrumentation.

Each course is concluded by a written examination or student assignment. The grades given are Pass or Fail.

Register by clicking this link and submitting the following information:

-          Name of the course or courses the participant wishes to register for;

-          Participant name and national identification/social security number;

-          Affiliation (university, department, division);

-          Denomination of participant's research field;

-          Participant's contact information (e-mail and phone number, please).

--

Bio4Energy Researchers' Meeting, Umeå, Sweden, 13-14 May 2014 - POSTPONED. Further information will be posted as and when a new date has been set for the meetingBio4energy cmyk

A Spring Bio4Energy Researchers' Meeting will be held in the vicinity of Umeå, Sweden, from lunch to lunch. A key discussion point will be B4E operational strategy and projects for 2015-2020. All B4E researchers are kindly requested to attend.

--

Open Seminar: Skall EU bestämma till vad och hur vår biomassa användas?, Sundsvall, Sweden, 8 May Forest Refine logo2014

A one-day seminar held in Swedish and discussing the policy framework reigning in the bioenergy and biorefinery industry in the European Union, with an emphasis on the impact of current policies or the lack thereof on industrial actors in Sweden. The seminar is organised by the Swedish stakeholders Biofuel Region and its Forest Refine project, together with Åkroken Science Park and BioBusiness Arena. Biofuel Region/Forest Refine contact is Magnus Matisons , phone: +46 70 352 4494.

Seminar programme in Swedish in attached PDF:

pdf  2014-05-11_Program_Ska_EU_få_bestämma_-_seminarium_i_Sundsvall_8_maj 

--

Open Seminar: New Products from Forests - Supply Chains and Biorefinery Processes, Umeå Sweden, 9 April 2014 

Time and place: 10 a.m. to 5 p.m at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) at Umeå, P-O Bäckströms SalForest Refine logo

Moderator: Clas Engström, Managing Director, SP Processum

Registration is available here.

All welcome.

Programme

09:30-10:00 Registration and coffeeBio4energy cmyk

10:00-10:10 Welcome by Magnus Matisons, Project manager Forest Refine and Stellan

Marklund, Bio4Energy Programme Manager

10:10 - 10:40 Flexible feedstock pretreatments and processes, Krister Sjöblom, Bio Portfolio Manager, Valmet (previously Metso)

Morning

Forest Refine Session: Developing the Supply Chain

10:40 - 11:00 Future Biorefineries - Opportunities and obstacles, Magnus Matisons, Biofuel Region

11:00 - 11:20 Chemical Balances and Available Potentials of Forest Biomass for Biorefineries, Dimitris Athanassiadis, SLU

11:20 - 11:40 Effects of New Harvesting Technologies on Supply Chain Cost for Young Forests, Dan Bergström, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

11:40 – 12:00 Forest Biomass Supply Chain Cost for Biorefineries: Comparison of current and future systems, Fulvio di Fulvio, SLU

12:00 - 12:20 Bark as a feedstock for biorefineries - systems, properties and handling aspects. Juha Nurmi, Finnish Forest Research Institute (METLA)

12:30 – 1:30 Lunch  

Afternoon

Bio4Energy Session: Developing Methods and Tools for Biorefinery Operations

1:30-1:50 Bio4Energy and partners creates methods and tools for conducting efficient and sustainable biorefinery, Stellan Marklund, Bio4Energy Programme Manager

2:00-2:15 Liquid biofuel from recalcitrant biomass: From laboratory to a near industrial scale, Leif Jönsson, Bio4Energy Biochemical Platform

2:20-2:35 Facilitating biomass conversion: Pre-treating biomass by roasting, Anders Nordin, Bio4Energy Pretreatment and Fractionation Platform

2:40-2:55 The Bio4Energy Graduate School on the Innovative Use of Biomass for PhD students: Filling a void in the Swedish higher education system, Sylvia Larsson, Bio4Energy Pretreatment and Fractionation Platform

Forest Refine session: Refinery Processes

3:30-3:50 Raw Material Requirements of Biorefinery Processes, Jonas Joelsson, SP Processum AB

