umu logotyp ENLTU eng blue slu logo rgb web RISE logo

Gruppchef inom innovationssystem och bioraffinaderiutveckling

RISE logo bl
Apply through LinkedIn or contact RISE Processum
 
  • Vill du bidra till att utveckla ett internationellt nav för forskning och innovation inom processer och produkter för en hållbar biobaserad ekonomi?
  • Är du en ledare som har förmåga att organisera arbetet, få medarbetarna att växa och teamet att prestera?

Då finns ett riktigt intressant jobb för dig hos RISE Processum AB i Örnsköldsvik. 

RISE Processum AB är en ledande aktör inom bioraffinaderiutveckling och en del av RISE-koncernen. Med skogsråvara som bas utvecklar RISE Processum tillsammans med sina samarbetspartners nya gröna processer och produkter såsom drivmedel, gröna kemikalier och material. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ utgör RISE Processums kluster med partners från industri och akademi ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, processer och energilösningar från skogsråvara och processindustrins restströmmar.

Om tjänsten

Som chef för Innovationssystemgruppen hos Processum leder du ett team som arbetar med att stärka innovationssystemet för bioraffinaderiutveckling. I gruppens arbete ingår att leda och driva projekt för att främja samarbete och innovation inom bioraffinaderiområdet. Gruppen ansvarar för att koordinera och utveckla ett kluster av företag, koncentrerat till norrlandskusten och genomför bla nätverksaktiviteter, projektledning och utveckling av tjänster för att stötta teknikuppskalning och innovation. En annan av gruppens uppgifter är att utveckla och tillföra nya funktioner för uppskalning och kommersialisering, som till exempel teknoekonomisk analys, projektutveckling, finansiering mm. Gruppen samarbetar nära med andra delar av Processum och RISE-koncernen i projekt som har en stor variation, men ofta handlar om utveckling och uppskalning av ny teknik, att bygga nationella och internationella nätverk och att koppla samman aktörer från olika branscher och delar av värdekedjan. Gruppen består idag av åtta personer.

Som chef för gruppen har du ansvar för och deltar i det operativa arbetet, men du tar också ett stort ansvar för att utveckla din roll och verksamhet, och för att skapa och genomföra nya projekt. Du ingår i Processums ledningsgrupp och arbetar nära Processums innovationsstrateg.

Vem är du?

Vi söker dig som har ledarerfarenhet och dokumenterad förmåga att organisera och leda arbetet i ett team. Du är intresserad av innovation och av att skapa utveckling i samarbete mellan många olika aktörer, vilket kräver en god förmåga till systemsyn. Erfarenhet av arbete med klusterutveckling och innovationsfrämjande verksamhet är meriterande. Som ledare inom RISE-koncernen vill vi att du är visionsdriven, resultatinriktad, samverkande, tillitsfull, modig och har god domänförståelse. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Välkommen med din ansökan!

Är du fortsatt nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: Karin Johnson, VD, 010-516 67 68. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är den 28 februari.

Våra fackliga representanter är Yvonne Söderström-Nordin, Unionen, 010-516 67 65, Frida Niska, 010-516 67 82 och Björn Källman, Sveriges Ingenjörer, 010-516 67 80.

RISE Processum AB är en ledande aktör inom bioraffinaderiutveckling. Med skogsråvara som bas utvecklar RISE Processum tillsammans med sina samarbetspartners nya gröna processer och produkter såsom drivmedel, kemikalier och material. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ utgör RISE Processums kluster med partners från industri och akademi ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, processer och energilösningar från skogsråvara och processindustrins restströmmar. RISE Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Företaget bildades 2003 och finns i Örnsköldsvik. Här erbjuds en innovativ forskningsmiljö med labb, pilot, och demonstrationsanläggningar som är starkt kopplade till de befintliga industriella bioraffinaderierna på området.

Mer information finns på www.processum.se

External Opportunities

From idea to market '15 EU success stories' - Study, Bio-based News


Boosting Bioeconomy Knowledge in Schools, European Schoolnet Academy

From research to consumers: unlocking new value chains for sustainable bio-based products, BIOrescue/Alpha GalileoNew opportunities for circular bioeconomy research, Aarhus University/Danish Centre for Food and Agriculture

ThinkForest Seminar: Circular bioeconomy can create a sustainable, renewable society, Il Bioeconomista

The EU Bioeconomy Stakeholders Panel launched the European Bioeconomy Manifesto, Il Bioeconomista


European Commission launches Knowledge Centre to provide scientific evidence on bioeconomy, Bio-based News

Networks Wood Science & Technology, Nordic Forest Research
Aarhus University will be setting up a Programme for Biorefining, Faculty of Agricultural Sciences, AArhus University