umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo

Spring 2020 Bio4Energy Researchers' Meeting

When: 17 June 2020, 9 a.m. to 11 a.m.

Where: Via teleconferencing

This event is open to all the Bio4Energy researchers and student researchers. You can expect to receive information from the programme managers and the Bio4Energy research and development platforms.

The Bio4Energy members will receive a meeting programme and an invitation to respond to a calendar event, closer to the time. If you suspect that your name fell off our mailing list, please send an e-mail to Bio4Energy Communications at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

We look forward to meeting with the Bio4Energy researchers and students in June!


The Programme Managers and Communications

 
Add attachmentAdd attachment

Svenskt seminarium om internationellt samarbete kring klimatgasutsläpp i industrin

ietsTid: Torsdag 20 februari, klocken 10-16

Plats: Energimyndighetens lokaler, Rosenlundsgatan 9, Stockholm


Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems).

I oktober 2019 anordnade en internationell expertworkshop inom Deep Decarbonisation in Industry med inbjudna deltagare. Där gavs och SEAdiskuterades en bred överblick avseende färdplaner, teknik, system, cirkulär ekonomi, risker, styrmedel och behov av internationellt samarbete.

I seminariet kommer resultaten från workshopen att presenteras och diskuteras ur svensk synvinkel. Det är en uppföljning av ett tidigare seminarium 2018 inom området.

Bakgrunden till seminariet är behovet av utveckling och ökat samarbete nationellt och internationellt för att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045. Det krävs omfattande förändringar inom industrin med åtgärder inom samtliga områden som diskuterades på den internationella workshopen. Detta kommer att presenteras och diskuteras under seminariet.

Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter.

Syftena med seminariet är:

--Att öka kunskapen i Sverige
--Att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat nationellt och internationellt samarbete
--Att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete
--Att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete

Om du är intresserad av att deltaga, skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 11 februari. Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program kommer inom kort att cirkuleras till dem som anmält intresse.

Välkommen!

Thore Berntsson, Ordförande i IEA, IETS
Attachments:
Download this file (Program seminarium 20 februari.pdf)Seminar programme [ ] 154 kB Update this file (Program seminarium 20 februari.pdf) Delete this file (Program seminarium 20 februari.pdf)