3:50-4:10 Fractioning of Forest Biomass, Håkan Örberg, SLU

4:10-4:30 High-value Chemicals from Forest Biomass: Losses in the supply chain, Hanna Lappi, METLA

4:30-4:50 Significance of Pre-treatment of Biomass in the Biomass Value Chain, Tero Tuuttila, Kokkola University Consortium Chydenius

4:50-5:10 Sum Up and Discussion

6:30 Dinner at Restaurang NorrlandsoperanBio4energy cmyk

--

Bio4Energy Graduate School, Second Course: Systems Perspectives on Bioresources, Luleå, Sweden, 18 March - 13 June 2014

Course credits: 7.5

Tuesday 18 March

1.

Systems analysis - Introduction

Joakim Lundgren, Luleå University of Technology (LTU)

2.

The current and future global energy supply situation

Joakim Lundgren, LTU

3.

Biomass in a sustainable energy system

Pål Börjesson, University of Lund

4.

Bioenergy and climate policies

Patrik Söderholm, LTU

Wednesday 19 March

5.

Markets for forest resources - characteristics and price formation

Robert Lundmark, LTU

6.

Environmental aspects on bioenergy supply and use

TBA

7.

Cost-effective bioenergy plant localisation

Elisabeth Wetterlund, LTU

8.

Life Cycle Assessments (LCA)

Johanna Berlin, SP Technical Research Institute of Sweden

Thursday 20 March

9.

Economic assessment methods

Joakim Lundgren, LTU

10.

Process integration methods

Andrea Toffolo, LTU (TBC)

11.

Process integration methods

Mikael Larsson, MEFOS (TBC)

12.

Individual projects start and planning

Joakim Lundgren, LTU

Friday 21 March

13.

Projects start and planning, continued

Joakim Lundgren, LTU


--

Umeå Renewable Energy Meeting, UREM 2014, Umeå, Sweden, 17-19 March 2014

For the sixth time the Chemical-biological Centre at Umeå University will host the Umeå Renewable Energy white logo-2Meeting, which is in fact an international symposium focusing on the types of renewable energy research which are carried out at Umeå University (UmU) and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), co-hosts also of the Umeå Plant Science Centre.

Contents

The following Umeå-based research programmes or research environments are represented: Solar Fuels, Artificial Leaf Project, Bio4Energy, BioImprove  and Trees and Crops for the Future. The symposium will cover a broad range of topics including global energy and climate change research, artificial and natural photosynthesis, hydrogen production using microorganisms and bioenergy.

This meeting is open to the public as well as researchers and student interested in renewable energy. The programme includes a poster session, presentations and social activities. The meeting has been growing over the years and in 2013 had 250 participants. The symposium is being organised together with the KBC Graduate School. PhD students who participate with a poster will receive a certificate from KBC Graduate School worth one university credit (ECTS).

Organisation contacts

Bio4Energy and the Organising Committee hopes to welcome you at Umeå 17-19 March, the latter consisting of the following researchers: Ludvig Edman, Thomas Wågberg, Johannes Messinger, Leif Jönsson, Hannele Tuominen, Per Gardeström, Göran Samuelsson. Bio4Energy contacts for this symposium are Leif Jönsson , Hannele Tuominen and Per Gardeström .

Registration is available under this link until 10 March.

--

Bio4Energy Thesis Defence on 'Green' Chemicals, Umeå, Sweden, 14 February 2014Bio4energy cmyk

Time and place: 1 p.m. at lecture hall N320, Natural Sciences' Building, Umeå University, Umeå, Sweden

Details: Johan Alkvist of the Bio4Energy Catalysis and Separation Platform will defend this thesis Formic and levulinic acid from cellulose via heterogeneous catalysis. Faculty opponent will be Riitta Keiski, professor at the Department of Process and Environmental Engineering, University of Oulu, Finland. Alkvist is UmU Logopart of the Technical Chemistry group of Umeå University, led by professor Jyri-Pekka Mikkola.

--

PhD Thesis Defence: Detoxification of inhibitory hydrolysates and potential utilisation of residual streams for production of enzymesBio4energy cmyk, Umeå, Sweden 29 November 2013

Time and place: 10:15 a.m. at lecture hall KB3A9, KBC Building, Umeå University

Details: Adnan Cavka of the Bio4Energy Biochemical Platform will defend his thesis Biorefining of lignocellulose: Detoxification of inhibitory hydrolysates and potential utilization of residual streams for production of enzymes. Faculty opponent will be professor Jack Saddler, Forest Products Biotechnology, UmU LogoUniversity of British Columbia, Vancouver, BC, Canada.

Cavka is part a research group led by Leif Jönsson. The group divides it time performing research at Umeå University and SP Processum.

2013

Bio4Energy Events' Archives Year 2013

Seminar with guest speaker Jack Saddler, UBC: The potential of biofuels and the need for a biorefinery approach - A forest products perspective, Umeå, Sweden, Bio4energy cmyk28 November 2013

Time and place: 15:15 p.m. at lecture hall KB3B1, KBC Building, Umeå University

Guest speaker: Professor Jack Saddler, Forest Products Biotechnology/Bioenergy, University of British Columbia, Vancouver, Canada & IEA Bioenergy Task 39 - Commercialising Liquid Biofuels

Bio4Energy host is Leif Jönsson and contact point is Anna Strom.

All welcome.

--

PhD thesis defence: Cost-effective cultivation of lodge pole pine for biorefinery applications, Umeå, slu logo rgb webSweden, 22 November 2013

Time and place: 1 p.m. at P.O. Backstrom's Auditorium, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Details: SLU researcher Ingegerd Backlund will be defending her PhD thesis. Opponent is Dr Duncan Macquarrie, Chemistry Department, Green Chemistry Centre of Excellence, University of York, U.K.

SLU Department of Biomaterials and Technology.

All welcome.

--

PhD Thesis Defence: Significance of hydrolytic enzymes expressed during xylem cell death, Umeå, Sweden, 8 November 2013

Time and place: 10 a.m. at lecture hall F, Humanist Building, Umeå UniversityBio4energy cmyk

Details: Benjamin Bollhörner of the Bio4Energy Feedstock Platform will be defending his thesis on the Significance of hydrolytic enzymes expressed during xylem cell death. Faculty examiner will be Dr Moritz Nowack of the VIB Department of Plant Systems Biology at Ghent University, Belgium. Student supervisor has been Hannele Tuominen of the Bio4Energy Feedstock Platform and the Umeå Plant Science Centre.
upsc logo ftg transpbg
--

Bio4Energy Graduate School: Close of the 2013 Biorefinery Pilot Research course, Piteå, Sweden, 7 November 2013Bio4energy cmyk

This course is open to Bio4Energy researchers at the PhD and postdoctoral level. The Biorefinery Pilot Research course is being run by Sylvia Larsson of the Swedish University of Agricultural Sciences. A 'grand finale' with student presentations and a joint dinner with stakeholders has been announced. This last leg of the course will be hosted by the B4E partner Energy Technology Centre at Piteå.

etc-logga


 

--

Bio4Energy Researchers' Meeting, Luleå, Sweden, 15 October 2013

Bio4energy cmykThis meeting will discuss plans and future organisational strategy for Bio4Energy, should it gain a second operational mandate beyond 2015. The theme for research presentations will be strategic collaborative research and development projects in Bio4Energy. An invitation and a meeting programme have been issued to Bio4Energy researchers. Contact point for this meeting is Anna Strom , Bio4Energy Communications.

--

Inauguration of Torrefaction Pilot Facilities, Umeå, Sweden, 9 October 2013

Fornax BTX Facility Bio4Energy contacts are Anders Nordin and Linda Pommer of the B4E Pretreatment and Fractionation Platform. The inauguration will start at 6:15 p.m. at the site of the Fornax BTX Facility. This is located at a combined heat and power installation adjacent to the Umeå University main campus. BioEndev, Umeå Energi and the Processum Biorefinery Initiative are some of the partners to this event.

Illustration (right) by courtesy of Anders Nordin.

--

Processum Biorefinery Initiative Ten-year Anniversary, Umeå, Sweden, 9 October 201logotype processum

The SP Processum has invited special guests to celebrate its first ten years in the biorefinery business with an event at Umeå University. The event will start at 4:30 p.m.. Processum contact is Ing-Marie de Wall.

--

Seminar: Biofuels Programme and the Potential of Bioenergy in Africa, Umeå, Sweden, 8 October 2013UmU Logo

This seminar hosted by Leif Jönsson of Bio4Energy will meet from 3:15 p.m. at lecture hall 450 of the Umeå University Natural Sciences' Building.  

Guest speaker will be Emile van Zyl, Senior Chair of Energy Research in Biofuels, University of Stellenbosch, South Africa.

--

Seminar: The New Pathway for Formation of PCDD/F in Thermal ProcessesUmU Logo, Umeå, Sweden, 4 October 2013

The seminar is hosted by Stellan Marklund and will meet from 1:30 p.m. at the "Small Lecture Hall" (Lilla hörsalen) KB3A9 at the Umeå University KBC Building (Chemistry and Biology complex).

Guest lecturer will be Bogdan Dlugogorski from the Priority Research Centre for Energy, Faculty of Engineering & Built Environment of the University of Newcastle, Callaghan, Australia.

--

Forest Chemistry Industry-academy Discussion Platform Meeting, Örnsköldsvik, Sweden, 26 August 2013

Called 'Upscaling of biotechnical routes to green chemicals', this seminar which is open to the public will focus on biochemical conversion of forest-sourced biomass to fuels and "green" chemicals and on taking products made in a research laboratory to the demonstration stage. Contact person is Sune Wännström , SP Technical Research Institute of Sweden.

When: 10 a.m. to 4 p.m. 

Where: Premises of Processum Biorefinery Initiative and the Domsjö Fabriker biorefinery, both at Örnsköldsvik.

Preliminary programme:

Invited speaker from European or U.S. demonstration site, TBC

 • Presentation of Biorefinery Demo Plant and SP-Processum pilot facilities at Örnsköldsvik including tour

 • Challenges and opportunities in scale up of biorefinery production

 • Financing opportunities

 • Group discussions

--     

slu logo rgb web

Inauguration of Swedish University of Agricultural Sciences Forest Biomaterials and Technology Department, Umeå, Sweden, 22 August 2013

When : 09:30 a.m. to 3:30 p.m.

Where: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) at Umeå and SLU BTC pilot plant at Röbäcksdalen

Address: BTC, Skogsmarksgränd & Verkstadsgatan 22

Contact: Johanna Wallsten, SLU, phone: +46 90 786 8497

Programme:

09:30 Coffee in Åteln, SLU 5th floor

10:00 Information about the new department - P-O Bäckströms sal/Large auditorium, 6th fl.

 • Head of department Michael Finell on R&D on plans for R&D at the new department

 • Håkan Örberg on the pilot plant BTC and the biomass dryer 

 • Scientists from the department on ongoing research projects

12:00 Workshop and lunch (Åteln 5th fl.) with roundtable discussions

14:15 Bus leaves for Röbäcksdalen from entrance at 4th fl.

14:30 Visit of BTC pilot plant and inauguration of new biomass dryer. Coffee will be served.

15:15 Bus ride back to Campus Umeå

--

10th Congress on Catalysis Applied to Fine Chemicals, Turku/Åbo, Finland, cafclogo J-PM 121212 16-19 June 2013

Bio4Energy contact is Jyri-Pekka Mikkola of the B4E Catalysis and Separation Platform. 

--

Swedish Centre for Biomass Gasification Summer School, Gothenburg and Piteå, Sweden, 12 - 16 AugustSFC logotype 2013

Topic: System safety in large scale biorefinery processes

Objective: To give the participants an overview of system safety and methods for risk assessment, and to train students in the so-called HAZOP method. 

Registration: Please register here by 28 June 2013

Credits: 7.5 ECTS for PhD students at universities connected to the Swedish Centre for Biomass Gasification (SFC).

Information: Lena.Nilsson@ltu.se , phone:  +46 920 49 12 21

Fee: Members of the SFC (students or employees): 2 000 kr  

A programme outline is available under this link: pdf  SFC_Summer_School_2013_on_Risk_Assessment

--

Spring Bio4Energy Researchers' Meeting, Umeå, Sweden, 15-16 May 2013Bio4Energy cmyk

This meeting is open to all Bio4Energy researchers and will partly coincide with the first course of the Bio4Energy Graduate School. Registration is open until 29 April.

 Bio4Energy_Researchers_Meeting_15-16_May_2013_Programme

--

Bio4Energy Graduate School First Course: Biorefinery Pilot Research, Umeå. Sweden, 14-16 May 2013Bio4energy cmyk

Registration is open to PhD students in Bio4Energy until 15 April 2013. Post-doctoral student may also submit an expression of interest in attending the course. To register, please send an e-mail to the Bio4Energy graduate school coordinator Ulrika Rova, Luleå University of Technology. The Biorefinery Pilot Research course will be run by Sylvia Larsson of the Swedish University of Agricultural Sciences.   

--   

Seminar by industry-academy Forest Chemistry project, Stockholm, Sweden, 11 April 2013  

Fee: Free of charge
Where: Innventia main office, Drottning Kristina väg 61 B, Stockholm 
Registration to:Ing-Mari de Wall, Processum Biorefinery Initiative  
Contacts: Lars Josefsson, +46 70 558 7673; Leif Jönsson, +46 90 786 6811; Carl Johan Franzen, +46 31 772 3808 

13:00-13:05       Welcome, Lars Josefsson, INEOS Sweden Ltd. 
13:05-13:30       The Forest Chemistry VINNOVA project, Clas Engström, Processum Biorefinery Initiative
13:30-14:30       Advanced biofuel solutions: INEOS Bios technology, Graham Rice, INEOS Bio Ltd.
14:30-15:00       An overview of pretreatment and enzymatic hydrolysis: status and challenges, Leif Jönsson, Umeå University
15:00-15:30       Coffee break
15:30-15:50       POLYNOL - Integrated production of polymers and ethanol from forest and sugar cane industries, Niklas Berglin, Innventia
15:50-16:20       Other fermentation products besides ethanol - status and challenges, Carl Johan Franzén, Chalmers
16:20-17:00       Discussion on possibilities and challenges

--    

Bio4Energy Graduate School Opening Conference – Skellefteå, Sweden, 19-20 March 2013Bio4energy cmyk

The Bio4Energy Graduate School will officially begin its works on 19-20 March 2013 with a grand opening conference to be held in Skellefteå. On Day 1, from 10.00 to lunch, keynote lectures will be given by well-known guest speakers, while presentations given by PhD students and post-doctorate student will take up the rest of Day 1 and all of Day 2. PhD students and PostDocs are encouraged to submit their abstracts. The best one will be awarded a Solander Award.

The conference is dedicated in particular to PhD students and PostDocs, who will not pay a fee to attend the conference. This is an opportunity for them to present their research, exchange ideas and knowledge and enhance their own networks. Industrial partners and PhD student supervisors are welcome to attend, but will be charged a fee. The conference will be given annually, and participation in at least two of these conferences will be required for graduation. More information about the conference and abstract submission will be sent out after the Christmas vacation, but in the meanwhile book your calendars!

Meeting_Programme_First_Programme_Conference_B4E_Graduate_School

--

Umeå Renewable Energy Meeting, Umeå, Sweden, 25-27 February 2013UmU Logo 

The Chemical Biological Centre (KBC) at Umeå University play host to this meeting which has sessions dedicated to the kind of research that Bio4Energy conducts.

The KBC homepage says: "The meeting aims to strengthen and display our efforts towards research in the renewable energy field that is carried out within several strong research environments and research programmes at Umeå University and the Swedish University of Agricultural Sciences: Solar slu logo rgb web Fuels, Artificial Leaf Project, Bio4Energy, BioImprove  and Trees and Crops for the Future".

PhD students who participate with a poster receive 1 ECTS certificate from the KBC Research School, the announcement says. 
The Organising Committee is made up of Bio4Energy members Johannes Messinger, Leif Jönsson, Johannes Hanson, Hannele Tuominen and Per Gardeström. Göran Samuelsson is also part of the committee. 

pdf  UREM 2013 Programme
 
   
--

HighBio2 Seminar: Biomass To Energy And Chemicals, Luleå, Sweden, 16 January 2013

HiBio2 large
Venue: Luleå University of Technology, Porsön, room E246. 
Register with Henna Lämpiäinän.

13:00 Registration 13:15 Opening of the seminar, Ulla Lassi, Professor, University of Oulu / Kokkola University Consortium Chydenius
13:30 Modeling of black liquor gasification - current status and comparison with pilot scale experiments, Rikard Gebart, Professor, Division of Energy Science, Luleå University of Technology
14:00 Membrane technology for efficient production of biofuels, Jonas Hedlund, Professor, Division of Sustainable Process Engineering, Luleå University of Technology
14:30 Coffee Break
14:45 Forest Refine - A cross border project for efficient raw material supply to biorefineries, Magnus Matisons, Project Manager - Forest Refine, BioFuel Region
15:05 Pilot Gasifier Producer Gas Analysis and Measurement Arrangements in Sievi Laboratory, Kari Pieniniemi, Researcher, Centria University of Applied Sciences
15:35 Activation of gasification carbon residue for adsorption applications, Sari Kilpimaa, Researcher, University of Oulu
16:05 Catalytic conversion of syngas over CO catalysts, Henrik Romar, Researcher, Kokkola University Consortium Chydenius / Ulla Lassi, Professor, Kokkola University Consortium Chydenius.
16:30 Discussion
17:00 Closing of the seminar

2012

Bio4Energy Events' Archives Year 2012

Bio4Energy Licentiate Lecture: Isolation and Characterisation of Nano-structured Materials, Luleå, Sweden, 4 December 2012

ltu Martha Herrera, Nanostructured materials isolated from bio-residues and their characterisation, Luleå University of Technology, room E632 at 1 p.m..

--  

Integrated Biofuel Production - Policy and Technology, Lund, Sweden, 29 November 2012

Integr Biofuel Prod f3 LTU -- 

--

Creating a Bio4Energy Graduate School, Skellefteå, Sweden, 21 November 2012 

S2BIO logoUlrika Rova of Bio4Energy has been putting together a working group which is to "make concrete plans to implement the entire research school with workshops and courses". To get started she would like for the working group to meet at Skellefteå where discussions will centre around "the coming steps". To join the meeting as a member of the working group, please fill in the doodle that she sent: http://doodle.com/yf7crk5nym2zpcrc. pdf  Bio4Energy_Graduate_School_Ulrika_Rova_8_October_2012

--

Workshop on Gasification Modelling, Luleå, Sweden, 21 November 2012

SFC logotypeBio4energy cmykThe Swedish Centre for Biomass Gasification (SFC) consists of three research nodes that focuses on three different gasification principles. Regardless of gasification principle there are certain aspects of the conversion of fuel particles and gas phase reactions that are the same. However, each gasification principle presents a unique set of challenges for the modelling researcher. This workshop is intended to bring together specialists and engineers with an interest in modelling and to create an environment for the sharing knowledge that hopefully will speed up the development of gasification models. The workshop has two parts, the first focusing on the microscopic details of fuel conversion and the gas phase reactions (sub models). The second targets the macroscopic behavior of the different reactor types (reactor models). The workshop will be made up of presentations and a discussion about the models and sub models.

Workshop dinner. All participants are invited to join a dinner on the evening before the workshop.
 
Agenda:

08:00–08:30   Introduction and presentation of participants
08:30–09:30   Modelling of fuel particles and gas phase
09:30–10:00   Coffee
10:00–12:00   Modelling of fuel particles and gas phase
12:00–13.00   Lunch
13:00–14:30   Reactor modelling
14:30–15:00   Coffee
15:00–16:30   Reactor modelling
16:30–17:00   Workshop summary and discussion of future work

To register, please send an e-mail to Rikard Gebart , indicating whether you plan to take part in the pre-workshop dinner.

pdf  Gasification_Workshop_21_November_Programme

--

Bio4Energy Disputation on High Flux Zeolite Membranes, Luleå, Sweden, 16 November ltu greentechnology 2012

Linda Sandström, High Flux Zeolite Membranes for Efficient Production of Biofuels, Luleå University of Technology, 10 a.m. in room C305.

--    

Bioenergy 2012 - Research for a New Generation of Green Products and Chemicals, Piteå, Sweden, 14-15 November 2012

Bio4energy cmykSolander logotype JPEGBio4Energy and Solander Science Park will be co-hosting a Bioenergy 2012 conference at the annual Nolia Energy and Environmental Week. The conference will discuss international front line research on biorefinery and bioenergy made from forest-sourced raw materials or organic waste. 

Innovation and the commercialisation of research results will be a special focus of the Energy and Environmental Week which seeks to attract business leaders, industry representatives, policy makers, researchers and those interested in research and  innovation aimed  at developing tools and methods for conducting efficient and sustainable biorefinery. Registration will be available by mid September on the Nolia (conference organiser) website.

pdf  Bioenergy_2012_Programme_14-15_November

 --       

Workshop on Cellulose Derivatives, Örnsköldsvik, Sweden, 13-14 November 2012    UmU Logo

The Bio4Energy partner Umeå University is co-organising an international Workshop on Cellulose and Cellulose Derivatives. There was a call for abstracts which closed 31 May 2012. The contact person for scientific abstracts was Ulf Germgård, Karlstad University, logo KarlstadUSweden. Sören Back at the Processum Biorefinery Initiative is in charge of communications  and marketing  of this event. Contacts in Bio4Energy are Ulf Edlund  or Stellan Marklund.

-- 

UBIOCHEM-III: Sustainable production of fuels/energy, materials & chemicals from biomass, Thessaloniki, GreeceUBIOCHEM logo, 1-3 November 2012 

There was a call for scientific abstracts for the 3rd International Workshop on UBIOCHEM that closed 30 June 2012. Enquiries about this may be send to the Workshop Secretariat by e-mail.

The workshop will feature oral and poster presentation according to certain thematic topics. The authors of the accepted contributions will be invited to submit a full manuscript for publication to "Catalysis Today" (Elsevier), following the standard peer-review process of this journal. A CD rom featuering the workshop abstracts will be made available. Contact persons are Kostas Triantafyllidis and Anastasia Zabaniotou, co-chairs of UBIOCHEM-III Workshop. (No e-mail addresses were submitted for these contacts.)

--  

Bio4Energy Researchers' Meeting, Skellefteå, Sweden, 8 October 2012Bio4energy cmyk 

Researchers' Meeting will prepare Bio4Energy's participation to the Bioenergy Conference at the Nolia Environment and Energy Week, 14-15 November 2012 at Piteå, as well as the start of the Bio4Energy Graduate School. Research presentations will be given to describe a European project to upgrade and market European research infrastructures, as well as recent advanced in research on the content of ashes from biomass burning or avenues for its use. Contact point for this meeting is Anna Strom, Bio4Energy Communications.  

pdf  Bio4Energy_Researchers_Meeting_8_October_2012_Programme pdf  Bio4Energy_Graduate_School_Ulrika_Rova_8_October_2012 pdf  f3_B4E_Joakim_Lundgren_8_October_2012  

--

Bio4Energy Environmental Platform Meeting, Umeå, Sweden, 20 September 2012 environmental 600 

The meeting will start at 9 a.m. Presentations will be given a.m. to describe the work by the participating research groups from Umeå University, the Swedish University of Agricultural Sciences, Luleå University of Technology and the SP Technical Research Institute of Sweden. The afternoon will be spent developing new joint projects. Contact point for this meeting is Stellan Marklund, head of the Bio4Energy Environmental Platform.   

-- 

Bioethanol in a Biorefinery Context, Örnsköldsvik, Sweden, 23-25 May 2012 -- Students who attended this course may be eligible for academic credit. Please check your status with the course coordinator/your contact among the organisers.

This graduate-level course is organised by the European Integrated Project NEMO in collaboration with BIOREGS, Bio4Energy and Umeå University. Contact person at the hosting institution Processum Biorefinery Initiative is Jennie Söderström, phone number +46 6 607 5049.